Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nazorg afronding leermiddelenbeleidsplan

1,120 views

Published on

In een paar sheets samengevat wat de afronding van het leermiddelenbeleidsplan nog inhoudt en waar relevante informatie is te vinden.

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Nazorg afronding leermiddelenbeleidsplan

  1. 1. Nazorg afronding leermiddelenbeleidsplan <ul><li>Afspraken aanleveren leermiddelenbeleidsplan </li></ul><ul><li>Checklist </li></ul><ul><li>Review </li></ul><ul><li>Afspraken afronding </li></ul>
  2. 2. Afspraak leermiddelenbeleidsplan <ul><li>De afspraak is dat als ‘tegenprestatie’ voor de ondersteuning: </li></ul><ul><ul><li>er op termijn (een voorlopige versie van) een leermiddelenbeleidsplan aangereikt wordt aan de VO-raad </li></ul></ul><ul><ul><li>Per email aan uw adviseur: </li></ul></ul><ul><ul><li>[email_address] of </li></ul></ul><ul><ul><li>[email_address] </li></ul></ul><ul><ul><li>De termijn wordt afgesproken met de adviseur </li></ul></ul>
  3. 3. Checklist en Review <ul><li>Checklist leermiddelenbeleidsplan beschikbaar op www.leermiddelenvo.nl (directe link http://bit.ly/tzIKP7 ) </li></ul><ul><li>Review Als het leermiddelenbeleidsplan tijdig wordt ingeleverd wordt het voorzien van een review. Het tijdstip van inleveren wordt afgesproken met de adviseur. </li></ul>
  4. 4. Maak afspraken over de afronding <ul><li>Maak met uw eigen team afspraken over: </li></ul><ul><li>Wat staat ons nog te doen om het leermiddelenbeleidsplan af te ronden? </li></ul><ul><li>Wanneer doen we dat? </li></ul><ul><li>Wie doet wat? </li></ul><ul><li>Wanneer willen we deze versie van het plan vaststellen? </li></ul><ul><li>Wanneer willen dit insturen? </li></ul><ul><li>Welke afspaak maken we met de adviseur over de review? </li></ul>
  5. 5. Sociale media leermiddelenbeleid Twitter www.twitter.com/leermiddelenvo #leermiddelenbeleid Nieuws en interessante feitjes, verslagen van de werkbijeenkomsten Groep leermiddelenbeleid Linkedin http://linkd.in/ojG1oY Vragen en discussies: keuze device, iPads in de klas, ontwikkelingsdoelen SMART formuleren, gebruiken digitaal leermateriaal. Slideshare www.slideshare.net/leermiddelenbeleid Onderwerpen: sheets werkbijeenkomsten, voorbereiding per werkbijeenkomst, instructies gebruik digitale vragenlijsten Google Docs http://bit.ly/uxIUso en http://bit.ly/tcdIkV Gebruiken van de digitale versie van de vragenlijsten voor docenten en leerlingen Website www.leermiddelenvo.nl Instrumentarium en verdiepende informatie

×