Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
COM S’ELABORA UN PLA LECTOR? IDEES, PROPOSTES I ESTRATÈGIES Josep Antoni Fluixà Director de la Fundació Bromera per al Fom...
Objectius de la sessió
Objectius de la sessió <ul><li>Destacar la importància i el valor de la lectura en l’educació i la formació integral de le...
Objectius de la sessió <ul><li>Destacar la importància i el valor de la lectura en l’educació i la formació integral de le...
Objectius de la sessió <ul><li>Destacar la importància i el valor de la lectura en l’educació i la formació integral de le...
Objectius de la sessió <ul><li>Destacar la importància i el valor de la lectura en l’educació i la formació integral de le...
EL VALOR DE LA LECTURA EN L’EDUCACIÓ <ul><li>Aconseguir ciutadans lectors i formats ha de ser un dels objectius primordial...
PER QUÈ? <ul><li>Perquè: </li></ul><ul><li>Es tracta d’una habilitat que no té, per la seua importància i transcendència e...
PER QUÈ? <ul><li>Perquè: </li></ul><ul><li>Es tracta d’una habilitat que no té, per la seua importància i transcendència e...
NECESSITAT D’ABORDAR LA TASCA DE FOMENT DE LA LECTURA... <ul><li>Per què: </li></ul><ul><li>Perquè els infants depenen de ...
...DES DE PERSPECTIVES DIVERSES I AMB LA COL·LABORACIÓ DE TOTS <ul><li>Perquè... </li></ul><ul><li>sols, des de la nostra ...
PERSPECTIVES DES DE LES QUALS S’ABORDA
En conseqüència, hi ha unes qüestions prèvies que cal deixar aclarides <ul><li>Què entenem per foment de la lectura? </li>...
EL CONCEPTE DE FOMENT DE LA LECTURA <ul><li>DES D’UNA PERSPECTIVA FAMILIAR I DOCENT: </li></ul><ul><li>El conjunt d’activi...
EL CONCEPTE DE FOMENT DE LA LECTURA <ul><li>DES D’UNA PERSPECTIVA SOCIAL: </li></ul><ul><li>El conjunt d’activitats, jocs...
PER TOT AIXÒ ÉS TAN IMPORTANT LA FIGURA DEL MEDIADOR/A <ul><li>La persona adulta que fa de pont entre el llibre i la lectu...
FUNCIONS DELS MEDIADORS <ul><li>Seleccionar els llibres que es posen a la disposició dels infants i de les persones adulte...
LA QÜESTIÓ BÀSICA, NATURALMENT, ÉS COM PORTAR A LA PRÀCTICA EL NOSTRE CONCEPTE DE FOMENT DE LA LECTURA
LA QÜESTIÓ BÀSICA, NATURALMENT, ÉS COM PORTAR A LA PRÀCTICA EL NOSTRE CONCEPTE DE FOMENT DE LA LECTURA Ho farem amb actu...
ACTUACIONS I ESTRATÈGIES D’INTERVENCIÓ PER A UNA PRÀCTICA ESCOLAR I SOCIAL D’ANIMACIÓ A LA LECTURA
ACTUACIONS I ESTRATÈGIES D’INTERVENCIÓ PER A UNA PRÀCTICA ESCOLAR I SOCIAL D’ANIMACIÓ A LA LECTURA L’elaboració de p...
ACTUACIONS I ESTRATÈGIES D’INTERVENCIÓ PER A UNA PRÀCTICA ESCOLAR I SOCIAL D’ANIMACIÓ A LA LECTURA  L’elaboració de...
PLA DE FOMENT LECTOR ALS CENTRES, A LES BIBLIOTEQUES I A LES LOCALITATS : OBJECTIUS I ACTIVITATS QUE AFECTEN A LA FORMACI...
OBJECTIUS DELS MEDIADORS <ul><li>Participar en l’elaboració del pla de foment lector aportant idees i realitzant una avalu...
PLA DE FOMENT LECTOR ALS CENTRES, A LES BIBLIOTEQUES I A LES LOCALITATS : OBJECTIUS I ACTIVITATS QUE AFECTEN A LA FORMACI...
ACTIVITATS PER A LA FORMACIÓ DELS MEDIADORS <ul><li>Constitució d’un grup o equip encarregat de la redacció del pla, tant ...
ACTIVITATS PER A LA FORMACIÓ DELS MEDIADORS <ul><li>Preparació d’activitats lúdiques i divulgadores destinades a l’alumnat...
ACTIVITATS PER A LA FORMACIÓ DELS MEDIADORS <ul><li>Elaboració de llistats de llibres per a recomanar en els diversos nive...
PLA DE FOMENT LECTOR ALS CENTRES: RECURSOS D’INFORMACIÓ I FORMACIÓ PER AL PROFESSORAT Jocs i estratègies d’animació a la ...
PLA DE FOMENT LECTOR ALS CENTRES: RECURSOS D’INFORMACIÓ I FORMACIÓ PER AL PROFESSORAT CLIJ. Cuadernos de Literatura Infant...
PLA DE FOMENT LECTOR ALS CENTRES, A LES BIBLIOTEQUES I A LES LOCALITATS : OBJECTIUS I ACTIVITATS DE CARA A LES FAMÍLIES O...
OBJECTIUS DE CARA A LES FAMÍLIES <ul><li>Informar i formar els pares i les mares de la importància de la lectura: la seua...
PLA DE FOMENT LECTOR ALS CENTRES, A LES BIBLIOTEQUES I A LES LOCALITATS : OBJECTIUS I ACTIVITATS DE CARA A LES FAMÍLIES A...
