Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KAMPANIA INFORMACYJNO — PROMOCYJNA            BIOkomponenty a ŚRODOWISKOTABLICA EDUKACYJNA „ZIELONA ENERGIA” c...
KAMPANIA INFORMACYJNO — PROMOCYJNA                  BIOkomponenty a ŚRODOWISKOTABLICA EDUKACYJNA „ZIELONA...
KAMPANIA INFORMACYJNO — PROMOCYJNA            BIOkomponenty a ŚRODOWISKOTABLICA EDUKACYJNA „ZIELONA ENERGIA” c...
KAMPANIA INFORMACYJNO — PROMOCYJNA             BIOkomponenty a ŚRODOWISKOTABLICA EDUKACYJNA „ZIELONA ENERGIA” ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tablice edukacyjne

1,853 views

Published on

Biokomponenty a Ś

 • ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ has really great writers to help you get the grades you need, they are fast and do great research. Support will always contact you if there is any confusion with the requirements of your paper so they can make sure you are getting exactly what you need.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ This service will write as best as they can. So you do not need to waste the time on rewritings.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Tablice edukacyjne

 1. 1. KAMPANIA INFORMACYJNO — PROMOCYJNA BIOkomponenty a ŚRODOWISKOTABLICA EDUKACYJNA „ZIELONA ENERGIA” cz. I , paliwaZalety biopaliw można podzielić na trzy sektory: ekonomiczny, środowiskowyi bezpieczeństwa energetycznego. Jednak można także dostrzec wady. Zalety biopaliw Wady biopaliw=redukcja emisji gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla (CO2) i metanu (CH4) =są niezbyt korzystne dla silników=dywersy kacja w sektorze paliwowym =istnieje możliwość zapchania ltrów w samochodach=biodegradowalność =mogą powodować zużywanie się uszczelek, węży oraz innych elementów gumowych=poprawa wydajności pojazdów =posiadają dużo większą lepkość co może przyczynić się do niepełnego spalania=rozwój rynku produktów rolnych =proces wytwarzania biopaliw jest wysoce energochłonnyBiopaliwa (podział) STAŁE CIEKŁE GAZOWE fot. Łukasz Wyka źródło: www.photoxpress.com źródło: pl.fotolia.com ISBN 978 83 931330 4 8Biopaliwem stałym jest różnego rodzaju przetworzona Biodiesel jest zastępczym paliwem do silników wysokoprężnych. Biopaliwa gazowe to, przede wszystkim biogaz i otrzymywanyi nieprzetworzona biomasa, np. drewno, zrębki, pelety, brykiety Powstaje z odnawialnych surowców, przede wszystkim olejów w procesie fermentacji beztlenowej biomasy i składający siędrzewne, a także węgiel drzewny. Ziarna zbóż mogą również roślinnych i tłuszczów zwierzęcych. Oleje roślinne same w sobie głównie z metanu. Biopaliwem jest również gaz drzewny, bostanowić biopaliwo, bowiem istnieją kotły zdolne do spalania mogą być paliwem. Biodiesel jest paliwem biodegradowalnym powstaje w procesie zgazowania odnawialnego surowca, jakimzarówno miału węglowego, jak np. owsa. Za biopaliwa stałe i nietoksycznym. Jego wykorzystanie powoduje znaczne jest drewno, w urządzeniu zwanym gazogeneratorem. Także gazuważa się także biodegradowalne frakcje odpadów obniżenie emisji zanieczyszczeń, prawie wszędzie, gdzie dziś powstały ze zgazowania innych surowców biomasowych będziekomunalnych. stosuje się olej napędowy. biopaliwem.Opracowanie graficzne: Wydawca: Opracowanie merytoryczne: Wydano na zlecenie:Radosław Szlendak Drukarnia POLO sp. z o.o. Michał Łukasz Dworak Liga Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie LIGA OCHRONY PRZYRODY ul. E. Romera 2 Korekta merytoryczna: ul. Żubrów 1, 71-617 Szczecin OKRĘG W SZCZECINIE 71-246 Szczecin Sławomir Kiszkurno www.lop.szczecin.pl
