Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Báo cáo NetCitizens Việt Nam          năm 2011 Tình Hình Sử Dụng và Tốc Độ Phát Triển          Internet...
Báo cáo NetCitizens Việt Nam năm 2011Copyright © 2011 CimigoViệc sử dụng nội dung và giới hạn    Bạn có thể sử dụng tấ...
Báo cáo NetCitizens Việt Nam năm 2011                                       Nội dung...
Báo cáo NetCitizens Việt Nam năm 2011TÓM TẮTTình hình sử dụng và truy cập Internet   Theo nguồn dữ liệu chính thức, tỷ ...
Báo cáo NetCitizens Việt Nam năm 2011Thái độ đối với Internet    Hầu hết ngƣời sử dụng nghĩ rằng Internet là một nguồn ...
Báo cáo NetCitizens Việt Nam năm 20111. GIỚI THIỆU1.1.   Bối cảnhInternet tại Việt Nam đã chứng kiến một sự tăng trƣởng...
Báo cáo NetCitizens Việt Nam năm 2011Cùng với việc phỏng vấn ngƣời sử dụng Internet, thông tin nhân khẩu của hơn 3,000 ngƣ...
Báo cáo NetCitizens Việt Nam năm 20112.     VIỆC SỬ DỤNG VÀ TRUY CẬP      INTERNET2.1.    Việc sử dụng Interne...
Báo cáo NetCitizens Việt Nam năm 2011   Hình. 2. Tỷ lệ sử dụng Internet ở 1 số quốc gia châu Á    Hàn Quốc     ...
Báo cáo NetCitizens Việt Nam năm 2011Tốc độ tăng trƣởng số ngƣời sử dụng Internet rất khác nhau ở các quốc gia. Ở các quốc...
Báo cáo NetCitizens Việt Nam năm 2011Theo VNNIC (Trung tâm Internet Việt Nam), 26.8 triệu ngƣời Việt Nam đang sử dụngInter...
Báo cáo NetCitizens Việt Nam năm 20112.2.    Mức độ thƣờng xuyên và thời lƣợng sử dụngTrong số các thành phố đƣợc thực...
Báo cáo NetCitizens Việt Nam năm 2011Nhƣ dự đoán, những ngƣời thuộc thành phần kinh tế cao hơn (TPKT), những ngƣời cónhiều...
Báo cáo NetCitizens Việt Nam năm 2011Ngƣời sử dụng Internet tại Việt Nam truy cập Internet rất thƣờng xuyên. Gần 90% ngƣời...
Báo cáo NetCitizens Việt Nam năm 20112.3.    Nơi truy cập InternetHầu hết mọi ngƣời truy cập Internet tại nhà (78%). N...
Báo cáo NetCitizens Việt Nam năm 2011Máy tính để bàn là cách thông dụng nhất để truy cập Internet. Có 80% truy cập Interne...
Báo cáo NetCitizens Việt Nam năm 20113.    CÁC HOẠT ĐỘNG TRỰC TUYẾN     VÀ ỨNG DỤNG3.1.   Tổng quanChƣơng này ...
Báo cáo NetCitizens Việt Nam năm 2011 Hình. 15.    Các hoạt động trực tuyến trƣớc đây            Đọc tin tứ...
Báo cáo NetCitizens Việt Nam năm 2011Việc sử dụng các hoạt động và ứng dụng trực tuyến có sự khác nhau giữa các nhóm tuổi....
Báo cáo NetCitizens Việt Nam năm 2011Trung bình 1 ngày nam giới dành thời gian cho Internet nhiều hơn. Nam giới cũng có nh...
Báo cáo NetCitizens Việt Nam năm 2011Do sự khác nhau về vị trí địa lý giữa miền Bắc và miền Nam, mục đích của việc sử dụng...
Báo cáo NetCitizens Việt Nam năm 20113.2.    Thu thập thông tinNhóm “Thu thập thông tin” bao gồm 3 hoạt động sau: 1) t...
Báo cáo NetCitizens Việt Nam năm 20113.3.    Giải tríGiải trí trực tuyến bao gồm các hoạt động sau: 1) nghe nhạc, 2) tả...
Báo cáo NetCitizens Việt Nam năm 2011Tỷ lệ ngƣời sử dụng Internet tải nhạc đã tăng thêm 15% trong vòng 3 năm trở lại đây, ...
Báo cáo NetCitizens Việt Nam năm 20113.4.    Giao tiếpMục “Giao tiếp” trong báo cáo này bao gồm 2 hoạt động sau: 1) em...
Báo cáo NetCitizens Việt Nam năm 20113.5.    Blog và mạng xã hộiMục “Blog và mạng xã hội” bao gồm 5 hoạt động sau: 1) x...
Báo cáo NetCitizens Việt Nam năm 2011Mức độ sử dụng blog và mạng xã hội tƣơng đối cố định kể từ năm 2007. Có thể thấy 1 sự...
Báo cáo NetCitizens Việt Nam năm 2011Lý do quan trọng nhất cho việc tham gia mạng xã hội là để giữ liên lạc và biết đƣợc t...
Báo cáo NetCitizens Việt Nam năm 20113.6.   Kinh doanh trực tuyếnMục “Kinh doanh trực tuyến” bao gồm các hoạt động sau ...
Báo cáo NetCitizens Việt Nam năm 20114.     CÁC TRANG WEB ĐÃ TRUY      CẬP4.1.    Các trang web đã truy cập tr...
Báo cáo NetCitizens Việt Nam năm 2011     Hình. 31.      Các trang web truy cập trong 4 tuần qua5        ...
Báo cáo NetCitizens Việt Nam năm 2011   Hình. 32.      Các trang web truy cập trong 4 tuần qua (phân loại)    ...
Báo cáo NetCitizens Việt Nam năm 2011Hình. 34. Các trang web truy cập trong 4 tuần qua theo các thành phố    Các trang ...
Báo cáo NetCitizens Việt Nam năm 2011Nói đến các trang web dành cho blog, Yahoo 360plus, tiền thân là Yahoo 360, vẫn là tr...
Báo cáo NetCitizens Việt Nam năm 20114.3.    Các trang web đƣợc yêu thích nhấtCác đáp viên phân loại trang web họ yêu ...
Báo cáo tình hình sử dụng internet tại việt nam - 2011
Báo cáo tình hình sử dụng internet tại việt nam - 2011
Báo cáo tình hình sử dụng internet tại việt nam - 2011
Báo cáo tình hình sử dụng internet tại việt nam - 2011
Báo cáo tình hình sử dụng internet tại việt nam - 2011
Báo cáo tình hình sử dụng internet tại việt nam - 2011
Báo cáo tình hình sử dụng internet tại việt nam - 2011
Báo cáo tình hình sử dụng internet tại việt nam - 2011
Báo cáo tình hình sử dụng internet tại việt nam - 2011
Báo cáo tình hình sử dụng internet tại việt nam - 2011
Báo cáo tình hình sử dụng internet tại việt nam - 2011
Báo cáo tình hình sử dụng internet tại việt nam - 2011
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Báo cáo tình hình sử dụng internet tại việt nam - 2011

10,762 views

Published on

Báo cáo tình hình sử dụng Internet Tại Việt Nam - 2011 Cimigo
Cảm nhận học viên sau khóa học: http://www.marketingonlinemaster.com/
Hỗ trợ kiến thức:
http://internetmarketing.inet.vn/
http://digitalmarketing.inet.vn/
Khóa học cơ bản 50k:
https://inet.edu.vn/khoa-hoc/15/seo-smart.html?affid=2394
https://inet.edu.vn/khoa-hoc/5/Marketing-Online.html?affid=2394

Published in: Business
 • Login to see the comments

Báo cáo tình hình sử dụng internet tại việt nam - 2011

 1. 1. Báo cáo NetCitizens Việt Nam năm 2011 Tình Hình Sử Dụng và Tốc Độ Phát Triển Internet tại Việt Nam Tháng tƣ 2011 0
 2. 2. Báo cáo NetCitizens Việt Nam năm 2011Copyright © 2011 CimigoViệc sử dụng nội dung và giới hạn Bạn có thể sử dụng tất cả các phần trong bài báo cáo NetCitizens Việt Nam năm 2011 trong nội bộ doanh nghiệp nhƣng xin vui lòng trích dẫn nguồn từ Cimigo. Xin vui lòng tôn trọng vệc sử dụng và những han chế của việc sử dụng nội dung của Cimigo (chi tiết tại www.cimgo.vn) Trong trƣờng hợp bạn muốn chia sẻ báo cáo này ra ngoài công ty, xin vui lòng đừng chuyển tiếp báo cáo; bạn chỉ cần hƣớng dẫn ngƣời nhận đến trang www.cimgo.vn để đăng ký và tải bài báo cáo này hoàn toàn miễn phí.Sự cho phép sử dụng nội dung Khi bạn tải về bất kỳ nội dung của chúng tôi ở dạng kỹ thuật số hoặc in trên dạng giấy, bạn có quyền sử dụng nội dung đó (hoặc 1 phần của nội dung) để tự tham khảo cũng nhƣ trong kết nối với doanh nghiệp của bạn theo những cách sau đây: o Tải một bản sao của nội dung kỹ thuật số trong một định dạng điện tử có sẵn; o Lƣu trữ nội dung ở định dạng điện tử trên ổ đĩa của một thiết bị phần cứng; o In ra một bản sao của nội dung ở dạng kỹ thuật số; o Chia sẻ bài báo cáo nội bộ trong cộng đồng đã mua nó. Xin vui lòng giữ nguyên vẹn tất cả quyền tác giả và sở hữu độc quyền.Hạn chế của việc sử dụng nội dung Bất kỳ các quyền không đƣợc nêu trong các Điều khoản đều bị từ chối. Điều này có nghĩa là bạn không thể sử dụng nội dung báo cáo dƣới bất kỳ hình thức nào mà không đƣợc đề cập ở trên, cụ thể là: o Bạn không thể cung cấp nội dung để bán lại; o Bạn không thể scan, copy, fax, hoặc dùng bất kỳ cách nào khác để sao chép nội dung; o Bạn không thể chia sẻ nội dung với bất kỳ ngƣời nào khác trừ khi họ là một nhân viên của các thực thể pháp lý đã mua hoặc tải về các báo cáo; o Bạn không thể phân phối nội dung cho dù bằng thƣ điện tử, qua bất kỳ mạng lƣới nào và ngƣợc lại; o Bạn không đƣợc tải nội dung lên bất kỳ cơ sở dữ liệu hay máy chủ; o Bạn không đƣợc phép trƣng bày nội dung trên bất kỳ trang web hay mạng nội bộ. Khi bạn tải về bất kỳ nội dung của chúng tôi ở dạng kỹ thuật số hoặc in trên dạng giấy, bạn đƣợc phép sử dụng theo thông báo bản quyền bao gồm những nội dung đƣợc sử dụng và luật bản quyền. Copyright © 2011 Cimigo 1