ACTIVITATS DE CARA A LES FAMÍLIES <ul><li>Realització de fulls informatius per als pares i les mares amb la doble intenció...
RECURSOS PER A LA FORMACIÓ DE LES FAMÍLIES Més informació: www.planlectura.es
PLA DE FOMENT LECTOR ALS CENTRES, A LES BIBLIOTEQUES I A LES LOCALITATS : OBJECTIUS PER A LA POBLACIÓ INFANTIL I JUVENIL
OBJECTIUS PER A LA POBLACIÓ INFANTIL I JUVENIL <ul><li>Familiaritzar els xiquets i les xiquetes amb els llibres i amb la b...
PLA DE FOMENT LECTOR ALS CENTRES, A LES BIBLIOTEQUES I A LES LOCALITATS : ACTIVITATS PER A LA POBLACIÓ INFANTIL I JUVENIL
PLA DE FOMENT LECTOR ALS CENTRES, A LES BIBLIOTEQUES I A LES LOCALITATS : ACTIVITATS PER A LA POBLACIÓ INFANTIL I JUVENI...
PLA DE FOMENT LECTOR ALS CENTRES, A LES BIBLIOTEQUES I A LES LOCALITATS : ACTIVITATS PER A LA POBLACIÓ INFANTIL I JUVENI...
CLASSIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS ADREÇADES A LA POBLACIÓ INFANTIL I JUVENIL <ul><li>Segons el lloc on s’han de realitar: </...
ACTIVITATS DE MOTIVACIÓ PRÈVIES A LA LECTURA
ACTIVITATS DE MOTIVACIÓ PRÈVIES A LA LECTURA <ul><li>Visitar una biblioteca pública. </li></ul><ul><li>Organitzar i decora...
ACTIVITATS DE MOTIVACIÓ PRÈVIES A LA LECTURA <ul><li>Elaborar recomanacions de lectures: lectures a la carta. </li></ul><u...
ACTIVITATS DE MOTIVACIÓ PRÈVIES A LA LECTURA <ul><li>Realització d’intercanvi de correspondència escolar entre l’alumnat d...
ACTIVITATS DE MOTIVACIÓ PRÈVIES A LA LECTURA <ul><li>Projecció de pel·lícules basades en obres literàries. </li></ul><ul><...
ACTIVITATS DE MOTIVACIÓ PRÈVIES A LA LECTURA
ACTIVITATS DE MOTIVACIÓ PRÈVIES A LA LECTURA
ACTIVITATS DE MOTIVACIÓ PRÈVIES A LA LECTURA
ACTIVITATS DE MOTIVACIÓ PRÈVIES A LA LECTURA
ACTIVITATS DE MOTIVACIÓ PRÈVIES A LA LECTURA
ACTIVITATS A FER DURANT LA LECTURA
ACTIVITATS A FER DURANT LA LECTURA <ul><li>L’hora de la biblioteca. </li></ul><ul><li>Lectura en veu alta de fragments i <...
ACTIVITATS A FER DESPRÉS DE LA LECTURA
ACTIVITATS A FER DESPRÉS DE LA LECTURA <ul><li>La fitxa de lectura. </li></ul><ul><li>Llibre fòrum. Organització i realitz...
ACTIVITATS A FER DESPRÉS DE LA LECTURA <ul><li>Transformació en còmic d’alguna escena. </li></ul><ul><li>Dramatització d’a...
ACTIVITATS A FER DESPRÉS DE LA LECTURA <ul><li>Decoració d’una estança del centre amb els personatges i els objectes apare...
ACTIVITATS A FER DESPRÉS DE LA LECTURA
ACTIVITATS DE REFORÇAMENT I DE CONSOLIDACIÓ PERMANENT <ul><li>Mantenir un contacte permanent i habitual amb els alumnes pe...
ACTIVITATS DE REFORÇAMENT I DE CONSOLIDACIÓ PERMANENT <ul><li>Suggerir lectures de llibres: és a dir, exercir en l’alumnat...
ACTIVITATS DE REFORÇAMENT I DE CONSOLIDACIÓ PERMANENT <ul><li>Oferir una imatge de persona lectora davant l’alumnat a l’au...
ACCIONS I ACTIVITATS DESTINADES A LA POBLACIÓ ADULTA EN GENERAL <ul><li>Planificació periòdica d’una oferta cultural i edu...
ACCIONS I ACTIVITATS DESTINADES A LA POBLACIÓ ADULTA EN GENERAL <ul><li>Organització de tertúlies literàries i clubs de le...
ACCIONS I ACTIVITATS DESTINADES A LA POBLACIÓ ADULTA EN GENERAL <ul><li>Suport a la difusió d’obres que divulguen la cultu...
P ROCEDIMENTS DE TREBALL PER A INICIAR UN PLA PLA DE FOMENT DE LA LECT U R A  EN UNA LOCALITAT :
P ROCEDIMENTS DE TREBALL PER A INICIAR UN PLA PLA DE FOMENT DE LA LECT U R A  EN UNA LOCALITAT : <ul><li>Reunió dels r...
P ROCEDIMENTS DE TREBALL PER A INICIAR UN PLA PLA DE FOMENT DE LA LECT U R A  EN UNA LOCALITAT : <ul><li>Reunió dels r...
P ROCEDIMENTS DE TREBALL PER A INICIAR UN PLA PLA DE FOMENT DE LA LECT U R A  EN UNA LOCALITAT : <ul><li>Reunió dels r...
P ROCEDIMENTS DE TREBALL PER A INICIAR UN PLA PLA DE FOMENT DE LA LECT U R A  EN UNA LOCALITAT : <ul><li>Reunió dels r...
