Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mga Akda/Naisulat ni Dr. Jose Rizal

Simula bata hanggang sa Mi Ultimo Adios

 • Login to see the comments

Mga Akda/Naisulat ni Dr. Jose Rizal

 1. 1. Mga akda ni Dr. Jose Rizal
 2. 2. Malaki ang papel ng mga akdang isinulat ni Dr. Jose Rizal sa pagmulat ng kamalayan ng mga Pilipino noon. Kilala si Rizal sa kanyang mga nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo, ngunit mula pagkabata, marami na siyang naisulat na mga tula, liham, at sanaysay na naging inspirasyon ng mga Pilipino para simulan ang rebolusyon at labanan ang pagmamalupit ng mga banyaga.
 3. 3. Sa Aking mga Kabata  Isang tula tungkol sa pag-ibig ng isang tao sa sariling wika.  Sinulat nya ito noong sya’s walong taong gulang ngunit walang ebidensyang nagpapatunay nito. Pinaniniwalaan nila na ang sumulat nito ay si Gabriel Beato Francisco o si Herminigildo Cruz.
 4. 4. Mi Primera Inspiracion/ Ang Una Kong Salamisim  Ang unang tula na isinulat ni Dr. Jose Rizal sa panahon ng kanyang ikatlong taong akademiko sa Ateneo de Municipal.  Iniaalay nya ang tulang ito sa kanyang ina.  Ito ay nakasulat sa wikang Español.  Ito ay tungkol sa pag-ibig sa pagitan ng Ina at ng anak  Sinabi nya rito na ang Ina ang unang guro at unang insipirasyon ng isang anak
 5. 5. La Tragedia de San Eustaquio (Ang Kasawian ni San Eustaquio)  Dulang patula na nakasulat sa Italyano na isinatuluyang Kastila.  Ito ang pinakamahabang tulang sinulat ni Rizal (2414 berso)  Si San Eustaquio ay isang Christian Martyr at Soldier Saint  Ito ay tungkol sa isang Roman General na nagngangalang Placidus. Sinasabing nakita nya si Jesus habang siya ay nangangaso ng usa sa Tivoli malapit sa Roma.
 6. 6. Memorias De Un Estudiante de Manila Aklat kung saan tinipon ni Rizal ang alaala ng kanyang pinagdaanan sa buhay gamit ang sagisag na P. Jacinto (sa katapusan, pinirma rin ang pangalan)
 7. 7. A La Juventud Filipino "A La Juventud Filipina" ay isinulat ni Rizal noong siya ay labing- walong taong gulang lamang, at ito ay nakatuon sa Kabataang Pilipino Nakapaloob sa tulang ito na ang mga Kabataang Pilipino ang bida, matatalino at napaka henyo. Sa pamamagitan ng edukasyon, kaya nilang hulmahin ang kanilang kinabukasan
 8. 8. A Filipinas The first stanza speaks of the beauty of the pearl of the orient, the Philippines, the country where Rizal was born and eventually executed. While the second stanza reflects the radiance of the seas and shores of the country; the waves that makes symphony of music that resonates the sound of nature that attracts the people from the west. the third stanza lets the readers understand and emphatically feel the passion and dedication of the national hero to his motherland, that he is ready to sacrifice his freedom, his wealth and even his life for the beloved country. Lastly, the last stanza gives a glimpse of the women of the Philippines and the talents the country has to rejoice of, symbolized by the different colors of flowers that serve as the crown of the Philippines.
 9. 9. Al M. R. P. Pablo RamÓn, S.J., Rector Del Ateneo Municipal De Manila En Sus Dias To The Very Reverend Father Pablo Ramon, S.J., Rector of Ateneo, on his birthday Ang tula ay nakatuon sa kagalang-galang na pari na si Pablo Ramon, S.J., ang rektor ng Ateneo bilang isang pagbati sa kanyang kaarawan. Ipinahiwatig ni Rizal na si Ramon ay isang halimbawa ng tapat na pag-ibig at patnubay. Ipinahayag nya rin ang kanyang kagustuhan para sa pari / rector.
 10. 10. Noli Me Tangere at El Filibusterismo Nobelang naglantad ng tunay na kalagayan ng Pilipino noong panahon ng Kastila, nagmulat sa mata ng Pilipino at humawan sa landas para sa himagsikang Pilipino na nagbigay-daan upang mawakasan ang mapaniil na paghahari ng Kastila sa Pilipinas.
