Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kako napraviti dobru przentaciju

 • Login to see the comments

Kako napraviti dobru przentaciju

 1. 1. Kako napraviti dobru prezentaciju u Power Point-u? nastavnik: M. Ivanović
 2. 2. PREZENTACIJA O PREZENTACIJI! – Kako početi? – Tekstuelni deo slajda – Izbor fonta – Izbor boja – Izbor pozadine – Uklapanje slika – Prelaz između slajdova – Animacije + 2
 3. 3. Kako početi? • Prvi slajd je naslovni. Obično sadrži naslov (po potrebi i podnaslov) i ime autora. • Na drugom slajdu je obično sadržaj prezentacije. - Vidi prethodni slajd ove prezentacije • Naredni slajdovi prate naslove iz sadržaja 3
 4. 4. Tekstualni deo slajda • Tekst pišete u formi teze a ne rečenice. • Izbegavajte opise; koristite samo ključne reči i fraze • Na jednom slajdu je dovoljno 4 -5 teza Mnogo teksta = loša prezentacija 4
 5. 5. Primer lošeg slajda • Na ovom slajdu vidite tekst napisan u formi paragrafa sa detaljnim opisom, što nikako nije dobar primer. Teži je za praćanje od strane publike, kao i za samog predavača (u slučaju kada prezentacija prati predavanje). Zahteva više pažnje i vremena za čitanje. Iako na ovom slajdu nema mnogo više teza od prethodnog izgleda mnogo komplikovanije. 5
 6. 6. Izbor fontova • Koristite font minimalne veličine 18 pt • Promenite veličinu fonta kada kucate podtezu - Ovo je veličina 24 pt, teza je 28 pt a naslov slajda je 44 pt • Za tekst slajda koristite neki čitak, standardni font tipa Arial, Times new Roman,... - Ako želite da koristite ukrasni font koristite ga samo u naslovu 6
 7. 7. Loš izbor fonta • Ako je font presitan publika neće moći da ga pročita • NE KORISTITE UKRASNE (KITNJASTE) FONTOVE U TEKSTU • Ceo tekst Bold Italic – Nikako • VELIKA SLOVA KORISTITE SAMO KADA JE NEOPHODNO. TEŠKA SU ZA ČITANJE. 7
 8. 8. Izbor boja • Boja fonta treba da je u jasnom kontrastu sa pozadinom - Na primer: crni font na beloj pozadini • Koristite boje koje su logički povezane sa strukturom prezentacije - Na primer: tamno zeleni naslov, svetlo zeleni tekst • Koristite boje da bi povremeno nešto naglasili • Ne preterujte 8
 9. 9. Loš primer izbora boja • Svetla slova na svetloj pozadini (slab kontrast), čine tekst teško čitljivim. • Preterano korišćenje boja u tekstu ometa i uznemiruje čitaoca • Korišćenje različite boje za svaku tezu (ili podtezu) je nepotrebno - Slajd deluje kič • Kreativnost na pogrešan način može dovesti do katastrofalnih rezultata 9
 10. 10. Izbor pozadine • Koristite jednostavne, privlačne pozadine • Na Internetu možete naći gomilu besplatnih Power Point template-a • Ako se prezentacija prikazuje na platnu (zidu) bolje je koristiti svetlije pozadine • Koristite istu pozadinu na svim slajdovima u prezentaciji 10
 11. 11. Primer loše pozadine • Prešareno • Nečitko • DRŽITE SE POZADINE KOJU KORISTITE! 11
 12. 12. Uklapanje slika • Organizovan slajd treba da ima – dobar raspored slika i teksta – objašnjenje za sliku je dobrodošlo ako slika nije objašnjena u tezama – NE postavljajte sliku ispod teksta, nečitko je i nejasno – neka tekst i slika počinju u istoj ravni Tom and Jeery 12
 13. 13. Primer lošeg organizovanog slajda - Pogledajte kako loše izgleda kada loše rasporedite sliku i tekst - Deo teksta koji je preko slike je nečitak i nejasan - Uporedite ovaj slajd sa prethodnim 13
 14. 14. Još jedan primer loše organizovanog slajda • Mala slika “gurnuta” u ugao slajda gubi svaki smisao • Slika niske rezolucije, malih dimenzija u originalu uglavnom je premala za prikaz na slajdu • Ako se poveća gubi na jasnoći • Bolje potražite adekvatnu zamenu 14
 15. 15. Prelaz između slajdova • Izaberite jednu vrstu prelaza između slajdova • Ako se svaki slajd pojavljuje na drugi način i “doleće” sa različite strane - Prezentacija će delovati neozbiljno - Publika neće moći da se skoncentriše na sadržaj slajdova 15
 16. 16. Animacija objekata • NE preterujte sa animiranjem objekata - Deluje zbunjujuće i neozbiljno - Bolje koristite jedan tip animacije • Procenite kada je potrebno da animacija objekta ide automatski a kada na klik miša. - Zapitajte se: Koja je svrha moje prezentacija, kome je namenjena i ko će da je koristi? - Vodite računa o brzini animiranja objekata 16
 17. 17. Grafikoni - dobro • Koristite grafikone, ne samo tablice i reči - Podaci u grafikonima su jednostavniji za shvatanje nego brojčani podaci - Lakše je vizualizirati trendove u formi grafikona • Uvek stavljajte naslove na grafikone 17
 18. 18. Tabela - loše Plavi Crveni 18 Januar Februar 20,4 27,4 30,6 38,6 Mart 90 34,6 April 20,4 31,6 18
 19. 19. Grafikoni - dobro ODNOS USPEHA PLAVIH I CRVENIH TOKOM PRVE TREĆINE GODINE 100 90 90 80 70 60 Blue Balls 50 38,6 40 30,6 30 20 Red Balls 34,6 31,6 27,4 20,4 20,4 10 0 19 January February March 19 April
 20. 20. Grafikoni - loše 100 90 90 80 70 60 Blue Balls 50 38,6 40 Red Balls 34,6 30,6 30 31,6 27,4 20,4 20,4 20 10 0 January 20 February March April 20
 21. 21. Pravopis • Proverite prezentaciju tražeći: – pravopisne greške – ponavljanje reči – gramatičke greške • Zamolite nekoga da vam pregleda prezentaciju! 21 21
 22. 22. Zaključak • Naglasite zaključak – publika će verovatno zapamtiti vaše zadnje reči završenog predavanja • Istaknite: – samo glavne tačke prezentacije – predložite buduća istraživanja 22 22
 23. 23. Pitanja? • Ponekad prezentaciju možete završiti i s jednostavnim pitanjem ili slajdom za pitanja – koje može započeti raspravu – pomaže da se izbegne oštri prekid izlaganja – daje „nešto za gledanje” tokom perioda pitanja 23 23
 24. 24. Power Point ima mnogo mogućnosti. Budite oprezni pri izradi prezentacije. 24

×