Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Лідія Поперечна,
головний редактор журналу
«Шкільний бібліотечно-інформаційний центр»
Журнал-інновація
«Шкільний бібліотечно-інформаційний
центр» —
засіб партнерської взаємодії
у формуванні
інформаційно-освіт...




Пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційнокомунікаційних технологій, що забезпечують удосконал...
Проблемне поле
Публічні
бібліотеки
•
•

•

•

•

Фінансова підтримка міжнародних
організацій, програм, фондів
Осучаснення ...
Форми міжвідомчої взаємодії
Цільові
міжвідомчі
програми

Правове поле

Єдине
інформаційноосвітнє
середовище

Інтеграція
ін...
Журнал–інновація

Шкільному бібліотекарю — для інформаційного
забезпечення навчального процесу
Журнал виходить за підтримки Інституту інноваційних технологій і змісту освіти
Міністерства освіти і науки України
Свідоцт...
ШБІЦ — щомісячне
інформаційно-методичне
та бібліографічне видання
для школи, адресоване
всім учасникам
навчально-виховного...
Надати оперативну допомогу шкільному бібліотекарю

для професійного, компетентного та якісного
виконання функції інформаці...
100 і більше сторінок сучасної та корисної інформації з усіх питань
щодо створення інформаційно-освітнього середовища в шк...







друковану (текстову) частину;
компакт-диск CD-ROM
(електронні додатки до
публікацій);
картки з бібліографічними...
Розділи журналу
Бібліотечна робота (бібліотекарям,
методистам)
Інформаційне забезпечення навчального
процесу (педагогічним...
Електронний додаток до журналу (CD)

Л.Поперечна

6 ноя, 2013
Алгоритм пошуку документа
в електронному додатку до журналу

Розділи
журналу

Перелік
публікацій

Додатки до
публікацій

Л...
Л.Поперечна

6 ноя, 2013
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ФОНД (2011–2013)
(виходить щоквартально)
передплатний індекс ─ 89236
вартість випуску — 222 грн

НОВІ НАДХОД...
Відображення матеріалів у комп'ютерній системі
«ШБІЦ-інфо»

Л.Поперечна

6 ноя, 2013
реформування шкільної бібліотеки
(концептуальні погляди, програми,
ініціатива, досвід);
управління бібліотекою (нормативне...
У друкованій частині
журналу — анотований
перелік нормативноправових актів, які були
прийняті та/або набули
чинності до ви...
Календар
знаменних дат
(у кожному номері
журналу з
випередженням
на два місяці;
до кожної дати на
диску — додаткові
інформ...
Л.Поперечна

6 ноя, 2013
Л.Поперечна

6 ноя, 2013


Відпустка бібліотекаря-сумісника



Оплата відрядження у зв'язку з підвищенням кваліфікації



Де взяти гроші на пере...
За матеріалами публікацій журналу
«Шкільний бібліотечно-інформаційний центр»

Л.Поперечна

6 ноя, 2013
Наталія Дзюба, Валентина
Красножон НБУ для дітей
(ШБІЦ. — 2013. — № 7. — С.1116–26.)

Наталія Дзюба, завідувач
відділу інф...
Огляд періодичних видань для школярів різних вікових категорій
(ШБІЦ. — 2013. — № 9. — С. 15–19.)
Л. Поперечна

6 ноя, 201...
Оксана Стремоусова,
завідувач відділу
обслуговування читачів-учнів 5–
9 кл. Херсонської ОБД (ШБІЦ.
— 2013. — № 2. — С. 19–...
Лариса ЛІБІГА, головний методист Херсонської ЦБС
(ШБІЦ. — 2012. — № 7. — С.47–56.)
Л.Поперечна

6 ноя, 2013
Наталія Дзюба, завідувач відділу
інформаційних каталогізування НБУ для
дітей (ШБІЦ. — 2013. — № 5. — С. 24–26.)

