Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Numele                        Prenumele MINISTERUL EDUCAŢIEI             Patronimicul ...
Nr Itemi                                              Scor1. Scrie în spaţiul...
4.  Grupează noţiunile/ îmbinările de cuvinte pornind de la următoarea consecutivitate:    L    L         ...
7.  Citeşte afirmaţiile de mai jos. Încercuieşte litera A, dacă afirmaţia este adevărată şi    L    L   litera ...
10. Alege şi încercuieşte varianta corectă (CS) sau variantele corecte (CM) :          L    L  .     ...
13. Prin încercuire, selectează cuvîntul care nu se încadrează în grupul tematic. Pentru  L    L  fiecare grup, argu...
c) Scrie trei cauze posibile ale apariţiei acestei patologii şi pentru fiecare cauzămenţionează cîte o metodă de profilaxi...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Biologia test _rst__ro

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Biologia test _rst__ro

 1. 1. Numele Prenumele MINISTERUL EDUCAŢIEI Patronimicul AL REPUBLICII MOLDOVA Instituţia de învăţămînt Localitatea Raionul BIOLOGIA PRETESTARE EXAMEN DE BACALAUREAT Profilurile: real, sport, teh n olog ic 03 aprilie 2012 Timp alocat: 180 de minute.Rechizite şi materiale permise: pix de culoare albastră.Instrucţiuni pentru candidat: - Citeşte cu atenţie fiecare item şi efectuează operaţiile solicitate. - Lucrează independent. Vă dorim mult succes! Scor total acumulat _________
 2. 2. Nr Itemi Scor1. Scrie în spaţiul rezervat esenţa noţiunilor: L L a) eritropoieză _________________________________________________________ 0 0 ______________________________________________________________________ 1 1 ______________________________________________________________________ 2 2 b) biocenoza ___________________________________________________________ 3 3 ______________________________________________________________________ 4 4 ______________________________________________________________________ 5 5 c) androceu____________________________________________________________ 6 6 ______________________________________________________________________2. Schemele de mai jos reprezintă două celule vegetale - una în mitoză (schema A), alta - L L în meioză (schema B) .Completează tabelul conform cerinţelor stipulate. 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 Schema A:Celula în mitoză Schema B: Celula în meioză 8 8 1. Etapa / faza 9 9 dividerii 10 10 2. Scrie cîte un organ al plantei unde poate derula acest tip de dividere a) 3. Fie, celula iniţială a) 2n=14. Cîte celule se formează la final (a) şi ce b) set cromozomial vor avea b) (b)? 4. Importanţa biologică a procesului (cîte una) .3. În partea a doua a enunţurilor afirmative de mai jos sunt comise erori ştiinţifice. L L Subliniază-le, scriind variantele corecte ale propoziţiilor, în spaţiile rezervate. 0 0 1 1 1. Forme acelulare a vieţii sunt procariotele. 2 2 __________________________________________________________________ 3 3 __________________________________________________________________ 4 4 2. Conform postulatului teoriei celulare, unitatea morfofuncţională a vieţii este nucleul. 5 5 __________________________________________________________________ 6 6 __________________________________________________________________ 3. Organite celulare cu capacitatea de autoreproducere, sunt mitocondriile şi aparatul Golgi. _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 2
 3. 3. 4. Grupează noţiunile/ îmbinările de cuvinte pornind de la următoarea consecutivitate: L L clasa plantelor - familia plantelor - exemplu 1- exemplu 2 0 0 1 1 Graminee, cartof, monocotiledonate, vinete, porumb, dicotiledonate, 2 2 pirul, solanacee. 3 3 1. ___________________________________________________________________ 4 4 ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2. ______________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________5. Scrie trei asemănări şi trei deosebiri dintre cele două clase ale încrengăturii Artropode. L L Notează criteriile deosebirilor. 0 0 1 1 Asemănări: 2 2 1.____________________________________________________________________ 3 3 ______________________________________________________________________ 4 4 2.____________________________________________________________________ 5 5 6 6 ______________________________________________________________________ 7 7 3.____________________________________________________________________ 8 8 ______________________________________________________________________ 9 9 Deosebiri: Arahnide Criterii: Insecte 1. 2. 3 .6. Coloana A include două grupuri de plante, iar coloana B - unele particularităţi ale L L plantelor, fiind şi de prisos. Corelează, scriind în spaţiul rezervat după noţiunile 0 0 coloanei A, cifrele respective din coloana B. 1 1 2 2 Coloana A Coloana B 3 3 1. plante vasculare 4 4 a) Pteridofitele: 2. înfloresc o dată la doi ani 5 5 _______________________ 3. în ciclul vital predomină gametofitul 6 6 4. în ciclul vital predomină sporofitul b) Briofitele: 5. se reproduc prin seminţe ______________________ 6. unele specii au tulpină subterană 7. unele specii au rizoizi 8. fotosintetizează preponderent gametofitul 9. sunt talofite parazite 3
