Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Voorbereiding werkbijeenkomst 1

1,414 views

Published on

De voorbereidingen voor werkbijeenkomst 1 leermiddelenbeleid overzichtelijk in een korte powerpoint.

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Voorbereiding werkbijeenkomst 1

  1. 1. Voorbereiding werkbijeenkomst 1 <ul><li>Stel een plan van aanpak op voor uw werkgroep (doelstelling, planning, taken en verantwoordelijkheden) </li></ul><ul><li>Verzamel informatie op uw school over de lopende activiteiten en beschikbare documenten met betrekking tot beleid, leermiddelen en lopende projecten. </li></ul><ul><li>Bekijk de notitie ‘ Handvatten voor de werkgroep ’ en bereid eventueel opdracht 4 en 5 (inventarisatie leermiddelen en professionaliseringswensen) al voor. </li></ul><ul><li>Afspraken: </li></ul><ul><li>Taakverdeling en verantwoordelijkheden van de leden van de werkgroep. </li></ul><ul><li>De manier waarop de werkgroep de verzamelde informatie verwerkt en meeneemt ter voorbereiding op werkbijeenkomst 1. </li></ul><ul><li>Eventueel afspraken over werkzaamheden ter voorbereiding op werkbijeenkomst 2 (zie inventarisatie leermiddelen en professionaliseringswensen sheet 4). </li></ul>
  2. 2. Verzamelen van informatie <ul><li>Beleid : beleidsdocumenten met uitspraken over missie, visie en het onderwijs(leer)concept van de school. </li></ul><ul><li>Leermiddelen : lijsten met criteria voor de keuze van uw leermiddelen (eventueel per vak- of leergebied), de ‘top 3’ belangrijkste vraagstukken of wensen rondom leermiddelen, vraag eventueel uw docenten de Leermiddelen-Mentality-Test te doen: http :// www.motivaction.nl/onderzoek/leermiddelen </li></ul><ul><li>Projecten : welke projecten / nascholingen / innovaties met betrekking tot leermiddelen(beleid) of aanverwante zaken lopen er of gaan er lopen gedurende het opstellen van het leermiddelenbeleidsplan? </li></ul>
  3. 3. Inventarisatie leermiddelen en professionaliseringswensen <ul><li>Inventarisatie bij leerlingen & docenten </li></ul><ul><li>Vragenlijsten en aanbiedingsbrieven zijn digitaal beschikbaar en aan te passen voor eigen gebruik. Zie de website voor meer informatie en instructie 1 en instructie 2 voor het uitzetten van de digitale vragenlijsten. </li></ul><ul><li>Spreek af </li></ul><ul><ul><li>Welke vragen zetten jullie uit </li></ul></ul><ul><ul><li>Waar zetten jullie de vragen uit? En Hoe? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wanneer? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wie voert uit / coördineert? </li></ul></ul>
  4. 4. Help?! <ul><li>Ga naar… </li></ul><ul><li>Bel of mail @ [email_address] T 013-4560311 </li></ul>

×