Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kresimir Macan o predsjednickoj kampanji 2014 i svemu pomalo

Za tjednik 30dana o predsjedničkim izborima 2014 i svemu pomalo

  • Login to see the comments

Kresimir Macan o predsjednickoj kampanji 2014 i svemu pomalo

  1. 1. 30 DANA BROJ 1. 31. listOpADA stR.6 KREŠIMIR MACAN Vodeći hrvatski PR stručanjak za 30 dana analizira Krešimir Macan vodeći je hrvat-ski Predsjednička kampanja nabrijana do zadnjeg Kolinda Grabar Kitarović, ističe Macan, propustila je priliku napraviti prvi dojam, a ivi Josipoviću nije trebala se izbori riješiti u prvom krugu, a izgledno je da u drugi krug, dođe li do njega, neće ući nitko drugi osim njih... Razgovarao: Alen Matušin alen.matusin@eVarazdin.hr PR stručnjak, specijaliziran za nove medije, te krizno i strateško komuniciranje u politici. Trenutno u izborima za Predsjednika Repu-blike Hrvatske savjetuje kandidata dr. Ivu Josipovića, a u intervjuu za “30 dana”, s aspekta odnosa s jav-nošću, bez dlake na jeziku proko-mentirao je najakutalnija politička zbivanja u Hrvatskoj... Kako s aspekta političkog PR-a komentirate to što, prema nekim anketama, Milana Bandića i na-kon uhićenja podupire od 50 do čak 70 posto građana? Radi se o iznimno popularnom političaru i uspješnom gradona-čelniku - ako pitate građane, i zato potpora ne čudi. Za njega imate do-jam, da za razliku od drugih politi-čara, živi za svoj grad. Istodobno u vrijeme kada je rađena anketa nije bilo dovoljno informacija o optuž-bama koje mu se stavljaju na teret i građani su u vrlo visokom postotku smatrali da se radi o politički po-krenutom postupku. A ako tako misle, naravno da vas podržavaju. S obzirom na stvari viđene po-sljednjih mjeseci, što možemo očekivati od za sada poznatih predsjedničkih kandidata? Kampanja će biti jako zanimljiva i oštra - rekao bih nabrijana do za-dnjeg trenutka, tako da ćemo mož-da prvi put svjedočiti pravoj izbor-noj kampanji u Hrvatskoj. Zašto to kažem - promijenjena su pravila te-levizijskog pokrivanja izbora i imat ćemo po prvi put barem tri velika sučeljavanja kandidata u prvom krugu. Još se danas sjećamo suče-ljavanja Mesić-Kosor na RTL-u i vjerujem da će završi dojam kod građana stvarati sučeljavanja. Je li prema vama Kolinda Gra-bar Kitarović razočarala svoje po-tencijalno glasačko tijelo, u smi-slu da su od nje očekivali “žešći nastup”, a dobili, kako neki kažu, “ženskog Josipovića”? Kolinda Grabar Kitarović je pro-pustila priliku napraviti prvi do-jam, a Amerikanci vole reći da ne-maš drugu priliku za to. Htjela se u prvom nastupu svidjeti svima i na kraju je ostalo upitno kome se svidjela. Tako možete gledati ako analizirate samo nastup. No, ona ima vrlo stabilno biračno tijelo i što god radila utvrdit će svoje bi-rače - ostaje joj izazov može li doći do više onih koji nisu njezini. To zasad bolje koristi Ivo Josipović koji i dalje privlači do 15 posto glasova desne koalicije. Mislite li da bi zbog toga mogao barem u određenom postotku glasova mogao poentirati Milan Kujundžić? Znate što, nikad izbore niste do-bili isključivo negativnom kam-panjom i naročito ako ste je sami, osobno vodili. Birači hoće rješenja iz ovog ekonomskog košmara za koji optužuju političare i dosta im je međusobnog optuživanja tko nije nešto napravio. Tu je tajna i te Bandićeve populanosti od ranije - za razliku od svih političara, za njega će reći da radi i ima rezulta-te. Dakle, na g. Kujundžiću je da osim kritike, ponudi i konkretna rješenja. On može uzeti dio desnih glasova u prvom krugu i prvi tele-vizijski nastupi su bili dobri i ener-gični, no već sljedeći potezi su se malo razvodnili. Je li Ivi Josipoviću bila potrebna ona izjava o “plavim kuvertama” i kako biste općenito ocijenili nje-govu pretkampanju i odnos pre-ma poznatim protukandidatima? Nije, i sam se na kraju ispričao. Vrijedi ranije rečeno - ako se sami upustite u negativnu kampanju, bi-rači okreću glavu od vas i obraćaju se nekome tko to ne radi. Odličan su vam primjer parlamentarni iz-bori u Srbiji 2012. gdje je na sva-đi Nikolić-Tadić profitirao Da-čić. Kod nas na svađi SDP-HDZ profitira Holy - tu je ključ njezi-ne popularnosti i visokog ratinga ORAH-a. Josipović pokazuje i na kraju prvog mandata da je pred-sjednik svih građana i očigledno je da ga i građani takvim prepo- Karamarkova retorika bit će sve prihvatljivija širem krugu birača Što mislite, iz kojih razloga šef HDZ-a svojim izjavama navraća u prošlost: iz osobnih uvjerenja ili zato što smatra da spomenuto odgovara nje-govom glasačkom tijelu? On je jedno vrijeme konsolidirao stranku, da stane iza njega kao lidera - to je i sanader radio onim skupom na Rivi u splitu. Nakon toga je potrebno krenuti prema centru ako želite dobiti izbore i većinu, i vjerujem da će Karamarkova retorika, što smo bliže izborima, biti sve prihvatlji-vija širem krugu birača. ORAH je “treći put” razočaranih Kako komentirate feonomen Mirele Holy, koja je bez naro-čite stranačke infrastrukture i medijski eksponiranih kadrova u kratkom vremenu OraH dove-la do treće stranke u Hrvatskoj? Razočarani birači i sDp-a i HDZ-a traže rješenje - treći put. to su bili nekad laburisti, danas je ORaH. Mirela Holy ima priliku pretvoriti ovaj anketni potencijal u veliki uspjeh na izborima, ako do tada organizira i proilira stranku. Nju birači smatraju po-štenom, dosljednom i sposob-nom napraviti neke promjene, a dodatno pomaže što se jasno odredila da ne računa da može biti u vladi koju bi vodio Zoran Milanović. “Birači hoće rješenja iz ovog ekonomskog košmara za koji optužuju političare i dosta im je međusobnog optuživanja tko nije nešto napravio. Tu je tajna i Bandićeve popularnosti od ranije - za razliku od svih političara za njega će reći da radi i ima rezultate

×