 11. 11. El Amor Patrio (Ang Pagmamahal sa Bayan) tulang sinulat sa 2 wika sa Barcelona upang bigyang-daan ang kanyang kasabikan sa sariling bayan gamit ang ngalang Laong-Laan. Me Piden Versos (They Ask Me for Verses) Sinulat nya ito dahil sya ay pinatutula at inaalala ang kanyang pagkabata. A Las Flores de Heidelberg (Sa Mga Bulaklak ng Heidelberg) Sinulat nya ito dahil sa pananabik na makabalik sa Calamba. Awit ni Maria Clara. Ang Awit ni Maria Clara ay parte ng nobelang Noli Me Tangere. Isinulat ito para sa tauhan na si Maria Clara. Sa tulang ito, kitang kita ang pagmamahal ni Rizal sa bayan atang kanyang paghahangad na kung siya’y mamamatay, ito’y para sa kanyang bayan. Mga akda ni Rizal na nagpapakita ng paghahangad na makabalik sa kanyang Inang Bayan
 12. 12. Mga Librong Isinalin sa Tagalog
 13. 13. William Tell (Fredrick Von Schiller) Isinalin sa Tagalog upang malaman ng Pilipino ang kasaysayan ng kampyon ng kalayaan ng Swisa na nagpapakita ng pagtutol sa paniniil, panatismo at pang-aapi
 14. 14. Fairy Tales (Hans Andersen)
 15. 15. Mga Sinulat sa London
 16. 16. Sa mga Kababaihang Taga-Malolos Sinulat bilang tugon sa kahilingan ni M.H. Del Pilar na sulatan niya ang mga kababaihan ng Malolos dahil sa kanilang mahigpit na pagnanasang makapagpatayo ng isang paaralang magtuturo sa kanila ng wikang Kastila sa kabila ng pagtutol ni P. Felipe Garcia
 17. 17. La Vision de Fray Rodriguez (Ang Pangitain ni Pari Rodriguez) Sinulat bilang sagot sa sinulat ni P. Rodriguez (ang mga babasa ng nobela ni Rizal ay magkakasala) na nilimbag sa isang maliit na librito gamit ang ngalang Dimasalang.
 18. 18. Mga Sinulat sa Hong- Kong
 19. 19. “Ang Mga Karapatan Ng Tao” (The Rights Of Man) This was Rizal’s Tagalog translation of “The Rights of Man” which was proclaimed by the French Revolution in 1789. “A La Nacion Espanola” (To The Spanish Nation) Written in 1891, this was Rizal’s appeal to Spain to rectify the wrongs which the Spanish government and clergy had done to the Calamba tenants. “Sa Mga Kababayan” (To My Countrymen) This writing written in December 1891 explained the Calamba agrarian situation.
 20. 20. “Una Visita A La Victoria Gaol” (A Visit To Victoria Gaol), March 2, 1892 On March 2, 1892,Rizal wrote this account of his visit to the colonial prison of Hong Kong. He contrasted in the article the harsh Spanish prison system with the modern and more humane British prison system. “Colonisation Du British North Borneo, Par De Familles De Iles Philippines” (Colonization Of British North Borneo By Families From The Philippine Islands) This was Rizal’s elucidation of his pet North Borneo colonization project. “Proyecto De Colonization Del British North Borneo Por Los Filipinos” (Project Of The Colonization Of British North Borneo By The Filipinos) In this writing, Rizal further discussed the ideas he presented in “Colonization of British North Borneo by Families from the Philippine Islands.”
 21. 21. Articles for Trubner’s Record Due to the request of Rizal’s friend Dr. Reinhold Rost, the editor of Trubner’s Record (a journal devoted to Asian Studies), Rizal submitted two articles:
 22. 22. Specimens of Tagalog Folklore Artikulong ipinagkaloob kay Dr. Rost, patnugot ng Trubner’s Record kung saan ito nalathala Artikulong Pilipino na naglalaman ng mga kasabihan at palaisipan
 23. 23. Two Eastern Fables It was a comparative study of the Japanese and Philippine folklore. In this essay, Jose Rizal compared the Filipino fable, “The Tortoise and the Monkey” to the Japanese fable “Saru Kani Kassen” (Battle of the Monkey and the Crab).
 24. 24. Mga Artikulong Nailathala sa La Solidaridad
 25. 25. “Los Agricultores Filipinos” (The Filipino Farmers) Inilarawan nya rito ang malungkot na kondisyon ng mga magsasakang Pilipino
 26. 26. A La Defensa (To La Defensa) This was in response to the anti-Filipino writing by Patricio de la Escosura published by La Defensa on March 30, 1889 issue. Written on April 30, 1889, Rizal’s article refuted the views of Escosura, calling the readers’ attention to the insidious influences of the friars to the country. “Los Viajes” (Travels) Published in the La Solidaridad on May 15, 1889, this article tackled the rewards gained by the people who are well- traveled to many places in the world.
