Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Voorbereiding werkbijeenkomst 3 leermiddelenbeleid

912 views

Published on

In deze presentatie een toelichting en handreikingen ten behoeve van de voorbereidingen op werkbijeenkomst 3

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Voorbereiding werkbijeenkomst 3 leermiddelenbeleid

  1. 1. Voorbereiding werkbijeenkomst 3 <ul><li>Acties ter voorbereiding op wb 3: </li></ul><ul><ul><li>Opdracht 6: ict-infrastructuur (faciliteiten) </li></ul></ul><ul><ul><li>Opdracht 7 (financi ën) </li></ul></ul><ul><ul><li>Opdracht 8 (besluitvorming) </li></ul></ul><ul><ul><li>Korte presentatie over opdracht 6, 7 en 8 </li></ul></ul><ul><li>Afspraken </li></ul><ul><ul><li>De activiteiten voor het vergaren van informatie/gegevens. </li></ul></ul><ul><ul><li>De manier en het moment waarop de werkgroep de gegevens verwerkt/bundelt. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoe wordt de presentatie gedaan en door wie? </li></ul></ul>
  2. 2. Voorbereiding presentatie <ul><li>Korte presentatie per werkgroep </li></ul><ul><li>Duur: max. 5 minuten </li></ul><ul><li>Hulpmiddelen: max. 3 slides of flipover-vel </li></ul><ul><li>Maak een lijstje van de reslutaten of maak een mindmap (zie de volgende 2 slides) </li></ul><ul><li>Beëindig de presentatie met jullie vragen en/of de gekozen oplossingen en gesignaleerde problemen. </li></ul>
  3. 3. Lijstje <ul><li>ICT-infrastructuur </li></ul><ul><li>Doel </li></ul><ul><li>Ratio computers:leerlingen </li></ul><ul><li>Ratio computers:docenten </li></ul><ul><li>Aanpassingen netwerk </li></ul><ul><li>Belangrijkste eisen </li></ul><ul><li>Belangrijkste vragen </li></ul><ul><li>Financiën </li></ul><ul><li>Belangrijkste (im)materiële kosten/baten </li></ul><ul><li>Creatieve oplossingen </li></ul><ul><li>Belangrijkste vragen </li></ul><ul><li>Besluitvorming </li></ul><ul><li>Verandering(en) </li></ul><ul><li>Voor- en nadelen </li></ul><ul><li>Randvoorwaarden </li></ul><ul><li>Belangrijkste vragen </li></ul>
  4. 4. mindmap ICT Doel Ratio computers:ll Ratio computers:docenten Aanpassingen netwerk Eisen Vragen Financiën (Im)materiële kosten/baten Oplossingen Vragen Besluitvorming Verandering Voordelen Nadelen Randvoorwaarden Vragen
  5. 5. Help?! <ul><li>Ga naar… </li></ul><ul><li>Bel of mail @ [email_address] T 013-4560311 </li></ul>

×