Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Tác giả: Lan Phương – OME tại iNET               128/08/2012
Mỗi doanh nghiệp muốn tồn tạivà phát triển cần phải có:2  inet.edu.vn      28/08/2012
Chúng ta chỉ có 1 sự lựa chọn"Chăm Sóc Khách Hàng hay là Chết"3  inet.edu.vn       28/08/2012
4  inet.edu.vn  28/08/2012
5  inet.edu.vn  28/08/2012
6  inet.edu.vn  28/08/2012
Hay, họ đến 1 lần duy nhất và    KHÔNG BAO GIỜ quay lại?7  inet.edu.vn       28/08/2012
8  inet.edu.vn  28/08/2012
9  inet.edu.vn  28/08/2012
10  inet.edu.vn  28/08/2012
11  inet.edu.vn  28/08/2012
12  inet.edu.vn  28/08/2012
13  inet.edu.vn  28/08/2012
14  inet.edu.vn  28/08/2012
15  inet.edu.vn  28/08/2012
16
17  inet.edu.vn  28/08/2012
Bạn đã          Are You          READY???18  inet.edu.vn       28/08/2012
19  inet.edu.vn  28/08/2012
20  inet.edu.vn  28/08/2012
21  inet.edu.vn  28/08/2012
22  inet.edu.vn  28/08/2012
Questions?Nguyễn Lan Phương (Ms)Online Marketing Executivephuongnl@inet.vninet.edu.vn 23  inet.edu.vn      28/08/2012
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

HÃY CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

10,287 views

Published on

Mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển cần phải có khách hàng. Thành công chỉ đến với những doanh nghiệp nào luôn quan tâm triệt để đến việc Chăm Sóc Khách Hàng. Chúng ta chỉ có 1 sự lựa chọn "Chăm Sóc Khách Hàng hay là Chết"
iNET luôn đồng hành cùng sự thành công trên Internet Marketing!
Cảm nhận học viên sau khóa học: http://www.marketingonlinemaster.com/
Hỗ trợ kiến thức:
http://internetmarketing.inet.vn/
http://digitalmarketing.inet.vn/
Khóa học cơ bản 50k:
https://inet.edu.vn/khoa-hoc/15/seo-smart.html?affid=2394
https://inet.edu.vn/khoa-hoc/5/Marketing-Online.html?affid=2394

Published in: Business

HÃY CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

 1. 1. Tác giả: Lan Phương – OME tại iNET 128/08/2012
 2. 2. Mỗi doanh nghiệp muốn tồn tạivà phát triển cần phải có:2 inet.edu.vn 28/08/2012
 3. 3. Chúng ta chỉ có 1 sự lựa chọn"Chăm Sóc Khách Hàng hay là Chết"3 inet.edu.vn 28/08/2012
 4. 4. 4 inet.edu.vn 28/08/2012
 5. 5. 5 inet.edu.vn 28/08/2012
 6. 6. 6 inet.edu.vn 28/08/2012
 7. 7. Hay, họ đến 1 lần duy nhất và KHÔNG BAO GIỜ quay lại?7 inet.edu.vn 28/08/2012
 8. 8. 8 inet.edu.vn 28/08/2012
 9. 9. 9 inet.edu.vn 28/08/2012
 10. 10. 10 inet.edu.vn 28/08/2012
 11. 11. 11 inet.edu.vn 28/08/2012
 12. 12. 12 inet.edu.vn 28/08/2012
 13. 13. 13 inet.edu.vn 28/08/2012
 14. 14. 14 inet.edu.vn 28/08/2012
 15. 15. 15 inet.edu.vn 28/08/2012
 16. 16. 16
 17. 17. 17 inet.edu.vn 28/08/2012
 18. 18. Bạn đã Are You READY???18 inet.edu.vn 28/08/2012
 19. 19. 19 inet.edu.vn 28/08/2012
 20. 20. 20 inet.edu.vn 28/08/2012
 21. 21. 21 inet.edu.vn 28/08/2012
 22. 22. 22 inet.edu.vn 28/08/2012
 23. 23. Questions?Nguyễn Lan Phương (Ms)Online Marketing Executivephuongnl@inet.vninet.edu.vn 23 inet.edu.vn 28/08/2012

×