P ROCEDIMENTS DE TREBALL PER A INICIAR UN PLA PLA DE FOMENT DE LA LECT U R A  EN UNA LOCALITAT : <ul><li>Reunió dels r...
P ROCEDIMENTS DE TREBALL PER A INICIAR UN PLA PLA DE FOMENT DE LA LECT U R A  EN UNA LOCALITAT : <ul><li>Reunió dels r...
Experiències d’activitats i plans de foment lector d’àmbit escolar i extraescolar <ul><li>Relació: </li></ul><ul><li>Pla d...
Pàgines web <ul><li>Relació: </li></ul><ul><li>www.cuatrogatos.org </li></ul><ul><li>www.pnte.cfnavarra.es/professorado/re...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Com s'elabora un pla lector

Presentació de l'estratègia per elaborar un pla lector a càrrec de Josep Antoni Fluixà, dins el curs Foment de la Lectura a la Societat del Coneixement de la Fundació Bromera

Com s'elabora un pla lector

 1. 1. COM S’ELABORA UN PLA LECTOR? IDEES, PROPOSTES I ESTRATÈGIES Josep Antoni Fluixà Director de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura
 2. 2. Objectius de la sessió
 3. 3. Objectius de la sessió <ul><li>Destacar la importància i el valor de la lectura en l’educació i la formació integral de les persones, com també la necessitat d’abordar la tasca del foment de la lectura des de perspectives diverses i amb la col·laboració de tots els sectors implicats. </li></ul>
 4. 4. Objectius de la sessió <ul><li>Destacar la importància i el valor de la lectura en l’educació i la formació integral de les persones, com també la necessitat d’abordar la tasca del foment de la lectura des de perspectives diverses i amb la col·laboració de tots els sectors implicats. </li></ul><ul><li>El concepte d’animació a la lectura i la funció dels mediadors en la formació dels hàbits lectors. </li></ul>
 5. 5. Objectius de la sessió <ul><li>Destacar la importància i el valor de la lectura en l’educació i la formació integral de les persones, com també la necessitat d’abordar la tasca del foment de la lectura des de perspectives diverses i amb la col·laboració de tots els sectors implicats. </li></ul><ul><li>El concepte d’animació a la lectura i la funció dels mediadors en la formació dels hàbits lectors. </li></ul><ul><li>Estratègies d’intervenció per a l’elaboració de plans de foment de la lectura dins dels àmbits del món educatiu, de les biblioteques i de les localitats. </li></ul>
 6. 6. Objectius de la sessió <ul><li>Destacar la importància i el valor de la lectura en l’educació i la formació integral de les persones, com també la necessitat d’abordar la tasca del foment de la lectura des de perspectives diverses i amb la col·laboració de tots els sectors implicats. </li></ul><ul><li>El concepte d’animació a la lectura i la funció dels mediadors en la formació dels hàbits lectors. </li></ul><ul><li>Estratègies d’intervenció per a l’elaboració de plans de foment de la lectura dins dels àmbits del món educatiu, de les biblioteques i de les localitats. </li></ul><ul><li>Debatre sobre la necessitat de coordinació entre els distints sectors implicats com a mediadors en el foment de l’hàbit lector. </li></ul>
 7. 7. EL VALOR DE LA LECTURA EN L’EDUCACIÓ <ul><li>Aconseguir ciutadans lectors i formats ha de ser un dels objectius primordials de qualsevol centre educatiu, independentment del departament o de l’assignatura a la qual pertany el professorat, i també de la societat en general. </li></ul>
 8. 8. PER QUÈ? <ul><li>Perquè: </li></ul><ul><li>Es tracta d’una habilitat que no té, per la seua importància i transcendència en la formació cívica i cultural de les persones, cap comparació amb cap altra de les que es transmeten als centres i a la societat d’una generació a altra. </li></ul>
 9. 9. PER QUÈ? <ul><li>Perquè: </li></ul><ul><li>Es tracta d’una habilitat que no té, per la seua importància i transcendència en la formació cívica i cultural de les persones, cap comparació amb cap altra de les que es transmeten als centres i a la societat d’una generació a altra. </li></ul><ul><li>L’adquisició de l’hàbit de la lectura no respon a una evolució natural. Es necessita un medi social, escolar i familiar que n’estimule i oriente el procés. </li></ul>
 10. 10. NECESSITAT D’ABORDAR LA TASCA DE FOMENT DE LA LECTURA... <ul><li>Per què: </li></ul><ul><li>Perquè els infants depenen de l’adult per a aprendre el codi escrit. </li></ul><ul><li>Perquè les persones, per a consolidar el seu hàbit lector, han de veure constantment que la lectura es necessària per a la millora de la societat i que aquesta és valorada socialment </li></ul>
 11. 11. ...DES DE PERSPECTIVES DIVERSES I AMB LA COL·LABORACIÓ DE TOTS <ul><li>Perquè... </li></ul><ul><li>sols, des de la nostra perspectiva professional, familiar o social estricta, no ho aconseguirem. </li></ul>
 12. 12. PERSPECTIVES DES DE LES QUALS S’ABORDA
 13. 13. En conseqüència, hi ha unes qüestions prèvies que cal deixar aclarides <ul><li>Què entenem per foment de la lectura? </li></ul><ul><li>Si les activitats de foment de la lectura serveixen realment per a provocar en els altres el plaer per la lectura? </li></ul><ul><li>La funció dels mediadors en la formació dels hàbits lectors. </li></ul>
 14. 14. EL CONCEPTE DE FOMENT DE LA LECTURA <ul><li>DES D’UNA PERSPECTIVA FAMILIAR I DOCENT: </li></ul><ul><li>El conjunt d’activitats, jocs i estratègies educatives que faciliten, a poc a poc, el contacte dels xiquets i de les xiquetes amb els llibres i que permeten, a través del plaer de la lectura, la creació, la formació i la consolidació d’un hàbit lector permanent i necessari per a la formació integral de les persones. </li></ul>
