Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Libro de 2º curso aventura espacial

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Libro de 2º curso aventura espacial

 1. 1. ‘vürfluflïl. i. .. . ¡{vean v. “ L» . . . .. x . u .153 . u x un. u —V, Ü 4.. .} . . f”): . ¿W114? . ._ nui». .. ‘t. ..
 2. 2. i “A: Í“_V: . ‘qu. ———n_-ñ_—_‘_" : "'“‘”‘ Ïfïjï? ’ . ._. ._ “ "" ----‘- -—-— —— x —— _- ¡ I’ zi . 3 LmuAR ° ¡ e A prímeíra viaxe - ¿I Que Iediciazos nenos e nenas de 2° curso ‘i do colexio de Celeiro publican un libro! Non hai mellor aventura que Ier, nin maior placer que viaxar. ..viaxar polo espazo. "“' J 3.] Velaquí a marabillosa idea na que nos i: , i ¿g embarcan 25 alumnos e alumnas de 2° a gi ¿.4 conquista da ¡i felicidade, navegando, d igooo. ..escr¡ bi ndo s! rumbo ao universo. l; r: Nin que dicir ten que os pais e mailo profe Eduardo están encantados. Abotóense os cinturóns e boa _ v¡axe, AMIGOS! i Vicente Míguez
 3. 3. Os nenos de 2° de Primaria do CEIP. “A. Pedrosa Latas" "cando estaban solos, sen o profesor Eduardopoñíanse a imaxinar todo tipo de causas. O que máis lles gustaba era soñar con voar nunha nave espacial e explorar outros planetasPrecisamente esta- - ban a estudiar o sistema solar cos distintos astrcísAde- máis o espazo era tan interesante! i Comentáronllelo ao profe e puxéronse a recoller todo tipo de material para poder construir unha nave. Enri- que, o conserxe, debía ter moitas causas e ferramentas. Pediríanlle axuda. Sería a-1° nave espacial de Celeiro. Coa axuda dos seus pais (uns fixeron planosputros ferramentaspsfgon madeiraspablesputros almacenaron comida, auga. ... )non tardaron en ter; rematado a nave.
 4. 4. .7 <«—v—. ——r«-» ‘v «raw-w-vwr- «wnwwm-«w ,3. «mw . —« w . .7 __ . .-. “A. . _. ,.. .., ... -.. ... .. . .,, _. .4.. .4 , ._ _ r . 2 s. __i . _ I} i i ‘f . _ ¿. _:, .._r= «—, », r- ¿’wi-e- v-p. .- «f --V: —r. Tr . .r_, -., ._. ._. _ ___
 5. 5. Nomearon capitán a Anxo e este fixo varios equipos. Oequipo roxo formado por Carmen, Pab| o GÓmezJuIia, Pablo Anido, Nayara e Brais encargaríanse de levar re- ‘ . galos para os nenos dos outros planetas. ” ‘i Boa idea" dixeron todos. ,= Conseguiron xoguetes, que lles sobraban a eles na casa, chucheríasjibrosïde Coñecemento do Medio para ensinarlies o nosojplanetaetc. O equipo verdeformado por Candelafinafilejandro, Pablo García, Ánxe| a e Andrés encargaríase de estu- ‘ ‘ » dior en profundidade o Sistema Solarkepasaron o aprendido e dicían: “A Lúa“ _ "Nonjso é un satélite" “Mercurio, Venus. ,.Terra, Marte, Xúpiter, Saturno, Urano ' e Neptuno" “BemPlutón xa non é un planeta! " Planearon con coidado unha ruta para poder viaxar. " * '
 6. 6. e wi J. . ind! . . nÏf . 1.7.1 w m. .. .
 7. 7. No equipo amarelo estaban AntíaMartina, Ainara, Biryan, Alonso e Gabriel. ’ i ’ Encargaríanse de deseñar os traxes para ir polo espazo. “Nos faremos os debuxos" dixeron Antía, Martina e Aina- ra. “Bryan, Alonso e Gabriel farán de modelos“ e ¡e "Nonmellor que se encarguen das fesramentassmecánicas por se se estropea a nave. " ' "Vale" - O último equipo quedou formado por: Leire, María, Ce| ia, Iago, Tábata e Elenüï" Aseguraríanse de que houbera moitosibocadi| los, chocolatinas ' froitaspois sería a súa comida espacial. J trabas Á NAVE“ “POÑEDE o CINTURÓN" “IO”9.. .8.. .7.. .6.. ..Co¡dado coa velocidadel 5.. .4.. .3.. .2.. .1.. .0 DÉSPÉGAMOS. . . " “Voltaremos antes da ceal" ¡j
 8. 8. .: t _ _ _ A Q, ,. _ _ Í m. ‘;. ,_. _i, i_. ._. ‘., ,. _. ._ ‘¿a . JIJCC. GCE _. . . . ot*. .. J L
