Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2.yeni edebiyati-sunu

4,958 views

Published on

2 YENİ ŞİİRİ

Published in: Education
 • Login to see the comments

2.yeni edebiyati-sunu

 1. 1. 1 1940 Sonrası Şiiri
 2. 2. İkinci Yeni’nin Doğuşunda Rol Oynayan Etkenler  İkinci Yeni Demokrat Parti döneminin sosyal ve siyasal şartları altında doğmuş bir harekettir.  Ayrıca İkinci Dünya Savaşı’nın getirdiği bunalımlı yıllar, ekonomik kriz, fakirlik, ideolojik çatışmalar İnönü döneminin sosyal/siyasal ortamı bu hareketin oluşumunu etkiler. 2
 3. 3. İkinci Yeni’nin Doğuşunda Rol Oynayan Etkenler  Bazı eleştirmenler (Asım Bezirci, Attila İlhan vb.) İkinci Yeni’nin doğuşunu Demokrat Parti’nin baskılarına bağlarlar.  Bazıları ise, dönemin sosyal, siyasal şartlarıyla ilişkili olduğu, görüşünü savunurlar. Fakat en önemli sebeplerden biri de ‘İkinci Yeni öncesindeki şiir anlayışlarının yetersizliği ve tıkanmasıdır.’ (Karaca 2005: 134). 3
 4. 4. İkinci Yeni’nin Doğuşunda Rol Oynayan Etkenler  Genellikle bu hareketin Garip şiirine ve Toplumcu Gerçekçi şiire tepki olarak doğduğu görüşü öne sürülür.  Mehmet H. Doğan, bu şiirin doğuşunu Garip şiirinin zamanla yozlaşmış olmasına bağlar.  İlhan Berk İkinci Yeni’nin Garip şiirine tamamen karşı olduğunu söyler.  Çünkü Garip şiiri anlama dayalı şiirdir.  İkinci Yeni anlama karşıdır.  Garip şiiri konuşma dilini savunur fakat İkinci Yeni konuşma diline karşıdır.  Garip şiiri salt şiirden yana değildir, İkinci Yeni salt şiirdir. 4
 5. 5. İkinci Yeni’nin Doğuşunda Rol Oynayan Etkenler  İkinci Yeni Hareketi’nin doğmasındaki bir başka etmen ise ‘Batı sanatından ve edebiyatından gelen etkilerdir.’ (Karaca 2005: 136).  İkinci Yeniciler çeşitli yazı ve söyleşilerde Batılı şair, ressam ve müzisyenlerden bahsederler. Poetikalarına bakıldığında Batı şiirinden, Sürrealistlerden ve resim, müzik, sinemadan etkilendikleri görülür.  İlhan Berk’in Toplumcu Gerçekçi çizgiyi, Edip Cansever ve Turgut Uyar’ın Garip şiirini, Sezai Karakoç’un hececi şiiri terk edip yeni bir yol izlemeleri; onların önceki poetik yolları yetersiz gördüklerine işaret eder. 5
 6. 6. İkinci Yeni Hareketinin Türk Şiirine Getirdiği Yenilikler  İkinci Yeni ile birlikte Türk şiirinin büyük bir değişim yaşadığı görülür.  İkinci Yeni’nin getirdiği yenilikler öncelikle kendini dilde gösterir. Bu alışılagelen şiir dilinden bir sapmadır.  Bu konuda İlhan Berk ve Ece Ayhan en ileriye giden isimlerdir.  Ece Ayhan “mevcut sesler, harfler, kelimeler yetmiyor bana” diyerek yeni kelimeler ve söyleyişler türetmiştir.  Örnek:  cehennette  aparthanlarda 6
 7. 7. İkinci Yeni Şiirinin Genel özellikleri  İkinci Yeni şiiri, imgeci bir şiirdir. Bu yüzden ilk okunduğunda pek anlaşılmaz ve okuyucudan hazırlık dönemi geçirmesini ister.  Kentli küçük insan tipinin çizilmesine ve bu tipin Süleyman Efendi tiplemesinde olduğu gibi idolleştirilmesine son verirler.  Duyguya ve çağrışıma dayanarak şiirin içsel zenginliğini daima yeni yorumlara okumalara açık bırakırlar.  Garip şiiri yoksul çoğunluğun yaşama koşullarını ve zevk anlayışını dikkate alırken, İkinci Yeni daha çok aydın kesimin ve elit tabakanın zevkine hitap eder. 7
