Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Situacions DifíCils Camfic 11 De Febrer De 2009

2,789 views

Published on

Taller de abordaje de situaciones difíciles en la consulta actualizado en febrero de 2009

Published in: Health & Medicine
 • Login to see the comments

Situacions DifíCils Camfic 11 De Febrer De 2009

 1. 1. Situacions difícils Manu Campíñez. Grup Comunicació i Salut
 2. 2. . “Què es una situació difícil?”
 3. 3. USUARI PROFESSIONAL ENTORN situació difícil
 4. 4. . “Què es una situació difícil?” . Quins són els determinants de les situacions difícils? . Quines emocions ens produeixen? . Quines conseqüències poden tenir?
 5. 5. Conseqüències... . Necessitats no comunicades . Expectatives incomplertes . Insatisfacció mútua . Errors mèdics !!!
 6. 7. Situacions difícils vs Pacients difícils <ul><li>Perfils de pacients problemàtics (de Borrell, F; 2004) (I) </li></ul><ul><li>. Segons el tipus de problema : </li></ul><ul><li>Malaltia mental </li></ul><ul><li>Drogodependents </li></ul><ul><li>Personalitat </li></ul><ul><li>Somatitzadors </li></ul><ul><li>Repte diagnòstic </li></ul><ul><li>Relació establerta disfuncional </li></ul>
 7. 8. <ul><li>Perfils de pacients problemàtics (de Borrell, F; 2004) (II) </li></ul><ul><li>. Per les emocions intenses en la relació establerta: </li></ul><ul><li>Agressivitat </li></ul><ul><li>Por </li></ul><ul><li>Frustració </li></ul><ul><li>Desconfiança </li></ul>
 8. 9. <ul><li>Perfils de pacients problemàtics (de Borrell, F; 2004) (III) </li></ul><ul><li>. Per la manera de ser del pacient: </li></ul><ul><li>Passiu-depenent </li></ul><ul><li>Exigent-agressiu </li></ul><ul><li>Manipulador-massoquista </li></ul><ul><li>Autodestructiu </li></ul>
 9. 10. Altres factors que depenen de l’ usuari... . Excessives expectatives . Barreres comunicacionals . Barreres sòcioculturals . Experiències prèvies de l’ usuari amb el sistema sanitari...
 10. 12. Factors que depenen de l’ Entorn... . Organització entre nivells assistencials . Organització del Centre de Salut . Altres professionals . Entorn físic del professional . L’ agenda i la demanda del professional...
 11. 14. Factors que depenen del Professional... . Escasses habilitats de comunicació . Perfil d’ entrevistador paternalista/biomèdic . Menor tolerància a la incertesa . Menor satisfacció laboral . Actituds heroïques/manca d’ assertivitat...
 12. 15. Relació centrada en el pacient: característiques operatives (De Putnam, SM, 1995) . Permet als pacients expressar les seves preocupacions més importants . Persegueix que els pacients verbalitzin preguntes concretes . Afavoreix que els pacients expliquin les seves creences/expectatives sobre les seves malalties . Facilita l’ expressió emocional dels pacients . Proporciona informació als pacients . Incrimina als pacients en la confecció d’ un pla d’ abordatge i tractament
 13. 17. Pautes generals d’ abordatge de les situacions difícils (I) . Reconeixement de la situació (insight) . Anàlisi de les emocions que ens produeix i acceptació/autocontrol emocional . Empatia, tracte respectuós . Escolta activa i visió analítica de la relació/situació
 14. 18. Preguntas reflexivas (R. Epstein) <ul><li>Las sensaciones </li></ul><ul><ul><li>“ ¿Qué percibo en mi cuerpo, y cómo puede informarme sobre mis propios procesos mentales?” </li></ul></ul><ul><li>Los pensamientos </li></ul><ul><ul><li>“ ¿Si no fuera [ ], que puede ser?” </li></ul></ul><ul><ul><li>“ ¿Hay la posibilidad de “auto-decepción”?” </li></ul></ul><ul><li>Las percepciones </li></ul><ul><ul><li>“ ¿Existe la posibilidad que haya ignorado detalles que no confirman la primera hipótesis?” </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Qué diría un colega fiable sobre esta situación?” </li></ul></ul><ul><li>Las emociones </li></ul><ul><ul><li>“ ¿Qué emociones me influyen en esta situación?” </li></ul></ul>
 15. 19. Model emotiu-racional (Borrell, 2004) Escenari clínic (situació estimular) Enquadrament Hipòtesi primerenca Conductes exploratòries Reenquadrament tipus 1 Condicions de suficiència per a la hipòtesi explorada? NO Conductes resolutives Tancament de l’entrevista Insatisfacció Reenquadrament tipus 2 Fase de tensió Fase de relaxació
 16. 20. Pautes generals d’ abordatge de les situacions difícils (II) . Valorar/descartar patologia mental . Anàlisi de tota la informació disponible des del punt de vista bio-psico-social (situació de l’ usuari) . Habilitats de negociació si hi ha conflictes . Reconducció per objectius
 17. 21. Disposicion a defender nuestros intereses Disposición a colaborar con el otro Confrontación Compromiso Acomodación Eludir Colaboración Asertividad Negociación Posicional Negociación no Posicional Ceder Demorar Omitir + Evitar/Huir Imponer Persuadir Luchar Agresividad Habilitats en les negociacions ( cortesia de Fermín Quesada )
 18. 22. Pautes generals d’ abordatge de les situacions difícils (III) . No medicalitzar, no medicalitzar, no medicalitzar... . Prevenció d’ errors i demandes: basar la nostra feina en criteris científics (GPC, protocols,...) . Mantenir la continuïtat . Una relació perfecta és una fantasia...
 19. 23. Model informatiu <ul><li>Individualitzar </li></ul><ul><li>En positiu </li></ul><ul><li>Bidireccional </li></ul><ul><li>Frases curtes </li></ul><ul><li>Vocabulari neutre </li></ul><ul><li>Donant exemples </li></ul><ul><li>Comprovant </li></ul>
 20. 24. Model confrontatiu “… el nostre model no falla: si el pacient recau, és perquè ELL ha fracassat” (només un 4% dels pacients que entraven per la porta de la consulta seguien el programa de deshabituació…al cap d’ un any, hi havia més d’un 90% de recaigudes…)
 21. 25. Diferències fonamentals entre els models motivacional i informatiu/confrontatiu Motivacional Informatiu/confrontatiu Col·laboratiu Confrontatiu Evocatiu Educatiu Autonomia Autoritat
 22. 26. Agressivitat en espiral No premeditada Tanteig no verbal Activació ---------reversible-------- Lluita Eclosió
 23. 27. Agressivitat en espiral <ul><li>Abordatge </li></ul><ul><li>1 .detecció </li></ul><ul><li>2 .salutació personalitzada </li></ul><ul><li>3 .buidatge (escoltant!) </li></ul><ul><li>4 .empatia </li></ul><ul><li>5 .contrabalanceig emocional </li></ul><ul><li>6 .reconducció per objectius </li></ul><ul><li>7 .negociació </li></ul><ul><li>http://www.aepap.org/congresos/pdf/comunicacion.pdf </li></ul>

×