Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Unia Europejska
          Łódzkie     Europejski Fundusz
                 Rozwoju Regionaln...
Unia Europejska
                Łódzkie       Europejski Fundusz
                 ...
Unia Europejska
                                Łódzkie         Europejski Fundus...
Unia Europejska
                                 Łódzkie               Europ...
Unia Europejska
             Łódzkie      Europejski Fundusz
                     ...
Unia Europejska
                         Łódzkie            Europejski Fundusz
    ...
Unia Europejska
                                  Łódzkie              Euro...
Unia Europejska
                Łódzkie      Europejski Fundusz
                   ...
Unia Europejska
     Łódzkie        Europejski Fundusz
                Rozwoju Regionalnego


...
Unia Europejska
                          Łódzkie   Europejski Fundusz
            ...
Unia Europejska
                          Łódzkie           Europejski Fundusz
    ...
Unia Europejska
                      Łódzkie          Europejski Fundusz
         ...
Unia Europejska
                         Łódzkie            Europejski Fundusz
   ...
Unia Europejska
      Łódzkie   Europejski Fundusz
           Rozwoju Regionalnego
Slajd 14
Unia Europejska
               Łódzkie     Europejski Fundusz
                     ...
Unia Europejska
                Łódzkie    Europejski Fundusz
                     ...
Unia Europejska
                    Łódzkie         Europejski Fundusz
            ...
Unia Europejska
              Łódzkie   Europejski Fundusz
                   Rozwoju Reg...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

RSIM - konferencja - 2009-05-28

1,603 views

Published on

Prezentacja z konferencji prasowej w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi z okazji uzyskania dofinansowania przez projekt RSIM ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Published in: Technology
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

