Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dabgo presentation

203 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Dabgo presentation

 1. 1. Et globaltnetværkafinternationaleerhvervsaktivedanskere<br />StambordMünchen<br />September 2011<br />
 2. 2. Baggrund<br />Kortoggodt<br />Starteti New York iefteråret 2006<br />Ca. 8500 medlemmer (and counting…)<br />23% kvinder / 77% mænd<br />75% ledere / executives / virksomhedsejere<br />Globaltdækkende<br />30 Netværksgrupper (+40 Facebookgrupper)<br />500+ årligearrangementer<br />Ca. 100pro bono engagerede<br />
 3. 3. Baggrund for medlemskab<br />
 4. 4. DABGO – hvorfor?<br />Missionen er…<br />”… gennem en ”infrastruktur” af Internetbaserede værktøjer og fysiske arrangementer at skabe muligheder for danskere ved at styrke deres – og dermed også danske virksomheders og Danmarks – netværk og relationer internationalt. Herunder at engagere medlemmerne i at netværke mere effektivt, støtte op omkring lokale danske initiativer, skabe større præference for at handle dansk og ikke mindst gøre danskere i udlandet til gode ambassadører for Danmark som et godt sted at gøre forretning og investeringer.”<br />
 5. 5. DABGO – for hvem?<br />Visionener…<br />”… at væreaktiveogsynligelokaltglobaltog have 25.000 medlemmer i år2013 - ogderigennemaktivtbidragetildetbedstmulige fundament for dansk international handel, danskglobalisering, forbedringafdanskeforretningsfolksinternationalekarrieremulighedersamtøgedeinternationaleinvesteringer i Danmark.<br /> I løbetaf10 årskal DABGO være “stedet”, hvorinternationaledanskereersynlige – i et danskinternationalt “kompetence- ogerfaringsunivers.”<br />
 6. 6. Hvad er DABGO?<br />DABGO er<br />ditglobalenetværk (www.dabgo.net)<br />medlemmerne(!) og de muligheder, vi kanskabe<br />bedremuligheder for at mødes<br />let adgangtil at søgeogtilbydehjælp<br />utalligeinteressantesamtalerogdiskussioner<br />
 7. 7. Hvad er DABGO?<br />DABGO er<br />"tilfældighedernesfriespil"<br />en “forsikring” for danskevirksomheder<br />kulturelintelligens<br />et vigtigtværktøjiglobaliseringen<br />”brain gain" - ikke "brain drain”<br />
 8. 8. Hvad er DABGO ikke?<br />DABGO er IKKE<br />en organisationeller et bureaukrati, derskaberbegrænsninger; ellermodarbejderellerkonkurrerer med nogen<br />en loge<br />et social media marketing værktøj<br />tilsalg(!)<br />
 9. 9. www.dabgo.net<br />
 10. 10. www.dabgo.net<br />
 11. 11. Organisation<br />Drivere<br />Ca. 100“pro bono” engagerede<br />Sekretariat<br />Styregruppe<br />Udfordring: Organisationenerblevetsåstoroginitiativerne/projekterneså mange, at DABGO mangler en dagligleder (men ikke mere end det).<br />
 12. 12. Funding & Sustaining<br />DABGO søger funding til<br />at komme igennem “Fase II – udviklingsfasen”<br />en “mimimuns-organisation” (altid min. 98% pro bono) – til at sikre stabil “drift”<br />at blive delvist offentligt funded (om 36 mdr.)<br />at gennemføre flere projekter<br />at blive et endnu bedre værktøj for danske virksomheder<br />
 13. 13. Partnerskab<br />DABGO tilbyder partnere<br />plads i Advisory Board<br />mulighed for profilering og positiv branding<br />udvidet adgang til et globalt netværk<br />“kontrolmulighed”<br />deltagelse i en fortsat succes<br /> Målet er at indgå partnerskab med 4-5 “danske stoltheder” og derigennem sikre en samlet årlig drift på ca. DKK 2 mio. de næste 3 år.<br />
 14. 14. Tankerne bag<br />DABGO<br />skalvære let tilgængeligt<br />kosterikkenoget<br />sandsynliggørtilfældigheder<br />skaltjenesomeffektiv "infrastruktur”<br />
 15. 15. “Klassikeren”<br />
 16. 16. “Græsrodsbevægelsen”<br />
 17. 17. De “virtuelle” værktøjer<br />www.dabgo.net<br />Globaltnetværk<br />DABGO Jobs<br />DABGO Blogs<br />DABGO Fora<br />DABGO GuleSider<br />DABGO Arbejdsplads<br />LinkedIn<br />Lokalenetværksgrupper<br />
 18. 18. De “fysiske” værktøjer<br />Arrangementerne<br />DABGO Stambord<br />DABGO Meet-up<br />Andre annoncerede arrangementer<br /> (5-700 DABGO arrangementer de næste 12 måneder)<br />
 19. 19. Samarbejder<br />Hvembrugerogbidragertil DABGO<br />enkeltpersoner (medlemmer)<br />business klubber<br />andrenetværk<br />handelskamre<br />ambassaderogkonsulater<br />danskeorganisationer<br />pressen<br />
 20. 20. Hvordan virke for DABGO?<br />Du skaber værdi ved at<br />lægge mærke til andres behov<br />lægge mærke til andres kompetencer<br />lægge mærke til andres erfaringer<br />skabe forbindelse mellem behov og kompetence<br />hjælpe med at udbrede kendskabet til DABGO<br />introducere til mulige sponsorer<br />promovere danske initiativer og arrangementer<br />
 21. 21. Brain Drain vs. Brain Gain<br />
 22. 22. Brain Drain – Brain Gain<br />Hvert år udvandrer et antal kompetente danskere, hvoraf en del bliver ”usynlige for Danmark”<br />Det drejer sig ikke om at stoppe den fysiske hjerneflugt (braindrain) så meget som det drejer sig om at stoppe den virtuelle.<br />mange danskeresomharlangtstørreværdi for DanmarkudenforDanmark<br />handels og karrieremæssig fordel som ingen andre nationer i verden pt. kan tilbyde dets borgere.<br />
 23. 23. Forhåbentligt en gang…<br />Drømmen med DABGO<br />hjælpe andre med at hjælpe andre<br />hjælpe med at skabe kontakter, muligheder og succes<br />hjælpe danske virksomheder hurtigere og mere effektivt ind på markeder<br />videnshuse og kontorfællesskaber for mindre og nye virksomheder og landekontorer<br />skabe større præference for at købe dansk (hvor det giver mening)<br />få samlet 20-30.000 erhvervsaktive udeboende danskere, der kan og vil gøre en forskel<br />
 24. 24. Nøglentilnetværket…<br /> ”Det handler ikkeom, hvem du kender - ellerhvemder kender dig. Det handler omhvemoghvor mange, du harhjulpet.”<br /> Jesper Løvendahl – Stifteraf DABGO<br />

×