Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ЗНО - крок до мети

659 views

Published on

 • My struggles with my dissertation were long gone since the day I contacted Emily for my dissertation help. Great assistance by guys from ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

ЗНО - крок до мети

 1. 1. ЗНО ‒ КРОК ДО МЕТИ
 2. 2. ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ (далі – ЗНО) − це сукупність процедур з визначення рівня знань випускників для вступу до вищих навчальних закладів (ВНЗ) України. У Дніпропетровській та Запорізькій областях організовує проведення ЗНО – Дніпропетровський регіональний центр оцінювання якості освіти (ДпРЦОЯО). Загальне керівництво ЗНО здійснює Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
 3. 3. ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ (ЗНО) у 2014 РОЦІ БУДЕ ПРОВОДИТИМЕТЬСЯ З 11 ПРЕДМЕТІВ: - українська мова і література; - історія України; - всесвітня історія; - математика; - біологія; - географія; - фізика; - хімія; - російська мова; - світова література; - іноземна мова (за вибором): англійська, німецька, французька, іспанська. Тести для ЗНО з історії України, всесвітньої історії, математики, біології, географії, фізики, хімії будуть перекладені кримськотатарською, молдовською, польською, російською, румунською, угорською мовами; світової літератури – російською мовою.
 4. 4. Як і в попередні роки кожний зареєстрований учасник ЗНО має право на складання тестів не більше ніж з ЧОТИРЬОХ навчальних предметів.
 5. 5. В 2014 році результати ЗНО зараховуються як вступні випробування до ВНЗ України.
 6. 6. Радимо зробити такі кроки до мети: 1) ОБЕРІТЬ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ; СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 2) з’ясуйте, які саме ПРЕДМЕТИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВСТУПУ до ВНЗ на конкретну спеціальність; 3) зареєструйтеся та прийміть участь в ПРОБНОМУ ЗНО 2014; 4) ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЯ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ЗНО у 2014 році; 5) ОТРИМАЙТЕ СЕРТИФІКАТ ЗНО 2014 та запрошення; 6) СКЛАДІТЬ ТЕСТИ та роздрукуйте результати; 7) ПОДАЙТЕ ДОКУМЕНТИ ДО ВНЗ.
 7. 7. ПРОБНЕ ТЕСТУВАННЯ (пробне ЗНО, ПЗНО, пробне тестування) традиційно проводиться в березні з усіх предметів ЗНО. ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ПРОБНОГО ЗНО У 2014 РОЦІ   Дата проведення Предмет тестування* 22 березня 2014 року 29 березня 2014 року * українська мова і література, хімія, фізика, російська мова, всесвітня історія, одна з іноземних мов: англійська, німецька, французька, іспанська мови (за вибором). математика, історія України, біологія, географія, світова література Предмети тестування, зазначені в один день, розпочинаються одночасно. Вартість одного тестування 89 грн. ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ для участі у ПЗНО необхідно у термін з 1 листопада 2013 року (з 08.00) до 30 листопада 2013 року (до 24.00) на сайті ДпРЦОЯО www.dneprtest.dp.ua.
 8. 8. ПРОБНЕ ЗНО ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ: •взяти участь у процедурі проведення ЗНО; •психологічно адаптуватися до основної сесії ЗНО; •ознайомитися з різними формами тестових завдань; •розрахувати час роботи з тестовими зошитами; •потренуватися при заповненні бланків відповідей; •визначити власний рівень знань; •скорегувати підготовку до ЗНО. УЧАСНИКИ ПРОБНОГО ТЕСТУВАННЯ ОТРИМУЮТЬ: •бланки з правильними відповідями та методику визначення результатів (після завершення процедури пробного тестування); • можливість визначити власні результати пробного оцінювання за рейтинговою шкалою 100‒ 200 балів (інформація розміщується на сайті ДпРЦОЯО на інформаційних сторінках «Особистий кабінет учасника ПЗНО»).