RSIM - konferencja - 2009-05-28

 1. 1. Unia Europejska Łódzkie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny System Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (Akronim projektu: RSIM) Łódź, 28 maja 2009 roku
 2. 2. Unia Europejska Łódzkie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2005 1 Kierunki /2006 Rozwoju Regionalna 4 2 2008/2009 polityka 2006/2007 Projekty Rola TIK eZdrowia zdrowotna (dyskusja) a eZdrowie 3 Strategia 2007 eZdrowia Slajd 2
 3. 3. Unia Europejska Łódzkie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WIZJA 2013 „Placówki opieki zdrowotnej w województwie łódzkim – w efekcie planowych działao władz regionu – powszechnie korzystają z nowoczesnych rozwiązao teleinformatycznych dla poprawy jakości usług i w celu sprostania społeczno – ekonomicznym wyzwaniom zmian demograficznych. Mieszkaocy regionu posiadają dostęp do wiarygodnych usług informacyjno- konsultacyjnych oraz do wybranych usług telemedycznych świadczonych przez zintegrowane interoperacyjnie systemy teleinformatyczne, służące także pracownikom placówek opieki zdrowotnej do wymiany Uchwała Nr 1089 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie przyjęcia „Strategii eZdrowia danych drogą elektroniczną, analiz danych oraz Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013” wspomagania zarządzania” Slajd 3
 4. 4. Unia Europejska Łódzkie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Realizacja przez konsorcja podmiotów wywodzących się z sektora zdrowia Stworzenie aktywnie działającej sieci publicznego i badawczo-rozwojowego oraz regionalnych interesariuszy eZdrowia firm teleinformatycznych innowacyjnych poprzez zapewnienie formalno- projektów eZdrowia w wybranych organizacyjnych warunków dla jej placówkach regionalnego systemu opieki działalności oraz powołanie zdrowotnej profesjonalnego podmiotu koordynującego wdrażanie Strategii i jej projektów głównych. PROJEKTY NETWORKING INRASTRUKTURA WIEDZA Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Zapewnienie warunków dla wzrostu kapitału placówek restrukturyzowanego systemu opieki wiedzy i podniesienia umiejętności praktycznych zdrowotnej województwa łódzkiego w celu wśród menedżerów i pracowników placówek zapewnienia warunków dla realizacji regionalnego systemu opieki zdrowotnej oraz dla innowacyjnych projektów eZdrowia transferu dobrych praktyk w celu zagwarantowania ciągłości i trwałości wdrożeo projektów eZdrowia. Slajd 4
 5. 5. Unia Europejska Łódzkie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny System Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego Regionalna Platforma Informacji i Zdalnych Porad Medycznych Regionalny System Wymiany Danych i Zarządzania Informacją o Pacjencie Program Szkoleo i Budowania Kapitału Wiedzy o eZdrowiu Klaster Innowacji eZdrowia Slajd 5
 6. 6. Unia Europejska Łódzkie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego • Umowa Partnerska • Kompletowanie załączników do • Rozpoczęcie prac nad studium • Ocena Wniosku • Rozpoczęcie warsztatów z ZOZ merytoryczna • Ustalanie zakresu projektu w ZOZ • Złożenie wniosku 2008-03 2008-09 2009-02 2009-03 2009-04 • Rozpoczęcie prac nad Partnerstwem • Ocena formalna • Audyt zasobu informatycznego ZOZ • Uzupełnianie wniosku • Konsultacje z CSIOZ • Odpowiedź na uwagi IZ RPO WŁ Slajd 6
 7. 7. Unia Europejska Łódzkie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego RANKING MERYTORYCZNY PROJEKTÓW RPO WŁ 2007-2013 Najlepsze projekty kluczowe Najlepsze projekty (kluczowe+konkursowe) 1. 99,24% Usługi Regionalnego Systemu 1. 99,24% Usługi Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM-Usługi) (IV.2) (RSIM-Usługi) (IV.2) 2. 96,05% Kompleksowe uporządkowanie i rozbudowa systemu 2. 87,51% Infrastruktura Regionalnego Systemu zbiorczej kanalizacji rozdzielczej w aglomeracji Lipce Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego Reymontowskie - etap II (II.1) (RSIM-Infrastruktura) (IV.1) 3. 93,18% Zintegrowany System Stanowisk Kierowania (IV.2) 4. 89,46% Przebudowa bazy sportowej Zespołu Szkół 3. 86,76 % Renowacja zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej w Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie (V.3) Łowiczu - najcenniejszego skarbu Ziemi Łowickiej wraz z utworzeniem kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego w parku 5. 87,51% Infrastruktura Regionalnego Systemu B łonie (VI.1) Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego 4. 79,62% Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo- (RSIM-Infrastruktura) (IV.1) 6. 86,76 % Renowacja zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej w Konferencyjnego-Etap I „Hala Widowiskowa” (III.5) Łowiczu - najcenniejszego skarbu Ziemi Łowickiej wraz z 5. 