Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aral pan visual aids

1,455 views

Published on

Visual Aids

Published in: Education
 • Be the first to comment

Aral pan visual aids

 1. 1. Baranggay Kapitan
 2. 2. s
 3. 3. Aralin 6 Layunin: Naipapaliwanag ang papel, tungkulin at gawain ng mga bumubuo ng komunidad. (Istraktura)
 4. 4. Pamilya- Pinakaimportante sa mga nagabug-os sang komunidad.
 5. 5. Eskwelahan- Diri ginatudluan magbasa kag magsulat ang mga bata.
 6. 6. Sentro ng Kalusugan- Nagahatag sang kinahanglanon pang- medikal sang pamilya.
 7. 7. Baranggay – Ululupod nga nagapuyo diri ang pamilya.
 8. 8. Mosque-Sa lugar nga ini nagakadto para magsimba ang mga Muslim.
 9. 9. Simbahan-Diri nagasimba ang mga Kristiyano.
 10. 10. Tindahan – Diri ginabaligya ang mga kinahanglanon sang panimalay.
 11. 11. Una nga Grupo Ginahimo sang isa ka pamilya Ikaduha nga Grupo Ginahimo sa eskwelahan Una nga Grupo Ginahimo sang isa ka pamilya Una nga Grupo Ginahimo sang isa ka pamilya Ikatlo nga Grupo Ginahimo sa tindahan Ikaapat nga Grupo Ginahimo sa isa ka klinika Ikalima nga Grupo Ginahimo sa baranggay Ikaanum nga Grupo Ginahimo sa simbahan
 12. 12. pamilya eskwelahan tindahan
 13. 13. simbahan Sentro ng kalusugan baranggay
 14. 14. Mosque
 15. 15. Aralin 7 Layunin: Naipapaliwanag ang papel, tungkulin at gawain ng mga bumubuo ng komunidad. (Tao)
 16. 16. Nagabulig sa produksyon sang mais, palay, prutas kag mga ulutanon.
 17. 17. Nagabaligya sang mga kinahanglanon sang panimalay.
 18. 18. Nagatudlo magbasa, magsulat kag mga maayo nga pamatasan sa mga bata.
 19. 19. Nagahatag sang mga kinahanglanon medikal sang mga naga masakit.
 20. 20. Nagapalapnag sang mga pulong sang Dios.
 21. 21. Nagapanahi sang aton mga panapton.
 22. 22. Nagapanagat para may makaon kita nga mga isda kag Iban pa nga mga seafoods.
 23. 23. Nagapatuman sang kalinong kag katawhayan sang isa ka komunidad.
 24. 24. Nagatukod sang mga balay kag iban pa nga istraktura
 25. 25. Nagaresponde sa mga lugar nga may sunog.
 26. 26. Nagagunting sang aton buhok.
 27. 27. Nagaluto sang mga tinapay.
 28. 28. Nagadul-ong sang mga sulat sa aton balay.
 29. 29. Nagahimo sang aton mga sapatos kag tsinelas.
 30. 30. Nagapang- gabot sang aton mga guba nga ngipon.
 31. 31. Nagabulig sa doktor pamulong sa mga may masakit.
 32. 32. Nagapaminta sang aton balay kag sang mga istraktura.
 33. 33. Nagahimo sang plano sang aton balay kag mga istraktura
 34. 34. Aralin 8, 9 at 10 Layunin : Naiuugnay ang papel, tungkulin at Gawain ng mga bumubuo ng komunidad sa sarili at sariling pamilya.
 35. 35. Pamilya- Pinakaimportante sa mga nagabug-os sang komunidad.
 36. 36. Eskwelahan-Diri ginatudluan magbasa kag magsulat ang mga bata.
 37. 37. Sentro ng Kalusugan- Nagahatag sang kinahanglanon pang-medikal sang pamilya.
 38. 38. Tindahan – Diri ginabaligya ang mga kinahanglanon sang panimalay.
 39. 39. Simbahan-Diri nagasimba ang mga Kristiyano.
 40. 40. Mosque-Sa lugar nga ini nagakadto para magsimba ang mga Muslim.
 41. 41. s Baranggay – Ululupod nga nagapuyo diri ang pamilya.

×