 3. 3. Báo cáo NetCitizens Việt Nam năm 2011 Nội dung1. GIỚI THIỆU ............................................................................................................................................ 5 1.1. BốI CảNH ................................................................................................................................................ 5 1.2. PHƢƠNG PHÁP KHảO SÁT .................................................................................................................... 5 1.3. CÁC NGUồN Dữ LIệU KHÁC ................................................................................................................... 62. VIỆC SỬ DỤNG VÀ TRUY CẬP INTERNET ................................................................................................ 7 2.1. VIệC Sử DụNG INTERNET TRÊN THế GIớI VÀ TạI VIệT NAM ................................................................................ 7 2.2. MứC Độ THƢờNG XUYÊN VÀ THờI LƢợNG Sử DụNG............................................................................ 11 2.3. NƠI TRUY CậP INTERNET ................................................................................................................... 143. CÁC HOẠT ĐỘNG TRỰC TUYẾN VÀ ỨNG DỤNG .................................................................................. 16 3.1. TổNG QUAN ........................................................................................................................................ 16 3.2. THU THậP THÔNG TIN......................................................................................................................... 21 3.3. GIảI TRÍ .............................................................................................................................................. 22 3.4. GIAO TIếP ........................................................................................................................................... 24 3.5. BLOG VÀ MạNG XÃ HộI ....................................................................................................................... 25 3.6. KINH DOANH TRựC TUYếN.................................................................................................................. 284. CÁC TRANG WEB ĐÃ TRUY CẬP ............................................................................................................ 29 4.1. CÁC TRANG WEB ĐÃ TRUY CậP TRONG VÒNG 4 TUầN QUA ............................................................... 29 4.2. TRANG WEB Sử DụNG CHO BLOG VÀ MạNG XÃ HộI............................................................................. 32 4.3. CÁC TRANG WEB ĐƢợC YÊU THÍCH NHấT .......................................................................................... 34 4.3.1. Thu thập thông tin ........................................................................................................................ 34 4.3.2. Giải trí trực tuyến ......................................................................................................................... 35 4.3.3. Giao tiếp trực tuyến ..................................................................................................................... 35 4.3.4. Kinh doanh trực tuyến .................................................................................................................. 365. QUAN ĐIỂM ĐỐI VỚI INTERNET .......................................................................................................... 37 5.1. TổNG QUAN ........................................................................................................................................ 37 5.2. KếT NốI XÃ HộI .................................................................................................................................... 38 5.3. THU THậP THÔNG TIN......................................................................................................................... 39 5.4. NHữNG ảNH HƢởNG TIÊU CựC ................................................................................................................. 40 5.5. MUA SắM TRựC TUYếN ....................................................................................................................... 40 5.6. QUảNG CÁO TRựC TUYếN .................................................................................................................. 416. TRUY CẬP INTERNET BẰNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG .............................................................................. 427. SỰ KHÁC NHAU VỀ NHÂN KHẨU ......................................................................................................... 44 Copyright © 2011 Cimigo 2
 4. 4. Báo cáo NetCitizens Việt Nam năm 2011TÓM TẮTTình hình sử dụng và truy cập Internet Theo nguồn dữ liệu chính thức, tỷ lệ ngƣời sử dụng Internet tại Việt Nam là 31% tại thời điểm cuối năm 2010. Tỷ lệ này khá tƣơng tự với các quốc gia khác nhƣ Trung Quốc, Philippines và Thái Lan. Trong vòng vài năm trở lại đây, Internet tại Việt Nam đã chứng kiến một sự tăng trƣởng nhanh chóng, hơn hầu hết các quốc gia khác trong khu vực và Việt Nam là 1 trong những quốc gia phát triển nhanh nhất về Internet trên thế giới. Tại các khu vực thành thị (gồm 12 thành phố đƣợc khảo sát trong Nghiên Cứu NetCitizens Việt Nam), hơn 50% dân số có truy cập Internet. Tỷ lệ sử dụng ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thậm chí còn cao hơn. Internet đƣợc sử dụng nhiều ở những thành phần kinh tế cao. Trong khi 70% ngƣời dân thuộc thành phần kinh tế A sử dụng Internet, chỉ khoảng 20% ngƣời dân thuộc thành phần kinh tế D và E truy cập Internet Hai phần ba số ngƣời sử dụng truy cập Internet hàng ngày. Họ sử dụng trung bình khoảng 2 giờ 20 phút trên Internet vào các ngày trong tuần, thời lƣợng này thấp hơn vào các ngày cuối tuần. Internet thƣờng đƣợc truy cập tại nhà (78%) hay nơi làm việc (31%). Dịch vụ Internet công cộng/ quán cà phê Internet đƣợc sử dụng nhiều bời nhóm tuổi trẻ (26%).Các hoạt động trực tuyến Hoạt động quan trọng nhất trên Internet là thu thập thông tin. Hầu hết tất cả những ngƣời sử dụng Internet đều thƣờng xuyên sử dụng các trang web tìm kiếm và đọc tin tức trực tuyến. Giải trí (nhƣ nghe nhạc, tải nhạc, xem phim, chơi game) cũng là các hoạt độngchủ yếu. 78% ngƣời sử dụng Internet đã từng nghe nhạc và 60% đã từng tải nhạc. Đối với nhóm tuổi trẻ, các hoạt động giải trí quan trọng hơn rất nhiều. Các hoạt động giải trí trực tuyến đã và đang phát triển trong vòng 3 năm trở lại đây Internet đƣợc sử dụng rất nhiều trong việc giao tiếp và giao lƣu trực tuyến. Khoảng 70% ngƣời sử dụng Internet đã sử dụng chat và email. 36% là thành viên của mạng xã hội và 20% có blog cá nhân. Các trang web mua sắm trực tuyến và đấu giá chƣa đƣợc sử dụng thƣờng xuyên. Tuy nhiên, mua sắm trực tuyến đã chứng kiến một sự tăng trƣởng mạnh mẽ nhất về tất cả các hoạt động trong vòng 3 năm trở lại đây.Những trang web được truy cập nhiều nhất Google và Zing là những trang web đƣợc biết đến rộng rãi nhất ở Việt Nam. ½ số ngƣời sử dụng Internet có truy cập Google và 1/3 ngƣời sử dụng Internet có truy cập Zing trong vòng 4 tuần qua. Những trang báo mạng phổ biến nhất là Dân Trí, VnExpress, 24h và Tuổi Trẻ. Mức độ sử dụng các báo điện tử này cũng rất khác nhau giữa các vùng miền. Về blog và các trang mạng xã hội, trang web phổ biến nhất là Facebook, Zingme và Yahoo 360plus Google là trang web đƣợc yêu thích cho các hoạt động tìm kiếm và nghiên cứu. Zing đƣợc yêu thích do cung cấp hầu hết các hình thức giải trí trực tuyến. Yahoo đƣợc ngƣời sử dụng ƣu tiên cho các hoạt động giao tiếp nhƣ email và chat (tán gẫu). Copyright © 2011 Cimigo 3
