Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Con đường trở thành tỷ phú trẻ tuổi của Mark Buckerberg

1,883 views

Published on

Mark Zuckerberg bắt đầu tự học lập trình máy tính khi vẫn còn là một cậu bé học sinh cấp hai. Và từng được rất nhiều các công ty lớn mời về làm việc và muốn mua lại Faebook với giá nhiều tỷ đô nhưng đều nhận được cái lắc đầu của chàng trai trẻ Mark.
Từ khi còn trẻ Mark đã có rất nhiều ý tưởng hay.
Khi bước vào Trường phổ thông Phillips Exeter, Mark đã xây dựng được chương trình có tính ứng dụng cao như chương trình để giúp những người công nhân làm việc trong văn phòng của cha mình giao tiếp được với nhau, phiên bản game “Risk” và chương trình nghe nhạc Synapse. Những sáng tạo bước đầu của Mark đã gây được sự chú ý của giới công nghệ thông tin ở Mỹ lúc bấy giờ, trong đó cóMicrosoft và American Online (AOL).

Cả hai tập đoàn lớn này đều cố gắng thuyết phục để mua được bản quyền chương trình Synapse và muốn Mark về làm việc cho mình song Mark lại quyết định theo học ở Đại học Harvard.

Đến năm 2002, Mark bắt đầu bước chân vào giảng đường của trường Đại học Harvard, một trường đại học uy tín hàng đầu của Mỹ. Tại đây anh là một trong những người được rất nhiều sinh viên biết đến và hưởng ứng các chương trình công nghệ của Mark

Ngày 4/2/2004, chỉ 2 năm sau đó, Mark cho ra đời Facebook mà theo Mark đánh giá lúc bấy giờ chỉ là một dự án để kỷ niệm thời gian học ở đây với tên gọi “Harvard-Thing”. Thật ra ý tưởng này của Mark được xuất phát từ hồi anh còn học trong trường trung học Phillips Exeter, chương trình cho phép người truy cập có thể tìm hiểu thông tin về các sinh viên, ngành học, giảng viên…

Chỉ sau 4 tiếng đồng hồ, có 450 lượt truy cập và nhà trường lập tức cắt đứt kết nối mạng Internet của Mark, đồng thời khiển trách cậu về tội xâm phạm an ninh mạng máy tính của trường, lấy cắp thông tin để post lên website của mình. Nhận lỗi lầm và không nản chí, Mark tiếp tục nghiên cứu và nâng cấp Facebook theo nguyên tắc thông tin trên website phải được sự đồng ý của Cá nhân hay tổ chức và nhiều dự án kế tiếp để cho tới ngày nay Facebook là một mạng xã hội hàng đầu được yêu thích trên thế giới.
Xem thêm: http://marketing.edu.vn/Social-Media-Marketing/1-phut-de-moi-hang-ngan-ban-be-like-fanpage-facebook-634

