Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Marcpecellin

231 views

Published on

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Marcpecellin

  1. 1. Marc Pecellín
  2. 2. • Definició de Sistema operatiu• Característiques i funcions• Windows• Linux• Mac• Sistemes operatius de tabletes
  3. 3. • El sistema operatiu és el conjunt dels diferents programes que controlen el funcionament dun ordinador.
  4. 4. CARACTERÍSTIQUES
  5. 5. • Proporcionar més comoditat en lús dun computador.
  6. 6. • Gestionar de manera eficient els recursos de lequip.
  7. 7. • Brindar una interfície a lusuari.
  8. 8. • Permetre canvis al SOTA.

×