Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prenova navigacijske arhitekture spletnega mesta Si.mobil na osnovi metode razvrščanja kartončkov

751 views

Published on

Življenjska doba se podaljšuje in starejši predstavljajo vedno bolj pomembno uporabniško skupino na internetu. Podjetja stremijo k temu, da bi bile njihova spletna mesta čim bolj optimalno zastavljena tudi za starejše uporabnike, ki želene informacije vedno pogosteje iščejo tudi na spletu. Skozi projektno nalogo smo zato želeli ugotoviti, ali je spletno mesto podjetja Si.mobil v delu, ki se nanaša na vsebine za starejše, kakovostno zasnovano tudi omenjeno ciljno skupino. Eden izmed načinov za preverjanje kakovosti navigacije po spletnem mestu je metoda razvrščanja kartončkov, ki je bila izvedena na 9 udeležencih, starejših od 55 let. Izkazalo se je, da se starejši uporabniki bolje znajdejo na spletnem mestu, ki ima večje število kategorij na prvem nivoju navigacije ter smiselno, jasno in nedvoumno poimenovane glavne kategorije. Elementi, ki se tičejo starostnikov, morajo biti uvrščeni na začetna mesta navigacijskega menija ali pa jih je potrebno izpostaviti na način, da so hitro opazni in dosegljivi. Končne ugotovitve bi lahko pripomogle k hitrejši in učinkovitejši navigaciji starejših na Simobilovem spletnem mestu.

Published in: Internet
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Prenova navigacijske arhitekture spletnega mesta Si.mobil na osnovi metode razvrščanja kartončkov

