Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eye phone, Hot or Not, Lissie Scholtes

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Eye phone, Hot or Not, Lissie Scholtes

  1. 1.
  2. 2. Geen iPhone maar EyePhone<br />Amerikaanse wetenschappers werken aan EyePhone software.<br />Door wetenschappers aan de universiteit van Darthmouth, Sensorlab.<br />Eye-trackingapplicatie waarmee je je mobieltje in de toekomst mogelijk met je ogen bedient.<br />
  3. 3. EyePhone<br />Algoritme <br />Training ogen<br />Commando’s telefoon met je ogen<br />De EyePhone-technologie is 76 procent accuraat bij daglicht. <br />Wanneer een persoon loopt, is de technologie 60 procent accuraat. <br />
  4. 4. EyePhone film<br />EyePhone<br />
  5. 5. Hot orNot?<br />In de praktijk is alleen 100 procent goed genoeg voordat consumenten dergelijke software gaan gebruiken.<br />Het heeft veel beperkingen.<br />Ik zie mezelf nog niet knipogend een sms’je sturen.<br />Geen gebruikersgemak<br />Voor minder validen kan het wel een uitkomst zijn.<br />
  6. 6. Zijn er nog vragen?<br />

×