Людмила Д...
Презентація інформаційних продуктів обласних
універсальних наукових бібліотек


Національна парламентська бібліотека Укра...
Катерина Прийма,
завідувач відділу методико-соціологічної
роботи та менеджменту Волинської
обласної бібліотеки для юнацтва...
Бібліотеки Волині в системі інформаційного
супроводу навчального процесу

Надія Ількевич,
завідувач відділу інформаційно-б...
Відображення публікації в компютерній системі
«ШБІЦ-інфо»
«Активна»
«Активна»
стаття уу
стаття
переліку
переліку

Стаття у...
Міжнародна науково-методична конференція
«Практична медіаграмотність»
(31 жовтня – 1 листопада 2013 року)

Медіа- та інфор...
 Шкільна бібліотека як суб’єкт медіасередовища
загальноосвітнього навчального закладу: реалії
та перспективи (функції, за...
Відображення публікацій у компютерній системі
«ШБІЦ-інфо»

Л.Поперечна

6 ноя, 2013
Медіа- та інформаційна грамотність
педагогів і бібліотекарів

Методика створення навчальних презентацій
Л.Поперечна

6 ноя...
Медіа- та інформаційна грамотність
педагогів і бібліотекарів

Ірина Нижник, завідувач
електронного читального залу
Кримськ...
Медіа- та інформаційна грамотність
учнів

Приклад досвіду Славутицького міського методичного центру та Бібліотечноінформац...
Трансформація шкільної бібліотеки
в бібліотечно-інформаційний центр закладу

Громадське обговорення статті
«Мрії Попелюшки...
Комп’ютерна система «ШБІЦ-бібліотекар» [Електронний
ресурс]. Вип. 1. Портфоліо бібліотекаря. Перлини
творчості / Ін-т інно...
Календар знаменних і пам’ятних дат на 2013/2014 навчальний рік /
упоряд. Валентина Здановська ; Укр. інститут нормативної ...
Обирайте варіанти передплати

«ШБІЦ. Інформаційне забезпечення
навчального процесу»
(передплатний індекс ─ 89234
вартість ...
Л.Поперечна

6 ноя, 2013
Адреса редакції:
03680, м. Київ, вул. Горького, 172, офіс 720.
Редакція: (044) 528-28-60
Відділ передплати: (044) 528-28-7...
Публічні та шкільні бібліотеки в інформаційно-освітньому просторі: партнерство заради змін
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Публічні та шкільні бібліотеки в інформаційно-освітньому просторі: партнерство заради змін

1,736 views

Published on

До виступі під час IV Всеукраїнської школи методиста "Роль регіональних методичних служб в організації бібліотечного обслуговування населення"

Published in: Education

Публічні та шкільні бібліотеки в інформаційно-освітньому просторі: партнерство заради змін