Published in: Marketing

Con đường trở thành tỷ phú trẻ tuổi của Mark Buckerberg

  1. 1. ĨVĨẦRỄỈ ZUCIẮERBERỂ 'DÃ l í%ẵỮI ìì!G%llỆP ì*!l-ẾƯ Ĩl'lỀr ì`!ẪẫU Cuộc đờí nhờ sóng Ìộp Fơcebook Bởí Anno Vítol ,ŕf f Ì ũữìỡềữoõẽcrẳlungwữì X Ễ ,Av “LẠx‹rì`Vl Ị đã Iỉ1 (fi Á sính nôm Ìọ84 CỰC kì yêu thích bộ phím Stor Wors hỳ
  2. 2. nôm I Ĩ tuổi nôm IO tuổi |ộp viết một chương trình nhìn thẩy móy Í., trình móy tính kêt nôi mỏy tính ở tính Củo bô vờ học nhò vờ Cơ quon củo bổ Cỏch sử dụng nó Vớí tên gọi "ZuckNet" ĨẬỊỈỆỊ.. ..Ô . SSP .ęb .ę dọc cuổn sởch về tự tọo những trò lòm Lễ Trưởng lộp trình dâu tiên chơi cúc mình Thònh với phong C++ For Dummies Cỏch Stor Wor è `“-“ ~ `. .Ạ “1 Í/trỏrithờnh dội học |ộp grình chuyển từ trường trung học địc phương trường Củol từ người bọn " đội đểu kiểm Adclm D'AngeIo song trương tư
  3. 3. ỉ i .Ắ1 `“ÍÀ 'ln .Ạ - .. 1 Ỗẫổ Ế X học đọc tiếng víẽ't mìộf Cìhương lrình VÒO học Lơtin, tiếng Hy Lọp có thê hiêu được sở trường Hơrvơrd ^Ậ` VÒ tiếng Do Thói thích nghe nhọc Cúc người dùng.Ĩù' chổi để nghị muc lọi Cúc Micro- soft với gió I triệu USD Uũì‹*ÍỊu‹*VTílnnovũì ĩẾỸ`.°`° *=Ĩ`ị ã _, ›. 1 .- ` Ì I; jì lủ ;` :J “Ị l. I ífĩ'Í” `: f“.ỊL/I ` 6 ỀỈỸ-- *:Ỉ:. Ệ n.r4~r * as.z -Ệ I: được onh em nhờ Xôy dụng một trong bình Chọn xôy dụng một trong ,øầ-Ố Wỉnklevosse mờí hợp cí có gương mội "hot”' hơn cho phép Cóc Sình tóc xôỵ dụng 1 trong (Fơcemơshlị Chỗ 4 líếng Sou viên tự Chọn Ìớp học web hẹn hò trực Ỉuyẻýn mọng Internet củo cnh bị sộp. mong tên CoUrseM0fch giúp đỡ nhò Wỉnklevosses fợo ro trong Eduordo trở thờnh 4;) VỎ rời khỏỉ dụ ón Focebook.com người đổng Sóng lộp trong vòng Ì luồn vò đầu tư ĨO 000 USD dổi lọi 3OÉĩ`Ẹ› cổ phồn Củo Focebook
  4. 4. Ỗ iíjl fŕIA`-“Z4 É e'_",`-‹› I Ỹ ẮẠĨĨ a V ""-Ị-r MTV đẽ nghị trỏ 75 triệu Bõt đểu một khởi Phôn vôn phớt USD (khoỏng ì,5 nghìn nghiệp mới mong triển vờo Fơcebook ' tí VND) cho Focebook, tên Wỉrehog hoy Wỉrehog (Don Graham) ŕỉ;ỆỆ.› -^`.`. v..,ì jj, L-rĩ ỡ CEO củc Nhộn được lthoỏn Bỏ 85 000 USD WOshIn9*°n P°s*z_ đêu tư 500 000 (1,7 tỉ VND) liền túi đông Ỷ "hộ" kh°Ũ" USD Íìozs ỸỈ VND) đê, duy trì Focebook đếu tư cúc ông từ Peter Thíel (Jim Breyer) ‹v`Ĩị= vịĨỆị`Л lg ` I è,.>Ể`f.Ệ'Ị`Ẩ` tề; ` /A4 _. ýỵl Ì Ả_ ,Ị,.^`iOĨ Ệ, ,"V A _ ri, J,ịl,^,. ất F, Nhộn được [ời để Trong khi ỏn tổi với Jim: Lỉên lọcỀă2V`Ỉv , nghị lớn hơn từ một Chọy vờo phòng tắm đẽ Don về vổn đề nhờ đều tư khóc khóc vì đõ không giữ lời nờy, Don đống hức với Don ý bỏ quơ
  5. 5. l LÌĂ ầa " 4"` ",, ược [ời để nghị Nhộn được Ỉòí để nghị muc Boy đẽơn New York muc lọí Fơcebook gìó Ĩ Focebook từ Vìocom Vớí gíól để học Cỏch trở ỈỈ USD (21 nghìn IỈ VND) Ĩ,5 IỈ USD (3Ĩ ,5 nghìn tỗ Ỉhờnh CEO từ Don từ Yơhoo nhưng Ýừ Chổi VND) VÒ gồn như đã đồng nWrử°rđỂỂ°ẵPg 9 năm 200ó ,ft Ỗ -.` l 4 [ Ểẫ 1~V ** Ĩ'Ỉ Mở cúc Focebook Lập Ỉrìlìh Vìên ỔUỌC ỈUyễ'tì`dụnìg Mỉcrosoẵt múc `“"'=-_ầ›ỷ cho faf có mọi người đậu tiện ròi đỉ Sou vòi tuôn dê gỉó Ĩ5 tỗ USD (31 5 nghìrì IDỖỸ ỔỖU trình VỈdeO nghiệp tỉ VND) cho Focebook, cúc riêng mình( YouTube) Mơrk vỗn từ chối (Sheryl) (PrịsCiỊla) 1r,'V ` 'x vĩ .v {I ' “ìịdvĩ `. v. Ầ `ỉ:.` ~.'=' tịt ` ‹ - _ 'ị. Ĩ` `” Ầ4._ ‹^ ~J W I `y ` ,_ l› ` ," l`. l` l Ẹ. `._Ể 4"-` 'J **ŕ * 1 iěịì 1'~'-" é ^Ỉ"ĨẨ^*íz1 lể! Ẹ @J n Dộ để tìm chôn Tuyển dụng Dõng kí kể* hôn Vớí -;l- lý tôm lính giống như Cộng sự thứ 2 bọn gớí ỲrU^ÓC khí CÔ Steve Jobs đõ lùng lòm ổy chuyển tớí
  6. 6. 6 Học Cỏch sử Kết hôn Ðặt thơm vọng "ỉ: dụng tiếng Trung kết nổì 5 người trên Internet un( ữør Dụo trên Ĩhe Facebook Effect của DI`vid Kỉrkpotríck Hình ỏnh bởi Anno Vítol Víệt hóc bời BoroTo@Ĩỉnhte K ẵl:rìf;' ri. l::lì`:J F‹›2lI`:‹ẵi'r*~

×