 4. 4. 7. Citeşte afirmaţiile de mai jos. Încercuieşte litera A, dacă afirmaţia este adevărată şi L L litera F, dacă afirmaţia este falsă. Dacă ai încercuit litera F, scrie în spaţiile rezervate 0 0 afirmaţia corectă, substituind cuvintele evidenţiate. 1 1 2 2 a) A F Animalele poichiloterme cad în amorţire deoarece dispare sursa de hrană. 3 3 __________________________________________________________________ 4 4 __________________________________________________________________ 5 5 6 6 b) A F În primele etape ale ontogenezei, larva broaştelor are inima cu trei camere. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ c) A F Solzii reptilelor sunt după originea sa modificarea ţesutului epitelial. __________________________________________________________________ _________________________________________________________________8. În seriile de mai jos, subliniază noţiunile corespunzătoare pentru a formula un enunţ cu L L subiectul Moştenirea înlănţuită a caracterelor. 0 0 1 1 a) Moştenirea caracterelor înlănţuite a fost stabilită de către… Gr.Mendel / 2 2 N. Vavilov/ T.Morgan / G.Hardy şi W.Weinberg / Ch. Darvin. 3 3 b) Această lege este validă în caz dacă genele care determină caracterele se află 4 4 în…acelaşi cromozom / cromozomi diferiţi / cromozomi supuşi mutaţiilor. 5 5 c) La elaborarea legilor date, în calitate de obiect de studiu iniţial au servit… cobaii 6 6 albi de laborator / plantele de mazăre / musculiţele de oţet / planta regina nopţii. d) Unul din postulatele Teoriei cromozomale a eredităţii afirmă că, genele în cromozom sunt localizate… paralel / liniar / opus / haotic. e) Astfel, totalitatea genelor dintr-un cromozom formează grup…. linkage / izolat/ de dividere /de reproducere / de segregare. f) Numărul acestor grupuri este egal cu numărul de cromozomi…poliploid / diploid / haploid / aneuploid / impar.9. Recunoaşte structura de pe schemă şi denumeşte schema (a). Completează legenda L L respectivă (b). Răspunde la întrebările afiliate (c,d). 0 0 a) Schema reprezintă_____________ 1 1 ______________________________ 2 2 3 3 b) Legenda: 4 4 1.____________________________ 5 5 2.____________________________ 6 6 3.____________________________ 7 7 4.____________________________ 8 8 5.____________________________ 9 9 6.____________________________ 10 10 7.____________________________ c) Cum se numeşte afecţiunea ochiului, dacă proiecţia imaginii nu ajunge pînă la structura ochiului responsabilă de funcţia dată?_____________________________ d) Scrie tipul de lentile (ochelari) care sunt necesare pentru corectarea vederii în cazul afecţiunii date.___________________________________________________ 4
 5. 5. 10. Alege şi încercuieşte varianta corectă (CS) sau variantele corecte (CM) : L L . 0 0 1. CS Selecţia naturală, care decurge în cadrul populaţiei heterogene, 1 1 se numeşte… 2 2 a) stabilizatoare; c) disruptivă; 3 3 b) motrice; d) spontană. 4 4 5 5 2. CM Caracteristici ale variabilităţii modificative sunt… 6 6 a) afectează materialul ereditar; b) nu afectează materialul ereditar; c) asigură adaptarea organismelor la condiţiile mediului; d) asigură adaptarea speciei. 3. CM Drept exemple de evaluare pe calea degenerării pot servi organismele… a) delfinul; d) calul; b) cuscuta; e) tenia boului; c) vîscul; f) broasca ţestoasă de baltă. .11. Fotografia realizată la microscopul electronic reprezintă un organit celular. L L Completează chestionarul de mai jos. 0 0 1 1 a) Foto 1 reprezintă: _____________________ 2 2 b) Organitul se întîlnește în celula eucariotă 3 3 sau procariotă?_______________________ 4 4 b) Organitul se întîlnește în celula animală sau vegetală? ________________________ c) Scrie importanţa acestui organit pentru celulă: Foto112. Rezolvă problema: L L Într-o familie, unde tata şi mama sunt sănătoşi şi ambii au factorul rezus pozitiv, primul 0 0 fecior suferă de hemofilie şi are factor rezus negativ. Mama este însărcinată, în 1 1 aşteptarea încă a unui fecior. Care este probabilitatea că al doilea fecior va fi bolnav. 2 2 În răspuns stipulaţi şi probabilitatea factorului rezus posibil. 3 3 Hemofilia se moşteneşte recesiv cuplat cu cromozomul X, iar factorul rezus negativ se 4 4 moşteneşte autozomal recesiv. 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 5
 6. 6. 13. Prin încercuire, selectează cuvîntul care nu se încadrează în grupul tematic. Pentru L L fiecare grup, argumentează printr-o frază decizia selectării şi decizia asocierii 0 0 termenilor biologici. 1 1 2 2 A B C 3 3 Roşiile Fluture Amiba dizenterică 4 4 Cartofi Greier Vibrionul holerei 5 5 Mazărea Ţînţar Bacilul Koch 6 6 Gogoşari Buburuza Pneumococul 7 7 8 8 . 9 9 A. B. C.14. Pacientul X, după probele de laborator, este diagnosticat L L cu ascaridioză ( vezi foto ). 0 0 1 1 Mai jos notează : 2 2 a) Din ce grup filogenetic face parte acest agent patogen: 3 3 ____________________________________________ 4 4 b) Unde, în corpul omului, se localizează acest agent 5 5 patogen? 6 6 _______________________________________________ 7 7 _______________________________________________ 8 8 6
 7. 7. c) Scrie trei cauze posibile ale apariţiei acestei patologii şi pentru fiecare cauzămenţionează cîte o metodă de profilaxie. Cauzele posibile şi profilaxia lor: 1. Cauza - Metodă de profilaxie - 2. Cauza - Metodă de profilaxie - 3. Cauza - Metodă de profilaxie - 7

×