 1. 1. Лідія Поперечна, головний редактор журналу «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр»
 2. 2. Журнал-інновація «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр» — засіб партнерської взаємодії у формуванні інформаційно-освітнього простору Л.Поперечна 6 ноя, 2013
 3. 3.   Пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційнокомунікаційних технологій, що забезпечують удосконалення навчальновиховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві. До ключових напрямів державної освітньої політики віднесено інформатизацію освіти, удосконалення бібліотечного та інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки. рр.)     (Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 Зміна освітніх стандартів, оновлення змісту освіти, упровадження нових навчальних програм, навчальних курсів і дисциплін. Визначення концептуальних засад середньої освіти: інформатизація, інклюзивна освіта, профілізація старшої школи, освіта для сталого розвитку, медіаосвіта, формування інформаційних компетентностей. В упровадженні медіаосвіти в шкільну практику «<….> важливу роль мають відігравати шкільні бібліотеки як сучасні комп’ютеризовані центри, в яких концентрується інформаційно-пошукова діяльність учнів <….>». На етапі поступового укорінення медіаосвіти передбачається «<….> підготовка інформаційно-методичних матеріалів, програмного інформаційнокомунікаційного забезпечення, відеотек, фонотек, інформаційних баз шкільних бібліотек <….>». (Концепція упровадження медіаосвіти в Україні)
 4. 4. Проблемне поле Публічні бібліотеки • • • • • Фінансова підтримка міжнародних організацій, програм, фондів Осучаснення матеріально-технічної бази (зручні, комфортні, сучасні приміщення, оновлення комп'ютерної бази, аудіо-, відео- та ін. техніки, доступ до інтернету) Поповнення бібліотечних фондів за рахунок державних та регіональних програм Високий кваліфікаційний рівень персоналу, вузька спеціалізація, тренінгові програми його розвитку Відтік користувачів Шкільні бібліотеки         Поглиблення кризового стану Дисонанс між зростаючими потребами користувачів та можливостями бібліотек Надзвичайно слабка матеріальна база Низький кваліфікаційний рівень персоналу, невідповідність кадрового забезпечення функціям та обсягу роботи Серед пріоритетів — забезпечення учнів шкільними підручниками, частково — додатковою літературою Бібліотечно-інформаційне обслуговування в режимі «запит – відповідь» із використанням локальних інформаційних ресурсів, переважно традиційних Формування інформаційної та бібліотечнобібліографічної культури учнів у мінімальному обсязі Низький рівень методичного супроводу функціонування бібліотек Л.Поперечна 6 ноя, 2013
 5. 5. Форми міжвідомчої взаємодії Цільові міжвідомчі програми Правове поле Єдине інформаційноосвітнє середовище Інтеграція інформаційних ресурсів Координація планування Методичний супровід Л.Поперечна 6 ноя, 2013
 6. 6. Журнал–інновація Шкільному бібліотекарю — для інформаційного забезпечення навчального процесу
 7. 7. Журнал виходить за підтримки Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 16396-4868-Р від 23.02.2010 Л. Поперечна серпень 2013 7
 8. 8. ШБІЦ — щомісячне інформаційно-методичне та бібліографічне видання для школи, адресоване всім учасникам навчально-виховного процесу:  тим, хто вчить і навчається  тим, хто організовує і забезпечує навчально-освітню діяльність Л.Поперечна
 9. 9. Надати оперативну допомогу шкільному бібліотекарю для професійного, компетентного та якісного виконання функції інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу та управлінської діяльності керівників загальноосвітнього навчального закладу Л.Поперечна 6 ноя, 2013