 5. 5. Báo cáo NetCitizens Việt Nam năm 2011Thái độ đối với Internet Hầu hết ngƣời sử dụng nghĩ rằng Internet là một nguồn quan trọng cung cấp tin tức và thông tin. Phần lớn trong số họ cũng nghĩ rằng nơi đây hữu ích để tìm hiểu về những nhãn hiệu cũng nhƣ xu hƣớng mới. Tuy nhiên, thông tin tìm đƣợc trên Internet không phải lúc nào cũng đáng tin cậy. Đối với hầu hết nguồn sử dụng, Internet rất hữu ích trong việc xây dựng và duy trì kết nối xã hội. ½ trong số họ cho rằng Internet là 1 nơi mà họ có thể thể hiện bản thân. Hầu hết mọi ngƣời nghĩ rằng có rất nhiều sản phẩm để lựa chọn trên Internet. Tuy nhiên, chỉ 1 số ít ngƣời nghĩ rằng mua hàng trên mạng là an toàn và 60% không tin tƣởng vào hệ thống thanh toán trực tuyến. Ngƣời Việt Nam nhìn nhận Internet ở phƣơng diện tích cực. Hầu nhƣ không ai nghĩ rằng việc sử dụng Internet sẽ dẫn đến sự tách biệt với xã hội, chỉ một số ít ngƣời cho rằng Internet có ảnh hƣởng không tốt đối với giới trẻ.Truy cập Internet bằng điện thoại di động 40% ngƣời sử dụng Internet đã truy cập Internet bằng điện thoại di động, những ngƣời này chủ yếu là giới trẻ. Những hoạt động trực tuyến thực hiện trên điện thoại di động giống với những hoạt động trên máy tính để bàn. Thu thập thông tin và tin tức là hoạt động phổ biến nhất.Sự khác biệt về nhân khẩu Số lƣợng nam giới tiếp cận Internet nhiều hơn nữ giới, và mỗi ngày họ cũng dành nhiều thời gian hơn nữ giới cho việc sử dụng Internet. Trong khi nam giới có khuynh hƣớng tải phim và chơi game, nữ giới thích thú với việc ghé thăm và viết các trang blog. Số lƣợng các bạn trẻ truy cập Internet rất cao. Giới trẻ là những ngƣời online rất năng động, họ dành nhiều thời gian cho Internet hơn để làm nhiều việc hơn. Những hoạt động chính của giới trẻ là giải trí, tham gia các trang mang xã hội và blog. Nhóm lớn tuổi hơn sử dụng Internet để đọc tin tức và thu thập thông tin. Mức độ phủ sóng của Internet tại Hà Nội cao hơn so với thành phố Hồ Chí Minh và thời lƣợng sử dụng trung bình 1 ngày cũng cao hơn. Cƣ dân mạng tại Hà Nội thƣờng sử dụng Internet cho việc mua sắm trực tuyến, ghé thăm các forum, đọc tin tức; trong khi cƣ dân mạng tại Sài Gòn thƣờng sử dụng Internet để chat, tải nhạc và chơi game. Về Báo cáo Netcitizens Việt Nam Dữ liệu trong báo cáo này dựa trên một khảo sát đại diện trong số gần 3000 ngƣời sử dụng Internet tại 12 thành phố ở Việt Nam. Nghiên cứu đƣợc thực hiện bởi Cimigo và báo cáo này có sẵn hoàn toàn miễn phí. Nếu bạn quan tâm đến những phân tích sâu hơn đối với các nhóm đối tƣợng mục tiêu khác, vui lòng liên hệ chúng tôi để có bảng báo giá. Nơi tải báo cáo miễn phí: www.cimigo.vn Yêu cầu phân tích riêng: contact@cimigo.vn Copyright © 2011 Cimigo 4
 6. 6. Báo cáo NetCitizens Việt Nam năm 20111. GIỚI THIỆU1.1. Bối cảnhInternet tại Việt Nam đã chứng kiến một sự tăng trƣởng nhanh chóng chỉ trong một vài nămtrở lại đây. Số ngƣời sử dụng Internet cũng nhƣ số lƣợng các trang web tại Việt Nam đãtăng trƣởng một cách ổn định, các nguồn lực kỹ thuật cho việc kết nối Internet cũng khôngngừng mở rộng. Trong giai đoạn tăng trƣởng mạnh mẽ nhƣ vậy, việc có một nguồn thôngtin đáng tin cậy và toàn diện về mọi khía cạnh liên quan đến việc sử dụng Internet là rấtquan trọng cho tất cả các doanh nghiệp có liên quan đến thị trƣờng trực tuyến.Cimigo tiến hành Báo Cáo NetCitizens Việt Nam với mục đích mang đến một sự hiểu biết tốthơn về thị trƣờng Internet Việt Nam. Nghiên cứu này đã đƣợc thực hiện từ năm 2003, bắtđầu ở 2 thành phố: thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Sau đó, số lƣợng thành phố đƣợcmở rộng thêm, tại Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng và Nha Trang. Cuộc nghiên cứu năm2011 bao gồm 12 thành phố tham gia với quy mô mở rộng ra thêm 6 thành phố cấp 2(Thanh Hóa, Thái Nguyên, Quy Nhơn, An Giang, Đồng Nai và Vũng Tàu)1.2. Phƣơng pháp khảo sátNetCitizens đƣợc thực hiện bởi Cimigo dựa trên sự khảo sát những ngƣời sử dụng Internetở thành thị Việt Nam. Khảo sát này đƣợc Cimigo tiến hành trong khoảng thời gian tháng 11/tháng 12 năm 2010, sử dụng phƣơng pháp phỏng vấn qua điện thoại (Computer-AssistedTelephone Interview - CATI).Hơn 3400 cuộc phỏng vấn với ngƣời sử dụng Internet tại Việt Nam đƣợc thực hiện. Đápviên cho cuộc khảo sát đƣợc lựa chọn từ 12 thành phố tại Việt Nam, với kích thƣớc mẫunhƣ sau:Tổng cộng n=3376Đô thị lớn tại Việt NamThành phố Hồ Chí Minh n=574Hà Nội n=534Thành phố cấp 1Hải Phòng n=320Nha Trang n=319Đà Nẵng n=300Cần Thơ n=300Thành phố cấp 2Thanh Hóa n=204Thái Nguyên n=178Quy Nhơn n=174An Giang n=161Đồng Nai n=160Vũng Tàu n=152 Copyright © 2011 Cimigo 5
 7. 7. Báo cáo NetCitizens Việt Nam năm 2011Cùng với việc phỏng vấn ngƣời sử dụng Internet, thông tin nhân khẩu của hơn 3,000 ngƣờikhông sử dụng Internet đã đƣợc thu thập để có thể so sánh giữa ngƣời sử dụng và ngƣờikhông sử dụng. Tổng cộng, hơn 6,200 cuộc phỏng vấn đƣợc thực hiên trong cuộc nghiêncứu NetCitizens năm 2011.Để lựa chọn đáp viên, phƣơng pháp chọn mẫu ngẫu nhiên đi kèm với chỉ tiêu đã đƣợc ápdụng. Ở mỗi thành phố, những đáp viên đại diện đƣợc tuyển theo chỉ tiêu về tuổi và giớitính, dựa trên tình hình chung của dân số thành thị. Kết quả tổng cộng đã đƣợc nhân trọngsố tuỳ theo tỷ lệ dân số giữa các thành phố để kết quả mang tính đại diện cho dân số giữacác thành phố.1.3. Các nguồn dữ liệu khác Dữ liệu về việc sử dụng và tỷ lệ ngƣời sử dụng Internet ở các quốc gia khác đƣợc thu thập từ trang web www.internetworldstats.com Dữ liệu về sự phát triển của tỷ lệ ngƣời sử dụng Internet tại Việt Nam đƣợc thu thập từ trang web www.vnnic.vn (trang web của VNNIC, Trung tâm Internet Việt Nam). Copyright © 2011 Cimigo 6
 8. 8. Báo cáo NetCitizens Việt Nam năm 20112. VIỆC SỬ DỤNG VÀ TRUY CẬP INTERNET2.1. Việc sử dụng Internet trên thế giới và tại Việt NamVào thời điểm cuối năm 2010, gần 2 tỷ ngƣời đã sử dụng Internet trên thế giới, chiếm tỷ lệkhoảng 29% dân số toàn cầu. Số ngƣời sử dụng Internet đã tăng thêm gần 300 triệu ngƣờichỉ trong vòng 1 năm. Tỷ lệ sử dụng Internet cao nhất là ở Bắc Mỹ (77%), Úc/ châu Đạidƣơng (61%) và châu Âu (58%). Tại châu Á, tỷ lệ sử dụng ở mức 22% và là châu lục thấpthứ hai bên cạnh châu Phi (nguồn: internetworldstats.com).Tuy nhiên nếu nhìn con số tuyệt đối, có thể thấy số lƣợng ngƣời sử dụng Internet tại châu Álại cao hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới. Có khoảng 42% ngƣời sử dụng Internet trên toànthế giới là từ châu Á. Điều này chủ yếu do lƣợng dân số lớn ở Trung Quốc. Hình. 1. Tỷ lệ sử dụng Internet trên thế giới Toàn thế giới 29% Bắc Mỹ 77% Châu đại dƣơng/ Châu Úc 61% Châu Âu 58% Mỹ Latin/ Vùng Ca-ri-bê 35% Trung Đông 30% Châu Á 22% Châu Phi 11% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nguồn: www.internetworldstats.comTrong số các quốc gia trọng điểm ở châu Á, có ba mức độ khác nhau về tỷ lệ sử dụngInternet. Tại các nƣớc phát triển (Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Hồng Kông, Đài Loan, vàMalaysia), tỷ lệ sử dụng Internet ở mức 60-80%, với tốc độ tăng trƣởng nhẹ qua mỗi năm.Còn ở các thị trƣờng mới nổi (nhƣ Trung Quốc, Việt Nam, Philippine và Thái Lan), tỷ lệ sửdụng Internet chỉ vào khoảng 20-30%, tuy nhiên tốc độ tăng trƣởng mỗi năm lại cao hơnnhiều. Đối với những thị trƣờng đang phát triển (Lào, Campuchia) hay là những nƣớc cólƣợng dân cƣ nông thôn đông đúc (Indonesia, Ấn Độ), tỷ lệ sử dụng Internet thƣờng ở mứcdƣới 10%. Copyright © 2011 Cimigo 7
