Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Giáo trình học Revit Architecture 2016 (Cơ bản + Nâng cao)

104,079 views

Published on

http://lophocrevit.com/ Lớp Học Revit giới thiệu Giáo trình học Revit Architecture từ cơ bản đến nâng cao cho các bạn mới bắt đầu tìm hiểu về Revit. Đây là giáo trình do Lớp Học Revit biên soạn lại và chia sẻ miễn phí cho cộng đồng Revit Việt Nam, trong tài liệu ngoài các kiến thức Revit Architecture cơ bản còn có thêm các thủ thuật trong sử dụng phần mềm Revit Architecture.

Published in: Education
 • Don't forget another good way of simplifying your writing is using external resources (such as ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ ). This will definitely make your life more easier
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • You can try to use this service ⇒ www.WritePaper.info ⇐ I have used it several times in college and was absolutely satisfied with the result.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Hi there! I just wanted to share a list of sites that helped me a lot during my studies: .................................................................................................................................... www.EssayWrite.best - Write an essay .................................................................................................................................... www.LitReview.xyz - Summary of books .................................................................................................................................... www.Coursework.best - Online coursework .................................................................................................................................... www.Dissertations.me - proquest dissertations .................................................................................................................................... www.ReMovie.club - Movies reviews .................................................................................................................................... www.WebSlides.vip - Best powerpoint presentations .................................................................................................................................... www.WritePaper.info - Write a research paper .................................................................................................................................... www.EddyHelp.com - Homework help online .................................................................................................................................... www.MyResumeHelp.net - Professional resume writing service .................................................................................................................................. www.HelpWriting.net - Help with writing any papers ......................................................................................................................................... Save so as not to lose
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2F4cEJi ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2F4cEJi ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Giáo trình học Revit Architecture 2016 (Cơ bản + Nâng cao)

 1. 1. CHƯƠNG TRÌNH HỌC 15 Chương 7 chương cơ bản 8 chương nâng cao
 2. 2. CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ REVIT VÀ BIM REVIT NHẬP MÔN – QUY ƯỚC CHUNG
 3. 3. CHƯƠNG II: BẮT ĐẦU DỰ ÁN 1. Nghiên cứu dự án 2. Thiết kế không gian chức năng 3. Lưới cột theo TCVN 4. Tạo tường theo TCVN, Curtain Wall 5. Bố trí cửa đi, cửa sổ
 4. 4. KẾT QUẢ HỌC CHƯƠNG II
 5. 5. CHƯƠNG III THANG VÀ THIẾT KẾ KHÔNG GIAN 1. Nghiên cứu về thang 2. Thiết kế không gian chức năng 3. Sự giống và khác nhau - Place a Component - Model in Place
 6. 6. KẾT QUẢ HỌC CHƯƠNG III
 7. 7. CHƯƠNG IV: BỐ TRÍ HỆ KẾT CẤU 1. Bố trí móng 2. Bố trị cột 3. Bố trí dầm 4. Bố trí sàn 5. Bố trí trần và Đèn 6. Tam cấp
 8. 8. KẾT QUẢ HỌC CHƯƠNG IV
 9. 9. CHƯƠNG V: VẬT LIỆU VÀ RENDER 1. Vật liệu revit: Vật liệu 2D, 3D 2. Render 3. Walkthough (Làm film) 4. Khảo sát bóng nắng ( Sun Path) 5. Liên kết sử dụng Lumion trong diễn họa
 10. 10. KẾT QUẢ HỌC CHƯƠNG V
 11. 11. CHƯƠNG VI GIÁ TRỊ GIA TĂNG CỦA REVIT 1. Ghi danh không gian chức năng 2. Đổ màu mặt bằng 3. Thống kê không gian chức năng 4. Thống kê cửa đi cửa sổ 5. Tính năng lượng tòa nhà
 12. 12. KẾT QUẢ HỌC CHƯƠNG VI
 13. 13. CHƯƠNG VII XUẤT HỒ SƠ THIẾT KẾ CƠ SỞ 1. Mặt cắt 2. Hiệu chỉnh hiển thị mặt bằng (View template) 3. Điều chỉnh nét in, cỡ chữ trong revit 4. Làm khung tên, bố trí bố cục bản vẽ 5. Xuất Cad, Max, Ảnh, PDF, In ấn
 14. 14. KẾT QUẢ HỌC CHƯƠNG VII
 15. 15. CHƯƠNG VIII: NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA FAMILY 1. Family 2D 2. Family 3D
 16. 16. CHƯƠNG IX: TƯỜNG VÀ TÍNH CHẤT TƯỜNG 1. Làm phào chỉ tường ( Sweep, Reveal) 2. Tường nội thất 3. Tường 3 lớp 4. Curtain Wall ( Nguyễn thể và biến thể) 5. Làm chi tiết kỹ thuật thi công với tường
 17. 17. KẾT QUẢ HỌC CHƯƠNG IX
 18. 18. CHƯƠNG X: LÀM CHỦ FAMILY 1. Nguyên lý làm việc Family phức hợp 2. Tạo Family đơn lẻ 3. Liên kết Family 4. Thể hiện kỹ thuật 5. Quản lý và sử dụng tham biến
 19. 19. KẾT QUẢ HỌC CHƯƠNG X
 20. 20. CHƯƠNG XI: THIẾT KẾ MÁI
 21. 21. CHƯƠNG XII: GIAO THÔNG ĐỨNG
 22. 22. CHƯƠNG XIII: LÀM VIỆC NHÓM (WORKSET) THIẾT KẾ CẢNH QUAN
 23. 23. KẾT QUẢ HỌC CHƯƠNG XIII
 24. 24. CHƯƠNG XIV PARAMETRIC DESIGN – MASSING CONCEPT
 25. 25. CHƯƠNG XV: HOÀN THÀNH HỒ SƠ KTTC

×