 2. 2. KAMPANIA INFORMACYJNO — PROMOCYJNA BIOkomponenty a ŚRODOWISKOTABLICA EDUKACYJNA „ZIELONA ENERGIA” cz. II , masa Zalety biomasy Wady biomasy=zerowy bilans emisji dwutlenku węgla, uwalnianego podczas spalania =stosunkowo mała gęstość surowca, utrudniająca jego transport, magazynowanie i dozowanie=większa, niż w przypadku paliw kopalnych emisja dwutlenku siarki, tlenków azotu i tlenku =szeroki przedział wilgotności biomasy, utrudniający jej przygotowanie do wykorzystania węgla towarzysząca spalaniu w celach energetycznych=transport i magazynowanie biomasy stwarza mniejsze zagrożenie dla środowiska, niż =mniejsza, niż w przypadku paliw kopalnych wartość energetyczna surowca transport czy magazynowanie ropy naftowej, bądź gazu ziemnego =sezonowość niektórych surowców=wykorzystanie biomasy z terenów leśnych i z pastwisk, zmniejsza ryzyko pożaru =wyjałowienie gleby=wykorzystanie produktów ubocznych działalności człowieka, z korzyścią dla środowiska =ograniczenie lub eliminacja bioróżnorodności (np. wykorzystując metan, zapobiega się jego emisji do atmosfery)=rośliny energetyczne mają zdolność oczyszczania gleby z metali ciężkich (ołów, arsen chrom, miedź, mangan, nikiel, rtęć i cynk), dzięki czemu uprawy tych roślin mogą rekultywować tereny z przekroczonymi normami stężenia metali ciężkichPodstawowe grupy roślin energetycznych Rośliny uprawne, roczne Rośliny drzewiaste Szybkorosnące, rokrocznie Wolnorosnące gatunki drzewiaste (np. zboża, konopie, kukurydza, rzepak, szybkiej rotacji plonujące trawy wieloletnie (w Polsce jedną z najczęściej uprawianych słonecznik, sorgo sudańskie, trzcina) (np. topola, wierzba, eukaliptus) (np. miskanty, trzcina, mozga trzcinowata) roślin energetycznych jest wierzba wiciowa) KAPUSTA RZEPAK TOPOLA OSIKA MISKANT OLBRZYMI WIERZBA WICIOWA fot. Łukasz Wyka źródło: www.photoxpress.com źródło: pl.wikipedia.org.pl fot. Łukasz Wyka ISBN 978 83 931330 4 8Rzepak – należy do rodziny kapustowatych i występu- Szeroko rozprzestrzeniony gatunek euro-azjatycki. Miskant olbrzymi, zwany trzciną chińską niekiedy, Roślina drzewiasta lub krzewiasta o wielu odmianach.je tylko w uprawie. Jest rośliną oleistą, jedną z najważ- Występuje w północnej Afryce, całej Europie, oraz trawą słoniową pochodzi z krajów Dalekiego Może być uprawiana na różnych rodzajach gleb, przyniejszych roślin w tej grupie roślin uprawnych. w Azji Wschodniej. W Polsce jest pospolita na całym Wschodu. W Europie uprawiany od ok. 50 lat, czym im lepsza gleba, tym roślina osiąga większyZ nasion uzyskuje się olej jadalny (olej rzepakowy), obszarze. Drewno, miękkie i lekkie, niezróżnicowane początkowo, jako roślina ozdobna, a od kilkunastu lat przyrost. Wielkość plonu zależy nie tylko odz niego wytwarza się również margarynę i inne tłusz- na biel i twardziel. Ma biały kolor z lekkim, zielonka- na wieloletnich plantacjach, jako roślina warunków glebowo-klimatycznych, ale również odcze kuchenne. W przemyśle olej rzepakowy jest wyko- wym odcieniem. Promieni drzewnych nie można energetyczna. Jedna z nielicznych roślin zastosowanej odmiany oraz częstotliwości zbiorów.rzystywany także do produkcji pokostu, służącego dostrzec gołym okiem, natomiast słoje przyrostu rocz- o mechanizmie fotosyntezy typu C-4, którą można Roślina może być stosowana do rekultywacji gruntów,m.in. do impregnacji drewna. Z oleju rzepakowego nego są widoczne we wszystkich 3 płaszczyznach, uprawiać w warunkach klimatycznych Europy oczyszczania ścieków, do nasadzeń w pasach zieleniwytwarza się biodiesel – paliwo do napędu silników szczególnie po namoczeniu wodą. Środkowej. Miskanta można uprawiać na obszarze ochronnej oraz w celu pozyskania drewna.wysokoprężnych. całej Polski.Opracowanie graficzne: Wydawca: Opracowanie merytoryczne: Wydano na zlecenie:Radosław Szlendak Drukarnia POLO sp. z o.o. Michał Łukasz Dworak Liga Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie LIGA OCHRONY PRZYRODY ul. E. Romera 2 Korekta merytoryczna: ul. Żubrów 1, 71-617 Szczecin OKRĘG W SZCZECINIE 71-246 Szczecin Sławomir Kiszkurno www.lop.szczecin.pl