 9. 9. Báo cáo NetCitizens Việt Nam năm 2011 Hình. 2. Tỷ lệ sử dụng Internet ở 1 số quốc gia châu Á Hàn Quốc 81% Nhật Bản 78% Singapore 78% Đài Loan 70% Hồng Kông 69% Malaysia 65% Trung Quốc 32% Việt Nam 31% Philippines 30% Thái Lan 26% Indonesia 12% Sri Lanka 8% Lào 8% Ấn Độ 7% Campuchia 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nguồn: www.internetworldstats.com, www.vnnic.vnHơn 50% ngƣời sử dụng Internet tại châu Á là ngƣời Trung Quốc. Số lƣợng ngƣời sử dụngInternet tại Trung Quốc ƣớc đạt 420 triệu ngƣời, chiếm khoảng 20% tổng số ngƣời sử dụngInternet trên thế giới. Các quốc gia châu Á khác có số lƣợng lớn ngƣời sử dụng Internet đólà Nhật Bản (99 triệu), Ấn Độ (81 triệu) và Hàn Quốc (39 triệu). Dựa trên những nguồn chínhthức, tại Việt Nam hiện có 27 triệu ngƣời sử dụng Internet, con số này cao hơn so với ởThái Lan và Malaysia. Hình. 3. Ngƣời sử dụng Internet tại một số quốc gia châu Á 2% 3% 3% 2% Trung Quốc 4% 4% Nhật Bản 5% Ấn Độ 54% Hàn Quốc 10% Indonesia 13% Nguồn: www.internetworldstats.com Copyright © 2011 Cimigo 8
 10. 10. Báo cáo NetCitizens Việt Nam năm 2011Tốc độ tăng trƣởng số ngƣời sử dụng Internet rất khác nhau ở các quốc gia. Ở các quốc giacó tỷ lệ ngƣời sử dụng Internet cao, tốc độ tăng trƣởng lại thấp hơn các quốc gia có tỷ lệngƣời sử dụng thấp. Trong vòng 10 năm trở lại đây, tỷ lệ ngƣời sử dụng Internet đã tăng100-200% tại các nƣớc phát triển ở châu Á (Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông, Đài Loan vàSingapore), và khoảng 500-1500% ở các thị trƣờng mới nổi châu Á.Việt Nam có một vị trí đặc biệt ở phƣơng diện này. Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ tăng trƣởngInternet nhanh nhất trong khu vực và nằm trong số các quốc gia có tỷ lệ tăng trƣởng caonhất trên thế giới. Từ năm 2000, số lƣợng ngƣời sử dụng Internet đã nhân lên khoảng 120lần. Cách đây 10 năm, tỷ lệ sử dụng Internet của Việt Nam nằm cách xa hầu hết các nƣớcchâu Á khác. Hiện tại, Việt Nam đã bắt kịp mức độ sử dụng Internet và đã đạt tới mức độcủa các thị trƣờng mới nổi khác. Hình. 4. Tỷ lệ tăng trƣởng giai đoạn 2000-2010 ở một số nƣớc châu Á Việt Nam 12035% Lào 8690% Trung Quốc 1767% Ấn Độ 1520% Indonesia 1400% Philippines 1385% Sri Lanka 1362% Campuchia 1200% Thái Lan 660% Malaysia 357% Singapore 205% Đài Loan 158% Hồng Kông 114% Nhật Bản 111% Hàn Quốc 107% 0% 5000% 10000% 15000% Nguồn: www.internetworldstats.com Copyright © 2011 Cimigo 9
 11. 11. Báo cáo NetCitizens Việt Nam năm 2011Theo VNNIC (Trung tâm Internet Việt Nam), 26.8 triệu ngƣời Việt Nam đang sử dụngInternet vào thời điểm cuối năm 2010, đại diện cho 31% dân số. Hình. 5. Số lƣợng ngƣời sử dụng Internet tại Việt Nam giai đoạn 2004-2010 35 35% 31% Số ngƣời sử dụng trên tổng dân số (%) Số ngƣời sử dụng (triệu ngƣời) 30 30% 26% 24% 25 25% 26.8 21% 22.5 20 18% 20% 20.8 17.7 15 13% 15% 8% 14.7 10 10% 10.7 4% 5 5% 6.3 3.1 0 0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Số ngƣời sử dụng (triệu ngƣời) Tỷ lệ Nguồn: www.vnnic.vn Copyright © 2011 Cimigo 10
 12. 12. Báo cáo NetCitizens Việt Nam năm 20112.2. Mức độ thƣờng xuyên và thời lƣợng sử dụngTrong số các thành phố đƣợc thực hiện trong nghiên cứu NetCitizens, tỷ lệ sử dụng Internetở thành thị Việt Nam là 56%. Nam giới (60%) truy cập Internet thƣờng xuyên hơn nữ giới(50%)Tỷ lệ sử dụng Internet ở khu vực đô thị lớn tại Việt Nam (Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh)cao hơn so với những thành phố nhỏ hơn. Hà Nội có tỷ lệ truy cập Internet cao nhất với hơn64% dân số truy cập Internet. Ở các thành phố cấp 1 (Đà Nẵng, Cần Thơ, Nha Trang, HảiPhòng), tỷ lệ sử dụng Internet vào khoảng 57% và tỷ lệ này cao hơn các thành phố cấp 2.Tuy nhiên, thậm chí ở những thành phố nhỏ hơn, tỷ lệ truy cập Internet vẫn gần đạt mức50%. Nhƣ vậy nhìn chung phần lớn ngƣời dân Việt Nam ở khu vực thành thị đang tích cựcsử dụng Internet.1 Hình. 6. Tỷ lệ sử dụng Internet tại các thành phố Tất cả các 56% thành phố Đô thị lớn tại 58% Việt Nam Thành phố cấp 57% 1 Thành phố cấp 49% 2 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nguồn: Cimigo NetCitizensỞ những lứa tuổi khác nhau thì việc sử dụng Internet cũng khác nhau. Đối với nhóm tuổi trẻ(15-24 tuổi), hầu nhƣ tất cả đều sử dụng Internet (95%). 2/3 số ngƣời trong nhóm 25-34 tuổitruy cập Internet. Mức độ sử dụng Internet thấp hơn đối với nhóm những ngƣời cao tuổihơn. Hình. 7. Việc sử dụng Internet theo độ tuổi 15-24 tuổi 95% 25-34 tuổi 67% 35-49 tuổi 32% 50-64 tuổi 18% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nguồn: Cimigo NetCitizens1 Trong nghiên cứu NetCitizens, ngƣời sử dụng Internet đƣợc định nghĩa là những ngƣời sống tạithành thị Việt Nam có độ tuổi từ 15 trở lên và đã từng truy cập Internet. Do các cách định nghĩa khácnhau, tỷ lệ sử dụng Internet có thể không hoàn toàn so sánh với các nguồn dữ liệu khác (ví dụ nhƣsố liệu của VNNIC). Copyright © 2011 Cimigo 11
 13. 13. Báo cáo NetCitizens Việt Nam năm 2011Nhƣ dự đoán, những ngƣời thuộc thành phần kinh tế cao hơn (TPKT), những ngƣời cónhiều điều kiện để truy cập Internet hơn, sử dụng Internet nhiều hơn. Tỷ lệ truy cập Internetđối với thành phần A vƣợt mức 70%, trong khi tỷ lệ này dƣới 10% đối với thành phần E. Đốivới thành phần kinh tế trung bình (C/D), tỷ lệ này vào khoảng 30-50%. Hình. 8. Việc sử dụng Internet theo thành phần kinh tế (TPKT) TPKT A 72% TPKT B 63% TPKT C 47% TPKT D 29% TPKT E 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nguồn: Cimigo NetCitizensDo tốc độ tăng trƣởng nhanh của Internet, hơn 20% trong số ngƣời sử dụng Internet hiện tạiđã bắt đầu sử dụng Internet trong vòng 1-2 năm trở lại đây. Hai ngƣời trong số năm ngƣờiđã sử dụng Internet hơn 5 năm. Ở khu vực phía Bắc, số lƣợng ngƣời sử dụng Internet lâunăm nhiều hơn ở khu vực miền Trung và miền Nam. Điều này là do Hà Nội từ xƣa đã có tỷlệ truy cập Internet cao và luôn ổn định. Hình. 9. Thời lƣợng sử dụng Internet Tổng cộng 12% 11% 14% 21% 41% Miền Bắc 8% 10% 14% 23% 46% Miền Trung 13% 14% 14% 21% 39% Miền Nam 14% 11% 15% 21% 39% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 năm hoặc ít hơn 1-2 năm 2-3 năm 3-5 năm Trên 5 năm Nguồn: Cimigo NetCitizens Copyright © 2011 Cimigo 12
 14. 14. Báo cáo NetCitizens Việt Nam năm 2011Ngƣời sử dụng Internet tại Việt Nam truy cập Internet rất thƣờng xuyên. Gần 90% ngƣời sửdụng Internet truy cập Internet hơn 1 lần 1 tuần và hơn 60% truy cập hàng ngày. Chỉ 1 phầnnhỏ trong số ngƣời truy cập Internet (8%) sử dụng Internet ít hơn 1 lần 1 tuần. Ở nhữngthành phố lớn (Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng), ngƣời dân truy cập Internet thƣờng xuyênhơn so với ở những thành phố nhỏ. Thành phần kinh tế cao hơn thì mức độ thƣờng xuyêncủa việc truy cập Internet cũng cao hơn. Tuy nhiên, không có sự tƣơng quan nào giữa mứcđộ thƣờng xuyên sử dụng và độ tuổi. Hình. 10. Mức độ sử dụng Internet 4% 3% 8% Mỗi ngày Vài lần 1 tuần 23% 1 lần 1 tuần 62% Vài lần 1 tháng Ít thƣờng xuyên hơn Nguồn: Cimigo NetCitizensNgƣời sử dụng Internet tại Việt Nam sử dụng khá nhiều thời gian để lên mạng. Vào cácngày trong tuần, trung bình họ truy cập khoảng 2 giờ 20 phút. Nam giới truy cập Internetnhiều hơn nữ giới 20 phút. Hà Nội là nơi có thời gian truy cập Internet lâu nhất với hơn 160phút 1 ngày (tại thành phố Hồ Chí Minh là 150 phút). Giới trẻ dành nhiều thời gian hơn đểtruy cập Internet mỗi ngày và những ngƣời thuộc thành phần kinh tế cao hơn cũng truy cậpInternet lâu hơn. Gần một nửa số ngƣời sử dụng dành ra hơn 2 giờ 1 ngày để lƣớt Internet.Vào cuối tuần, thời lƣợng sử dụng Internet ít hơn so với những ngày trong tuần. Một phầnnhỏ (6%) hoàn toàn không sử dụng Internet vào cuối tuần. Trong số nhóm tuổi trẻ (15-24tuổi), thời lƣợng sử dụng Internet không hề giảm trong các ngày cuối tuần. Hình. 11. Thời lƣợng sử dụng Internet Trong tuần: Cuối tuần: 142 phút 135 phút Nguồn: Cimigo NetCitizens Copyright © 2011 Cimigo 13
