Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Infoxication

Presentació de la 1º sessió del 3º Lolapalooza a càrrec de Lluis franco (Gener 2015).
INFOXICATION (sobrecàrrega informativa)

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Infoxication

 1. 1. INFOXICATION
 2. 2. SABIES QUE…? Passem asseguts 9,3 (*) hores al dia, mentre que només en dormim 7,7 Directament associat a diversos càncers, malalties cardiovasculars i diabetis
 3. 3. Àtom = camp de futbol nucli = pilota de tenis electró = cap d’agulla Així que encara que ho sembli, el vostre cul no està tocant la cadira
 4. 4. La taula de tallar de la cuina conté 200 vegades més que el seient del vàter A la boca hi viuen entre 600 i 700 espècies de bacteris (uns 100.000.000)
 5. 5. Cada dia 8.5 milions de llampecs i més de 4.000 milions de meteorits cauen a la terra Les patates tenen més cromosomes (48, 24 parells) que els humans (46, 23 parells) Tots els humans comencem essent femelles. El cromosoma Y no s’activa les primeres 5-6 setmanes
 6. 6. STOP
 7. 7. Salut Economia Tecnologia Astronomia Medicina Meteorologia Biologia Societat Política Física Història Ecologia EducacióArquitectura Genètica
 8. 8. INFOXICATION Que és?Perquè es produeix?Com ens afecta personalment?I al món que ens envolta?Com sobreviure-hi?
 9. 9. Es produeix quan la informació rebuda es molt més gran de la que som capaços de processar. També es coneix amb el nom de “Sobrecàrrega informativa”
 10. 10. Recordeu quan el món era (una mica) més tranquil? Només hi havia un parell de canals de televisió, les cartes trigaven setmanes i els diaris explicaven el que havia passat ahir.
 11. 11. En pocs anys hem passat a una sobreabundància informativa que provoca que cada cop menys elements de entre tot aquest maremàgnum es puguin fixar a la nostra memòria
 12. 12. “Cada dos dies es generen 5 Exabytes d’informació única. Això és tanta informació com des del principi de la història fins l’any 2003. Tota junta”. Eric Smith, CEO Google 2011
 13. 13. NEXT -> IoT “Internet of Things”
 14. 14. Avui hi ha 1.400 milions de dispositius IoT connectats a Internet. A finals de 2020 s’esperen 50.000 milions. (*) Més de 10 cops el nombre de PCs Tablets i Telèfons
 15. 15. Bufff………..
 16. 16. I ES QUE... • Rebem una gran quantitat d’informació, que no hem demanat, ni ens és útil • Cada cop resulta més difícil sintetitzar degut al ingent volum sobre qualsevol tema • És complicat separar la bona informació de la que no ens aporta res o és errònia o incomplerta • Això provoca “dèficit de desordre en la atenció”, problemes de memòria i trastorns d’ansietat
 17. 17. PER SORT... • No afecta a tothom per igual. • Hi ha gent que genèticament està millor preparada per absorbir aquesta sobrecàrrega d’informació • Nosaltres tenim més capacitat de processar aquest flux informatiu que els nostres pares o avis • Afecta al desenvolupament cognitiu dels nostres descendents, de forma irreversible • Això en cap cas implica més intel·ligència
 18. 18. Però a mi no m’afecta… o si?
 19. 19. Disminueix la nostra capacitat de lectura de textos llargs Tenim ganes de consultar el telèfon en un enterro o en una boda Es redueix la concentració en tasques de llarga durada Ens distraiem més fàcilment Ens tornem més crèduls
 20. 20. La nostra concentració es veu perjudicada pel flux continu d’informació, i canvia la forma de pensar Causa un impuls primitiu de resposta davant d’oportunitats o amenaces immediates Aquest estímul provoca excitació, en forma d’alliberament de dopamina, que crea addicció Quan falta, esdevé l’avorriment
 21. 21. Com afecta al món que ens envolta?
 22. 22. Velocitat de la informació
 23. 23. Les empreses de Trading competeixen per les millors instal·lacions pròximes al node de la borsa americana El joc consisteix en saturar el mercat amb operacions i cancel·lacions ultra ràpides (microsegons) per tancar compravendes amb un mínim marge de benefici
 24. 24. Veracitat de la informació
 25. 25. No contrastar la informació
 26. 26. No contrastar la informació
 27. 27. No contrastar la informació
 28. 28. No contrastar la informació
 29. 29. No contrastar la informació
 30. 30. No contrastar la informació
 31. 31. No contrastar la informació
 32. 32. Noves tècniques de CM
 33. 33. Noves tècniques de CM
 34. 34. • Take it easy ;) • Intentar desconnectar quan sigui possible (vacances) • No us creieu tot el que veieu o llegiu • Tècniques per organitzar el nostre temps: • Técnica Pomodoro (25 min) • Llegir el correu a determinades hores • Desactivar notificacions per evitar distraccions • Eines de filtratge i organització de continguts (Feedly) • Us agrada llegir? Feu servir un kindle i no un tablet Sobreviure a la infoxicació
 35. 35. • La sobrecàrrega informativa és real • S’incrementa exponencialment • Afecta a la nostra forma de pensar • En algunes persones pot crear addicció • Cada generació està més adaptada que l’anterior... • ...cosa que no implica forçosament més intel·ligència • Per gestionar-ho necessitem de certa disciplina mental • Podem aprofitar certes tècniques i eines al nostre abast En resum...
 36. 36. I es que ja ho deia l’any 1550 el teòleg Juan Calvino, quan es queixava de que hi havia tants llibres que no tenia temps de llegir-los tots.
 37. 37. INFOXICATION LLUIS FRANCO, GENER 2015
 38. 38. Fonts • TEDx Videos • Curiosity.com • Forbes • American Museum of national history • Scientific American • Cornell University • Wikipedia

×