 10. 10. 100 і більше сторінок сучасної та корисної інформації з усіх питань щодо створення інформаційно-освітнього середовища в школі й підвищення якості інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу. Структурування статей таким чином, щоб вони стали «технологічною картою» на виконання конкретних процесів; доповнення статей електронними додатками на компакт-диску. Готові інформаційні продукти (бібліографічні списки, каталожні картки, тематичні огляди тощо). Оптимальне співвідношення матеріалів, адресованих різним категоріям читачів журналу. Співпраця з фахівцями органів управління освітою, науково-методичних установ, вищих навчальних закладів, провідних вітчизняних і зарубіжних бібліотек та ін. Інтерактивний зв’язок із читачами («Електронний міст»). Л.Поперечна 6 ноя, 2013
 11. 11.     друковану (текстову) частину; компакт-диск CD-ROM (електронні додатки до публікацій); картки з бібліографічними описами публікацій журналу; бібліографічні списки «Нове для навчального процесу» (для всіх учасників навчальновиховного процесу — від директора школи до медичної сестри та учня). Л.Поперечна 6 ноя, 2013
 12. 12. Розділи журналу Бібліотечна робота (бібліотекарям, методистам) Інформаційне забезпечення навчального процесу (педагогічним працівникам) Інформаційне забезпечення виховного процесу (організаторам виховного процесу) Інформаційне забезпечення управління школою (керівникам навчальних закладів, органів управління освітою) Л.Поперечна 6 ноя, 2013
 13. 13. Електронний додаток до журналу (CD) Л.Поперечна 6 ноя, 2013
 14. 14. Алгоритм пошуку документа в електронному додатку до журналу Розділи журналу Перелік публікацій Додатки до публікацій Л.Поперечна 6 ноя, 2013
 15. 15. Л.Поперечна 6 ноя, 2013
 16. 16. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ФОНД (2011–2013) (виходить щоквартально) передплатний індекс ─ 89236 вартість випуску — 222 грн НОВІ НАДХОДЖЕННЯ (виходить щомісячно) передплатний індекс ― 68167, вартість на півріччя — 254,58 грн Л.Поперечна 6 ноя, 2013
 17. 17. Відображення матеріалів у комп'ютерній системі «ШБІЦ-інфо» Л.Поперечна 6 ноя, 2013
 18. 18. реформування шкільної бібліотеки (концептуальні погляди, програми, ініціатива, досвід); управління бібліотекою (нормативне забезпечення, планування, звітність, контроль, аналіз); бібліотечні технології; методичний супровід бібліотечної діяльності (Методичний портфель); інформаційні ресурси (формування, використання, зберігання); формування медіа- та інформаційної культури (статті, програми, майстеркласи); підвищення кваліфікації бібліотекарів; календар знаменних дат; презентації (бібліографічні та методичні посібники, інші інформаційні продукти) огляди і дайджести нових фахових видань. !* Виходить окремим виданням, 2013 індекс —89235 Л.Поперечна 6 ноя,
 19. 19. У друкованій частині журналу — анотований перелік нормативноправових актів, які були прийняті та/або набули чинності до виходу журналу; на диску — повні тексти документів Л.Поперечна 6 ноя, 2013
 20. 20. Календар знаменних дат (у кожному номері журналу з випередженням на два місяці; до кожної дати на диску — додаткові інформаційні матеріали, сценарії, презентації тощо) Л.Поперечна 6 ноя, 2013
 21. 21. Л.Поперечна 6 ноя, 2013
 22. 22. Л.Поперечна 6 ноя, 2013
 23. 23.  Відпустка бібліотекаря-сумісника  Оплата відрядження у зв'язку з підвищенням кваліфікації  Де взяти гроші на передплату  І бібліотекар, і педагог  Оплата праці завідувача бібліотеки гімназії  Соціальна відпустка бібліотекарів, які мають дітей  Виплата матеріальної допомоги при скороченні посади  Додаткова відпустка у зв'язку з навчанням  Заміщення бібліотекаря на час відпустки у зв'язку з пологами  Збільшився обсяг роботи. Варіанти оплати   Звільнення бібліотекаря у порядку переведення Бібліотекар і прибиральник: суміщення посад чи сумісництво
 24. 24. За матеріалами публікацій журналу «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр» Л.Поперечна 6 ноя, 2013
 25. 25. Наталія Дзюба, Валентина Красножон НБУ для дітей (ШБІЦ. — 2013. — № 7. — С.1116–26.) Наталія Дзюба, завідувач відділу інформаційних каталогізування НБУ для дітей (ШБІЦ. — 2013. — № 4. — С.24–26.) Методичні рекомендації НБУ для дітей до відзначення 150річчя від дня народження Бориса Грінченка (ШБІЦ. — 2013. — № 11. — С. 49–50.) Л.Поперечна 6 ноя, 2013
