Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Puurakentaminen stranius-03062010

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Puurakentaminen stranius-03062010

 1. 1. Puurakentamisen ilmastovaikutukset Puurakentamisen mahdollisuudet ja esteet Suomessa 3.6.2010 Pääsihteeri Leo Stranius
 2. 2. Rakennusten energiankulutus ja ilmastovaikutus <ul><li>Euroopan kokonaisenergiankulutuksesta 41 % rakennuksista. </li></ul><ul><li>Rakennusten energiatehokkuun parantuessa rakennusmateriaalien suhteellinen merkitys kasvihuonekaasupäästöistä kasvaa. </li></ul>
 3. 3. Puurakentamista tukevat voimat <ul><li>Ilmastonmuutos ja rakennusten osuus päästöistä </li></ul><ul><li>Metsäteollisuuden rakennemuutos </li></ul><ul><li>Kansainväliset kokemukset </li></ul><ul><li>Suomella suuri potentiaali </li></ul>
 4. 4. Puurakentamisen hyötyjä <ul><li>Korvaa teräs- ja betonirakentamista, uusiutuvuus </li></ul><ul><li>Puurakenteet ja -materiaalit toimivat hiilivarastoina </li></ul><ul><li>Sivuvirtojen kierrätys bioenergiaksi </li></ul><ul><li>Paikallisuus ja vientipotentiaali </li></ul>
 5. 5. Metlan Joensuun tutkimuskeskus <ul><li>Metlan puurakenteisen toimistorakennuksen tuotteiden valmistuksesta ja kuljetuksista aiheutuvat CO2-päästöt 320 000 kg. </li></ul><ul><li>Vastaavan betonirakennuksen päästöt 800 000 kg CO2. </li></ul><ul><ul><li>Säästöihin vaikutti erityisesti rakenteiden keveys </li></ul></ul>Lähde: VTT tiedotteita 2342 / Kuvat: www.metla.fi/jo
 6. 6. Puurakentamisen haasteita <ul><li>Päästövähennyspotentiaalien hajonta suuri ja kokonaispotentiaali arvioimatta </li></ul><ul><ul><li>Laskentatapojen erot </li></ul></ul><ul><li>Rakenteiden kestävyys ja ylläpitokustannukset sekä paloturvallisuus, tuhohyönteiset ja home </li></ul><ul><li>Käyttö korjausrakentamisessa </li></ul><ul><li>Rakentamiskustannukset </li></ul>
 7. 7. Lisäksi huomioitava <ul><li>Vastuullinen metsänkasvatus (FSC) </li></ul><ul><li>Puun alkuperä ja laillisuus (FLEGT) </li></ul><ul><li>Vaikutukset luonnon monimuotoisuudelle ja paikallisväestölle </li></ul>Kuvat: Greenpeace
 8. 8. Puurakentamisen tukeminen <ul><li>Julkiset hankinnat </li></ul><ul><li>Taloudelliset ohjauskeinot </li></ul><ul><ul><li>Veroetuudet, tuet.. </li></ul></ul><ul><li>Rakennusmääräykset, esim. minimikäyttökriteerit </li></ul>
 9. 9. Tarvitaan lisää edelläkävijöitä ja kokeiluja
 10. 17. KIITOS ! <ul><li>Ota yhteyttä: </li></ul><ul><ul><li>Leo Stranius </li></ul></ul><ul><ul><li>[email_address] </li></ul></ul><ul><ul><li>puh. 040-754 7371 </li></ul></ul><ul><ul><li>www.luontoliitto.fi </li></ul></ul><ul><ul><li>www.leostranius.fi </li></ul></ul>

×