 15. 15. Báo cáo NetCitizens Việt Nam năm 20112.3. Nơi truy cập InternetHầu hết mọi ngƣời truy cập Internet tại nhà (78%). Những nơi khác mà mọi ngƣời thƣờnghay truy cập là tại nơi làm việc (31%), và dịch vụ Internet hay quán cà phê Internet (25%).Vào những ngày cuối tuần, tỷ lệ truy cập từ nơi làm việc, trƣờng học và dịch vụ Internetgiảm.Ở khu vực miền Bắc (chủ yếu ở Hà Nội), ngƣời sử dụng truy cập Internet ở nhà nhiều hơncác khu vực khác, và tƣơng ứng tỷ lệ truy cập từ các dịch vụ Internet/ quán cà phê Internetcũng thấp hơn. Dịch vụ Internet chủ yếu là nơi truy cập của giới trẻ và những ngƣời thuộcthành phần kinh tế thấp. Hình. 12. Nơi truy cập Internet Tại nhà 78% 76% Tại nơi làm việc 31% 10% Tại quán cà phê Internet 26% Trong tuần 23% 11% Cuối tuần Tại trƣờng học 3% Tại nhà ngƣời khác 9% 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nguồn: Cimigo NetCitizensTrong vòng 3 năm trở lại đây, việc sử dụng Internet tại nhà đã trở nên quan trọng đối với tấtcả các đối tƣợng cũng nhƣ các khu vực. Truy cập Internet tại nhà đã tăng thêm 20% từ năm2007. Từ năm 2009 đến năm 2010, lƣợng truy cập ở tất cả các nơi khác nhau đều tăng (dữliệu dựa trên việc sử dụng Internet vào các ngày trong tuần tại Hà Nội và thành phố Hồ ChíMinh). Hình. 13. Nơi truy cập Internet giai đoạn 2007-2010 (các ngày trong tuần) 100% 81% 77% Tại nhà 80% 73% 61% 60% Tại nơi làm việc 40% 30% 33% 26% 27% Tại quán cà phê Internet 20% 29% 25% 23% 18% Tại trƣờng 15% học 0% 5% 5% 5% 2007 2008 2009 2010 Nguồn: Cimigo NetCitizens (Hà Nội/ Tp. Hồ Chí Minh) Copyright © 2011 Cimigo 14
 16. 16. Báo cáo NetCitizens Việt Nam năm 2011Máy tính để bàn là cách thông dụng nhất để truy cập Internet. Có 80% truy cập Internet từmáy tính để bàn và 38% từ máy tính xách tay (laptop). Điện thoại di động (bao gồm cả điệnthoại thông minh smart phone) là 1 hình thức mới đƣợc dùng để truy cập Internet và cứ 4ngƣời sử dụng Internet thì có 1 nguời đã sử dụng hình thức này.Hình thức truy cập Internet bằng máy tính xách tay rất phổ biến ở khu Đô thị lớn tại ViệtNam và khu vực có thành phần kinh tế cao vì đây là những nơi máy tính xách tay rất thịnhhành. Tuy nhiên, tỷ lệ truy cập bằng điện thoại di động không phụ thuộc vào thành phầnkinh tế mà phụ thuộc vào độ tuổi; 1/3 trong số ngƣời sử dụng Internet dƣới 25 tuổi đã truycập Internet thông qua điện thoại di động. Hình. 14. Các cách truy cập Internet Bằng máy tính để bàn 84% Bằng máy tính xách tay 38% Bằng điện thoại di động 27% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nguồn: Cimigo NetCitizens Về Báo cáo Netcitizens Việt Nam Dữ liệu trong báo cáo này dựa trên một khảo sát đại diện trong số gần 3300 ngƣời sử dụng Internet tại 12 thành phố ở Việt Nam. Nghiên cứu đƣợc thực hiện bởi Cimigo, và báo cáo này có sẵn hoàn toàn miễn phí. Nếu bạn quan tâm đến những phân tích sâu hơn đối với các nhóm đối tƣợng mục tiêu khác, vui lòng liên hệ chúng tôi để có bảng báo giá. Nơi tải báo cáo miễn phí: www.cimigo.vn Yêu cầu phân tích riêng: contact@cimigo.vn Copyright © 2011 Cimigo 15
 17. 17. Báo cáo NetCitizens Việt Nam năm 20113. CÁC HOẠT ĐỘNG TRỰC TUYẾN VÀ ỨNG DỤNG3.1. Tổng quanChƣơng này nghiên cứu về những hoạt động mà ngƣời sử dụng Internet thƣờng làm khitham gia trực tuyến, bao gồm 18 hoạt động trực tuyến khác nhau, đƣợc chia làm năm loại: Thu thập thông tin Giải trí trực tuyến Giao tiếp trực tuyến Blog và mạng xã hội Kinh doanh trực tuyếnHoạt động thực hiện thƣờng xuyên nhất trên Internet là thu thập thông tin, nhƣ đọc tin tứchay sử dụng các trang web tìm kiếm. Gần nhƣ tất cả ngƣời sử dụng Internet tại Việt Namđều sử dụng Google và đọc tin tức trực tuyến và hầu hết trong số họ thậm chí truy cập hàngngày. Internet cũng thƣờng đƣợc sử dụng để nghiên cứu cho việc học hay cho công việc.Hoạt động trực tuyến chủ chốt thứ 2 là giải trí. Âm nhạc là hoạt động phổ biến nhất của lĩnhvực này, gần 80% số ngƣời sử dụng Internet đã nghe nhạc và hơn 60% đã tải nhạc trựctuyến. Một nửa trong số họ xem phim trực tuyến, và một phần năm trong số họ đã từng tảiphim về. Chơi game (trò chơi) trực tuyến có tỷ lệ thấp hơn (khoảng 30%), nhƣng các gametrên trang web trò chơi (trò chơi có thể chơi trực tiếp trên trang web đó mà không cần phảitải về máy tính) thì đƣợc sử dụng nhiều hơn so với chơi game ứng dụng trực tuyến (trò chơimà trƣớc tiên cần phải tải và cài đặt về máy tính). Những hoạt động giải trí trực tuyến rấtphổ biến trong giới trẻ.Giao tiếp cũng là một hoạt động chủ yếu trên mạng Internet. Các hoạt động chính trong lĩnhvực này là chat/ tán gẫu và email/ thƣ điện tử. Với các trang web và ứng dụng tƣơng táctrực tuyến mới, ngƣời sử dụng không chỉ có cơ hội tìm đƣợc thông tin mà cũng đóng gópphần nội dung của riêng họ. Mạng xã hội và blog đƣợc sử dụng một cách thƣờng xuyên.36% số ngƣời sử dụng Internet là thành viên của mạng xã hội và 20% có viết blog cá nhân.Mạng xã hội và blog rất phổ biến trong cộng đồng giới trẻ.Thƣơng mại điện tử vẫn chƣa phát triển nhiều ở Việt Nam. Hầu hết các trang phổ biến làcác trang web đấu giá và mua bán, nơi có 40% ngƣời sử dụng đã từng viếng thăm. Ngânhàng trực tuyến vẫn đang ở giai đoạn sơ khai. Mức độ sử dụng các trang web mua hàngtrực tuyến và ngân hàng trực tuyến đã tăng trƣởng mạnh trong vòng vài năm trở lại đây. Copyright © 2011 Cimigo 16
 18. 18. Báo cáo NetCitizens Việt Nam năm 2011 Hình. 15. Các hoạt động trực tuyến trƣớc đây Đọc tin tức 94% Sử dụng trang web tìm kiếm (vd. … 92% Nghe nhạc 78%Nghiên cứu cho học tập/ công việc 72% Chat 70% Email 66% Tải nhạc 61% Xem phim 47% Xem các diễn đàn 46% Mua sắm/ Đấu giá 42% Chơi game trên các trang web 38% Vào các trang mạng xã hội 36% Xem blog 31% Chơi game trên các ứng dụng 30% Tải phim 23% Viết blog 20% Viết/ Đăng bài trên diễn đàn 18% Sử dụng ngân hàng trực tuyến 10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nguồn: Cimigo NetCitizens Copyright © 2011 Cimigo 17
 19. 19. Báo cáo NetCitizens Việt Nam năm 2011Việc sử dụng các hoạt động và ứng dụng trực tuyến có sự khác nhau giữa các nhóm tuổi.Nói chung, những ngƣời trẻ tuổi sử dụng nhiều trang web hơn, và gần nhƣ tất cả các hoạtđộng trực tuyến đo lƣờng trong báo cáo này đều đƣợc nhóm tuổi trẻ tham thƣờng xuyênhơn các nhóm khác. Sự khác biệt lớn nhất có thể thấy ở những hoạt động liên quan đếntƣơng tác trực tuyến, nhƣ vào các trang mạng xã hội, blog hay chat. Những hoạt động nàygần nhƣ đƣợc nhóm tuổi trẻ sử dụng với mức độ thƣờng xuyên gấp hai lần so với nhómtuổi còn lại. Những hoạt động giải trí vô cùng phổ biến trong cộng đồng tuổi trẻ.Một vài hoạt động không tuân theo mô hình này nhƣ là đọc tin tức, email và mua sắm trựctuyến. Những hoạt động này không phụ thuộc vào độ tuổi của ngƣời sử dụng và đƣợc sửdụng bởi tất cả các nhóm tuổi với cùng mức độ. Hình. 16. Các hoạt động trực tuyến đã từng sử dụng theo nhóm tuổi Đọc tin tức 95% 93% Sử dụng trang web tìm kiếm ( Google) 88% 97% Nghe nhạc 66% 92% Nghiên cứu cho học tập/ công việc 65% 82% Chat 55% 89% Email 65% 68% Tải nhạc 46% 80% Xem phim 40% 56% Xem các diễn đàn 37% 56% Mua sắm/ Đấu giá 41% 43% Chơi game trên các trang web 27% 50% Vào các trang mạng xã hội 21% 55% Xem blog 18% 48% Chơi game trên các ứng dụng 19% 42% Tải phim 18% 29% Viết blog 9% 32% Viết/ Đăng bài trên diễn đàn 12% 25% Sử dụng ngân hàng trực tuyến 13% 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 25-64 tuổi 15-24 tuổi Nguồn: Cimigo NetCitizens Copyright © 2011 Cimigo 18