 9. 9. ДЕЯКІ АСПЕКТИ РЕЄСТРАЦІЇ ДЛЯ УЧАСТІ В ЗНО 2014 Кожен абітурієнт зможе ПІДГОТУВАТИ РЕЄСТРАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ САМОСТІЙНО або звернутися за допомогою в пункт реєстрації. Для реєстрації необхідно надіслати поштою до ДпРЦОЯО такий комплект реєстраційних документів: •ЗАЯВУ-РЕЄСТРАЦІЙНУ КАРТКУ; ПАСПОРТА (копію свідоцтва про •КОПІЮ народження, якщо станом на 1 вересня 2013 року абітурієнту не виповнилося шістнадцяти років і відповідно він не має паспорта); •КОПІЮ ДОКУМЕНТА ПРО ПОВНУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ (атестат) або довідку з місця навчання (за визначеною УЦОЯО формою).
 10. 10. ВИПАДКИ, У ЯКИХ ДО КОМПЛЕКТУ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ НЕОБХІДНО ВКЛЮЧИТИ ДОДАТКОВІ ДОКУМЕНТИ •Якщо абітурієнт має захворювання, що можуть бути перешкодою для проходження ЗНО, до основних реєстраційних документів він додає висновок закладу охорони здоров’я про необхідність створення особливих (специфічних) умов для проходження ЗНО з чітким зазначенням цих умов. умов •Якщо у документах абітурієнта є розбіжності в персональних даних (змінювалося прізвище, ім’я, по батькові), до основних реєстраційних документів він додає копію документа про зміну прізвища або прізвища, імені, по батькові (наприклад, копію свідоцтва про шлюб). •Якщо абітурієнт для реєстрації подає копію документа, оформленого іноземною мовою, у такому випадку до основних реєстраційних документів він додає його переклад українською мовою, засвідчений нотаріусом або нотаріально засвідчену копію цього перекладу.
 11. 11. ДЛЯ УСПІШНОГО ОФОРМЛЕННЯ ВИСНОВКУ ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ПРО НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ ОСОБЛИВИХ (СПЕЦИФІЧНИХ) УМОВ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ЗНО рекомендуємо: 1) звернутися до місцевого закладу охорони здоров’я з проханням надати висновок з зазначенням необхідних особливих (специфічних) умов проходження ЗНО за показаннями відповідно до стану здоров’я; 2) до комплекту реєстраційних документів додати отриманий ОРИГІНАЛ вищеназваного висновку закладу охорони здоров’я із чітким зазначенням необхідних особливих (специфічних) умов проходження ЗНО. Регламентна комісія ДпРЦОЯО, до складу якої входить представник управління охорони здоров'я, керуючись чинними нормативними документами, приймає рішення щодо можливості або неможливості створення особливих (специфічних) умов проходження ЗНО. На жаль, в більшості випадків абітурієнти, які потребують створення особливих (специфічних) умов для проходження ЗНО, надають ксерокопії довідок з зазначенням діагнозу, але без зазначення умов які необхідно створити, або ксерокопію посвідчення про інвалідність.
 12. 12. Для осіб, які згідно з висновками закладів охорони здоров'я мають обмежені можливості пересування, створюються умови для проходження ЗНО в аудиторіях, розташованих на нижніх поверхах пунктів тестування. Особи, які мають вади слуху, можуть проходити ЗНО в аудиторіях, де здійснюється сурдопереклад. Такі аудиторії формуються в одному з пунктів тестування, що розташований, як правило, в обласному центрі.