 15. 15. EL CONCEPTE DE FOMENT DE LA LECTURA <ul><li>DES D’UNA PERSPECTIVA SOCIAL: </li></ul><ul><li>El conjunt d’activitats, jocs i estratègies que fan el llibre i de la lectura estiguen sempre presents en la societat i en siguen protagonistes, amb l’objectiu de conscienciar la població del valor de la lectura , facilitar-ne el contacte amb els llibres i mantenir , a través del plaer de la lectura, la formació i la consolidació de l’hàbit lector necessari per a la formació integral de les persones. </li></ul>
 16. 16. PER TOT AIXÒ ÉS TAN IMPORTANT LA FIGURA DEL MEDIADOR/A <ul><li>La persona adulta que fa de pont entre el llibre i la lectura i els infants o les persones no lectores que volem que ho siguen. </li></ul>
 17. 17. FUNCIONS DELS MEDIADORS <ul><li>Seleccionar els llibres que es posen a la disposició dels infants i de les persones adultes no lectores, </li></ul><ul><li>l’acompanyament a la biblioteca i a la llibreria, </li></ul><ul><li>i, en general, tot el repertori d’actuacions amb què intentem fomentar l’aficció a llegir. </li></ul>
 18. 18. LA QÜESTIÓ BÀSICA, NATURALMENT, ÉS COM PORTAR A LA PRÀCTICA EL NOSTRE CONCEPTE DE FOMENT DE LA LECTURA
 19. 19. LA QÜESTIÓ BÀSICA, NATURALMENT, ÉS COM PORTAR A LA PRÀCTICA EL NOSTRE CONCEPTE DE FOMENT DE LA LECTURA Ho farem amb actuacions i estratègies d’intervenció d’animació a la lectura
 20. 20. ACTUACIONS I ESTRATÈGIES D’INTERVENCIÓ PER A UNA PRÀCTICA ESCOLAR I SOCIAL D’ANIMACIÓ A LA LECTURA
 21. 21. ACTUACIONS I ESTRATÈGIES D’INTERVENCIÓ PER A UNA PRÀCTICA ESCOLAR I SOCIAL D’ANIMACIÓ A LA LECTURA L’elaboració de plans de foment lector de centre, de biblioteca i d’àmbit municipal, amb suport institucional local i extralocal LA MILLOR MANERA ÉS, SENS DUBTE, AMB
 22. 22. ACTUACIONS I ESTRATÈGIES D’INTERVENCIÓ PER A UNA PRÀCTICA ESCOLAR I SOCIAL D’ANIMACIÓ A LA LECTURA L’elaboració de plans de foment lector de centre, de biblioteca i d’àmbit municipal, amb suport institucional local i extralocal Objectius i activitats per a la formació de mediadors Objectius i activitats de cara a la població adulta: associacions i col·lectius que ho sol·liciten Objectius i activitats per a la població infantil i juvenil
 23. 23. PLA DE FOMENT LECTOR ALS CENTRES, A LES BIBLIOTEQUES I A LES LOCALITATS : OBJECTIUS I ACTIVITATS QUE AFECTEN A LA FORMACIÓ DELS MEDIADORS Objectius
 24. 24. OBJECTIUS DELS MEDIADORS <ul><li>Participar en l’elaboració del pla de foment lector aportant idees i realitzant una avaluació del pla en finalitzar cada curs escolar o any natural. </li></ul><ul><li>Informar-se sobre la lectura infantil i juvenil: tècniques per a millorar-la, bibliografia, autors i autores, publicacions, tendències, etc. </li></ul><ul><li>Conéixer les normes d’ús de la biblioteca del centre i la seua organització, les innovacions relacionades amb la seua professió, com també l’existència d’aquella bibliografia que resulte d’interés per al seu treball. </li></ul><ul><li>Col·laborar en les activitats d’animació a la lectura que s’organitzen col·lectivament al centre de treball i que es destinen a l’alumnat de la seua aula, als usuaris de la seua biblioteca o a la població del municipi en què treballa. </li></ul>
 25. 25. PLA DE FOMENT LECTOR ALS CENTRES, A LES BIBLIOTEQUES I A LES LOCALITATS : OBJECTIUS I ACTIVITATS QUE AFECTEN A LA FORMACIÓ DELS MEDIADORS Activitats
 26. 26. ACTIVITATS PER A LA FORMACIÓ DELS MEDIADORS <ul><li>Constitució d’un grup o equip encarregat de la redacció del pla, tant l’inicial com el concret de cada curs escolar o any natural. </li></ul><ul><li>Realització, en el cas dels centres educatius, si és necessari, de diverses sessions explicatives sobre l’organització i el funcionament de la biblioteca del centre: normes d’ús, classificació, sistema de préstecs, horaris, etc. </li></ul><ul><li>Elaboració, per part del grup coordinador, d’un dossier informatiu perquè el professorat conega el material existent en la biblioteca que puga resultar d’interés per a cada aula i nivell. </li></ul>
 27. 27. ACTIVITATS PER A LA FORMACIÓ DELS MEDIADORS <ul><li>Preparació d’activitats lúdiques i divulgadores destinades a l’alumnat, als usuaris de la biblioteca i a la població en general: celebració d’una setmana del llibre, organització de campanyes d’informació lectora i planificació d’activitats específiques destinades a cada nivell i aula, grups d’usuaris i de població diferents, etc. </li></ul><ul><li>Celebració de sessions d’informació sobre el món del llibre (publicacions, bibliografies adequades a cada edat, institucions dedicades al llibre, etc.) i assistència a actes que tinguen relació amb el foment de la lectura (cursos, presentacions de llibres, seminaris, grups de treball, fires de llibres, etc.) </li></ul>
 28. 28. ACTIVITATS PER A LA FORMACIÓ DELS MEDIADORS <ul><li>Elaboració de llistats de llibres per a recomanar en els diversos nivells educatius i a lectors d’edats i gustos diferenciats. </li></ul><ul><li>Confecció d’un sistema de seguiment i avaluació del pla acceptat per tot el professorat, els professionals de la biblioteca i l’animació lectora a la localitat: notes d’observació, presentacions de llibres llegits, seguiment de número de préstecs, recollida de dades de públic existent als actes programats, etc. </li></ul><ul><li>Discussió en claustre o en el fòrum adequat de l’informe sobre l’avaluació del pla lector. </li></ul><ul><li>... </li></ul>
 29. 29. PLA DE FOMENT LECTOR ALS CENTRES: RECURSOS D’INFORMACIÓ I FORMACIÓ PER AL PROFESSORAT Jocs i estratègies d’animació a la lectura. Josep A. Fluixà. Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana.
