Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Figures retoriques

1,054 views

Published on

poesia

Published in: Education
  • Login to see the comments

Figures retoriques

  1. 1. Introducció a la poesia: les figures retòriques 1r Batx.
  2. 2. Anàfora: repetició d’una mateixa expressió (mot o grup de mots) al principi d’un vers Paral·lelisme: repetició d’una estructura sintàctica Paral·lelisme: repetició d’una estructura sintàctica Hipèrbaton: alteració de l’ordre sintàctic Doneu-me una llanterna: —On és el cavall? Doneu-me carbons durs i guixos lluminosos, Doneu-me murs de nit a les ciutats lunars. (J.V. FOIX) té un revolar triomfal la vívida crinera, té un cos de semidéu l’intrèpid conductor. (Gabriel Alomar) té un revolar triomfal la vívida crinera, té un cos de semidéu l’intrèpid conductor. (Gabriel Alomar) L’enramellada Flora, per cobrir de les illes la nuesa, nova catifa de verdor ha estesa. (JACINT VERDAGUER)
  3. 3. Asíndeton:: omissió de conjuncions Polisíndeton:Polisíndeton: ús abusiu de conjuncions Indecisa, rara, nova ara comença la rosa (BARTOMEU ROSSELLÓ-PÒRCEL) la gran ciutat que talla i ascla i serra, i abat les fites en el món poruc... (JOSEP CARNER)
  4. 4. Exemples
  5. 5. AL·LITERACIÓAL·LITERACIÓ Com feCom feixix de canyes que crude canyes que cruixixen trinen trinxxades ses arrels (J. Verdaguer)ades ses arrels (J. Verdaguer) brbraandndaant llnt llàànguidnguidaament lment laa llllaargrgaa cucuaa (Joan Maragall, La vaca cega)(Joan Maragall, La vaca cega) ONOMATOPEIAONOMATOPEIA El vaig tornar allà on havia estat sempre i vaig pensar que el cargol era l’església i la perla de dintre mossèn Joan i el bum…bum… un cant d’àngels. (M. Rodoreda) ONOMATOPEIAONOMATOPEIA El vaig tornar allà on havia estat sempre i vaig pensar que el cargol era l’església i la perla de dintre mossèn Joan i el bum…bum… un cant d’àngels. (M. Rodoreda) PARONOMÀSIAPARONOMÀSIA Privats de sou i son (Salvador Espriu) Balla damunt la palla (J.V. Foix)
  6. 6. ANÀFORA Seràs roure, seràs penya, seràs mar esvalotat, seràs aire que s’inflama, seràs astre rutilant, seràs home sobre home, perquè en tens la voluntat. (Joan Maragall) ANÀFORA Seràs roure, seràs penya, seràs mar esvalotat, seràs aire que s’inflama, seràs astre rutilant, seràs home sobre home, perquè en tens la voluntat. (Joan Maragall) PARAL·LELISME No hi ha cap llac tan clar com els teus ulls Ni cap vent tan subtil com els teus dits (M.Martí i Pol) ASÍNDETON Aquesta meva pobra, bruta, trista, dissortada pàtria (S. Espriu) POLISÍNDETON Mira al món, quina harmonia: Pins i vinyes i núvols de mel ( M. Manent) POLISÍNDETON Mira al món, quina harmonia: Pins i vinyes i núvols de mel ( M. Manent) HIPÈRBATON Catalans! Tots en peu, l'Escorial deixem-los per trofeu. (Joan Salvat-Papasseit)
  7. 7. COMPARACIÓ La platja sembla un cor abandonat (J.M. Sagarra) ...les noies amb descarats pits com llimones (F. Parcerisas) COMPARACIÓ La platja sembla un cor abandonat (J.M. Sagarra) ...les noies amb descarats pits com llimones (F. Parcerisas) METÀFORA La terra és una cambra on no penetra el vent (J.S. Pons) METÀFORA La terra és una cambra on no penetra el vent (J.S. Pons) PERSONIFICACIÓ Així una fulla pensa que es fa lliure quan cau (M. Torres) HIPÈRBOLE De treure aigua va tenir una nena amb el llavi partit (Salvat Papasseit) ANTÍTESI On cada tarda el món s’ordena entre el repòs i el moviment (J. S. Pons) PARADOXA Vàrem tenir la copa de la vida arran de llavis i bevent mories (J. Vinyoli)

×