 9. 9. Pasado algún tempo viaxando polo espazo. ... “De onde saíron esas luces? " Asómanse pola venta e. .._OHI “Unha verdadeiro nave espacial e un planeta distinto! " “Estaremos soñando? " _ Í . _ L " ‘d! A porta da nave extraterrestre abriuse. Non entendían os sonidos que de ali saían. — ' ' Anxo chamou a todos os tripulantes. ... xuntos eran máis. valentes. Baixaron da nave uns seres de moitas cor-es‘, moïsimpáti- ' cos, parecían moi agradables. ’ “O| al" dixeron “Queredes visitar o noso planeta? “"Así entregaredes os vosos regalos" ' __¿ . - ’ “VALE” dixeron ‘todos. ’
 10. 10. . i asilo! f. ¡hr u, x. wfieflaflflwïcuflwflviumuwlufiuilfia «Úflnfláflvflïwmwal. a ulsiaarwfllitlárltilxvxxill ll. llaiïilllll px l: ..
 11. 11. _w_L_: ___, .. w, . . M; -¿-_r. .:__. *<: .:“¿= :: . — _«c—. —.-—-V '*‘. '7' "' í? _-. _.___ __ ¿. _ —. _--—. --. -- rv-. .:'_1-_ . _.. __4 M“ R visitaron a nave extraterrestreHabia moitos controles, ordenadores con luces, teclas. .:. _ I‘ O comandante aproveitou para falarlles doutros mundos, das estrelas e dos. misterios do Universo. Viron pola venta unha cidade con luces brillantes coas cores do arco da ve| la. ..era‘ preciosa! Os nenos deste planeta estaban moi contentos de coñe- cer aos nenos terrícolas. ‘ O equipo roxo repartiu todos os regalos entreeles. Todos estaban‘ moi contentos. Pero. ..era a hora de regresar! Anxo deu a orde e, sen darse conta, foron transportados ata Celeiro.
 12. 12. ‘ . ..-; k 7.. ¡’i y jÍÏ i t! .- i i . i".
 13. 13. . ua si. i ¡fix . m. k: . L . . t . . mummxctwxwmïg, , . ., .. a _. Ïu-IDIKWs . . . .. 3.: . . i í. .n. ».r. ... . in; i , .. i. .. l. l.. l.H- Hlrl . li. n.l, .irái>flm. ,zflfi. iuc. .rl. ill lllllll . 4.1i! lllill.
 14. 14. ' l Xa na casa preguntábanse todos: sería un soño? Pero todos quedaron felices coa súa aventura! MISIÓN CUMPRIDAIII
 15. 15. AUTORES : Álvarez Cociña, Brais Anido Polo, Pablo Casás Chao, Ainara Castrillón García, Bryan De Santiago Docampo, Celía Fernández Gomez, Carmen- Femández Martínez, Anxo Femández SuareLTábata ferro Rivas, Nayara Fraga Bouza, Ana García EemándeLPablo García Mígnez, julia Garrote Méndez, Alonso Gil Alfaro, Martina Gómez prieto, Pablo Insua Areces, Amdrés Lago López, María López Fernández, Antía Pemas Vázquez, Alejandro Rego Iglesias, Leire Sánchez LopesJago Serrano Gómez, Elena Vila Leiras, Gabriel Villarmea Penabad, Candela TITOR: Eduardo Rodríguez Rodríguez Nívelz2° de Primaria Curso: 2.014 - 2.015
 16. 16. ¡V44 3 ÍNDICE l l l ‘ l Portada z l Pax. 1 . ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . .Limiar i; ;; Páx. 2a13 . ... ... ... ... ... ... .. . .Conto t‘ l‘ i; Páx. 14 . ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. Autores Páx. 15 . ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. Índice i} si v ‘i l! lg Texto e Ilustracións : i, V. ii . . Alumnos e alumnas de 2° de Primaria. ï I i‘! Con motivo do Día do Libro publícouse este conto o derradeiro ano da L. O.E. a 1; (2.015). A ' ‘ÍI i} H l! i i» l: A EDITORIAL í; Í! i: z g; li la?
 17. 17. r. Fuaililí ti. . . _ . : .1 : . . _. N __ . r _ _. c i _ _ __ , . L _ i . . 2 i i 4 X. .. _ , 1 i . . . ._ _ : . _ _ K __ . _ i .2 _: : _ __ a . ._ n. _ _ , _ 1 , 4 . u _. 4 _ 4 4 m . _ vil l c I l i : . . ., _ _ . _ 4. . __ . . _ n . _ 4 . i í l . _ 4 _ . . i , a l _ _ . _. . I _ . i : - . . _ _ a r 4: . _ . 1 t _ 41 ; . _ 4 ¡rr-v . ... ... ... ;.n. .r _ _ . . _ .4 . . , . . _ i _ .4 .1. i 4 4 u, _ __ . i. I . _ . I 4 . _. ., . _ _ Zu. f 4 a . _ i A- . _ .1, , . W L . ¡- WÏL. _ . t . , , _ _ . o . a . . 4 ñ _. . _ . i . i . . I .4 . _. . . _ . 4m _ _. . , . 4 _ _ 4 I L, _ L . i . . _ , e I 4 r __ _ . . i . , _. . _ _ . _ I . 4: . . . . . a 4 ¿w 4 w e __ _ :4 . . . e . i , x _ __ 2 . _ _ 4 . .. _ fi _ . . c . ,4. 4 i; i w . . . i . . Li __ i . , _ .1

×