69,05 % Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia utworzeniem kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego w parku medycznego niezbędnego do osiągnięcia celów realizowanego B łonie (VI.1) zadania inwestycyjnego quot;Budowa Szpitala Powiatowego w 7. 86,38% Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Radomsku (V.1) Wieruszowie (II.1) 6. 68,97% Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej 8. 86,38% Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wieruszowie (II.1) Północ-Południe w powiecie zduoskowolskim i łaskim (I.1) 9. 85,49% Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową 7. 64,67% „Termy Uniejów – Regionalny markowy produkt kanalizacji sanitarnej w gminie Bolimów (II.1) turystyki uzdrowiskowej działanie I.1 – drogi” (I.1) 10. 85,12% Budowa szkolnej Sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Kompinie (V.3) Slajd 7
 8. 8. Unia Europejska Łódzkie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nazwa projektu zintegrowanego: Regionalny System Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (Akronim projektu: RSIM) Akronim projektu: RSIM Okres realizacji projektu: 2009-2011 Wartość projektu: 40.000.000,00 PLN (75% EFRR) Źródło finansowania: RPO, IV Oś Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.1 Infrastruktura Społeczeństwa informacyjnego, Działanie IV.2 E-Usługi publiczne Slajd 8
 9. 9. Unia Europejska Łódzkie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Cele projektu: 1. Poprawa procesów zarządczych oraz wzrost wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technologii informacyjno- komunikacyjnych w zakładach opieki zdrowotnej. 2. Poprawa procesu leczenia poprzez modernizację systemów informacyjnych w zakładach opieki zdrowotnej. 3. Poprawa umiejętności posługiwania się narzędziami i technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. 4. Zwiększenie dostępu do informacji i wiedzy dzięki wdrożeniu usług e-Zdrowia. 5. Zwiększenie bezpieczeostwa teleinformatycznego w zakładach opieki zdrowotnej. Slajd 9
 10. 10. Unia Europejska Łódzkie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 18 ZOZ – Partnerzy Projektu Urząd – Lider Partnerstwa 18 ZOZ: Ponad 11 000 zatrudnionych osób Ponad 230 000 leczonych rocznie osób Slajd 10
 11. 11. Unia Europejska Łódzkie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego HIS 13.5% Infrastruktura Promocja projektu sprzętowa 0.5% 17.0% Telefonia VOIP 4.5% Infrastruktura serwerowa 13.5% Bezpieczeostwo teleinformatyczne 8.5% Program szkoleniowy 5.0% Infrastrutkura sieciowa 13.0% Zarządzanie projektem Elektroniczny obieg 1.5% dokumentów 1.5% Portale medyczne Platformy danych 5.0% 16.5% Slajd 11
 12. 12. Unia Europejska Łódzkie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nazwa projektu: Nazwa projektu: Infrastruktura Regionalny System Usługi Regionalnego Systemu Informacji Informacji Medycznej Województwa Medycznej Województwa Łódzkiego Łódzkiego (RSIM-Infrastruktura) (RSIM-Usługi) Akronim projektu: RSIM-Infrastruktura Akronim projektu: RSIM-Usługi Okres realizacji projektu: Okres realizacji projektu: 2009-2011 2009-2011 Wartość projektu: Wartość projektu: 22.347.472,00 PLN (75% EFRR) 17.651.448,00 PLN (75% EFRR) Źródło finansowania: Źródło finansowania: RPO, IV Oś Społeczeństwo Informacyjne, RPO, IV Oś Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.1 Infrastruktura Działanie IV.1 E-Usługi publiczne Społeczeństwa informacyjnego Slajd 12
 13. 13. Unia Europejska Łódzkie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Cel główny: Podniesienie jakości zarządzania regionalnym systemem ochrony zdrowia IV.1 IV.2 VOIP Sieci Systemy EOD Komputery Serwery RSIM- RSIM-Usługi Infrastruktura Platformy Szkolenie danych Bezpieczeos Portale Szkolenie two usługowe Slajd 13
 14. 14. Unia Europejska Łódzkie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Slajd 14
 15. 15. Unia Europejska Łódzkie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE Zarząd Województwa NADZÓR JAKOŚCI Podmioty zewnętrzne DPZ + ZOZ ZARZĄDZANIE OPERACYJNE WYMAGANIA WDROŻENIA Slajd 15
 16. 16. Unia Europejska Łódzkie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego „Pieniądz jest dobrym sługą, ale złym przewodnikiem „ (przysłowie polskie) Slajd 16
 17. 17. Unia Europejska Łódzkie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Konsekwencja w 2009+ 3 4 działaniu: Strategia zdrowia 2009 2006 Analiza + Współpraca Podstawy + Porządki 2010+ 2 2007 1 Innowacja + Usługi Strategia eZdrowia Slajd 17
 18. 18. Unia Europejska Łódzkie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Pytania? Dziękuję za uwagę Marcin Zawisza Kierownik Projektu RSIM dpz.m.zawisza@lodzkie.pl 18

×