 30. 30. PLA DE FOMENT LECTOR ALS CENTRES: RECURSOS D’INFORMACIÓ I FORMACIÓ PER AL PROFESSORAT CLIJ. Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil. Revista Mensual.
 31. 31. PLA DE FOMENT LECTOR ALS CENTRES, A LES BIBLIOTEQUES I A LES LOCALITATS : OBJECTIUS I ACTIVITATS DE CARA A LES FAMÍLIES Objectius
 32. 32. OBJECTIUS DE CARA A LES FAMÍLIES <ul><li>Informar i formar els pares i les mares de la importància de la lectura: la seua repercussió en el bon funcionament i rendiment escolar i en la formació integral de la persona. </li></ul><ul><li>Orientar-los sobre les fórmules per a aconseguir un ambient familiar favorable a la lectura. </li></ul><ul><li>Proposar i facilitar la participació i col·laboració de les famílies en les activitats de foment que s’hi programen. </li></ul>
 33. 33. PLA DE FOMENT LECTOR ALS CENTRES, A LES BIBLIOTEQUES I A LES LOCALITATS : OBJECTIUS I ACTIVITATS DE CARA A LES FAMÍLIES Activitats
 34. 34. ACTIVITATS DE CARA A LES FAMÍLIES <ul><li>Realització de fulls informatius per als pares i les mares amb la doble intenció d’informar-los sobre la importància de la lectura i orientar-los i conscienciar-los sobre la formació d’un ambient familiar favorable a la lectura. </li></ul><ul><li>Invitació a les mares i als pares a participar en les activitats i les campanyes d’animació lectora que organitza el centre, la biblioteca o la localitat. </li></ul><ul><li>Realització de xarrades i taules redones que servisquen per a la seua formació com a pares en relació a la potenciació de la lectura en els seus fills. </li></ul><ul><li>Ampliació de l’ús de la biblioteca del centre i del seu servei de préstec als pares i les mares. </li></ul><ul><li>Creació d’una secció de lectures per a la formació de les famílies a les biblioteques. </li></ul><ul><li>Oferta de cursos d’escola de pares i mares a la localitat. </li></ul><ul><li>... </li></ul>
 35. 35. RECURSOS PER A LA FORMACIÓ DE LES FAMÍLIES Més informació: www.planlectura.es
 36. 36. PLA DE FOMENT LECTOR ALS CENTRES, A LES BIBLIOTEQUES I A LES LOCALITATS : OBJECTIUS PER A LA POBLACIÓ INFANTIL I JUVENIL
 37. 37. OBJECTIUS PER A LA POBLACIÓ INFANTIL I JUVENIL <ul><li>Familiaritzar els xiquets i les xiquetes amb els llibres i amb la biblioteca de l’aula, del centre i de la localitat. </li></ul><ul><li>Iniciar-los en el maneig de les tècniques bibliogràfiques elementals i en l’ús de la biblioteca. </li></ul><ul><li>Aficcionar a la població infantil i juvenil a la lectura i crear situacions funcionals que la facen necessària. </li></ul><ul><li>Crear hàbits de respecte i de cura envers els llibres i la biblioteca. </li></ul><ul><li>Informar-los de les diferents possibilitats d’accés al llibre i a la lectura que es donen fora de l’àmbit escolar --biblioteca municipal, llibreries, fires del llibre, etc.– i local. </li></ul><ul><li>Iniciar la necessitat de constitució i formació de la pròpia biblioteca personal. </li></ul>
 38. 38. PLA DE FOMENT LECTOR ALS CENTRES, A LES BIBLIOTEQUES I A LES LOCALITATS : ACTIVITATS PER A LA POBLACIÓ INFANTIL I JUVENIL
 39. 39. PLA DE FOMENT LECTOR ALS CENTRES, A LES BIBLIOTEQUES I A LES LOCALITATS : ACTIVITATS PER A LA POBLACIÓ INFANTIL I JUVENIL Activitats i estratègies d'estimulació inicial.