 20. 20. Báo cáo NetCitizens Việt Nam năm 2011Trung bình 1 ngày nam giới dành thời gian cho Internet nhiều hơn. Nam giới cũng có nhữnghoạt động trực tuyến giống với nữ giới. Tuy nhiên có những khác nhau cụ thể giữa nam giớivà nữ giới. Nam giới xem và tải phim thƣờng xuyên hơn và họ có khuynh hƣớng chơi gameứng dụng trực tuyến. Trái lại, nữ giới thích thú với các hoạt động tƣơng tác nhƣ chat, thamgia các trang mạng xã hội và blog. Hình. 17. Những hoạt động trực tuyến đƣợc sử dụng trƣớc đây (theo giới tính) Đọc tin tức 94% 95% Sử dụng trang web tìm kiếm ( Google) 92% 93% Nghe nhạc 79% 77% Nghiên cứu cho học tập/ công việc 73% 72% Chat 68% 74% Email 65% 67% Tải nhạc 59% 64% Xem phim 43% 50% Xem các diễn đàn 44% 48% Mua sắm/ Đấu giá 41% 43% Chơi game trên các trang web 37% 38% Vào các trang mạng xã hội 34% 39% Xem blog 28% 36% Chơi game trên các ứng dụng 22% 36% Tải phim 17% 28% Viết blog 16% 24% Viết/ Đăng bài trên diễn đàn 15% 20% Sử dụng ngân hàng trực tuyến 9% 11% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nam giới Nữ giới Nguồn: Cimigo NetCitizens Copyright © 2011 Cimigo 19
 21. 21. Báo cáo NetCitizens Việt Nam năm 2011Do sự khác nhau về vị trí địa lý giữa miền Bắc và miền Nam, mục đích của việc sử dụngInternet giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cũng khác nhau. Ở miền Bắc, Internet đƣợcdùng để đọc tin tức, vào các diễn đàn và các trang web mua sắm trực tuyến. Ngƣời dân ởmiền Bắc tham gia mua sắm trực tuyến nhiếu hơn gần 1/3 lần so với ngƣời dân ở miềnNam. Ngƣợc lại, ngƣời dân ở miền Nam sử dụng Internet để chat, email và tải nhạc thƣờngxuyên hơn. Hình. 18. Các hoạt động trực tuyến đƣợc sử dụng trƣớc đây (theo vị trí địa lý) Đọc tin tức 92% 98% Sử dụng trang web tìm kiếm ( Google) 92% 92% Nghe nhạc 77% 80% Nghiên cứu cho học tập/ công việc 74% 73% Chat 68% 75% Email 63% 68% Tải nhạc 59% 66% Xem phim 47% 48% Xem các diễn đàn 48% 53% Mua sắm/ Đấu giá 40% 54% Chơi game trên các trang web 37% 42% Vào các trang mạng xã hội 40% 38% Xem blog 33% 34% Chơi game trên các ứng dụng 32% 32% Tải phim 23% 27% Viết blog 19% 21% Viết/ Đăng bài trên diễn đàn 18% 24% Sử dụng ngân hàng trực tuyến 12% 10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Miền Bắc Miền Nam Nguồn: Cimigo NetCitizens Copyright © 2011 Cimigo 20
 22. 22. Báo cáo NetCitizens Việt Nam năm 20113.2. Thu thập thông tinNhóm “Thu thập thông tin” bao gồm 3 hoạt động sau: 1) thu thập/ đọc tin tức, 2) sử dụngtrang tìm kiếm, 3) nghiên cứu cho học tập hoặc công việc.Đọc tin tức là hoạt động phổ biến nhất trên Internet. Gần 95% đọc tin tức trên Internet và50% trong số họ đọc hàng ngày. Các trang web tìm kiếm nhƣ Google cũng đƣợc một nửasố ngƣời sử dụng Internet truy cập hàng ngày. Hơn 50% sử dụng Internet với mức độ 1 lầnmỗi tuần trở lên để nghiên cứu cho học tập và công việc.Đọc tin tức và sử dụng các trang web tìm kiếm là các hoạt động phổ biến nhất trong tất cảcác nhóm tuổi và các khu vực địa lý tại Việt Nam. Mức độ sử dụng Internet để đọc tin tứctăng lên theo thành phần kinh tế và ở khu vực khu Đô thị lớn tại Việt Nam (chủ yếu ở HàNội), mức độ này còn cao hơn. Những trang web tìm kiếm nhƣ là Google đƣợc nhữngngƣời trẻ tuổi sử dụng thƣờng xuyên hơn. Hình. 19. Thu thập thông tin: mức độ thƣờng xuyên sử dụng Tổng cộng Đọc tin tức 47% 32% 7% 8% 94% Sử dụng trang web tìm kiếm (vd. Google) 44% 34% 7% 7% 92% Nghiên cứu cho học tập và công việc 22% 29% 11% 10% 72% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Mổi ngày 1 lần 1 tuần hoặc nhiều hơn 1 lần 1 tháng hoặc nhiều hơn Ít thƣờng xuyên hơn Nguồn: Cimigo NetCitizensTrong vòng 3 năm trở lại đây, việc sử dụng những trang web tìm kiếm đã trở nên quantrọng. Trong khi dƣới 75% đã sử dụng những trang web tìm kiếm vào thời điểm năm 2007,hiện nay hơn 90% đang sử dụng. Ngoài ra, tỷ lệ đọc tin tức trực tuyến và nghiên cứu chohọc tập/ công việc cũng đã tăng. Hình. 20. Thu thập thông tin: mức độ sử dụng giai đoạn 2007-2010 100% 94% 95% 89% 89% 80% 92% 92% Đọc tin tức 85% 74% 60% 73% 74% 66% 69% Sử dụng trang web tìm kiếm 40% (vd. Google) Nghiên cứu 20% cho học tập và công việc 0% 2007 2008 2009 2010 Nguồn: Cimigo NetCitizens (Hanoi / HCMC only) Copyright © 2011 Cimigo 21
 23. 23. Báo cáo NetCitizens Việt Nam năm 20113.3. Giải tríGiải trí trực tuyến bao gồm các hoạt động sau: 1) nghe nhạc, 2) tải nhạc, 3) xem phim, 4) tảiphim, 5) chơi game trên các trang web,2 và 6) chơi game trên các ứng dụng trực tuyến. 3Giải trí là một lĩnh vực quan trọng của việc sử dụng Internet tại Việt Nam. Hoạt động chủyếu liên quan đến giải trí là nghe nhạc với hơn một nửa ngƣời sử dụng đã từng nghe nhạctrực tuyến một cách thƣờng xuyên. 60% đã từng tải nhạc và 40% thực hiện điều này mộtlần mỗi tuần hoặc thƣờng xuyên hơn. Gần một nửa số ngƣời sử dụng Internet đã từng xemphim trực tuyến. Chơi game ít phổ biến hơn tuy nhiên vẫn có một lƣợng cố định là 8%ngƣời sử dụng Internet chơi game hàng ngày.Giải trí rõ ràng là một hoạt động dành cho những ngƣời trẻ tuổi. Những ngƣời trong độ tuổitừ 15-24 tham gia các hoạt động giải trí trực tuyến nhiều hơn hẳn. Sự khác biệt lớn nhất vềtuổi tác đƣợc thấy ở hoạt động nghe/ tải nhạc trực tuyến và chơi trên các ứng dụng trựctuyến.Một vài hoạt động trực tuyến phổ biến với nam giới hơn nữ giới. Nam giới thƣờng sử dụngcác hoạt động đòi hỏi thiết bị kỹ thuật tiên tiến hơn, nhƣ chơi game trên các ứng dụng trựctuyến và tải phim. Hình. 21. Giải trí: mức độ thƣờng xuyên sử dụng Tổng cộng 78% Nghe nhạc 25% 33% 10%10% Tải nhạc 61% 9% 26% 15% 12% Xem phim 5% 15% 12% 15% 47% Chơi game trên web 8% 13% 7%10% 38% Chơi game trên ứng dụng trực tuyến 7%11% 8% 4% 30% Tải phim 2% 7%9% 6% 23% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Mổi ngày 1 lần 1 tuần hoặc nhiều hơn 1 lần 1 tháng hoặc nhiều hơn Ít thƣờng xuyên hơn Nguồn: Cimigo NetCitizens2 Chơi game trên trang web là trò chơi có thể chơi trên trang web đó mà ngƣời chơi không cần phảitải về máy tính.3 Chơi game trên các ứng dụng trực tuyến là trò chơi mà trƣớc tiên ngƣời chơi phải tải về máy tính,và sau đó họ có thể chơi nó trực tuyến mà không cần vào trang web của nó. Copyright © 2011 Cimigo 22
 24. 24. Báo cáo NetCitizens Việt Nam năm 2011Tỷ lệ ngƣời sử dụng Internet tải nhạc đã tăng thêm 15% trong vòng 3 năm trở lại đây, và tỷlệ ngƣời sử dụng Internet để xem phim đã tăng thêm 10% kể từ năm 2007. Hình. 22. Giải trí: mức độ sử dụng giai đoạn 2007-2010 100% Nghe nhạc 79% 80% 75% 65% Tải nhạc 60% 59% 60% 50% 47% Xem phim 41% 43% 37% 40% 41% 33% 33% Chơi game trên web 25% 20% 26% 20% Chơi game trên ứng dụng trực tuyến 0% Tải phim 2007 2008 2009 2010 Nguồn: Cimigo NetCitizens (Hanoi / HCMC only) Copyright © 2011 Cimigo 23
 25. 25. Báo cáo NetCitizens Việt Nam năm 20113.4. Giao tiếpMục “Giao tiếp” trong báo cáo này bao gồm 2 hoạt động sau: 1) email/ thƣ điện tử, 2) chat(tán gẫu)Giao tiếp đóng một vai trò quan trọng trong việc sử dụng Internet. Các dạng giao tiếpthƣờng gặp nhất là chat và email. Chat trực tuyến thì phổ biến hơn viết email. Chat là mộttrong những hoạt động phổ biến nhất cho những ngƣời sử dụng Internet trẻ tuổi, gần mộtnửa số ngƣời trong độ tuổi 15-24 chat hàng ngày. Bên cạnh đó, email lại đƣợc nhóm tuổi25-34 sử dụng thƣờng xuyên hơn Hình. 23. Giao tiếp: mức độ sử dụng Tổng cộng Chat 28% 24% 8% 11% 70% Email 19% 22% 11% 13% 66% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Mổi ngày 1 lần 1 tuần hoặc nhiều hơn 1 lần 1 tháng hoặc nhiều hơn Ít thƣờng xuyên hơn Nguồn: Cimigo NetCitizensMức độ sử dụng chức năng email và chat giảm từ năm 2007 đến 2009, nhƣng tăng nhẹ vàonăm 2010. Hình. 24. Giao tiếp: mức độ sử dụng giai đoạn 2007-2010 100% 79% 76% 76% 80% 69% 78% 74% 70% 60% 70% Email 40% Chat 20% 0% 2007 2008 2009 2010 Nguồn: Cimigo NetCitizens (Hà Nội/ Tp Hồ Chí Minh) Copyright © 2011 Cimigo 24
