Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Comunicació

786 views

Published on

curs moodle

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Comunicació

 1. 1. www.lluisrius.cat
 2. 2. Les activitats de comunicació www.lluisrius.cat Una de les tasques més interessants d’un curs virtual consisteix a potenciar la interacció entre tots els usuaris de la comunitat, alumnat, professorat, i és per això que les eines de comunicació són bàsiques. Tenim diferents activitats de comunicació: <ul><li>El fòrum </li></ul><ul><li>La missatgeria interna </li></ul><ul><li>El xat </li></ul><ul><li>La consulta </li></ul><ul><li>L’enquesta </li></ul><ul><li>... </li></ul>
 3. 3. El fòrum www.lluisrius.cat Un fòrum serveix per compartir opinions. Quan un participant inicia un tema les seves idees queden exposades a la resta de participants, els quals poden respondre’l. Els visitants següents tenen, aleshores, l’opció de respondre a la primera intervenció o bé de continuar el debat responent a respostes anteriors. <ul><ul><li>Fòrum estàndard per a ús general : és un fòrum obert en el qual tothom pot iniciar un tema nou en qualsevol moment. </li></ul></ul><ul><ul><li>Un debat simple : és un sol tema, tot en una pàgina. Útil per a debats breus i enfocats, com ara un fòrum setmanal sobre un tema concret. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cada persona envia un debat : Cada persona pot enviar exactament un tema de debat (i tothom pot enviar-hi respostes). Aquest tipus de fòrum és útil quan es vol que cada estudiant iniciï un debat, es presenti o faci una intervenció personal a la qual tothom pugui respondre. </li></ul></ul><ul><ul><li>Fòrum de preguntes i respostes : El fòrum de preguntes i respostes exigeix que els estudiants enviïn les seves intervencions abans de veure les dels altres estudiants. Després de la intervenció inicial, els estudiants poden veure i respondre els altres debats. Aquest tret permet l’oportunitat d’intervencions inicials iguals a tot l’alumnat, i així fomentar el pensament original i independent. un debat pot articular-se en diferents fils de conversa. </li></ul></ul>
 4. 4. El fòrum. Metodologia www.lluisrius.cat <ul><li>Abans de crear un fòrum, heu de definir per a quina tasca el voleu crear i veure si està integrat dins els objectius del curs. </li></ul><ul><li>El professorat ha d’intervenir per assegurar que l’argumentació avanci. </li></ul><ul><li>Podeu valorar la participació utilitzant els paràmetres de configuració del fòrum. </li></ul><ul><li>És bo distingir entre fòrum social , destinat a conèixer millor tot plegat, fòrum tècnic , per respondre dubtes de funcionament o d’eines, i fòrum de continguts , específic de la matèria en qüestió. </li></ul><ul><li>Com a suport de l’hàbit lector i partint d’un llibre o article es poden proposar debats sobre qüestions variades. </li></ul><ul><li>Es pot utilitzar com a Tauler d’anuncis del curs. Una opció interessant és la de NO permetre el debat. </li></ul>
 5. 5. Missatgeria interna www.lluisrius.cat Aquest mòdul permet tenir un sistema de missatgeria interna i bescanviar missatges sense utilitzar el correu electrònic, tot i que la persona usuària rep un avís de missatge per correu. La llista de direccions potencials correspon a la llista de participants del curs. Té un motor que permet gestionar els nostres contactes i rebre missatges en temps real. Hi ha un mòdul de correu millorat.
 6. 6. El xat www.lluisrius.cat Un xat és una conversa que es manté per escrit i de la qual queda la transcripció. A diferència del fòrum, on es poden deixar les opinions en qualsevol moment mentre sigui obert, el xat és una activitat síncrona , és a dir, exigeix que els participants estiguin tots connectats en el mateix moment. Això té avantatges, per exemple la immediatesa, i inconvenients, per exemple costa de trobar el moment que vagi bé a tothom per realitzar-lo.
 7. 7. La consulta www.lluisrius.cat Una consulta és un mètode de sondeig que consisteix a plantejar una pregunta als participants per conèixer la seva opinió o preferència. Sol ser una pregunta que després tindrà repercussió en el treball del mateix curs, com ara quin dia o quina hora va més bé per fer un xat, o quin dia és més adient fer una prova, o lliurar un treball, etcètera. La consulta pot donar-vos una visió “neutra” per conèixer posicionaments. És un mètode per conèixer el grau de satisfacció d’alguna activitat. Consulta amb resultat públic . Serveix per difondre l’opinió o postura de l’alumnat i/o professorat. Es pot limitar el nombre màxim de respostes. Permet la formació de grups per afinitat. Consulta amb resultat anònim . Permet que l’alumnat conegui la seva posició vers la resta de grup. Com que és anònima, potencia la participació. El professorat, si ho vol, pot veure els resultats de la consulta i l’autoria des de l’opció Visualitza respostes . Cal especificar a l’alumnat que els resultats són anònims per al grup però no per al professorat. Consulta que permet actualitzar-se sempre . Permet conèixer l’estat actual de l’alumnat i l’evolució del grup respecte al tema tractat. Propicia la participació quotidiana en les consultes. Es pot aplicar per conèixer el grau d’interès, satisfacció o esforç de les darreres activitats.
 8. 8. Altres activitats... www.lluisrius.cat <ul><li>Enquesta : El mòdul d’enquestes proporciona un conjunt d’instruments verificats que s’han mostrat útils per avaluar i estimular l’aprenentatge en contexts d’aprenentatge en línia. Són enquestes formalitzades i estàndards amb una sèrie tancada de preguntes i opcions que no es poden modificar. </li></ul><ul><li>Bitàcoles : Aquest mòdul permet tenir un diari personal públic, en format web, a tots els membres de l’entorn: alumnat, professorat i administradors. </li></ul><ul><li>Glossari, Wiki... </li></ul><ul><li>... </li></ul>
 9. 9. http://moddle.org No esperis més i uneix-te a la comunitat moodle. Junts aprendrem molt més i millor!

×