 40. 40. PLA DE FOMENT LECTOR ALS CENTRES, A LES BIBLIOTEQUES I A LES LOCALITATS : ACTIVITATS PER A LA POBLACIÓ INFANTIL I JUVENIL Activitats i estratègies d'estimulació inicial. <ul><ul><li>Estratègies de reforçament i consolidació permanent. </li></ul></ul>
 41. 41. CLASSIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS ADREÇADES A LA POBLACIÓ INFANTIL I JUVENIL <ul><li>Segons el lloc on s’han de realitar: </li></ul><ul><li>Activitats en l’aula. </li></ul><ul><li>Activitats en la sala-biblioteca del centre escolar. </li></ul><ul><li>Activitats col·lectives de tot el centre. </li></ul><ul><li>Activitats a realitzar fora de l’àmbit escolar. </li></ul>
 42. 42. ACTIVITATS DE MOTIVACIÓ PRÈVIES A LA LECTURA
 43. 43. ACTIVITATS DE MOTIVACIÓ PRÈVIES A LA LECTURA <ul><li>Visitar una biblioteca pública. </li></ul><ul><li>Organitzar i decorar la biblioteca d’aula. </li></ul><ul><li>Elaborar o revisar les normes d’ús i de funcionament de la biblioteca d’aula. </li></ul><ul><li>Estudi de les cobertes dels llibres de lectura. </li></ul><ul><li>Redacció de recomanacions lectores per al tauler de la biblioteca d’aula. </li></ul><ul><li>Presentar llibres a la classe i a la resta dels companys del centre. </li></ul><ul><li>Fer jocs d’endevinació amb gestos o amb paraules relacionades amb els llibres i els seus títols. </li></ul><ul><li>Visitar una llibreria, i m prempta, una exposició, etc. </li></ul>
 44. 44. ACTIVITATS DE MOTIVACIÓ PRÈVIES A LA LECTURA <ul><li>Elaborar recomanacions de lectures: lectures a la carta. </li></ul><ul><li>Redacció d’una carta a un escriptor o escriptora per demanar informació sobre la seua obra literària i sobre alguns aspectes biogràfics importants. </li></ul><ul><li>Programació i realització de l’hora setmanal del conte o de la poesia. </li></ul><ul><li>Organització i celebració d’un dia o d’una setmana cultural al centre sobre el món de la lectura: 2 d’abril (dia internacional del llibre infantil) o 23 d’abril (dia internacional del llibre) </li></ul><ul><li>Preparació i realització d’una visita col·lectiva a una fira del llibre que se celebre en el mateix poble o en una ciutat de la comarca o país. </li></ul>
 45. 45. ACTIVITATS DE MOTIVACIÓ PRÈVIES A LA LECTURA <ul><li>Realització d’intercanvi de correspondència escolar entre l’alumnat de dos centres per tal de comentar i recomanar-se lectures. </li></ul><ul><li>Assistència a la representació d’obres de teatre infantil per tal de potenciar la lectura de textos dramàtics. </li></ul><ul><li>Confecció de murals poètics amb la reproducció d’aquelles poesies preferides. </li></ul><ul><li>Estudi de les característiques principals d’un gènere o subgènere literari determinat i que suscita l’interés de l’alumnat. </li></ul>
 46. 46. ACTIVITATS DE MOTIVACIÓ PRÈVIES A LA LECTURA <ul><li>Projecció de pel·lícules basades en obres literàries. </li></ul><ul><li>Convocatòria de campanyes de sensibilització: publicitat, eslògans, manifestos a favor de la lectura, confecció de punts de lectura, etc. </li></ul><ul><li>... </li></ul>
 47. 47. ACTIVITATS DE MOTIVACIÓ PRÈVIES A LA LECTURA
 48. 48. ACTIVITATS DE MOTIVACIÓ PRÈVIES A LA LECTURA
 49. 49. ACTIVITATS DE MOTIVACIÓ PRÈVIES A LA LECTURA
 50. 50. ACTIVITATS DE MOTIVACIÓ PRÈVIES A LA LECTURA
 51. 51. ACTIVITATS DE MOTIVACIÓ PRÈVIES A LA LECTURA
 52. 52. ACTIVITATS A FER DURANT LA LECTURA
 53. 53. ACTIVITATS A FER DURANT LA LECTURA <ul><li>L’hora de la biblioteca. </li></ul><ul><li>Lectura en veu alta de fragments i </li></ul><ul><li>comentaris sobre el contingut dels </li></ul><ul><li>textos. </li></ul><ul><li>Recitació de textos poètics. </li></ul><ul><li>Lectura col·lectiva d’un llibre. </li></ul><ul><li>... </li></ul>
 54. 54. ACTIVITATS A FER DESPRÉS DE LA LECTURA
 55. 55. ACTIVITATS A FER DESPRÉS DE LA LECTURA <ul><li>La fitxa de lectura. </li></ul><ul><li>Llibre fòrum. Organització i realització de debats provocats per la lectura d’un llibre determinat. </li></ul><ul><li>Visita d’un escriptor o escriptora. </li></ul><ul><li>Realització de jocs relacionats amb la temàtica i el contingut del llibre llegit: el telegrama misteriós, sopa de lletres, jeroglífics, buscar la paraula oculta, la perxa de les par a ules, etc. </li></ul><ul><li>Realització de jocs relacionats amb les il·lustracions: endevinar el personatge ocult, buscar diferències entre dues il·lustracions, etc. </li></ul><ul><li>Il·lustració d’algun passatge determinat. </li></ul>
