Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2 kl. kiek mokėsi, tiek turėsi. 2 klasė

21,614 views

Published on

Lietuvių k.

Published in: Education
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2F4cEJi ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2F4cEJi ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

2 kl. kiek mokėsi, tiek turėsi. 2 klasė

 1. 1. Apibendrinamoji skyriaus pamoka SKIEMUO 2 B klasė Užduotis paruošė mokytoja Ligita Šutkienė
 2. 2. Šiandien pamokoje: Pakartosime kas yra skiemuo. Atliksime žodžių skiemenavimo užduotis. Rašysime žodžius su minkštumo ženklu. Atlikdami šias užduotis padarysite ne daugiau kaip 2 – 3 klaidas kiekvienoje užduotyje. Atlikę užduotis, patys įsivertinsite savo žinias.
 3. 3. Kas yra skiemuo ? Skiemuo - žodžio dalis, ištariama vienu kartu.
 4. 4. Kas tai ? Parašyk skiemenimis. Dru-ge-lis, trau-ki-nys, gi-ta-ra, kro-ko-di-las, pieš-tu-kas, mor-ka, ka-muo-lys, žio-gas, kiau-ši-nis, liū-tas.
 5. 5. Pasitikrink ! Dru-ge-lis, trau-ki-nys, gi-ta-ra, kro-ko-di-las, pieš-tu-kas, mor-ka, ka-muo-lys, žio-gas, kiau-ši-nis, liū-tas.
 6. 6. Įsivertinkite !
 7. 7. Suskiemenuok sakinius Vy-tu-kas eina jūros krantu. Ant smėlio guli gintaras. Berniukas renka gintarėlius mamytei.
 8. 8. Pasitikrink ! Vy-tu-kas ei-na jū-ros kran-tu . Ant smė-lio gu-li gin-ta-ras. Ber-niu-kas ren-ka gin-ta-rė-lius ma-my-tei.
 9. 9. Įsivertinkite !
 10. 10. Įrašyk praleistas raides(i)o (i)u (i)ū Berniukas pagavo žiogelį. Petriukas piešė liūtą. Sauliukas pūtė balioną . Laura šėrė kiaulę. Vaikai rado kriauklę. au - iau
 11. 11. Pasitikrink ! Berniukas pagavo žiogelį. Petriukas piešė liūtą. Sauliukas pūtė balioną . Laura šėrė kiaulę. Vaikai rado kriauklę.
 12. 12. Įsivertinkite !
 13. 13. Ačiū už dėmesį !

×