Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kopírování objektu

1,252 views

Published on

Kopírování souboru

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Kopírování objektu

  1. 1. Kopírování souborů
  2. 2. kopírování objektu – soubor/složka Vytvoření duplicity objektu použiji funkci Kopírovat a Vložit. Kopírovat a vložit lze provést těmito způsoby: 1. Kliknutím na označený objekt pravým tlačítkem myši = vyvolání nabídkového menu = zvolím Kopírovat (objekt se uloží do virtuální schránky). Tam, kam chci kopii umístit (na ploše nebo ve složce) kliknu pravým tlačítkem myši do prázdného místa = vyvolání nabídkového menu = zvolím Vložit (vloží objekt ze schránky). 2. Kliknutím na příslušný objekt levým tlačítkem myši na ploše nebo ve složce a stisknutím klávesy CTRL+C – tímto se objekt umístí do tzv. schránky a čeká na ,,vyvolání“. Kopii vložím tak, že kliknu do prázdného místa na ploše nebo ve složce a stisknu CTRL+V.
  3. 3. Procvičení na úkolu 1. Vytvořte na ploše soubor typu List Microsoft Excel, pojmenujte ho Výdaje 2. Vytvořte na ploše složku a pojmenujte ji Domácnost 3. Do složky domácnost vytvořte kopii souboru Výdaje
  4. 4. Procvičení na úkolu 1. Kliknu na výdaje pravým tlačítkem a zvolím kopírovat. 2. Otevřu složku Domácnost a zde kliknu do prázdného místa a kliknu pravým tlačítkem myši, zvolím vložit. 3. Vznikne kopie souboru výdaje – soubor mám na ploše a jeho kopii ve složce. pozn: Použití klávesových zkratek: kliknu jednou levým tlačítkem na soubor výdaje (tím se soubor označí) a poté stisknu zároveň klávesy ctrl+c. Otevřu složku domácnost a zde kliknu do prázdného místa a stisknu zároveň ctrl+v.

×