Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sejarah Tingkatan 2: Bab1

36,877 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

Sejarah Tingkatan 2: Bab1

 1. 1. SEJARAHSEJARAH TINGKATAN 2TINGKATAN 2 KUMPULAN 9KUMPULAN 9
 2. 2. Bab 1: Kedudukan StrategikBab 1: Kedudukan Strategik Mendorong Penguasaan BritishMendorong Penguasaan British • Pertapakan SHTI di Pulau PinangPertapakan SHTI di Pulau Pinang • Tipu Helah Francis Light bagi mendapatkanTipu Helah Francis Light bagi mendapatkan Pulau PinangPulau Pinang • SHTI Mengambil Seberang PeraiSHTI Mengambil Seberang Perai • Pertapakan SHTI di SingapuraPertapakan SHTI di Singapura • Perpecahan Kepulauan MelayuPerpecahan Kepulauan Melayu • Penubuhan dan Pentadbiran Negeri-NegeriPenubuhan dan Pentadbiran Negeri-Negeri SelatSelat
 3. 3. 1.1 Pertapakan SHTI di Pulau Pnang1.1 Pertapakan SHTI di Pulau Pnang Sebab-sebab Pulau Pinang dikehendaki oleh SHTI Pusat Pengumpulan Barang Pelabuhan Persinggahan Pangkalan Tentera
 4. 4. • SHTI memerlukan teh dari China keranaSHTI memerlukan teh dari China kerana mendapat pasaran di Eropahmendapat pasaran di Eropah • China mahukan emas, perak, bijih timahChina mahukan emas, perak, bijih timah dan lada hitam yang terdapat didan lada hitam yang terdapat di Kepulauan MelayuKepulauan Melayu • Pulau Pinang sesuai dijadikan pusatPulau Pinang sesuai dijadikan pusat pengumpulan baranganpengumpulan barangan PUSAT PENGUMPULAN BARANG
 5. 5. • Menyediakan bekalan air, makanan danMenyediakan bekalan air, makanan dan kemudahan membaiki kapalkemudahan membaiki kapal • Pulau Pinang sesuai dijadikan tempatPulau Pinang sesuai dijadikan tempat berlindung sementara menungguberlindung sementara menunggu peralihan angin monsunperalihan angin monsun PELABUHAN PERSINGGAHAN
 6. 6. • British dan Perancis bersaing untukBritish dan Perancis bersaing untuk menguasai perdagangan di Indiamenguasai perdagangan di India • Pulau Pinang sesuai dijadikan pangkalanPulau Pinang sesuai dijadikan pangkalan tentera untuk mempertahankantentera untuk mempertahankan penempatan British di Indiapenempatan British di India Pangkalan Tentera
 7. 7. Kedaulatan Kedah Tercabar Ancaman Bugis Ancaman Siam
 8. 8. • Tunku Abdullah dilantik menjadi Raja Muda KedahTunku Abdullah dilantik menjadi Raja Muda Kedah • Kerabat diraja tidak bersetuju kerana beliau bukan anakKerabat diraja tidak bersetuju kerana beliau bukan anak gaharagahara • Kerabat diraja Kedah berpakat dengan Bugis menentangKerabat diraja Kedah berpakat dengan Bugis menentang Sultan KedahSultan Kedah • Raja Ali Haji menyerang Kuala Kedah dan Alor SetarRaja Ali Haji menyerang Kuala Kedah dan Alor Setar • Sultan Kedah berundur ke KangarSultan Kedah berundur ke Kangar • Sultan minta bantuan Firma Jourdain Sullivan and DeSultan minta bantuan Firma Jourdain Sullivan and De SouzaSouza • Francis Light dihantar untuk berunding. PerjanjianFrancis Light dihantar untuk berunding. Perjanjian membenarkan Firma berniaga di Kuala Kedahmembenarkan Firma berniaga di Kuala Kedah • Sebagai balasan, Firma bersetuju memberi bantuanSebagai balasan, Firma bersetuju memberi bantuan ketenteraan kepada Kedahketenteraan kepada Kedah • Perjanjian dibatalkan kerana Firma mungkir janji.Perjanjian dibatalkan kerana Firma mungkir janji. Ancaman Bugis
 9. 9. • Kedah menghentikan penghantaran bungaKedah menghentikan penghantaran bunga emas ke Siam semasa Perang Siam – Burma.emas ke Siam semasa Perang Siam – Burma. • Siam menuntut bunga emas dan tenagaSiam menuntut bunga emas dan tenaga manusia setelah perang tamat.manusia setelah perang tamat. • Bimbangkan ancaman Siam, Sultan AbdullahBimbangkan ancaman Siam, Sultan Abdullah minta bantuan SHTIminta bantuan SHTI • Sultan Kedah menawarkan Pulau PinangSultan Kedah menawarkan Pulau Pinang sekiranya SHTI sanggup melindungi Kedah.sekiranya SHTI sanggup melindungi Kedah. Ancaman Siam
 10. 10. Peta menunjukkan Kedah menghadapi ancaman Daripada Siam, Burma dan Bugis.