 26. 26. Огляд періодичних видань для школярів різних вікових категорій (ШБІЦ. — 2013. — № 9. — С. 15–19.) Л. Поперечна 6 ноя, 2013
 27. 27. Оксана Стремоусова, завідувач відділу обслуговування читачів-учнів 5– 9 кл. Херсонської ОБД (ШБІЦ. — 2013. — № 2. — С. 19–24.) Наталя КРИЖАНОВСЬКА,завідувач відділу обслуговування дошкільників та учнів 1–4-х кл. Херсонської ОБД (ШБІЦ. — 2012. — № 10. — С. 5–6) Методичний портфель. «Бібліокреатив 2013». Південноукраїнський ярмарок бібліотечних інновацій (ШБІЦ. — 2013. — № 7. — С. 27–42. ) Л.Поперечна 6 ноя, 2013
 28. 28. Лариса ЛІБІГА, головний методист Херсонської ЦБС (ШБІЦ. — 2012. — № 7. — С.47–56.) Л.Поперечна 6 ноя, 2013
 29. 29. Наталія Дзюба, завідувач відділу інформаційних каталогізування НБУ для дітей (ШБІЦ. — 2013. — № 5. — С. 24–26.) Людмила Данилюк, провідний бібліограф відділу інформаційних технологій та бібліографії Волинської ОБД (ШБІЦ. — 2013. — № 5. — С.19–23.) Л.Поперечна 6 ноя, 2013
 30. 30. Презентація інформаційних продуктів обласних універсальних наукових бібліотек  Національна парламентська бібліотека України Шляхи оптимізації формування фонду періодичних видань у бібліотеці (авт.: Інна ЦУРІНА, Лідія ПОПЕРЕЧНА, № 4/2013)  Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка Бібліографічне редагування алфавітного каталогу (авт.: Оксана ПОЛІЩУК, Валентина РАЗУМКОВА, № 12/2012, 1/2013, 2/2013, 3/2013) SOS: як описати електронне видання? (авт.: Оксана ПОЛІЩУК, Лариса МАРТОВИЦЬКА, № 5/2013)  Луганська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О.М. Горького Віртуальна книжкова виставка в бібліотеці (авт. Світлана МОІСЄЄВА, № 8/2013)  Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека Вчимося користуватися Skype (авт. Олена ПРОЦІВ, № 2/2013) Створюємо блог бібліотеки (авт. Олена ПРОЦІВ, № 3/2013) Опановуємо технологію веб 2.0 (авт. Олена ПРОЦІВ, № 5/2013) Опановуємо вікі-технології (авт. Олена ПРОЦІВ, № 6/2013) Вчимося користуватись електронною поштою (авт. Олена ПРОЦІВ, № 7/2013) Що? Де? Як?.. шукати в інтернеті (авт. Олена ПРОЦІВ, № 10/2013)  Кримська республіканська універсальна наукова бібліотека ім. І.Я. Франка Бібліотека в меді@просторі (авт. Ірина НИЖНИК, № 9/2013)  Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека Реорганізація бібліотечної мережі області: результати десяти років (авт. Світлана СТУПНИЦЬКА, № 11/2013)  Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Ф. Потушняка Комунікативна культура бібліотекарів (авт. Олена КАНЮКА, № 7/2013)  Черкаська обласна універсальна наукова бібліотека імені Тараса Шевченка Інтерактивні форми навчання бібліотечних працівників (авт. Наталія ВІТАВСЬКА, № 9/2013) Л. Поперечна, 6 ноя, 2013
 31. 31. Катерина Прийма, завідувач відділу методико-соціологічної роботи та менеджменту Волинської обласної бібліотеки для юнацтва (ШБІЦ. — 2013. — № 1. — С. 23–28.) Л.Поперечна 6 ноя, 2013
 32. 32. Бібліотеки Волині в системі інформаційного супроводу навчального процесу Надія Ількевич, завідувач відділу інформаційно-бібліографічної та консультативної роботи Волинської обласної бібліотеки для юнацтва (ШБІЦ. — 2012. — № 10. — Навчальний модуль «Як створити сучасну шкільну газету» (рос. мовою). Автор ― Сергій Чернявський С. 49–53. Л.Поперечна 6 ноя, 2013
 33. 33. Відображення публікації в компютерній системі «ШБІЦ-інфо» «Активна» «Активна» стаття уу стаття переліку переліку Стаття уу Стаття форматі pdf форматі pdf Бібліографічний Бібліографічний список список Л.Поперечна 6 ноя, 2013
 34. 34. Міжнародна науково-методична конференція «Практична медіаграмотність» (31 жовтня – 1 листопада 2013 року) Медіа- та інформаційна грамотність: новий функціонал бібліотеки Модератор: Лідія Поперечна, головний редактор журналу «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр»
 35. 35.  Шкільна бібліотека як суб’єкт медіасередовища загальноосвітнього навчального закладу: реалії та перспективи (функції, завдання, умови реалізації)  Медіа- та інформаційна грамотність школярів: об’єднуємо потенціал публічних і шкільних бібліотек (навчально-методичне забезпечення: програми, курси, посібники, умови і т. ін.)  Освітянські бібліотеки у формуванні медіаосвітнього інформаційного ресурсу (функції, формування фондів первинних і вторинних документів, засоби інформування медіаосвітньої діяльності)