 13. 13. Помилки, що приводять до відмови в реєстрації Подання не всіх Подання не всіх документів, документів, необхідних для необхідних для здійснення здійснення реєстрації реєстрації Неналежне Неналежне оформлення оформлення комплекту комплекту реєстраційних реєстраційних документів документів У таких випадках ДпРЦОЯО надсилає абітурієнтові рекомендованим поштовим відправленням умотивовану відмову в реєстрації разом з документами, що додавалися абітурієнтом до заяви-реєстраційної картки Неможливість створення особливих Неможливість створення особливих (специфічних) умов проходження (специфічних) умов проходження зовнішнього оцінювання відповідно зовнішнього оцінювання відповідно до висновку закладу охорони до висновку закладу охорони здоров’я здоров’я Подання заяви Подання заяви пізніше пізніше встановленого встановленого терміну терміну (визначається за (визначається за відтиском штемпеля відтиском штемпеля відправлення на відправлення на поштовому конверті) поштовому конверті) Зазначення Зазначення в заяві -в заяві реєстраційній реєстраційній картці картці недостовірних недостовірних даних даних
 14. 14. НАЙБІЛЬШ ПОМИЛКИ: ПОМИЛКИ ПОШИРЕНИМИ У 2013 РОЦІ БУЛИ ТАКІ •ВІДСУТНІСТЬ ПІДПИСУ ПІД ЗАЯВОЮ З ПРОХАННЯМ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ; •НАДАННЯ НЕПОВНОГО КОМПЛЕКТУ ДОКУМЕНТІВ ТА НЕНАЛЕЖНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВИ-РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КАРТКИ (відсутність фотокарток або надання неякісних фотокарток, відсутність копій паспортного документа, атестата про повну загальну середню освіту або довідки з навчального закладу, відсутність копії документа, що підтверджує зміну персональних даних у документах); •НЕНАЛЕЖНИМ ЧИНОМ ОФОРМЛЕНІ ДОВІДКИ З НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ (без підтвердження факту здобуття особою повної загальної середньої освіти до кінця поточного навчального року або з датою здобуття освіти не в 2013 році); •ВІДСУТНІСТЬ ТЕКСТУ ЗАЯВИ В ЗАЯВІ-РЕЄСТРАЦІЙНІЙ СТВОРЕННЯ ТЕКСТУ ЗАЯВИ НЕ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ; КАРТЦІ АБО •НАДАННЯ КОПІЇ СВІДОЦТВА ПРО НАРОДЖЕННЯ ОСОБАМИ, ЯКІ ЗА ВІКОМ МАЛИ ОТРИМАТИ ПАСПОРТ.
 15. 15. За умови успішної реєстрації, ДпРЦОЯО рекомендованим поштовим відправленням: надсилає •СЕРТИФІКАТ ЗНО 2014. Не ламінуйте СЕРТИФІКАТ! Не руйнуйте голографічну наліпку!
 16. 16. Допуск до пункту тестування здійснюватиметься за такими документами: Сертифікат ЗНО 2014 року. Паспорт або свідоцтво про народження (документ, що зазначено в Сертифікаті ЗНО 2014 року). Запрошення-перепустка.
 17. 17.  Запізнення до пункту тестування хоча б на хвилину позбавляє абітурієнта права складати ЗНО 2014 з відповідного предмета!  Без сертифіката ЗНО 2014 року та документа, за яким здійснено реєстрацію (паспорт, свідоцтво про народження), абітурієнта до пункту тестування не допустять!
 18. 18. Шановні майбутні вступники! Успішна здача ЗНО, вступ до омріяного ВНЗ – це доленосна подія у вашому житті. Тому бажаємо вам якнайшвидше визначитися з майбутньою професією, обрати ВНЗ, ретельно готуватися і успіх вас обов’язково чекатиме!
 19. 19. Бажаємо успіхів! Усю необхідну інформацію щодо ЗНО можна отримати на сайті ДпРЦОЯО www.dneprtest.dp.ua або за телефоном (056) 790-24-99, а також у соціальній мережі «ВКонтакте» в нашій групі ЗНО 2014. Офіційна група ДпРЦОЯО (http://vk.com/zno_dnepr).

×