 3. 3. KAMPANIA INFORMACYJNO — PROMOCYJNA BIOkomponenty a ŚRODOWISKOTABLICA EDUKACYJNA „ZIELONA ENERGIA” cz. III , gazownia rolniczaBiogaz produkowany jest z gnojowicy, która trafia do zakładu z fermy trzody chlewnej. Gnojowicawlewana jest do zbiornika przygotowawczego - zbiornika biomasy. komora elektryczność fermentacyjnaGłównym składnikiem dodawanym do surowca są kiszonki. Do mieszanki dodawane jest również zmielone zboże w celu polepszenia procesu fermentacji. Taka fermamieszanka przygotowywana jest raz na dobę. Następnie jest ona przepompowywana do trzech zbiorników fermentacyjnych, cyklicznie co dwie godziny. zwierzątZachodzi w nich fermentacja pierwotna. Podczas fermentacji mierzone są stale takie parametry procesu jak: ciśnienie, wysokość, ilość piany oraz temperatura. ciepłoKolejną czynnością jest przepompowanie biomasy do zbiorników pofermentacyjnych, gdzie następuje odzysk biogazu. Po nim biomasa przez BIOGAZ modułprzepompownię transportowana jest na lagunę, czyli zbiornik magazynowy, z którego następnie pobierana jest w postaci nawozu przeznaczonego do gnojowica agregat kogenera-użyźniania gleb rolniczych. Odbierany z każdego ze zbiorników biogaz tra a do jednej rury, jest prze ltrowany, oczyszczany, sprężany i w takiej postaci zbiormik cyjny substancjawprowadzany do silnika gdzie zamieniany jest na energię cieplną i elektryczną. wstępny przefermentowana mieszanie substratów kiszonka Korzyści ekologiczne silos laguna traktor jadący na pole=ograniczenie zapotrzebowania na paliwa kopalne - realne zwiększenie niezależności energetycznej=uniknięcie emisji metanu w porównaniu z samoistną fermentacją odpadów w warunkach tlenowych (np. na polach)=technologia całkowicie bezodpadowa - obok wytwarzania energii elektr. i ciepła produkcja nawozu organicznego=wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii - produkcja energii na stałym poziomie=zmniejszenie bezrobocia na obszarach wiejskich - ograniczenie emigracji zarobkowych Bioreaktor Zbiornik na biogaz (kopuła)=zamknięty obieg CO2, redukcja emisji NOx i H2S oraz brak emisji pyłów Ocieplenie=rozproszona generacja energii - zmniejszenie strat na przesyle energii Belka nośna Silnik gazowy=wzrost opłacalności produkcji rolnej Biogaz Farma Silniki gazowe spalają wytwarzany biogaz napędzając agregat prądotwórczy, dzięki czemu wytwarzana jest energia elektryczna. Silnik musi być chłodzony, a energia cieplna Mieszadło uzyskana z chłodzenia silnika może być wykorzystana do ogrzania pomieszczeń Odbiór substancji technicznych biogazowni. Pompa przefermentowanej Oczyszczanie gazu - odsiarczanie Zagrożenia Ciepła woda do Blok kogeneracyjny ISBN 978 83 931330 4 8 podgrzewania Gazy Gaz, który odbierany jest ze zbiorników, przed dotarciem do silnika przechodzi także=zmniejszenie bioróżnorodności (dominacja roślin bioreaktora spalinowe przez odsiarczalnik, urządzenie służące do ltracji. Oczyszczanie gazu polega na uprawianych na potrzeby biogazowni) Zbiornik na płynne podgrzaniu go do odpowiedniej temperatury, skropleniu wodą, a następnie osuszeniu. Sterowanie Tak przygotowany gaz miesza się z niewielką ilością powietrza i doprowadza do silnika.=zaburzenie bilansu próchniczego gleby substraty Odsiarczanie i osuszanie biogazu=zaburzenie bilansu wodnego gleby Obróbka gazu=ograniczenie liczebności populacji gatunków zwierząt Ciepło dla procesów technologicznych, ciepła woda użytkowa Po oczyszczeniu gaz tra a do tłoczni gazu. Za pomocą dmuchaw jest sprężany do odpowiedniego ciśnienia. Za dmuchawami następuje pobór próbki gazu do analizy Energia elektryczna i oznaczenie jego dokładnego składu.Opracowanie graficzne: Wydawca: Opracowanie merytoryczne: Wydano na zlecenie:Radosław Szlendak Drukarnia POLO sp. z o.o. Michał Łukasz Dworak Liga Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie LIGA OCHRONY PRZYRODY ul. E. Romera 2 Korekta merytoryczna: ul. Żubrów 1, 71-617 Szczecin OKRĘG W SZCZECINIE 71-246 Szczecin Sławomir Kiszkurno www.lop.szczecin.pl
