Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

главни части сказуемо

9,492 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

главни части сказуемо

 1. 1. главна Кой? / Кои? /. пълен
 2. 2. сказуемо
 3. 3. Главна част на изречението, която показва какво действие се извършва се нарича сказуемо. Сказуемото се намира с въпросите Какво прави? Какво правят? МарияМария играе.играе. Кой?Кой? Какво прави?Какво прави?
 4. 4. глагол свиреше кацна пееше имаше нямаше глагол свиреше кацна пееше имаше нямаше прил.име звънлива бял свежи кристалния непознат прил.име звънлива бял свежи кристалния непознат
 5. 5. Глаголът в изречението винаги е сказуемо.
 6. 6. в началото в средата в края
 7. 7. Обикновено подлогът е преди сказуемото и те са в близост. Словоредът в българския език е свободен.
 8. 8. Словоред – редът на думите в изречението. Словоред – редът на думите в изречението.
 9. 9. изречение подлог сказуемо Какво прави? Какво правят? глагол
 10. 10. На кого? Кой? Какво прави?
 11. 11. Пеейки славеят летеше из пролетната гора. Рибарят се зарадва и измъкна рибката от водата. Борците за свобода са смели хора.
 12. 12. Момчето взе делвата и я потопи бързо в извора. Внезапно телефонът звънна. Вълшебникът изчезна в мрака.
 13. 13. смаяна и изплака застана и изплака смаяна и прага
 14. 14. заръмя се изля заплющя

×