 11. 11. 1.1. Mengapa SHTI ingin memiliki Pulau PinangMengapa SHTI ingin memiliki Pulau Pinang pada kurun ke-18?pada kurun ke-18? AA Meluaskan wilayahMeluaskan wilayah BB Mengawal perdaganganMengawal perdagangan CC Memonopoli barangan importMemonopoli barangan import DD Menjadi pusat pengumpulan bahanMenjadi pusat pengumpulan bahan mentahmentah LATIHANLATIHAN
 12. 12. BaranganBarangan NegeriNegeri TehTeh ChinaChina 2. Jadual di atas menerangkan tentang barangan yang diperlukan oleh SHTI dari China. Sebagai tukarannya, China memerlukan I perak II sutera III bijih besi IV lada hitam A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV LATIHANLATIHAN
 13. 13. 3.3. Selepas peristiwa Perang Siam – Burma tamat, Siam menuntutSelepas peristiwa Perang Siam – Burma tamat, Siam menuntut Kedah menghantarKedah menghantar I wangI wang II bunga emasII bunga emas III tenaga manusiaIII tenaga manusia IV bekalan bahan mentahIV bekalan bahan mentah AA I, II dan IIII, II dan III BB I, II dan IVI, II dan IV CC I, III dan IVI, III dan IV DD II, III dan IVII, III dan IV LATIHANLATIHAN
 14. 14. 1.2 Tipu Helah Francis Light bagi Mendapatkan Pulau Pinang1.2 Tipu Helah Francis Light bagi Mendapatkan Pulau Pinang Sultan Abdullah menawarkan Pulau Pinang Kepada SHTI Sultan Abdullah menawarkan Pulau Pinang Kepada SHTI Francis Light menandatangani Perjanjian Inggeris-Kedah dengan Sultan Abdullah pada 1786 Francis Light menandatangani Perjanjian Inggeris-Kedah dengan Sultan Abdullah pada 1786 PERJANJIAN INGGERIS-KEDAH 1786
 15. 15. PERJANJIAN INGGERIS – KEDAH 1786 Antara syarat perjanjian ialah: 1. SHTI membantu Kedah sekiranya Kedah diserang oleh musuh. 2. SHTI tidak boleh melindungi musuh Kedah. 3. SHTI akan membayar sebanyak 30 000 dolar Sepanyol setahun kepada Sultan sebagai pampasan. KESAN • 11 Ogos 1786, Francis Light menduduki Pulau Pinang. • Pulau Pinang dinamakan Prince of Wales Island. • Petempatan mereka dinamakan Georgetown.