 56. 56. ACTIVITATS A FER DESPRÉS DE LA LECTURA <ul><li>Transformació en còmic d’alguna escena. </li></ul><ul><li>Dramatització d’algun succés o escena del llibre. </li></ul><ul><li>Realitzar un taller d’escriptura a partir de qualsevol fragment de l’obra llegida. </li></ul><ul><li>Recerca d’informació en llibres i enciclopèdies sobre l’autor o autora d’un llibre, sobre el gènere utilitzat, la temàtica, etc. i realització en equip de murals, etc. </li></ul><ul><li>Realització d’activitats artístiques relacionades amb la lectura del llibre: exposició de dibuixos sobre els personatges, disseny d’una nova coberta, confecció d’una maqueta de la ciutat o par a tge on es desenvolupa l’acció de la història, confecció de l’escenari i la decoració per a dramatitzar un text teatral llegit, realització d’un recital de poemes, etc. </li></ul>
 57. 57. ACTIVITATS A FER DESPRÉS DE LA LECTURA <ul><li>Decoració d’una estança del centre amb els personatges i els objectes apareguts en un llibre: el museu de les històries. </li></ul><ul><li>Escriptura d’una carta individual o col·lectiva a un autor o autora per a comunicar-li la nostra opinió sobre la lectura d’una obra seua. </li></ul><ul><li>Invenció d’endevinalles sobre la trama de la història d’una obra llegida. </li></ul><ul><li>Realització d’activitats de caràcter lúdic i festiu: excursió a la ciutat o poble real on esdevé l’acció del llibre llegit, organització d’una festa de disfresses re l acionada amb el món dels personatges apareguts en una obra llegida, etc. </li></ul><ul><li>... </li></ul>
 58. 58. ACTIVITATS A FER DESPRÉS DE LA LECTURA
 59. 59. ACTIVITATS DE REFORÇAMENT I DE CONSOLIDACIÓ PERMANENT <ul><li>Mantenir un contacte permanent i habitual amb els alumnes per tal d’esbrinar què estan llegint i saber-ne l’opinió. </li></ul><ul><li>Compartir lectures amb l’alumnat. </li></ul><ul><li>Valorar l’esforç i la tasca lectora de l’alumnat en els informes d’avaluació contínua i en els de caràcter trimestral. </li></ul><ul><li>Respectar les opinions que manifesten en relació a les lectures que realitzen. </li></ul><ul><li>Fer molt de cas quan els alumnes porten un llibre a l’aula i mostrar-lo a la resta dels companys, ressaltar si l’han llegit pel seu compte i motivats exclusivament pel propi plaer. </li></ul>
 60. 60. ACTIVITATS DE REFORÇAMENT I DE CONSOLIDACIÓ PERMANENT <ul><li>Suggerir lectures de llibres: és a dir, exercir en l’alumnat una espècie d’orientació sobre quines lectures són les adequades per a cada alumne segons les seues respectives tendències i gustos personals. </li></ul><ul><li>Promoure i facilitar en l’aula l’intercanvi de dades informatives d’interés sobre possibles lectures entre l’alumnat. </li></ul><ul><li>Destacar i comentar habitualment notícies de la premsa relacionades amb el món de la cultura i dels llibres: concessió de premis a escriptors, celebracions de fires de llibre, exposicions, articles d’opinió interessants,etc. </li></ul>
 61. 61. ACTIVITATS DE REFORÇAMENT I DE CONSOLIDACIÓ PERMANENT <ul><li>Oferir una imatge de persona lectora davant l’alumnat a l’aula i fer-ho de manera freqüent: llegir a classe mentre els alumnes realitzen tasques habituals i que no requereixen l’atenció del mestre. </li></ul><ul><li>Renovar i ampliar amb una certa freqüència la dotació dels llibres de la biblioteca d’aula. </li></ul><ul><li>Visitar amb freqüència la biblioteca del centre i la biblioteca pública més pròxima. </li></ul><ul><li>Etc. </li></ul>
 62. 62. ACCIONS I ACTIVITATS DESTINADES A LA POBLACIÓ ADULTA EN GENERAL <ul><li>Planificació periòdica d’una oferta cultural i educativa relacionada amb el món del llibre i la lectura. </li></ul><ul><li>Realització de presentacions de llibres d’autors locals i d’aquelles obres que resulten especialment interessants per a la població adulta. </li></ul><ul><li>Realització de sessions de contacontes per a adults. </li></ul><ul><li>Planificació d’activitats específiques de foment de la lectura i de la literatura per a associacions i col·lectius de la ciutat –ames de casa, jubilats, falles, col·lectius de joves, etc. –sempre que ho sol·liciten. </li></ul><ul><li>Sessions de formació d’usuaris joves i adults de la biblioteca per a associacions i col·lectius locals. </li></ul>
 63. 63. ACCIONS I ACTIVITATS DESTINADES A LA POBLACIÓ ADULTA EN GENERAL <ul><li>Organització de tertúlies literàries i clubs de lectura. </li></ul><ul><li>Exposicions relacionades amb la lectura i el món de la literatura. </li></ul><ul><li>Visites d’escriptors i programació de conferències literàries. </li></ul><ul><li>Programació periòdica d’obres de teatre. </li></ul><ul><li>Realització de lectures poètiques i de textos literaris per a adults. </li></ul><ul><li>Convocatòria de premis literaris. </li></ul><ul><li>Celebració d’efemèrides destacades. </li></ul><ul><li>Presència continuada en els mitjans de comunicació locals i comarcals de les notícies relacionades amb el llibre i la lectura. </li></ul>