 26. 26. Báo cáo NetCitizens Việt Nam năm 20113.5. Blog và mạng xã hộiMục “Blog và mạng xã hội” bao gồm 5 hoạt động sau: 1) xem các diễn đàn, 2) viết/ đăng bàitrên diễn đàn, 3) xem blog, 4) viết blog, và 5) vào các trang mạng xã hội.Blog và mạng xã hội đƣợc sử dụng bởi một số lƣợng lớn ngƣời Việt Nam và đóng một vaitrò quan trọng trong đời sống Internet. Gần một nửa ngƣời sử dụng Internet đã từng ghéthăm các diễn đàn, blog và mạng xã hội. Mức độ sử dụng hàng ngày cao nhất đối với mạngxã hội (15%), trong khi diễn đàn và blog đƣợc sử dụng thƣờng xuyên ở mức độ hàng tuần.Ngƣời sử dụng thƣờng thụ động khi vào blog: trong khi có 30% đã từng xem blog thì chỉ có20% đã thực sự viết blog của mình. Tƣơng tự với diễn đàn: 50% những ngƣời sử dụngInternet đã từng ghé thăm một diễn đàn nhƣng chỉ có 18% đã từng đăng bài trên diễn đàn.Blog và mạng xã hội rõ ràng là hoạt động cho giới trẻ. Một số lƣợng lớn ngƣời sử dụngInternet ở độ tuổi dƣới 25 đã từng viếng thăm diễn đàn, blog và mạng xã hội, đạt mức caohơn 50% so với các nhóm tuổi lớn hơn. Sự khác biệt lớn nhất có thể nhìn thấy ở các nhómtuổi khác nhau đó là mức độ đóng góp tích cực về nội dung trên Internet: ngƣời sử dụngdƣới 25 tuổi thƣờng đăng bài trên diễn đàn và viết blog gấp khoảng 3 lần so với nhữngngƣời sử dụng có độ tuổi 25-65.Một điểm khác biệt thú vị khác đó là tỷ lệ giới tính. Nữ giới thƣờng xem và viết blog nhiềuhơn trong khi xem và đăng bài trên các diễn đàn lại phổ biến hơn đối với nam giới. Nữ giớisử dụng mạng xã hội thƣờng xuyên hơn nam giớiNgoài ra còn có sự khác biệt về địa lý: miền Bắc (Hà Nội và Hải Phòng), blog và mạng xãhội hiện đang phổ biến hơn các khu vực khác. Sự khác biệt lớn nhất có thể thấy đƣợc nằmở các hoạt động có thể thể hiện bản thân. Ngƣời sử dụng Internet ở Hà Nội 40% viết blogvà đăng tin trên diễn đàn gấp đôi so với ngƣời sử dụng Internet ở thành phố Hồ Chí MinhThành phần kinh tế càng cao tƣơng đƣơng với mức độ sử dụng blog và mạng xã hội càngcao. Những ngƣời thuộc thành phần kinh tế A có khuynh hƣớng sử dụng mạng xã hội gấp 2lần so với những ngƣời sử dụng Internet thuộc thành phần D/E. Các diễn đàn thì phổ biếnhơn ở miền Bắc (chủ yếu ở Hà Nội) Hình. 25. Blog và mạng xã hội: mức độ sử dụng Tổng cộng Xem các diễn đàn 10% 16% 9% 10% 46% Vào các trang mạng xã hội 15% 11% 4%6% 36% Xem blog 6% 9% 7% 10% 31% Viết blog 2% 5% 8% 5% 20% Đăng bài trên diễn đàn 2% 5%6% 5% 18% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Mổi ngày 1 lần 1 tuần hoặc nhiều hơn 1 lần 1 tháng hoặc nhiều hơn Ít thƣờng xuyên hơn Nguồn: Cimigo NetCitizens Copyright © 2011 Cimigo 25
 27. 27. Báo cáo NetCitizens Việt Nam năm 2011Mức độ sử dụng blog và mạng xã hội tƣơng đối cố định kể từ năm 2007. Có thể thấy 1 sựsụt giảm ở việc lƣớt blog khi giảm từ 47% xuống 35%. Nguyên nhân chủ yếu cho sự sụtgiảm này là do Yahoo 360 đã đóng cửa vào năm 2009, vốn là ứng dụng phổ biến nhất choblog trong những năm trƣớc đây.Tuy nhiên cần lƣu ý rằng những con số này đƣợc thể hiện dƣới dạng phần trăm và khôngphải là con số tuyệt đối. Với sự tăng trƣởng của tỷ lệ ngƣời sử dụng Internet tại Việt Nam,số lƣợng những ngƣời sử dụng blog và mạng xã hội đang tăng 1 cách mạnh mẽ. Hình. 26. Blog và mạng xã hội: mức độ sử dụng giai đoạn 2007-2010 100% Xem các diễn đàn 80% Vào các trang 60% 49% 51% mạng xã hội 47% 39% 41% Xem blog 40% 47% 46% 24% 27% 41% 20% 35% 22% Viết blog 20% 18% 21% 16% Đăng bài trên diễn 0% đàn 2007 2008 2009 2010 Nguồn: Cimigo NetCitizens (Hà Nội/ Tp. Hồ Chí Minh)36% trong số ngƣời sừ dụng Internet là thành viên của trang mạng xã hội và 20% có blog cánhân. Số lƣợng nữ giới tham gia vào các trang mạng xã hội nhiều hơn nam giới. Nhữngngƣời ở thành phần kinh tế cao hơn có khuynh hƣớng tham gia làm thành viên của mạngxã hội nhiều hơn và mạng xã hội phổ biến hơn trong cộng đồng giới trẻ. Hình. 27. Blog và hội viên của các mạng xã hội Là thành viên của mạng xã hội 36% Sử dụng blog cá nhân 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nguồn: Cimigo NetCitizens Copyright © 2011 Cimigo 26
 28. 28. Báo cáo NetCitizens Việt Nam năm 2011Lý do quan trọng nhất cho việc tham gia mạng xã hội là để giữ liên lạc và biết đƣợc thôngtin về bạn bè. Gặp gỡ những ngƣời bạn mới cũng là một lý do. Chơi game và thu thập tintức về các hoạt động xã hội không phải là lý do quan trọng khi tham gia mạng xã hội. Hình. 28. Lý do cho việc sử dụng mạng xã hội Giữ liên lạc với bạn bè 38% Cập nhật thông tin về bạn 21% bè Gặp gỡ ngƣời mới 13% Cập nhật thông tin bản thân 12% Chơi game/ Giải trí 10% Nhận biết thông tin về các 2% hoạt động xã hội 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nguồn: Cimigo NetCitizens Copyright © 2011 Cimigo 27
 29. 29. Báo cáo NetCitizens Việt Nam năm 20113.6. Kinh doanh trực tuyếnMục “Kinh doanh trực tuyến” bao gồm các hoạt động sau đây: 1) sử dụng dịch vụ ngânhàng trực tuyến, và 2) mua sắm/ xem trang web mua bán/ đấu giá.Kinh doanh trực tuyến chƣa thật sự phát triển ở Việt Nam. Chỉ có khoảng 40% ngƣời sửdụng Internet ở Việt Nam đã từng truy cập một trang web mua bán hay đấu giá trực tuyến,và chỉ có một số ít đã từng sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến.Mua sắm trực tuyến đƣợc sử dụng thƣờng xuyên hơn ở phía Bắc (58% in Hà Nội) và chủyếu phổ biến với nhóm tuổi 25-34. Tỷ lệ mua sắm trực tuyến và sử dụng ngân hàng trựctuyến tăng theo thành phần kinh tế. Hình. 29. Kinh doanh trực tuyến: mức độ sử dụng Tổng cộng Mua sắm/ Xem trang web mua sắm/ 42% 5%13% 12% 12% Đấu giá Ngân hàng trực tuyến 10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Mổi ngày 1 lần 1 tuần hoặc nhiều hơn 1 lần 1 tháng hoặc nhiều hơn Ít thƣờng xuyên hơn Nguồn: Cimigo NetCitizensKinh doanh trực tuyến là một trong những lĩnh vực thấy đƣợc sự tăng trƣởng mạnh mẽ nhấttrong hầu hết các hoạt động vài năm trở lại đây. Mua sắm trực tuyến tăng gần gấp đôi kể từnăm 2007. Thêm vào đó, dịch vụ ngân hàng trực tuyến cũng trở nên phổ biến hơn trong giaiđoạn này với mức tăng từ 7% lên đến 12%. Hình. 30. Kinh doanh trực tuyến: giai đoạn 2007-2010 100% 80% Mua sắm trực 60% 48% tuyến 40% 40% 34% 28% Ngân hàng trực 20% 11% 12% 7% 7% tuyến 0% 2007 2008 2009 2010 Nguồn: Cimigo NetCitizens (Hà Nội/ Tp. Hồ Chí Minh) Copyright © 2011 Cimigo 28
 30. 30. Báo cáo NetCitizens Việt Nam năm 20114. CÁC TRANG WEB ĐÃ TRUY CẬP4.1. Các trang web đã truy cập trong vòng 4 tuần quaChƣơng tiếp theo đây thể hiện các trang web mà những đáp viên tham gia khảo sát này đãtừng truy cập gần đây trong giai đoạn tháng 11 đến tháng 12 năm 2010.4Google tiếp tục là trang web đƣợc sử dụng rộng rãi nhất tại Việt Nam. Gần một nửa sốngƣời sử dụng Internet có truy cập Google trong vòng 1 tháng qua. Google là trang webđƣợc sử dụng thƣờng xuyên nhất xuyên suốt các giới tính, nhóm tuồi, thành phần kinh tế vàvùng miền.Zing có tỷ lệ sử dụng lớn thứ hai. Cứ 3 ngƣời sử dụng Internet tại Việt Nam thì có 1 ngƣờiđã từng truy cập một trong những trang web của Zing trong 1 tháng qua. Trong số các dịchvụ khác nhau mà Zing cung cấp (phim ảnh, âm nhạc, trò chơi, tin tức, chat, v.v.),mp3.zing.vn là phổ biến nhất với tỷ lệ truy cập là 2%.Dân Trí (dantri.com.vn) đứng ở vị trí thứ 3 và tiếp tục là trang web báo điện tử hàng đầu ViệtNam. Dân Trí đƣợc dùng nhiều ở miền Bắc nhƣng ít đƣợc dùng ở miền Trung và miềnNam.Khoảng 1 trong 5 ngƣời sử dụng Internet đã truy cập Yahoo gần đây. Con số này bao gồmcác trang yahoo.com, yahoo.com.vn, Yahoo messenger và Yahoo mail.Các trang web báo điện tử Việt Nam: VnExpress (vnexpress.net) đƣợc sử dụng với tỉ lệ18%, và 24h (24h.com.vn) đƣợc sử dụng với tỉ lệ 11% giữ vững vị trí trong top 10. Tuổi Trẻ(tuoitre.com.vn) và Kenh14.vn đạt tỉ lệ khoảng 10%Facebook tiếp tục là trang mạng xã hội hàng đầu và là 1 trong những trang web đƣợc truycập nhiều nhất, và năm nay Facebook đã nhảy vọt từ hạng 10 lên hạng 6 với tỉ lệ 13%Những thứ hạng tiếp theo bao gồm sự tổng hợp các trang web giải trí trực tuyến(nhaccuatui.com, nhac.vui.vn, nhacso.vn, nhăc.com, youtube.com), hƣớng đến giới trẻ; âmnhạc, thể thao, trang web trò chơi (game), v.v.4 Kết quả của phần này liên quan đến tỷ lệ sử dụng các trang web trên tổng số ngƣời sử dụngInternet tại Việt Nam. Tỷ lệ này đƣợc tính bằng phần trăm của những ngƣời sử dụng Internet đã sửdụng những trang web cụ thể trong vòng 4 tháng vừa qua. Tỷ lệ này không đƣợc hiểu là mức độthƣờng xuyên truy cập, thời lƣợng truy cập, hay số lần click. Chính vì vậy, số liệu đƣợc viết trong báocáo này có thể khác với những kết quả đƣợc báo cáo bởi các công cụ đo lƣờng phân tích trang web,nơi hiệu suất của trang web thƣờng đƣợc đo bằng „pageview‟, „số ngƣời truy cập‟ , „lƣợng truy cập‟hoặc các số liệu tƣơng tự. Copyright © 2011 Cimigo 29
