Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Numele                        Prenumele MINISTERUL EDUCAŢIEI             Patronimicul ...
Citeşte cu atenţie textul şi realizează sarcinile propuse:      Coboară spre sfîrşit povestea satului meu de baştină,...
4.  Comentează, în două enunţuri, sugestia contextuală a unei figuri de stil subliniate în  L/0/1/2   text.5.  Formul...
10.  Scrie patru adjective formate cu sufixul -tor:                 L/0/1/2/3/411.  Marchează, prin cifr...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

L romana test

 • Be the first to comment

L romana test

 1. 1. Numele Prenumele MINISTERUL EDUCAŢIEI Patronimicul AL REPUBLICII MOLDOVA Instituţia de învăţămînt Localitatea Raionul LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ PRETESTARE EXAMEN DE ABSOLVIRE A GIMNAZIULUI 29 martie 2012 Timp alocat: 120 de minute.Rechizite şi materiale permise: pix de culoare albastră.Instrucţiuni pentru candidat: - Citeşte cu atenţie fiecare item şi efectuează operaţiile solicitate. - Lucrează independent. Îţi dorim mult succes! Scor total acumulat _________
 2. 2. Citeşte cu atenţie textul şi realizează sarcinile propuse: Coboară spre sfîrşit povestea satului meu de baştină, povestea copilăriei mele şi mi-e parcă teamă s-o închei. Mă tot întorc iară şi iară din freamătul anilor, din goana gîndurilor, caut să văd de n-a mai rămas ceva sfînt pentru mine şi nepomenit în aceste pagini, ceva care se va trezi mai apoi în memorie şi mă va tot chinui ca un spin rămas din toamna trecută. Fireşte,(1) au fost multe şi de toate. Au fost nopţi cu ploi,(2) cu fulgere şi cu trăsnete. Bătea urgia în ferestre, se cutremura pămîntul de tunete, iar noi şedeam grămăjoară la cald, la adăpost şi asta însemna că, fiind copil, am avut casă părintească. Au fost ierni cu ger, cu viscole, dar în zilele celea grele ieşea tata afară, aducea un braţ de ogrinji* cu promoroacă prinsă din suflarea vitelor, mama lua chibritele, se aşeza la gura sobei, stătea acolo neclintită pînă începea a vui focul, curgînd prin gîrla pietruită, iar asta însemna că sîntem oameni dintr-un sat aşezat pe un pămînt muncit de lume. Au fost copaci cu mere domneşti, prăsade fel de fel, struguri de coarnă, struguri de poamă busuioacă… Uneori, la cîte-o răscruce, te oprea din drum o bătrînică, scotea un măr, o prăsadă,(3) zicînd să fie de sufletul cutărui sau cutărui. Tu porneai mai departe cu pomana, caldă, din căldura celui care ţi-a dat-o, şi erai atunci nu atît un om dintr-un sat de oameni, cît o punte într-o viţă de alte neamuri, o punte între cei ce au fost, dar nu mai sînt, între cei ce sînt şi n-au să mai fie. (după Ion Druţă) * OGRINJI, resturi de masă furajeră, rămase nemîncate de vite.Nr. Itemi Puncte1. Intitulează textul cu o îmbinare de cuvinte care ar prezenta viziunea autorului asupra L/0/1/2 copilăriei lui.2. Rezumă, în spaţiul dat, textul. L/0/1/2/3/43. Relevă, în spaţiul rezervat, asemănarea dintre trăirile copilului din acest text şi L/0/1/2/3/4 trăirile lui Nică din Amintiri din copilărie de Ion Creangă.
 3. 3. 4. Comentează, în două enunţuri, sugestia contextuală a unei figuri de stil subliniate în L/0/1/2 text.5. Formulează, în două enunţuri, mesajul textului. L/0/1/26. Scrie, în spaţiul propus, un text coerent despre copilărie, în care să dezvolţi enunţul: L/0/1/2/3/4 Frumoase şi senine sînt zilele copilăriei…7. Subliniază, în text, trei cuvinte din cîmpul lexical Fenomene ale naturii. L/0/1/2/38. Rescrie, din text, cîte un antonim pentru fiecare dintre cuvintele început, puţine, L/0/1/2/3 uşoare.9. Defineşte cuvintele promoroacă şi sat, fără a recurge la sinonime. L/0/1/2
 4. 4. 10. Scrie patru adjective formate cu sufixul -tor: L/0/1/2/3/411. Marchează, prin cifre, propoziţiile din fraza: L/0/1/2/3/4/5 Bătea urgia în ferestre, se cutremura pămîntul de tunete, iar noi şedeam grămăjoară la cald, la adăpost şi asta însemna că, fiind copil, am avut casă părintească.12. Formulează regulile de aplicare a semnelor de punctuaţie numerotate în text. L/0/1/2/3 (1) (2) (3)

×