 4. 4. KAMPANIA INFORMACYJNO — PROMOCYJNA BIOkomponenty a ŚRODOWISKOTABLICA EDUKACYJNA „ZIELONA ENERGIA” cz. IV , energetykaEnergię niezbędną do ogrzewania naszych domów i zaopatrzenia ich w prąd elektryczny uzyskujemy w procesach spalania paliw. Jednakże nie muszą być dotego używane nieodnawialne surowce kopalne, takie jak ropa naftowa czy węgiel kamienny. Podobny efekt energetyczny możemy uzyskać spalając biomasę,czyli odpowiednio przygotowane części roślin energetycznych lub drewna. Szacuje się, że 1 kg konwencjonalnego paliwa można zastąpić ok. 2 kg biomasy, przyczym korzyści dla środowiska wynikające z takiej zamiany są bardzo duże – spalanie biopaliw pozwala na znaczne ograniczenie emisji szkodliwych związkówdo atmosfery. Automatyczny piec do spalania peletu. Zalety bioenergetyki Wady bioenergetyki=wykorzystanie alternatywnych źródeł energii =produkcja roślin energetycznych zajmuje duże powierzchnie ziemi=spalanie biopaliw pozwala na znaczne ograniczenie emisji szkodliwych =uzależnienie od dostawców dostarczających biomasę związków do atmosfery =możliwość występowania biomasy o różnej jakości, co za tym idzie=powstający dwutlenek węgla krąży w przyrodzie w obiegu zamkniętym również innej wartości energetycznej=dostępność biomasy sprawia że nie jest konieczne transportowanie jej =biomasa wymaga kilkakrotnie większych powierzchni do jej na duże odległości jak w przypadku węgla magazynowania Skala przemysłowa Gospodarstwa domowePolska, a także światowa energetyka opiera się głównie na węglu kamien- W Polsce coraz wiecej domów i małych obiektów zaopatrzonych jest w spe- Automatyczny piec do spalania peletu.nym. Alternatywą stają się bardziej przyjazne środowisku paliwa, takie jak cjalne piece spalajace biomase, poniewaz prowadzenie tego procesubiomasa. Spalanie samej słomy czy wyłącznie drewna wymaga innych wa- w kotłach przeznaczonych dla wegla kamiennego jest nieefektywne. Zasta-runków, niż ma to miejsce w przypadku węgla kamiennego, dlatego niekie- pienie surowca kopalnego ma, obok korzysci dla srodowiska, zalety ekono-dy konieczna jest wymiana całego ciągu technologicznego. miczne – słoma lub drewno sa łatwo dostepne w kazdym miejscu, a zeW przypadku zakładów przemysłowych stosuje się coraz częściej współspa- wzgledu na ich duza podaz na rynku ich cena jest niska.lanie węgla kamiennego oraz słomy lub drewna. Dodanie do podstawowe- Do spalania biomasy w domach uzywa sie głównie drewna odpadowegogo surowca niedużych ilości biomasy nie wymaga natychmiastowej i całko- dostepnego w róznorakich formach: od drobnego granulatu poczawszy, fot. Łukasz Wykawitej zmiany kotła oraz wymiany instalacji, dlatego coraz więcej pracują- poprzez zrebki, trociny, kore i wióry, az do specjalnie produkowanych bry-cych elektrowni uruchamia bloki częściowo wykorzystujące biomasę. Skut- kietów i peletów. Wykorzystywac mozna takze drewno odpadowe, które Brykiet ISBN 978 83 931330 4 8kuje to zmniejszeniem emisji szkodliwych związków chemicznych, ponie- było juz raz uzyte do innych celów. Specjalnie zaprojektowane piece majaważ ograniczając udział poddawanego spalaniu węgla kamiennego wzglę- odpowiednio dobrane parametry oraz rozmiary, aby wymagały jak naj-dem biomasy, jednocześnie wprowadzamy do atmosfery mniej tlenków mniej obsługi.siarki, tlenków azotu i innych substancji, a powstający dwutlenek węgla Systemy automatycznego podawania surowca zapewniaja nieprzerwanakrąży w przyrodzie w zamkniętym obiegu i nie przyczynia się do globalne- prace kotła, a nowoczesna technologia pozwala produkowac energie ciepl-go ocieplenia. Nie trzeba także transportować ton węgla na duże odległo- na z najwyzsza wydajnoscia.ści, ponieważ w Polsce biomasa jest łatwo dostępna – zarówno słoma po- Dostępne na rynku są również urządzenia, które na domowy użytekzbożowa, jak i odpady drzewne. przetwarzają słomę, zamieniając ją w wygodne do stosowania brykiety.Opracowanie graficzne: Wydawca: Opracowanie merytoryczne: Wydano na zlecenie:Radosław Szlendak Drukarnia POLO sp. z o.o. Michał Łukasz Dworak Liga Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie LIGA OCHRONY PRZYRODY ul. E. Romera 2 Korekta merytoryczna: ul. Żubrów 1, 71-617 Szczecin OKRĘG W SZCZECINIE 71-246 Szczecin Sławomir Kiszkurno www.lop.szczecin.pl

×