 31. 31. Báo cáo NetCitizens Việt Nam năm 2011 Hình. 31. Các trang web truy cập trong 4 tuần qua5 a Google 48% b Zing 33% Dantri.com.vn 21% c Yahoo 20% Vnexpress.net 18% Facebook.com 13% 24h.com.vn 11% Nhaccuatui.com 10% Tuoitre.com.vn 9% Kenh14.vn 8% Ngoisao.net 7% Vietnamnet.vn 6% Thanhnien.com.vn 6% Youtube.com 6% Bongda.com 3% Nhac.vui.vn 3% Nhacso.net 2% Congan.com.vn 2% Docbao.com 2% Nhac8.com/vn 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nguồn: Cimigo NetCitizens a) Bao gồm google.com, google.com.vn b) Bao gồm mp3.zing.vn, zing.vn, me.zing.vn , kiemthe.zing.vn, movie.zing.vn, news.zing.vn, volam.zing.vn c) Bao gồm yahoo.com, yahoo.com.vn, yahoo messenger, mail.yahoo.com, yahoo 360plusTổng cộng có hơn 2000 trang web khác nhau đã đƣợc ghi nhận trong cuộc khảo sát này.Để có cái nhìn tổng quan tốt hơn, các trang web đã đƣợc phân loại dựa trên nội dung chínhvà tập hợp lại thành 1 số nhóm chính.Các trang báo điện tử đƣợc truy cập nhiều hơn năm ngoái. Khi lƣớt web, ngƣời sử dụngchủ yếu vào các trang web tìm kiếm, các trang tin tức và các trang âm nhạc. Các nhómtrang web phổ biến khác là mạng xã hội, game, mua sắm và phim ảnh.5 Giai đoạn Tháng 10-11 năm 2009 Copyright © 2011 Cimigo 30
 32. 32. Báo cáo NetCitizens Việt Nam năm 2011 Hình. 32. Các trang web truy cập trong 4 tuần qua (phân loại) 3% 3% Báo điện tử 8% 3% Âm nhạc/ Giải trí 4% 37% Tìm kiếm thông tin Mạng xã hội 7% Giao tiếp Phim ảnh 16% Game 19% Mua sắm Khác Nguồn: Cimigo NetCitizensCó sự khác biệt lớn trong việc sử dụng các trang web giữa các nhóm tuổi. Những ngƣời trẻhơn thƣờng có xu hƣớng sử dụng nhiều trang web hơn những ngƣời lớn tuổi; chính vì vậytỷ lệ sử dụng cá trang web của những ngƣời trẻ tuổi thƣờng cao hơn.Trong nhóm tuổi 15-24, Google và Zing là hai trang web đứng đầu, với tỷ lệ sử dụng trên50%. Những ngƣời sử dụng Internet trong độ tuổi 25-34 thƣờng chủ yếu đọc báo điện tử, vàviệc sử dụng các trang web về âm nhạc và giải trí vì vậy cũng giảm. Còn đối với nhóm tuổitrên 35, họ chủ yếu tập trung vào các trang báo mạng trong khi mức độ sử dụng các trangweb giải trí rất thấp. Hình. 33. Các trang web truy cập trong 4 tuần qua theo nhóm tuổiCác trang web Tổng cộng 15-24 25-34 35-49 50-64 aGoogle 48% 53% 45% 45% 40%Zingb 33% 55% 21% 8% 5%Dantri.com.vn 21% 16% 25% 28% 23%Yahooc 20% 21% 21% 16% 12%Vnexpress.net 18% 12% 26% 19% 10%Facebook.com 13% 24% 7% 2% 0%24h.com.vn 11% 8% 14% 10% 9%Nhaccuatui.com 10% 15% 7% 3% 2%Tuoitre.com.vn 9% 5% 10% 12% 18%Kenh14.vn 8% 16% 2% 1% 1% Nguồn: Cimigo NetCitizens a) Bao gồm google.com, google.com.vn b) Bao gồm mp3.zing.vn, zing.vn, me.zing.vn , kiemthe.zing.vn, movie.zing.vn, news.zing.vn, volam.zing.vn c) Bao gồm yahoo.com, yahoo.com.vn, yahoo messenger, mail.yahoo.com, yahoo 360plusTỷ lệ sử dụng các trang báo điện tử khác nhau theo các vùng miền. Dân Trí và 24h đƣợctruy cập chủ yếu ở Hà Nội, trong khi Tuổi Trẻ chiếm tỉ lệ cao hơn ở thành phố Hồ Chí Minh.Ở khu Đô thị lớn tại Việt Nam, các trang web tin tức đƣợc truy cập thƣờng xuyên hơn so vớiở các thành phố nhỏ hơn Copyright © 2011 Cimigo 31
 33. 33. Báo cáo NetCitizens Việt Nam năm 2011Hình. 34. Các trang web truy cập trong 4 tuần qua theo các thành phố Các trang web Tổng cộng Thành phố Hà Nội Thành phố Thành phố HCM cấp 1 cấp 2 Googlea 48% 40% 38% 73% 52% Zingb 33% 35% 24% 41% 31% Dantri.com.vn 21% 8% 46% 28% 15% Yahooc 20% 18% 15% 31% 18% Vnexpress.net 18% 19% 30% 10% 9% Facebook.com 13% 14% 19% 13% 7% 24h.com.vn 11% 5% 16% 15% 12% Nhaccuatui.com 10% 11% 4% 13% 11% Tuoitre.com.vn 9% 12% 1% 11% 7% Kenh14.vn 8% 7% 14% 9% 6% Nguồn: Cimigo NetCitizens a) Bao gồm google.com, google.com.vn b) Bao gồm mp3.zing.vn, zing.vn, me.zing.vn , kiemthe.zing.vn, movie.zing.vn, news.zing.vn, volam.zing.vn c) Bao gồm yahoo.com, yahoo.com.vn, yahoo messenger, mail.yahoo.com, yahoo 360plus4.2. Trang web sử dụng cho blog và mạng xã hộiTại thời điểm năm 2010, Facebook là trang mạng xã hội phổ biến nhất đối với ngƣời sửdụng Internet. Gần 70% số ngƣời sử dụng mạng xã hội là thành viên của Facebook. ZingMe đã tăng gấp 3 trong vòng 1 năm và leo lên đứng thứ 2, chiếm gần 20% số lƣợng ngƣờisử dụng mạng xã hội. Trang web Yahoo 360 Plus đƣợc sử dụng bởi khoảng 12% ngƣời sửdụng mạng xã hội, có 1 chút khác biệt so với năm 2009. Các mạng xã hội khác ít phổ biếnhơn là Myspace và Hi5.6 Hình. 34. Các trang web sử dụng cho mạng xã hội Facebook 47% 67% Zing Me 6% 19% 2009 Yahoo 360 Plus 11% 12% 2010 My space 0% 2% Hi5 2% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nguồn: Cimigo NetCitizens (phần trăm đƣợc dựa trên số ngƣời là thành viên của mạng xã hội)6 Mạng xã hội đƣợc định nghĩa là trang web mà ngƣời dùng có thể tạo thông tin cá nhân, mời thêmbạn và giao lƣu với các thành viên khác của mạng đó Copyright © 2011 Cimigo 32
 34. 34. Báo cáo NetCitizens Việt Nam năm 2011Nói đến các trang web dành cho blog, Yahoo 360plus, tiền thân là Yahoo 360, vẫn là trangweb đƣợc dùng nhiều nhất cho blog nhƣng tỉ lệ truy cập đã giảm từ 53% xuống 41%.Facebook đƣợc sử dụng nhƣ một blog cá nhân với tỷ lệ khoảng 35%. Một trang web mớixuất hiện trong lĩnh vực này đó là Blog360.vn; đây là 1 trang web địa phƣơng dành choblog, chiếm tỉ lệ 4%.7 Hình. 35. Các trang web sử dụng cho blog Yahoo 360 Plus 53% 41% Facebook 31% 35% 1% 2009 Zing 7% 2010 Blog360.vn 0% 4% My.opera.com 2% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nguồn: Cimigo NetCitizens (phần trăm đƣợc dựa trên số ngƣời sử dụng có sở hữu blog cá nhân)7 Blog là nhật ký điện tử cá nhân hàng ngày mà ngƣời dùng thƣờng xuyên cập nhật và dùng để chiasẻ thông tin cho mọi ngƣời Copyright © 2011 Cimigo 33
 35. 35. Báo cáo NetCitizens Việt Nam năm 20114.3. Các trang web đƣợc yêu thích nhấtCác đáp viên phân loại trang web họ yêu thích nhất cho mỗi hoạt động riêng biệt. Các hoạtđộng đƣợc nhóm lại theo các lĩnh vực: Thu thập thông tin Giải trí trực tuyến Giao tiếp trực tuyến Diễn đàn trực tuyến4.3.1. Thu thập thông tinGoogle là trang web không có đối thủ tại Việt Nam cho tất cả các hình thức tìm kiếm haynghiên cứu trên Internet. Gần 90% sử dụng Google nhƣ là trang web tìm kiếm yêu thích củahọ, và 50% sử dụng để nghiên cứu cho công việc/ học tập.Sự yêu thích đối với các trang báo điện tử đa dạng hơn. Nhìn chung, 3 trang báo điện tửphổ biến nhất là VnExpress, Dân Trí và Tuổi Trẻ,. Tuy nhiên có sự khác biệt lớn giữa cáckhu vực. Dân Trí đƣợc ƣa chuộng tại miền Bắc, nhƣng không đƣợc yêu thích ở miền Nam.VnExpress đƣợc ƣa chuộng tại cả hai thành phố lớn này (Hà Nội và thành phố Hồ ChíMinh), nhƣng mức độ thấp hơn ở các thành phố nhỏ hơn. Tuổi trẻ là trang tin đƣợc yêuthích tại miền Nam nhƣng không đƣợc yêu thích ở miền Bắc. Hình. 36. Các trang web yêu thích cho việc thu thập thông tin Nghiên cứu ( cho học tập và công việc) Tin tức Google 50% Vnexpress.net 16% Vnexpress.net 2% Dantri.com.vn 15% Tailieu.com 2% Tuoitre.com.vn 8% Tìm kiếm thông tin Google 89% Nguồn: Cimigo NetCitizens (phần trăm dựa trên số ngƣời sử dụng mỗi hoạt động) Copyright © 2011 Cimigo 34

×