 16. 16. •SHTI Mungkir Janji • 1786 – Siam mengancam Kedah • SHTI enggan memberi bantuan kepada Kedah dengan alasan: (a) tidak terlibat dalam perjanjian 1786 (b) menjaga kepentingan perdagangan dengan Siam • Sultan mendesak Francis Light meninggalkan Pulau Pinang tetapi Francis Light enggan • Sultan Abdullah menyediakan angkatan laut di Seberang Perai untuk menyerang Pulau Pinang • Baginda mendapat bantuan dari Riau, Siak dan Selangor • Francis Light mendapat bantuan tentera British
 17. 17. KESAN Sultan Abdullah tewas Terpaksa menandatangani Perjanjian Persahabatan SHTI menduduki Pulau Pinang secara rasmi George Leith dilantik menjadi Gabenor Pulau Pinang yang pertama
 18. 18. 1.1. Mengapa SHTI bimbang kepentingan perdaganganMengapa SHTI bimbang kepentingan perdagangan mereka di Semenanjung Tanah Melayu akan terjejas?mereka di Semenanjung Tanah Melayu akan terjejas? AA Ancaman SiamAncaman Siam BB Ancaman BugisAncaman Bugis CC Dasar jajahan PerancisDasar jajahan Perancis DD Dasar monopoli BelandaDasar monopoli Belanda LATIHANLATIHAN
 19. 19. Tahun 1791 Sultan Kedah menyediakan angkatan laut di Seberang Perai untuk menyerang Pulau Pinang 2. Berdasarkan rajah di atas, Sultan Kedah telah mendapat bantuan daripada I Riau II Acheh III Perak IV Selangor A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV LATIHANLATIHAN
 20. 20. 1.3 SHTI Mengambil Seberang Perai1.3 SHTI Mengambil Seberang Perai Kepentingan Seberang Perai Kepada SHTI Benteng Pertahanan Pulau Pinang Tanahnya subur sesuai untuk pertanian bagi menampung keperluan makanan di Pulau Pinang
 21. 21. Sultan Dziauddin Meminta bantuan SHTI untuk menghadapi Ancaman Siam Baginda terpaksa Menandatangani Perjanjian Persahabatan Dan Perikatan Dengan SHTI SHTI menduduki Seberang Perai Secara rasmi dan Ia dinamakan Province Wellesly. i) Siam menyerah Kedah pada Nov. 1821 ii) SHTI mungkir janji untuk memberi bantuan Siam berjaya Menakluk Kedah Perjanjian Burney 1826 antara Raja Siam, dan Henry Burney di Bangkok
 22. 22. Perjanjian Persahabatan Dan Perikatan 1800 1. Sultan Kedah menyerahkan Seberang Perai. 2. SHTI membayar 10 000 dolar Sepanyol setahun bagi Pulau Pinang dan Seberang Perai.
 23. 23. Perjanjian Burney 1826 1. British mengiktiraf ketuanan Siam terhadap Kedah. 2. Sultan Kedah, Sultan Ahmad Tajuddin II tidak dibenarkan tinggal di Kedah, Pulau Pinang, Seberang Perai, Perak, Selangor dan Burma. 3. British tidak akan membantu Sultan Kedah menyerang Siam dan jajahan takluknya. 4. British akan menghantar balik Sultan Kedah yang berlindung di Pulau Pinang ke Kedah, dan Kedah hendaklah membayar ufti bunga emas kepada Siam. 5. Siam mengiktiraf pendudukan British di Pulau Pinang dan Seberang Perai.
