Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Novetats Visual Studio 2010

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Novetats Visual Studio 2010

 1. 1. Novetats Visual Studio 2010<br />.NET Framework 4.0, IDE, Llenguatges...<br />Lluís Franco<br />Speaker AndorraDotNet<br />
 2. 2. AndorraDotNet (I)<br />Associació fundada el 2007<br />Organitza xerrades & events gratuïts al país<br />Al voltant de la plataforma .NET de Microsoft...<br /> …però no tenim cap vincle amb Microsoft.<br />Convidats ‘deluxe’:<br />El Guille (MVP VB)<br />Marc Salvador (MVP AD)<br />David Salgado (MS DPE)<br />
 3. 3. AndorraDotNet (II)<br />Pàgina Web: http://AndorraDotNet.com<br />FaceBook: http://facebook.com/pages/AndorraDotNet/179367008401<br />Twitter: http://twitter.com/andorradotnet<br />CodeCamp 2009:http://codecamp.es<br />Més de 300 assistents!<br />
 4. 4. Agenda (I)<br />Novetats:<br />IDE (nou entorn de desenvolupament 100% WPF)<br />Framework 4.0 (dynamic, parallel)<br />Llenguatges (VB, C#, F#)<br />WPF 4.0 (integració total Windows 7)<br />Silverlight 3.0... Y gairebé 4.0<br />EntityFramework 4.0<br />Office 2010 (no més PIA )<br />SharePoint 2010 (Per fi... LINQ to SharePoint)<br />
 5. 5. Agenda (II)<br />Propers events<br />AndorraDotNet<br />Daniel ¿sessions del CodeCamp?<br />Altres temes ¿propostes? Vinga animeu-vos! <br />Altres grups d’usuaris: <br />Eduard Tomàs (CodeContracts / ALM)<br />José Miguel Torres / Alejandro Mezcua (Mobile)<br />Marc Salvador (GPO Windows Server 2008 R2)<br />CIIN (SharePoint 2010)<br />Sorpresa Gener 2010 (Chema Alonso) -><br />… I evidentment… SOPAR!<br />
 6. 6. Let’splay!<br />Novetats Visual Studio 2010<br />
 7. 7. Ja tenim data oficial:<br />Release = 12 d’ Abril de 2010<br />
 8. 8. Evolució de la plataforma .NET<br />
 9. 9. Evolució del Framework<br />
 10. 10. Evolució del Framework<br />And of course, here is the DeepZoom version! (use your mouse wheel or click and control-click to zoom in and out)<br />Download the .NET Framework 4 Poster PDF for high quality printing.<br />
 11. 11. Evolució del Framework (2012)<br />
 12. 12. 1 - Novetats IDE<br />EnhancedDockingBehavior<br />Zoom (CTRL + Mouse Wheel)<br />HighlightingReferences<br />Box Selection (ALT + Mouse)<br />Call Hierarchy (només C#, CTRL+ALT+K)<br />Navigate To (CTRL + ,)<br />GenerateFromUsage (Ideal per Testing)<br />IntelliSenseSuggestion Mode (CTRL+ALT+SPACEBAR)<br />
 13. 13. Demo<br />{Novetats IDE}<br />
 14. 14. 2 - Novetats en Framework 4.0<br />Client Profile (D)<br />Subconjunt reduit del FWK<br />In-ProcessSide-by-SideExecution<br />Carregar Add-Ins diferents versions<br />Parallel Computing (D)<br />MultiCore<br />Dynamic Language Runtime(D)<br />IronPhyton / IronRuby<br />CodeContracts<br />Requeriments i validacions<br />Covariance and Contravariance<br />BigInteger + Complex Numbers (D)<br />Other:<br />Memory-Mapped Files<br />64-Bit Operating Systems andProcesses (D)<br />String.IsNullOrWhiteSpace<br />Enum.HasFlag(D)<br />System.Environment.SpecialFolder(D)<br />File System Enumerations (D)<br />System.Net.Mail.SmtpClient over SSL<br />
 15. 15. Demo<br />{Novetats Framework}<br />
 16. 16. 3 - Novetats en els llenguatges<br />Ara VB ja té el 100% de les característiques de C#, i apareix un noullenguatge funcional: F#<br />
 17. 17. Demo<br />{Novetats Llenguatges}<br />
 18. 18. 4 – WPF 4.0 (Integració W7)<br />Millora les capacitatsde creaciód’interfaces.<br />Estàconstruitintegrament en DirectX<br />Delega el renderitzat en la GPU (no CPU)<br />Permettreballar en 2D i 3D<br />Integració de qualsevolelementmultimèdia<br />Noullenguatgedeclaratiu XAML<br />Windows 7 Taskbar(overlay, progress, jumplist)<br />
 19. 19. Demo<br />{integració Windows 7}<br />
 20. 20. 5 - Silverlight 3.0... Y gairebé4.0<br />Subconjuntreduit de WPF per desenvolupar RIA<br />Out of browser applications<br />Graphics improvements:<br />3D graphics, GPU acceleration, H.264 video support<br />RIA services (Domain driven development)<br />True HD playback (full-screen)<br />60+ controls with source code<br />SearchEngineOptimization<br />
 21. 21. Demo<br />{Silverlight 3.0, OOB}<br />
 22. 22. 6 - Entity Framework 4.0<br />Segonaversió de l’ORM<br />Més que el germà gran de LINQ to SQL<br />Model de proveidors ADO.NET<br />Impedancemismatch (Objecte vs. Relacional)<br />Pluralització de nomd’entitats<br />Creació de la BD a partir del model de classes<br />Persistència per treball en n-capes millorada<br />Suport per objectes POCO (méslleugers)<br />Plantilles T4 per generació de codi<br />
 23. 23. Demo<br />{EntityFramework 4.0}<br />
 24. 24. 6 - Novetats en Office 2010<br />Expanded Ribbon Support in Solutions for Microsoft Office 2010<br />Visual C# 2010 Language Improvements<br />Visual Studio Tools for Office Runtime Included with Microsoft Office 2010<br />Deploy Office Solutions to All Users<br />Customize the Office Solution UI<br />
 25. 25. Demo<br />{Novetats Office 2010}<br />
 26. 26. 7 - Novetats en SharePoint 2010<br />SharePoint developmenttools in Visual Studio 2010<br />Import, modify, and extendsolutionpackages (.wsp).<br />SharePoint Templates<br />DesignSequential and State Workflows<br />Integrate Business Data into SharePoint <br />Create Web Parts and ApplicationPages for a SharePoint Site <br />Browse SharePoint Sites by usingthe Server Explorer <br />Debug SharePoint Applications by Pressing F5 <br />CreateSolutionPackages for Deployment<br />
 27. 27. Demo<br />{Novetats SharePoint 2010}<br />
 28. 28. That’sall folks!<br />Dubtes?<br />Lluís Franco<br />lfranco@ordeeno.com<br />

×