 8. 8. İkinci Yeni Şiirinin Genel özellikleri  Şiiri, diğer sanatlarla yakın ilişkiye sokarlar. Dolayısıyla musiki ve özellikle de resme ait görsel imgelerin hazır imge rezervlerinden yararlanırlar.  Bilinçaltı otomatizmine yönelerek; şiiri aklın, ahlâki endişelerin, yasaların ve alışılmış her türlü sınırlayıcı, baskıcı düzeneklerin dışına çıkarmak isterler.  Eşya, görünüm ve insanı gerçeküstücülükten daha aşırı bir soyutlama ile anlatmayı amaç edinmişlerdir. 8
 9. 9. İkinci Yeni Şiirinin Genel özellikleri  Folklora karşı çıkarak; nükte, şaşırtmaca ve tekerlemelerden uzaklaşılmıştır.  Cemal Süreyya bu konuda Folklor Şiire Düşman adlı makaleyi yazmıştır .  “İkinci Yeni” ismini topluluğa veren isim; Muzaffer Erdost’tur. 9
 10. 10. SEZAİ KARAKOÇ CEMAL SÜREYYA TURGUT UYAR ECE AYHAN EDİP CANSEVER İLHAN BERK 10 SANATÇILARI
 11. 11. EDİP CANSEVER(1928-1986)  1957’de yayınlanan ‘Yerçekimli Karanfil’ ile kendisine özgü bir şiir evreni kurmuş; 2.Yeni akımının özgün örneklerini vermiştir.  ‘Dize İşlevini Yitirdi’ gerekçesiyle yeni arayışlara yönelmiştir. ESERLERİ;  Gül Dönüyor Avucumda ― Düz Yazı  İkindi Üstü,Dirlik Düzenlik,Yerçekimli Karanfil,Umutsuzlar Parkı,Petrol,Sevda ile Sevgi,İlkyaz Şikayetçileri . . . ― Şiirler 11
 12. 12. SEZAİ KARAKOÇ (1933 - …)  Başlangıçta 2. Yeni şairleri arasında yer alan sanatçı sonraları iyice mistisizme ve içsele yönelmiştir. Din ve İnanç yoluyla fizik ötesi kaygıları yenmiş mistik bir şairdir. ESERLERİ;  Mağara ve Işık – Şiir Düzyazı / Tarihin Yol Ağzında – Röportaj  Yunus Emre, M. Akif, Mevlana – İnceleme  Meydan Ortaya Çıktığında , Portreler – Öykü  Yazılar , Ölümden Sonra Kalkış, Makamda – Deneme  Körfez, Şahdamar , Hızır’la 40 Saat , Sesler , Alın Yazısı Saati – Şiir 12
 13. 13. TURGUT UYAR (1927 – 1985)  1945 şiiri biçim ve öz bakımından yenileştiren şairlerin en güçlülerindendir.  Lirik şiirin geleneksel sınırlarını zorlamıştır.  Günümüzde Türkçeyi en güzel kullanan şairler arasındadır. ESERLERİ;  Bir Şiirden – İnceleme  Arz-ı Hal , Türkiye'm , Dünyanın En Güzel Arabistan’ı , Tütünler Islak , Her Pazartesi . . . - Şiir 13
 14. 14. ECE AYHAN ( 1931 – 2002 )  2. Yeni şiirinin en önemli temsilcisi olarak gösterilse de kendisi ‘İkinci Yeni’ tanım yerine ‘Sivil Şiir’ önerdi ve kullanıldı.  Günümüz Türk şiirinin modern ustalarından biridir.  Her şiirinde hem şiir hem Türkiye üzerin görüşlerini anlatır. ESERLERİ;  Yurt Sual , Bakışsız Bir Kedi Kara , Sivil Şiirler , Çok Eski Adıyladır , Devlet ve Tabiat . . . 14
 15. 15. CEMAL SÜREYYA ( 1931 – 1990 )  Geleneğe karşı olmasına rağmen , geleneği şiirinde en güzel kullanan şairlerden birisidir.  Kendine özgü söyleyiş biçimi şaşırtıcı buluşlarıyla zengin birikimi ile duyarlı , çarpıcı , yoğun , diri imgeleriyle İkinci Yeni şiirin en başarılı örneklerini vermiştir. ESERLERİ;  Üvercinka , Göçebe , Sevda Sözleri , Güz Bitiği - Şiir  Günü Birlik , Şapkam Dolu Çiçekle - Deneme  Üstü Kalsın , 999.Gün - Günlük  100 Aşk Şiiri , Mülkiyeli Şairler - Antoloji  Onüç Günün Mektupları , Folklor Şiire Düşman - Düz Yazı 15
 16. 16. İLHAN BERK ( 1918 – 2008 ) ESERLERİ;  Başlangıcından Bugüne Kadar Beyit , Mısra Antolojisi - Antoloji  Güneşi Yakanların Selamı , Günaydın Yeryüzü , İstanbul Kitabı , Türkiye Şarkısı - Şiir 16
 17. 17. M.Emre Çelik 17

×