Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Orto pozna mlade že 10 let.

363 views

Published on

Published in: Business
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Orto pozna mlade že 10 let.

 1. 1. O RTO E. P OZN AM LADKontinuirana reinvencija blagovne znamke.Klavdija Vidic, Miran Razoršek,vodja tržnega komuniciranja, Segmentni vodja za mlade uporabnike,Si.mobil Si.mobil
 2. 2. 10 LETJE LA HKO DO LGA DO BA.
 3. 3. NA GE NE RAC IJI S XSTOJI VET
 4. 4. SVO BO DA ZA BA VA
 5. 5. GEN ERA CIJA Milenials Y
 6. 6. GEN ERA CIJA Z iGeneration, Digital Natives
 7. 7. S OCIA LNA FILA NT ROP IJA
 8. 8. KAK O LAHKO BZ ZA MLADE OSTAJA RE LEVANTNAVSE H 10 LET?
 9. 9. I ZUM LJA MOOB NA VLJA MO PRE NAV LJA MOORTO ostaja meaningful & entertaining
 10. 10. PR ELOM NICAmladi kot legitimna ciljna skupinamladi so pomembniemancipacija generacijeposebna ponudba in komunikacija
 11. 11. PR ELOM NICA sodelovanje ciljne skupine integralni del komunikacije
 12. 12. PR ELOM NICA glasba zabava lifestyle
 13. 13. PR ELOM NICA situacija mladih več kot zgolj ponudba
 14. 14. PR ELOM NICA digitalna revolucija splet, social media mladi delijo svojo zgodbo
 15. 15. Klavdija Vidic, Miran Razoršek,vodja tržnega komuniciranja, Segmentni vodja za mlade uporabnike,Si.mobil Si.mobil

×