Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

22 Quy Luật Bất Biến Trong marketing

19,075 views

Published on

Tóm lược nội dung quyển 22 quy luật bất biến trong Marketing (tác giả: Al Ries và Jack Trout). Đây là một trong những quyển sách rất hay và gối đầu cho những ai đã và đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, truyền thông, marketing... Chúng ta cùng theo dõi nhé.
Cảm nhận học viên sau khóa học: http://www.marketingonlinemaster.com/
Hỗ trợ kiến thức:
http://internetmarketing.inet.vn/
http://digitalmarketing.inet.vn/
Khóa học cơ bản 50k:
https://inet.edu.vn/khoa-hoc/15/seo-smart.html?affid=2394
https://inet.edu.vn/khoa-hoc/5/Marketing-Online.html?affid=2394

Published in: Education
 • Login to see the comments

22 Quy Luật Bất Biến Trong marketing

 1. 1. Tác giả: Lan Phương Marketing tại iNET Nguồn: iNET.edu.vn 1 03/12/2012 iNET.edu.vn
 2. 2. iNET.edu.vn 03/12/2012 2
 3. 3. iNET.edu.vn 03/12/2012 3
 4. 4. iNET.edu.vn 03/12/2012 4
 5. 5. iNET.edu.vn 03/12/2012 5
 6. 6. iNET.edu.vn 03/12/2012 6
 7. 7. iNET.edu.vn 03/12/2012 7
 8. 8. iNET.edu.vn 03/12/2012 8
 9. 9. iNET.edu.vn 03/12/2012 9
 10. 10. iNET.edu.vn 03/12/2012 10
 11. 11. iNET.edu.vn 03/12/2012 11
 12. 12. iNET.edu.vn 03/12/2012 12
 13. 13. iNET.edu.vn 03/12/2012 13
 14. 14. iNET.edu.vn 03/12/2012 14
 15. 15. iNET.edu.vn 03/12/2012 15
 16. 16. iNET.edu.vn 03/12/2012 16
 17. 17. iNET.edu.vn 03/12/2012 17
 18. 18. iNET.edu.vn 03/12/2012 18
 19. 19. iNET.edu.vn 03/12/2012 19
 20. 20. iNET.edu.vn 03/12/2012 20
 21. 21. iNET.edu.vn 03/12/2012 21
 22. 22. iNET.edu.vn 03/12/2012 22
 23. 23. iNET.edu.vn 03/12/2012 23
 24. 24. iNET.edu.vn 03/12/2012 24
 25. 25. iNET.edu.vn 03/12/2012 25
 26. 26. iNET.edu.vn 03/12/2012 26
 27. 27. iNET.edu.vn 03/12/2012 27
 28. 28. iNET.edu.vn 03/12/2012 28
 29. 29. iNET.edu.vn 03/12/2012 29
 30. 30. iNET.edu.vn 03/12/2012 30
 31. 31. iNET.edu.vn 03/12/2012 31
 32. 32. iNET.edu.vn 03/12/2012 32
 33. 33. iNET.edu.vn 03/12/2012 33
 34. 34. iNET.edu.vn 03/12/2012 34
 35. 35. iNET.edu.vn 03/12/2012 35
 36. 36. iNET.edu.vn 03/12/2012 36
 37. 37. iNET.edu.vn 03/12/2012 37
 38. 38. iNET.edu.vn 03/12/2012 38
 39. 39. iNET.edu.vn 03/12/2012 39
 40. 40. iNET.edu.vn 03/12/2012 40
 41. 41. iNET.edu.vn 03/12/2012 41
 42. 42. iNET.edu.vn 03/12/2012 42
 43. 43. iNET.edu.vn 03/12/2012 43
 44. 44. iNET.edu.vn 03/12/2012 44
 45. 45. iNET.edu.vn 03/12/2012 45
 46. 46. iNET.edu.vn 03/12/2012 46
 47. 47. iNET.edu.vn 03/12/2012 47
 48. 48. iNET.edu.vn 03/12/2012 48
 49. 49. iNET.edu.vn 03/12/2012 49
 50. 50. iNET.edu.vn 03/12/2012 50
 51. 51. iNET.edu.vn 03/12/2012 51
 52. 52. iNET.edu.vn 03/12/2012 52
 53. 53. iNET.edu.vn 03/12/2012 53
 54. 54. iNET.edu.vn 03/12/2012 54
 55. 55. iNET.edu.vn 03/12/2012 55
 56. 56. iNET.edu.vn 03/12/2012 56
 57. 57. iNET.edu.vn 03/12/2012 57
 58. 58. iNET.edu.vn 03/12/2012 58
 59. 59. iNET.edu.vn 03/12/2012 59
 60. 60. iNET.edu.vn 03/12/2012 60
 61. 61. iNET.edu.vn 03/12/2012 61
 62. 62. iNET.edu.vn 03/12/2012 62
 63. 63. iNET.edu.vn 03/12/2012 63
 64. 64. iNET.edu.vn 03/12/2012 64
 65. 65. iNET.edu.vn 03/12/2012 65
 66. 66. iNET.edu.vn 03/12/2012 66
 67. 67. iNET.edu.vn 03/12/2012 67
 68. 68. iNET.edu.vn 03/12/2012 68
 69. 69. iNET.edu.vn 03/12/2012 69
 70. 70. iNET.edu.vn 03/12/2012 70
 71. 71. iNET.edu.vn 03/12/2012 71
 72. 72. iNET.edu.vn 03/12/2012 72
 73. 73. iNET.edu.vn 03/12/2012 73
 74. 74. iNET.edu.vn 03/12/2012 74
 75. 75. iNET.edu.vn 03/12/2012 75
 76. 76. iNET.edu.vn 03/12/2012 76
 77. 77. iNET.edu.vn 03/12/2012 77
 78. 78. Questions?Học viện Đào tạowww.iNET.edu.vnEmail: daotao.hn@inet.vnEmail: danang@inet.vnEmail: daotao.hcm@inet.vniNET.edu.vn 03/12/2012 78

×