Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sirje Aigro - Millised muutused ootavad ees meie kooli

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Sirje Aigro - Millised muutused ootavad ees meie kooli

 1. 1. MUUTU VÕI ISE Millised muutused ootavad ees meie kooli Sirje Aigro 2009
 2. 2. Muutuseid kavandades on kasulik teada: • Mis on olnud? • Kus me oleme? • Millised on meie võimalused? • Mida me saavutada soovime? • …..
 3. 3. Käesoleval õppeaastal viisime koolis läbi sisehindamise, vaatasime tagasi õppeaastatele 2003/2004 kuni 2007/2008. Teiega koos said kogutud andmed, need analüüsitud ja meil on võimalus anda meie tegevuste tulemuslikkusele objektiivne hinnang.
 4. 4. Õpilaste arvu dünaamika sept KKPB KKKP Kokku 2003/04 900 331 1231 2004/05 1016 317 1333 2005/06 1047 259 1306 2006/07 1078 293 1371 2007/08 1151 280 1431 2008/09 1200 246 1446
 5. 5. Õpilaste arvu dünaamika Õpilaste arv septembri kuul 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 KKPB KKKP Kokku õpilasi
 6. 6. Riikliku koolitustellimuse täitmise protsent valdkonniti 2003 2004 2005 2006 2007 2008 EHITUS JA TSIVIILRAJATISED 105 112 104 148 102 101 MATERJALITÖÖTLUS 108 116 117 93 70 100 KODUTEENINDUS 109 113 150 83 TOIDUAINETETÖÖTLUS JA TOOTMINE 108 93 92 96 MAJUTAMINE JA TOITLUSTAMINE 100 102 90 89 94 90 HULGI- JA JAEKAUBANDUS 117 103 96 107 92 107 TEKSTIILI, RÕIVASTE, JALATSITE ÕMBLEMINE 100 67 113 107 73 127 JUUKSURITÖÖ JA ILUTEENINDUS 113 113 120 ELEKTROONIKA JA AUTOMAATIKA 104 107 107 157 103 104 JUHTIMINE JA HALDUS 76 120 113 147 133 112 SEKRETÄRI- JA AMETNIKUTÖÖ 40 0 67 113 80 67 SOTSIAALTÖÖ JA NÕUSTAMINE 90 145 103 113 100 70 MOOTORLIIKURID, LAEVANDUS JA LENNUNDUS 73 57 124 87 113 100 METSANDUS 90 84 64 107 70 73 MAJANDUSARVESTUS JA MAKSUNDUS 107 103 113 113 133 100
 7. 7. Riikliku koolitustellimuse täitmine Riikliku koolitustellimuse täitmise protsent 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 2003 2004 2005 2006 2007 2008 MAJUTAMINE JA TOITLUSTAMINE JUUKSURITÖÖ JA ILUTEENINDUS MOOTORLIIKURID, LAEVANDUS JA LENNUNDUS MAJANDUS- ARVESTUS JA MAKSUNDUS
 8. 8. Nominaalne õppeaeg ja RKTNominaalne õppeaeg ja RKT täitmine protsentidestäitmine protsentides Põhihariduse Põhihariduse baasil õppijad 2003 2004 2005 baasil õppijad 2003 2004 2005 Ehituspuusepp 36,7 36,7 26,7 Kokk (vene õppekeelega) 60,0 Üldehitus 60,0 86,7 38,3 Müüja 56,7 70,0 26,7 Ehitusviimistlus 46,7 60,0 46,7 Laomajandus 62,2 70,0 80,0 Tisler 36,7 63,3 60,0 Rõivaõmblemine 60,0 43,3 26,7 Tisler liht. 100,0 75,0 62,5 Arvutiteenindus 53,3 43,3 50,0 Kodumajandus 46,7 46,7 Autode ja masinate remont 37,8 26,7 42,2 Puhastusteenindus liht 50,0 137,5 100,0 Metsamajandus 23,3 44,0 Pagar-kondiiter 56,0 Kokk 45,0 50,0 55,0 ALUSTANUD ALUSTANUD KÕIK KOKKU 47,3 51,4 50,1
 9. 9. Nominaalne õppeaeg ja RKTNominaalne õppeaeg ja RKT täitmine protsentidestäitmine protsentides 0 20 40 60 80 100 120 140 160 2003 2004 2005 ALUSTANUD Ehituspuusepp Üldehitus Tisler Tisler liht. Puhastus- teenindus liht. Müüja Laomajandus KÕIK KOKKU
 10. 10. Nominaalne õppeaeg ja RKTNominaalne õppeaeg ja RKT täitmine protsentidestäitmine protsentides Keskhariduse baasil õppijad 2003 2004 2005 2006 Kokk 70,0 46,7 Kelner/ettekandja 53,3 60,0 33,3 46,7 Hotelliteenindus 73,3 46,7 53,3 66,7 Müügiassistent 33,3 60 40,0 20,0 Rätsepatöö 46,7 Juuksur 100,0 86,7 Ärikorraldus 48,0 73,3 73,3 93,3 Infotehnoloogia 33,3 33,3 Sotsiaalhooldus(kaug) 75,0 100 60,0 53,3 Raamatupidaja 96,7 86,7 100,0 100,0 Sekretäritöö 23,3 26,7 86,7 KÕIK KOKKU 55,0 69,6 61,8 60,0 ALUSTANUD
 11. 11. Nominaalne õppeaeg ja RKTNominaalne õppeaeg ja RKT täitmine protsentidestäitmine protsentides 0 25 50 75 100 2003 2004 2005 2006 ALUSTANUD Hotelliteenindus Müügiassistent Juuksur Ärikorraldus Sotsiaalhooldus Raamatu- pidamine Sekretäritöö