 27. 27. La Verdad Para Todos (Ang Katotohanan para sa Lahat) Ang pagtatanggol ni Rizal sa panunuligsa ng mga Espanyol sa mga katutubong local na opisyal Veradades Nuevas (Mga Bagon Katotohanan) Ito ang kasagutan ni Rizal sa liham ni Vicente Belloc Sanchez na nagsasabing ang reporma para sa Pilipinas ay bubuwag sa mapayapa at mapgkalingang pamamahala ng mga prayle. Una Profanacion (Isang Paglalapastangan) Ito ang panunuligsa ni Rizal sa mga prayle bilang ganti sa pagtanggi nila ng Krisstiyaong libing kay Mariano Herbosa na bayaw ni Rizal, asawa ni Lucia. Vicente Barrantes’ Teatro Tagalo Ang pagbubunyag ni Rizal ng pagkaignorante ni Barrantes tungkol sa sining panteatro ng mga Tagalog. Crueldad (Mga Kalupitan) Pagtatanggol ni Rizal kay Blumentritt sa panunuligsa ng mga kaaway nito. Inconcsequencias (Mga Walang Halaga) Pagtatanggol ni Rizal kay Antonio Luna laban sa panunuligsa ni Pablo Mir Deas. Diferencias (Mga DiPagkakasundo) “Old Truths” Kinutya ang mga pilipino na humihingi ng reporma
 28. 28. “Filipinas Dentro De Cien Anos” (Ang Pilipinas Makalipas ang Isang Siglo) History does not record in its annals any lasting domination by one people over another, of different races, of diverse usages and customs, of opposite and divergent ideas. One of the two had to yield and succumb.” The Philippines had regained its long- awaited democracy and liberty some years after Rizal’s death. This was the realization of what the hero envisioned in this essay. “Llanto Y Risas” (Luha at Katatawanan) Artikulong pagkundena nga mga Español sa mga Kayumanggi ang balat. Kinuwento nya rito ang hindi pagpalak pag ng mga Español sa kanya dahil isang Pilipino ang nagwagi sa patimpalak Ingratitudes (Kawalang Utang na Loob) Ang artikulong ito ay tugon kay gobernador heneral na si Wyler na nagsabi sa mga tao sa Calamba na hindi dapat nilang payagan ang kanilang mga sarili na malinlang ng mga walang kabuluhang pangako ng kanilang mga walang utan na loob na anak na lalaki
 29. 29. Other Writings
 30. 30. “Pensamientos De Un Filipino” (Reflections of A Filipino) Jose Rizal wrote this in Madrid, Spain from 1883- 1885. It spoke of a liberal minded and anti-friar Filipino who bears penalties such as an exile.
 31. 31. Por Telefono (Sa pamamagitan ng Telepono) Dalawang paring naguusap tungkol sa plano sa Pilipinas na gamitin ang telepono
 32. 32. “La Instruccion” (The Town Schools In The Philippines) Using his penname “Laong Laan”, Rizal assessed in this essay the elementary educational system in the Philippines during his time. Having observed the educational systems in Europe, Rizal found the Spanish-administered education in his country poor and futile. The hero thus proposed reforms and suggeted a more significant and engaging system. Rizal for instance pointed out that there was a problem in the mandated medium of instruction— the colonizers’ language (Spanish) which was not perfectly understood by the natives. Rizal thus favored Philippine languages for workbooks and instructions.
 33. 33. Indolence of the Filipino Isa uling sanaysay ni Dr. Jose Rizal tungkol sa katamaran ng mga Pilipino. Isinulat itoupang bigyang liwanag at pagsusuri ang katamaran ng mga Pilipino. Dito ipinaliwanag ni Rizal na ang dahilan ng pagiging tamad ng mga Pilipino ay kanilang pagkakasangkot sa giyera ng mga Espanyol at ang turo ng mga prayle na kapag mahirap ay madaling mapupunta sa langit. Binigyang-diin pa niya na ang kulang at mali-maling edukasyon ang dahilan upang isipin ng mga Pilipino na sila ay mababang lahi kumpara sa iba at hindi nanaghangad na umangat pa.
 34. 34. Mi Ultimo Adios/Huling Paalam Huling tulang sinulat ni Rizal na nagsasaad ng kanyang marubdob na pag-ibig sa bayan at kapwa
 35. 35. End of Slide Thank you for you attention  tumblr.com/post/197222017/akda-ni-rizal https://prezi.com/ro014bllaexd/report-in-rizal/ http://ourhappyschool.com/literature/jose- rizal%E2%80%99s-essays-and-articles

×