 1. 1. PRENOVA 
 NAVIGACIJSKE ARHITEKTURE 
 SPLETNEGAMESTASI.MOBIL NAOSNOVI METODE 
 RAZVRŠČANJA KARTONČKOV
 Z NAMENOM IZBOLJŠANJAUPORABNIŠKE IZKUŠNJE STAROSTNIKOV$ Raziskovalna naloga, skupinsko delo! junij 2014!
 2. 2. IZHODIŠČA 
 $ Spletna arhitektura in oblikovanje navigacijskih menijev za starejše! “Glavni razlog za neuporabo svetovnega spleta med starejšimi so slabo prilagojena spletna mesta.”"" – Kurniawan in Zaphiris!
 3. 3. Težave! Predlagane rešitve! Težave z navigacijo tako fizične poti kot navigacije po spletnem mestu.! Neintuitivne oznake spletnih naslovov in povezav lahko vodijo do napačnih informacij ali pa jih popolnoma dezorientirajo. ! Težave z uporabo miške! Opisne oznake, da uporabnik lahko predvideva, kaj bo našel na izbrani povezavi.! Izogibanje plavajočim menijem. ! Poimensko in jasno poimenovanje kategorij v meniju.! Konsistentne navigacije preko celotnega spletnega mesta (manj težav delajo “tab– meniji” kot “index–meniji”).! Manj razvejanih menijev.! Težko najdejo relevantno vsebino, če je na spletnem mestu preveč vsebin. ! „Pregloboka“ arhitektura. ! Za navigacijo porabijo več korakov in časa. ! Dodatni gumbi kot sta “Nazaj” in “Prejšnja stran”.!
 4. 4. METODA RAZISKOVANJA! RAZVRŠČANJE KARTONČKOV ! (CARD SORTING)! •  Metodologija, ki omogoča zajemanje uporabnikovih miselnih modelov organiziranja informacij.! •  Kako si ljudje organizirajo in kategorizirajo svoje znanje? ! 5udeležencev za zaprto razvrščanje kartončkov.! 'Kartice razporedijo v vnaprej 'določene kategorije.! 4 udeleženci za odprto razvrščanje kartončkov. ! 'Kartice razvrstijo v poljubno 'število kategorij in 'poimenujejo kategorije.! Enostavna metoda za odkrivanje optimalne organizacije informacij za potencialne uporabnike spletnega mesta. !
 5. 5. ZBIRANJE PODATKOV! DCA – dnevni center aktivnosti za starejše.! ! ! 40 minut na posameznika + 20 minut priprave.! ! ! 22.4.2014 in 8.5.2014. ! ! ! ! Pomoč pri učenju uporabe interneta.! Moderator! + asistent (zapiski in IT).! Statistična analizia s programom SynCaps! + Analiza kvalitativnih podatkov.! Zajem podatkov s snemalnikom zvoka in fotoaparatom.!
 6. 6. OPIS VZORCA! UDELEŽENEC! SPOL! STAROST! POGOSTOST UPORABE INTERNETA! SAMOOCENA ZNANJA UPORABE INTERNETA (od 1 do 5)! U1! Ž! 61 ! Skoraj vsak dan! 3! U2! Ž! 68! Enkrat ali večkrat na dan! 3! U3! Ž! 65! Nekajkrat na mesec! 1! U4! Ž! 62! Skoraj vsak dan! 3! U9! Ž! 60! Skoraj vsak dan! 4! UDELEŽENEC! SPOL! STAROST! POGOSTOST UPORABE INTERNETA! SAMOOCENA ZNANJA UPORABE INTERNETA (od 1 do 5)! U5! Ž! 64 ! Skoraj vsak dan! 5! U6! Ž! 62! Enkrat ali večkrat na dan! 4! U7! Ž! 59 ! Skoraj vsak dan! 3! U8! M! 60! Enkrat ali večkrat na dan! 5! Udeleženci za zaprto razporejanje kartončkov! Udeleženci za odprto razporejanje kartončkov! Povprečna starost:! 62,3let!
 7. 7. ANALIZA ! zaprtega in odprtega RK! Dendrogram rezultatov testiranja za odprto razvrščanje (7 skupin), N=4! Matrika rezultatov zaprtega razporejanja elementov na drugem nivoju v skupine na prvem nivoju z dodano Si.mobilovo razporeditvijo vsebin kot referenčnim razvrščanjem kartončkov, N=5!
 8. 8. ANALIZA! Kvalitativni vpogled! Pomoč in informacije ! „Ali se mi kaj zaštrika pri računu ali da mi karkoli na telefonu; Pomoč če ne bi znala plačat računa.“! ! “Preveč je v enem!”! Telefoni in naprave! „Ena kartica - nič drugega ne spada sem. Jaz razmišljam o fiksnem telefonu.“! ! “To bi jaz preimenovala v fiksni in mobilni telefoni, ne naprave.”! ! „Naprave me begajo.“! ! Paketi in storitve ! „Tisti paketi, kateri oni prodajajo in nudijo. Zanima me predvsem cena, kaj dobiš zato - na koncu bi prebrala takšno informacijo o ceni in razmerju katerega sklenem.” ! ! “Aha, ta paket pomeni, da je toliko drag, da se lahko potem odločim za svoje potrebe in nekako za storitve. Telefoni in naprave so običajno pri paketih.“! „Število kartončkov je preveliko. Tudi ponavljajo se.“! „Nagradne igre - kaj ste si vi študenti izmišljali.“! Mobilni internet! “Mobilni internet mi pomeni, kot da imam mobilni internet na telefonu. Pripomoček, če to kar rabiš in te zanima.”!
 9. 9. 1! KLJUČNE UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA! Paket Senior ni dovolj izpostavljen! •  Vsebine o paketu Senior trenutno najdemo šele na tretjem nivoju navigacijskega menija, kar nikakor ne ustreza željam in potrebam ciljnega segmenta starejših. ! •  Kartonček Paket SENIOR so sodelujoči razdelili kar v tri različne kategorije, kljub temu pa je bil kartonček vedno uvrščen na prvo mesto v izbrani kategoriji.! •  Nezadostna izpostavljenost ponudbe tudi mlajšim uporabnikom, ki so podporniki starejših in lahko pomembno vplivajo na izbiro mobilnih naprav svojih starejših sorodnikov.!
 10. 10. 3! 2! KLJUČNE UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA! Premalo število kategorij na prvem nivoju navigacije in preveč podobnih vsebin na drugem nivoju! Slabo poimenovane kategorije na prvem nivoju navigacije ! •  Večina udeležencev zaprtega RK se je pritožila nad številom kategorij, ki so na voljo za razvrstitev tako velikega števila med seboj zelo različnih elementov.! •  Pri odprtem RK so vsi udeleženci spontano oblikovali več kot štiri kategorije oz. skupine.! •  Udeleženci so imeli občutek, da se vsebine na karticah ponavljajo.! •  Trenutno imena v meniju predstavljajo zelo široko kategorijo možnih informacij, kar povzroča težave pri mapiranju vsebin, ki naj bi se tam pojavile (udeleženci so jim pripisli zelo različne vsebine).! •  Največje težave sta povzročali kategoriji Pomoč in informacije in Telefoni in naprave.!
 11. 11. Mobilni telefoni in naprave! • mobilni telefoni! • tablični in prenosni računalniki! • re.misli okolju prijazne naprave! Ponudba paketov! • paketi z naročnino! • paketi brez naročnine! • paket Senior! Mobilni internet! • mobilni internet z naročnino! • mobilni internet brez skrbi ! • naprave za mobilni internet! • internetna telefonija! Upravljanje z naročniškim razmerjem! • moj Si.mobil! • kako Si.mobil upravlja s posameznikovem naročniškim razmerjem! • prehodi med naročniškimi paketi! • plačevanje računov! • vse cene na enem mestu! • vsi obrazci na enem mestu! • nadzor porabe! • tujina z naročnino! Ugodnosti in pripomočki! • akcije in ugodnosti ! • nagradne igre! • Si.mobilove senior urice! • priročno! • aplikacije! • pomoč pri nastavitvah na daljavo! • imenik! • kalkulator prenosa podatkov! Koristne informacije in kontakt! • sporočila! • klici! • pošiljanje SMS/MMS- ov preko družabnih omrežij! • nasveti in informacije o varni uporabi mobilnih telefonov! • mobilna pošta! • plačevanje in nakup! • prestopite k Si.mobilu! • obdržite svojo številko! • pokritost! • vprašajte nas! • prodajna mesta! • servis mobilnih telefonov in naprav! • kontakt! PREDLOGNOVEGA MENIJA!
 12. 12. Za hitrejši in enostavnejši pregled vsebine menijev predlagamo spustni meni, ki se ob kliku miške prikaže na prvi strani. !! S tem izboljšamo jasnost navigacije drugega nivoja, ki se trenutno odpira na levi strani šele po tem, ko kliknemo na meni in se naloži nova podstran.!
 13. 13. Mentor Andraž Petrovčič Projektna vodja Maša Crnkovič Člani raziskovalne ekipe Andrej Bergant, Maša Crnkovič, Sabina Čarman, Miha Gams, Justina Ipavec, Manca Jeras in Mojca Žnidarič

×