 12. 12. Keskmiselt puudumisi ühe õpilaseKeskmiselt puudumisi ühe õpilase kohta 2007/08 õ.a.kohta 2007/08 õ.a. (valdkonniti)(valdkonniti) 0 50 100 150 200 250 Metsandus Aiandus Elektroonikaja automaatika Ehitusja tsiviilrajatised Materjalitöötlus (puu,...) Mootorliikurid, laevandus... Koduteenindus Toiduainetetöötlus ja-tootmine Majutamineja toitlustamine Hulgi-ja jaekaubandus Tekstiili,rõivaste, ... Juuksuritööja iluteenindus Juhtimineja haldus Sekretäri-ja ametnikutöö haigus muu vabandav põhjus põhjuseta
 13. 13. Keskmiselt puudumisi ühe õpilaseKeskmiselt puudumisi ühe õpilase kohta 200kohta 20088/0/09.9. õ.a.õ.a. (1. sept. – 31. märtsini(1. sept. – 31. märtsini valdkonniti)valdkonniti) 0 40 80 120 160 200 Elektroonikaja automaatika Ehitusja tsiviilrajatised Materjalitöötlus Mootorliikurid,... Metsandus Majutamineja toitlustamine Toiduainetetöötlus ja... Hulgi-ja jaekaubandus Juhtimineja... Sekretäri-ja ametnikutöö Juuksuritööja iluteenindus Tekstiil,rõivaste, ... põhjuseta haigus muu vabandav põhjus
 14. 14. Keskmiselt puudumisi ühe õpilaseKeskmiselt puudumisi ühe õpilase kohtakohta – kahe õppeaasta võrdlus– kahe õppeaasta võrdlus 0 40 80 120 160 200 2007/08 10 k 2008/09 7 k 2007/08 10 k 2008/09 7 k 2007/08 10 k 2008/09 7 k haigus muu vabandav põhjus põhjuseta Ehitus ja tsiviilrajatised Toiduainete- töötlus ja - tootmine Tekstiili, rõivaste, ... Sekretäri- ja ametnikutöö
 15. 15. Keskmiselt puudumisi ühe õpilaseKeskmiselt puudumisi ühe õpilase kohtakohta – kahe õppeaasta võrdlus– kahe õppeaasta võrdlus 0 40 80 120 160 200 2007/08 7 kuu keskmine 2008/09 7 k 2007/08 7 kuu keskmine 2008/09 7 k 2007/08 7 kuu keskmine 2008/09 7 k haigus muu vabandav põhjus põhjuseta Ehitus ja tsiviilrajatised Toiduainete- töötlus ja -tootmine Tekstiili, rõivaste, ... Sekretäri- ja ametnikutöö
 16. 16. Õppekasvatustöö komisjon • Alates septembrist 2006 on toimunud 21 koosolekut • Vesteldud 127 õpilasega, korduvalt 15 õpilasega • Komisjonis käinud õpilastest: – 22 lõpetas kooli – 49 jätkab õpinguid – 56 on välja arvatud õpilaste nimekirjast (sh 9 õpilast kahel korral)
 17. 17. Õppekavade arendus 6 6 2 11 6 1 7 14 6 4 3 5 5 8 1 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Osalemine riikliku õppekava väljatöötamisel Olemasoleva õppekava uuendamine Õppekava vastavusse viimine riikliku õppekavaga Uue õppekava koostamine 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
 18. 18. eKooli andmebaas (22.02.2009) Kokku Aktiivne Õpilane 2385 1193 Lapsevanem 613 467 Rühmajuhataja 61 61 Õpetaja 175 175
 19. 19. E-kursuste tugi käesoleval õppeaastal 12 14 102 33 0 20 40 60 80 100 120 IVA Moodle Loodud kursuseid Kasutusel kursuseid
 20. 20. Tugisüsteemid õpilastele 0 20 40 60 80 100 120 140 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 Ipa EHIS-es HEV nõustatud õpilaste osakaal % nõustatud õpilaste osakaal %
 21. 21. Riiklikud kutsekvalifikatsioonieksamid 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2005/06 2006/07 2007/08 sooritanute % osalenutest osalejate % lõpetanutest
 22. 22. 22 40 2422 29 21 100 72,5 87,5 0 20 40 60 80 100 120 2005/06 2006/07 2007/08 Riigieksamitele registreerunud õpilaste arv Riigieksami sooritanute arv (20 p ja enam) Registreerunutest sooritas -%
 23. 23. Kutsevõistlused 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2005/06 2006/07 2007/08 Koolis korraldatud v abariikud kutsev õistluseid Õppurite osalemine kutsev õistlustel Saadud I kohti Saadud II kohti Saadud III kohti Saadud 4. - 10. koht Linear (Õppurite osalemine kutsev õistlustel) Linear (Saadud I kohti)
 24. 24. Sport 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2005 2006 2007 2008 I koht II koht III koht KOKKU: Linear (KOKKU:) Linear (I koht) Linear (II koht) Linear (III koht)
 25. 25. Lõpetajate edasine tegevus (osakaalud) 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 2006 2007 2008 Töötab õpitud erialal või sarnasel erialal Töötab muul erialal Läks edasi õppima Sõjaväes või lapsega kodus Töötu Andmed puuduvad Töötab ja õpib edasi
 26. 26. Täiskasvanute koolituskursustel õppijad 708 727 1757 0 500 1000 1500 2000 2005/2006 2006/2007 2007/2008
 27. 27. Täiskasvanute koolituse osakonna käive 0 1000000 2000000 3000000 4000000 2005/06 2006/07 2007/08
 28. 28. Ja nüüd vaatame – kuhu ja kuidas edasi minna?
 29. 29. TÄNAN!

×