Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fenomenos ondulatorios2bachf

1,127 views

Published on

Published in: Education, Technology, Sports
 • Login to see the comments

Fenomenos ondulatorios2bachf

 1. 1. FENÓMENOS ONDULATORIOS Francisco Mariño Domínguez 2º bacharelato Física
 2. 2. CONCEPTOS PREVIOS Fronte de onda ou superficie de onda: superficie da onda constituída por tódolos puntos que nun momento dado vibran en concordancia de fase. Raios: Rectas que nos indican a dirección de propagación do movemento ondulatorio. Superficie de onda plana: Se consideramos frontes de onda esféricas suficientemente afastados, os frontes de onda poden considerarse paralelos e os raios paralelos.
 3. 3. PRINCIPIO DE HUYGENS Todo punto dun fronte de onda convértese nun centro puntual produtor de ondas elementais secundarias, de igual velocidade e frecuencia ca onda inicial, cunha superficie envolvente que constitúe unha nova fronte de onda.
 4. 4. DIFRACCION
 5. 5. DIFRACCION A difracción é a desviación na propagación rectilínea das ondas, cando estas atravesan unha abertura ou pasan próximas a un obstáculo.
 6. 6. DIFRACCIÓN <ul><li>A difracción é unha característica das ondas, propiedade que se emprega para determinar se un fenómeno é ou non, ondulatorio. </li></ul>
 7. 7. REFLEXIÓN Chamámoslle reflexión ao fenómeno polo que, ao chegar unha onda á superficie de separación de dous medios, é devolta ao primeiro deles xunto cunha parte da enerxía do movemento ondulatorio, cambiando a súa dirección de propagación.
 8. 8. REFRACCION (LEI DE SNELL) v < v 2 1 Índice de refracción do segundo medio respecto ao primeiro. Chamámoslle refracción ao fenómeno polo que, ao chegar unha onda á superficie de separación de dous medios, penetra e transmítese no segundo deles cunha parte da enerxía do movemento ondulatorio, cambiando a súa dirección de propagación.
 9. 9. POLARIZACIÓN Unha onda esta polarizada rectilineamente cando vibra seguindo rectas coa mesma dirección perpendicular á dirección de propagación. Tamén existe a polarización circular e a elíptica. ¿ Por que non se poden polarizar as ondas lonxitudinais?
 10. 10. SUPERPOSICIÓN DE ONDAS
 11. 11. PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN Un punto dunha onda que é alcanzado simultaneamente por dúas ondas experimenta unha vibración que é a suma das que experimentaría se fose alcanzada por cada unha por separado.
 12. 12. PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN Un punto dunha onda que é alcanzado simultaneamente por dúas ondas experimenta unha vibración que é a suma das que experimentaría se fose alcanzada por cada unha por separado.
 13. 13. INTERFERNCIA DE DUAS ONDAS HARMÓNICAS COHERENTES
 14. 14. INTERFERNCIA DE DUAS ONDAS HARMÓNICAS COHERENTES
 15. 15. VENTRES E NODOS
 16. 16. INTERFERENCIA DE CAPA FINA (IRISDISCENCIA)
 17. 17. BATIDOS OU PULSACIÓNS Frecuencia da onda resultante Frecuencia da pulsación Período
 18. 18. BATIDOS OU PULSACIÓNS 10% de diferenza na Frecuencia 20% de diferenza na Frecuencia
 19. 19. EFECTO MOIRÉ
 20. 20. ONDAS ESTACIONARIAS
 21. 21. ONDAS ESTACIONARIAS y = 2 A cos (kx) sen ( ω t) Tódolos puntos, excepto os nodos oscilan harmonicamente. Como os nodos permanecen en repouso a onda non viaxe, e polo tanto non transporta enerxía.
 22. 22. ONDAS ESTACIONARIAS
 23. 23. VENTRES E NODOS DA ONDA ESTACIONARIA
 24. 24. VENTRES E NODOS DA ONDA ESTACIONARIA
 25. 25. ONDAS ESTACIONARIAS NUNHA CORDA FIXA NOS DOUS EXTREMOS Frecuencia Fundamental :
 26. 26. ONDAS ESTACIONARIAS NUNHA CORDA FIXA NUN EXTREMO
 27. 27. ONDAS ESTACIONARIAS NUN TUBO ABERTO NOS DOUS EXTREMOS
 28. 28. ONDAS ESTACIONARIAS NUN TUBO ABERTO SÓ NUN EXTREMO
 29. 29. EFECTO DOPPLER

×