 24. 24. 1.1. Mengapakah pihak British mengambil Seberang PeraiMengapakah pihak British mengambil Seberang Perai daripada Sultan Abdullah pada tahun 1791?daripada Sultan Abdullah pada tahun 1791? AA Benteng mempertahankan Pulau PinangBenteng mempertahankan Pulau Pinang BB Mempermudah jualan barang-barangMempermudah jualan barang-barang CC Tempat penyimpanan kapal dagangTempat penyimpanan kapal dagang DD Menjadi pusat pembekal senjataMenjadi pusat pembekal senjata LATIHANLATIHAN
 25. 25. PERTAPAKAN SHTI DI SINGAPURAPERTAPAKAN SHTI DI SINGAPURA FAKTOR-FAKTOR SHTI MEMERLUKAN SINGAPURA Pelabuhan Pulau Pinang gagal dimajukanPelabuhan Pulau Pinang gagal dimajukan British terpaksa memulangkan semula Melaka daBritish terpaksa memulangkan semula Melaka dan Kemajuan perdaganganKemajuan perdagangan
 26. 26. Pelabuhan strategik diperlukan untukPelabuhan strategik diperlukan untuk menguasai laluan perdagangan antaramenguasai laluan perdagangan antara China dan IndiaChina dan India
 27. 27. Pelabuhan Pulau Pinang gagal dimajukanPelabuhan Pulau Pinang gagal dimajukan kerana terlalu jauh ke utara Selat Melaka.kerana terlalu jauh ke utara Selat Melaka.
 28. 28. • British mengambil alih Melaka dan BetawiBritish mengambil alih Melaka dan Betawi daripada Belanda melalui Perjanjiandaripada Belanda melalui Perjanjian Surat-Surat Kew 1795 sehingga tamatSurat-Surat Kew 1795 sehingga tamat Perang Napoleon.Perang Napoleon. • Pedagang British di Betawi dikenakanPedagang British di Betawi dikenakan cukai yang tinggi dan layanan yang burukcukai yang tinggi dan layanan yang buruk apabila Belanda mengambil alih Betawi.apabila Belanda mengambil alih Betawi.
 29. 29. SINGAPURA PANGKALANSINGAPURA PANGKALAN PERDAGANGAN YANG STRATEGIKPERDAGANGAN YANG STRATEGIK • Mengawal laluan perdagangan di SelatMengawal laluan perdagangan di Selat Melaka dan Selat Sunda.Melaka dan Selat Sunda. • Sesuai sebagai pelabuhan bebas untukSesuai sebagai pelabuhan bebas untuk menyaingi Betawi.menyaingi Betawi. • Menyekat kuasa monopoli Belanda diMenyekat kuasa monopoli Belanda di Kepulauan Melayu.Kepulauan Melayu.
 30. 30. • Raffles mencadangkan SHTI membukaRaffles mencadangkan SHTI membuka pangkalan baru di Singapura.pangkalan baru di Singapura. • Raffles menghadapi masalah keranaRaffles menghadapi masalah kerana Sultan Abdul Rahman yang memerintahSultan Abdul Rahman yang memerintah Johor berada di bawah pengaruhJohor berada di bawah pengaruh Belanda.Belanda.
 31. 31. TAKTIK RAFFLES MENGAMBILTAKTIK RAFFLES MENGAMBIL SINGAPURASINGAPURA • Raffles mendarat di Singapura pada 12 Januari 1819.Raffles mendarat di Singapura pada 12 Januari 1819. • Raffles memaksa Temenggung Abdul RahmanRaffles memaksa Temenggung Abdul Rahman menandatangani perjanjian yang membenarkan Britishmenandatangani perjanjian yang membenarkan British membina loji di Singapura.membina loji di Singapura. • Temenggung terpaksa menandatangani perjanjianTemenggung terpaksa menandatangani perjanjian kerana bimbang diserangkerana bimbang diserang.. • Sultan Abdul Rahman tidak bersetuju dengan perjanjianSultan Abdul Rahman tidak bersetuju dengan perjanjian tersebut.tersebut. • Raffles menghidupkan masalah pewarisan takhta antaraRaffles menghidupkan masalah pewarisan takhta antara Sultan Abdul Rahman dengan Tengku Hussein sebagaiSultan Abdul Rahman dengan Tengku Hussein sebagai helah.helah. • Raffles mengiktiraf Tengku Hussein sebagai SultanRaffles mengiktiraf Tengku Hussein sebagai Sultan Johor.Johor.
