Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1977

Exercio sobre a construción social de xénero e as exclusións e violencia que crea nas persoas non normativas

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

1977

  1. 1. 1977 de Peque Varela
  2. 2. • Que etapas vitais se representan, e en que medida o seu crecemento se ve condicionado pola normativa de xénero? • Que papel teñen os xogos e o deporte durante a escolarización para a autocomprensión do rol de xénero? • Cres que na curta se fai unha crítica ao sistema educativo? • Que cres que simboliza o garabato que se debuxa no seu estómago? • Que actuación ten fronte ao que sente ou lle provocan familiares, amizades e persoas coñecidas?
  3. 3. • Que discursos sobre a sexualidade se poñen en xogo nesta curta? • En que medida se atopan imbricados aos discursos sobre sexo e xénero? • Que actitude fronte a estes discursos? • Que peso ten a linguaxe respecto á identidade de xénero adoptada? • Como valoras o xesto final? • Cómo poderías relacionar esta curta co que estamos aprendendo en torno á identidade, o sexo, o xénero, a representación e a comunidade?
  4. 4. Exercicio do MOOC Representaciones culturales de las sexualidades: Feminismos, Teorías Queer y Ciberfeminismos

×