 36. 36. Відображення публікацій у компютерній системі «ШБІЦ-інфо» Л.Поперечна 6 ноя, 2013
 37. 37. Медіа- та інформаційна грамотність педагогів і бібліотекарів Методика створення навчальних презентацій Л.Поперечна 6 ноя, 2013
 38. 38. Медіа- та інформаційна грамотність педагогів і бібліотекарів Ірина Нижник, завідувач електронного читального залу Кримської РУНБ імені І.Я.Франка (ШБІЦ. — 2013. — № 9. — С.24– 31.) Олена Проців, завідувач відділу інформації Тернопільської обласної універсальної бібліотеки — серія статей. Л. Поперечна 6 ноя, 2013
 39. 39. Медіа- та інформаційна грамотність учнів Приклад досвіду Славутицького міського методичного центру та Бібліотечноінформаційного центру для дітей та юнацтва (Київська обл.) щодо реалізації методичної ідеї загальноміської олімпіади з інформаційної культури, описано технологію її підготовки та проведення Л.Поперечна 6 ноя, 2013
 40. 40. Трансформація шкільної бібліотеки в бібліотечно-інформаційний центр закладу Громадське обговорення статті «Мрії Попелюшки, або Новий функціонал шкільної бібліотеки» на інтерактивному веб-порталі громадських експертів «Освітня політика» http://education-ua.org/ua/ Л.Поперечна 6 ноя, 2013
 41. 41. Комп’ютерна система «ШБІЦ-бібліотекар» [Електронний ресурс]. Вип. 1. Портфоліо бібліотекаря. Перлини творчості / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, Укр. ін-т нормат. інформ. ; упоряд.: Ж. Г. Петрова, І. М. Кожем`яка ; рецензент Л. А. Поперечна. — Електрон. текст., відео і граф. дані. — К. : УкрІНІ, 2012. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). Система містить творчі напрацювання бібліотекарів та педагогічних працівників ЗНЗ, оригінальні розробки бібліотечних занять, інтелектуальних ігор, вікторин, конкурсів, презентацій, сценаріїв свят та інших виховних заходів. Зміст матеріалів різноманітний: знайомство з бібліотекою і книгою, формування інформаційної культури школяра, літературні персоналії, знаменні дати. Пошук на диску можна здійснювати за прізвищем автора, назвою матеріалу, формою проведення, ключовими словами. Л.Поперечна 6 ноя, 2013
 42. 42. Календар знаменних і пам’ятних дат на 2013/2014 навчальний рік / упоряд. Валентина Здановська ; Укр. інститут нормативної інформації. Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. — К, 2013. — 60 с. У Календарі зібрані усі найважливіші дати, які Україна та країни світу відзначатимуть упродовж 2013/2014 навчального року. Календар адресований шкільним бібліотекарям, учителям історії, української та світової літератури, педагогаморганізаторам, педагогічним працівникам позашкільних навчальних закладів та ін. Матеріали запропонованого видання нададуть допомогу в плануванні роботи на рік, календарному плануванні, підготовці культурно-просвітницьких заходів тощо. ШБІЦ. Календар знаменних і пам’ятних дат на 2013/2014 навчальний рік. Вартість 21 грн. Л. Поперечна 6 ноя, 2013
 43. 43. Обирайте варіанти передплати «ШБІЦ. Інформаційне забезпечення навчального процесу» (передплатний індекс ─ 89234 вартість номера — 36,59 грн передплата на півріччя — 251,52 грн) «Шкільний бібліотечноінформаційний центр. Повне видання» (передплатний індекс — 49563, вартість одного номера — 62,58 грн, вартість передплати на півріччя — 375,48 грн) «Бібліографічні списки» (передплатний індекс ─ 89842 вартість номера — 21,43 грн, на півріччя — 128,58 грн) «ШБІЦ. Бібліотечна робота» (передплатний індекс ─ 89235 вартість номера — 36,59 грн, на півріччя — 219,54 грн) Л.Поперечна 6 ноя, 2013
 44. 44. Л.Поперечна 6 ноя, 2013
 45. 45. Адреса редакції: 03680, м. Київ, вул. Горького, 172, офіс 720. Редакція: (044) 528-28-60 Відділ передплати: (044) 528-28-75 Редакція: red@libcenter.com schoollib_red@libcenter.com Відділ передплати: amaslova@ift.com.ua Л.Поперечна 6 ноя, 2013

×