 32. 32. MASALAH PEWARISAN TAKHTA KERAJAANMASALAH PEWARISAN TAKHTA KERAJAAN JOHORJOHOR SULTAN MAHMUD III (MANGKAT TAHUN 1812) Tengku Hussein ■ Putera sulung ■ Tidak ditabalkan kerana tidak menghadiri upacara pemakaman Sultan Mahmud ■ Berada di Pahang kerana berkahwin Tengku Abdul Rahman ■ Ditabalkan sebagai Sultan Johor atas sokongan pembesar Johor dan Belanda
 33. 33. PERJANJIAN ANTARA TEMENGGUNG ABDUL RAHMANPERJANJIAN ANTARA TEMENGGUNG ABDUL RAHMAN DENGAN STAMFORD RAFFLES PADA 30 JANUARIDENGAN STAMFORD RAFFLES PADA 30 JANUARI 1819.1819. SYARAT-SYARAT PERJANJIAN 1. SHTI boleh mendirikan loji di Singapura. 2. SHTI bersetuju melindungi Temenggung daripada ancaman dalam dan luar negeri. 3. SHTI akan membayar 3000 dolar Sepanyol setahun kepada Temenggung. 4. SHTI tidak akan membenarkan Temenggung membuat hubungan dengan negara Barat yang lain. KESAN 1. SHTI bertapak di Singapura secara rasmi. 2. Kerajaan Johor mempunyai 2 orang sultan iaitu Sultan Hussein di Singapura dan Sultan Abdul Rahman di Lingga.
 34. 34. SOALAN UJI MINDASOALAN UJI MINDA 1. Maklumat di atas merujuk kandungan Surat-surat Kew 1795.1. Maklumat di atas merujuk kandungan Surat-surat Kew 1795. Mengapakah Belanda bertindak demikian?Mengapakah Belanda bertindak demikian? AA Diancam oleh kerajaan BritishDiancam oleh kerajaan British BB Menjaga kepentingan ekonomi BelandaMenjaga kepentingan ekonomi Belanda CC Mengelakkan wilayah tersebut dikuasai PerancisMengelakkan wilayah tersebut dikuasai Perancis DD Wilayah tersebut tidak memberi keuntungan kepada BelandaWilayah tersebut tidak memberi keuntungan kepada Belanda Belanda menyerahkan semua wilayahnya di Timur kepada kerajaan British.
 35. 35. 2. Perjanjian di atas telah mengiktiraf Tengku Hussein2. Perjanjian di atas telah mengiktiraf Tengku Hussein sebagai sultan Johor.sebagai sultan Johor. Siapakah X?Siapakah X? AA George LeithGeorge Leith B Francis LightB Francis Light C J. G DavidsonC J. G Davidson D Stamford RafflesD Stamford Raffles Perjanjian 6 Februari1819 Tengku Hussein X
 36. 36. 3. Peristiwa di atas telah menimbulkan bantahan3. Peristiwa di atas telah menimbulkan bantahan daripada Belanda.daripada Belanda. Mengapakah pihak Belanda bersikap demikian?Mengapakah pihak Belanda bersikap demikian? I Menggugat perdagangan di BetawiI Menggugat perdagangan di Betawi II Menjejaskan keselamatan BelandaII Menjejaskan keselamatan Belanda III British melanggar perjanjian Surat-surat KewIII British melanggar perjanjian Surat-surat Kew IV Singapura berada di bawah pengaruh BelandaIV Singapura berada di bawah pengaruh Belanda A I, dan IIA I, dan II C III dan IVC III dan IV B II dan IIIB II dan III D I dan IVD I dan IV TahunTahun 18191819 PeristiwaPeristiwa Stamford Raffles membuka petempatan diStamford Raffles membuka petempatan di SingapuraSingapura
 37. 37. PERPECAHAN KEPULAUANPERPECAHAN KEPULAUAN MELAYUMELAYU Pertikaian Antara British dan Belanda • Belanda ♦ Mendakwa Singapura berada di bawah pengaruhnya. ♦ Bimbang kemajuan Singapura akan menjejaskan Betawi. British ♦ Enggan menyerahkan Singapura kepada Belanda. ♦ Yakin Singapura berpotensi sebagai pelabuhan bebas dan pangkalan tentera di Kepulauan Melayu. Penyelesaian: Perjanjian Inggeris Belanda 1824 atau Persetiaan London ditandatangani.