 64. 64. ACCIONS I ACTIVITATS DESTINADES A LA POBLACIÓ ADULTA EN GENERAL <ul><li>Suport a la difusió d’obres que divulguen la cultura, el patrimoni i la història de la localitat i de la comarca. </li></ul><ul><li>Potenciació de la investigació dels joves sobre temes de caràcter cultural. </li></ul><ul><li>Motivació i impuls a la participació de les dones en la vida cultural i literària de la localitat. </li></ul><ul><li>Implicació dels representants polítics de la localitat i les diverses personalitats dels àmbits cultural, esportiu, empresarial, sindical, associatiu, etc. </li></ul><ul><li>Motivació i potenciació de l’ús de les noves tecnologies. </li></ul><ul><li>Etc. </li></ul>
 65. 65. P ROCEDIMENTS DE TREBALL PER A INICIAR UN PLA PLA DE FOMENT DE LA LECT U R A EN UNA LOCALITAT :
 66. 66. P ROCEDIMENTS DE TREBALL PER A INICIAR UN PLA PLA DE FOMENT DE LA LECT U R A EN UNA LOCALITAT : <ul><li>Reunió dels representants de les institucions i entitats encarregades de la redacció i de l’organització global del pla. </li></ul>
 67. 67. P ROCEDIMENTS DE TREBALL PER A INICIAR UN PLA PLA DE FOMENT DE LA LECT U R A EN UNA LOCALITAT : <ul><li>Reunió dels representants de les institucions i entitats encarregades de la redacció i de l’organització global del pla. </li></ul><ul><li>Reunió amb els distints equips directius dels centres escolars de la localitat per a exposar-los el pla. </li></ul>
 68. 68. P ROCEDIMENTS DE TREBALL PER A INICIAR UN PLA PLA DE FOMENT DE LA LECT U R A EN UNA LOCALITAT : <ul><li>Reunió dels representants de les institucions i entitats encarregades de la redacció i de l’organització global del pla. </li></ul><ul><li>Reunió amb els distints equips directius dels centres escolars de la localitat per a exposar-los el pla. </li></ul><ul><li>Reunions i/o contactes amb els diferents col·lectius i associacions locals que puguen estar interessades en participar-hi. </li></ul>
 69. 69. P ROCEDIMENTS DE TREBALL PER A INICIAR UN PLA PLA DE FOMENT DE LA LECT U R A EN UNA LOCALITAT : <ul><li>Reunió dels representants de les institucions i entitats encarregades de la redacció i de l’organització global del pla. </li></ul><ul><li>Reunió amb els distints equips directius dels centres escolars de la localitat per a exposar-los el pla. </li></ul><ul><li>Reunions i/o contactes amb els diferents col·lectius i associacions locals que puguen estar interessades en participar-hi. </li></ul><ul><li>Presentació pública als mitjans de comunicació del pla. </li></ul>
 70. 70. P ROCEDIMENTS DE TREBALL PER A INICIAR UN PLA PLA DE FOMENT DE LA LECT U R A EN UNA LOCALITAT : <ul><li>Reunió dels representants de les institucions i entitats encarregades de la redacció i de l’organització global del pla. </li></ul><ul><li>Reunió amb els distints equips directius dels centres escolars de la localitat per a exposar-los el pla. </li></ul><ul><li>Reunions i/o contactes amb els diferents col·lectius i associacions locals que puguen estar interessades en participar-hi. </li></ul><ul><li>Presentació pública als mitjans de comunicació del pla. </li></ul><ul><li>Planificació temporal i realització de les activitats. </li></ul>
 71. 71. P ROCEDIMENTS DE TREBALL PER A INICIAR UN PLA PLA DE FOMENT DE LA LECT U R A EN UNA LOCALITAT : <ul><li>Reunió dels representants de les institucions i entitats encarregades de la redacció i de l’organització global del pla. </li></ul><ul><li>Reunió amb els distints equips directius dels centres escolars de la localitat per a exposar-los el pla. </li></ul><ul><li>Reunions i/o contactes amb els diferents col·lectius i associacions locals que puguen estar interessades en participar-hi. </li></ul><ul><li>Presentació pública als mitjans de comunicació del pla. </li></ul><ul><li>Planificació temporal i realització de les activitats. </li></ul><ul><li>Avaluació final de la incidència i de l’aplicació real de les accions realitzades. </li></ul>
 72. 72. Experiències d’activitats i plans de foment lector d’àmbit escolar i extraescolar <ul><li>Relació: </li></ul><ul><li>Pla de Foment de la Lectura de Cullera. </li></ul><ul><li>Jornades i activitats a Carcaixent. </li></ul><ul><li>Mes de les Lletres de l’Alcúdia. </li></ul><ul><li>Campanyes d’Animació a la Lectura de Carlet i Pla de Foment de la Lectura 2006. </li></ul><ul><li>Campanyes d’animació Lectora de Sueca. </li></ul><ul><li>Pla de Foment de la Lectura a d’Alzira </li></ul>
 73. 73. Pàgines web <ul><li>Relació: </li></ul><ul><li>www.cuatrogatos.org </li></ul><ul><li>www.pnte.cfnavarra.es/professorado/recursos/biblioteca </li></ul><ul><li>www.planlectura.es/recursos/index.html </li></ul><ul><li>www.fundaciobromera.org </li></ul><ul><li>www.fundacionbertelsmann.org </li></ul><ul><li>www.fundaciongsr.es </li></ul><ul><li>www.imaginaria.com.ar/index.htm </li></ul><ul><li>www.poemitas.com/cosicosas.htm </li></ul><ul><li>www.sol-e.com </li></ul><ul><li>www.xtec.recursos/lit_inf/index.htm </li></ul>

×