 38. 38. 1. Belanda mengiktiraf petempatan British di Singapura. 2. Belanda berjanji tidak akan membuka petempatan baru di Tanah Melayu 3. British menyerahkan Bangkahulu kepada Belanda sementara Belanda menyerahkan Melaka kepada British. 4. British berjanji tidak akan membuka petempatan baru ke selatan Singapura. Perjanjian Inggeris-Belanda 17 Mac 1824Perjanjian Inggeris-Belanda 17 Mac 1824
 39. 39. Kesan PerjanjianKesan Perjanjian Inggeris-Belanda 1824Inggeris-Belanda 1824  Kepulauan Melayu terbahagi kepada 2 kawasan pengaruh.Kepulauan Melayu terbahagi kepada 2 kawasan pengaruh.  British berpeluang meluaskan pengaruhnya di Semenanjung TanahBritish berpeluang meluaskan pengaruhnya di Semenanjung Tanah Melayu tanpa gangguan kuasa Barat yang lain.Melayu tanpa gangguan kuasa Barat yang lain.  British menguasai laluan perdagangan di Selat Melaka.British menguasai laluan perdagangan di Selat Melaka.  Kerajaan Johor berpecah dua iaitu:Kerajaan Johor berpecah dua iaitu: a) Johor dan Singapura di bawah pengaruh Britisha) Johor dan Singapura di bawah pengaruh British b) Kepulauan Riau dan Lingga di bawah pengaruh Belandab) Kepulauan Riau dan Lingga di bawah pengaruh Belanda
 40. 40. SOALAN UJI MINDASOALAN UJI MINDA 1. Pertikaian antara Inggeris dan Belanda yang1. Pertikaian antara Inggeris dan Belanda yang berkaitan dengan Singapura diselesaikanberkaitan dengan Singapura diselesaikan melalui Perjanjian Inggeris-Belanda 1824.melalui Perjanjian Inggeris-Belanda 1824. Perjanjian ini juga dikenali sebagaiPerjanjian ini juga dikenali sebagai A Persetiaan BritishA Persetiaan British B Persetiaan LondonB Persetiaan London C Persetiaan BelandaC Persetiaan Belanda D Persetiaan SingapuraD Persetiaan Singapura
 41. 41. 2. Antara syarat Perjanjian Inggeris-Belanda 1824 ialah I Belanda menyerahkan Betawi kepada British II British menyerahkan Bangkahulu kepada Belanda III Belanda mengiktiraf petempatan British di Singapura IV British berjanji tidak akan membuka petempatan baru ke selatan Singapura A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV
 42. 42. 3. Perjanjian di atas ditandatangani untuk menyelesaikan3. Perjanjian di atas ditandatangani untuk menyelesaikan pertikaian kawasan pengaruh antara pihak Inggeris danpertikaian kawasan pengaruh antara pihak Inggeris dan Belanda.Belanda. Apakah kesan perjanjian tersebut terhadap kerajaan Johor?Apakah kesan perjanjian tersebut terhadap kerajaan Johor? A Diberi kemerdekaanA Diberi kemerdekaan B Diserahkan kepada BelandaB Diserahkan kepada Belanda C Diletakkan di bawah pengaruh BritishC Diletakkan di bawah pengaruh British D Dibahagi kepada dua lingkungan pengaruhD Dibahagi kepada dua lingkungan pengaruh TahunTahun PeristiwaPeristiwa Perjanjian Inggeris-Perjanjian Inggeris- Belanda 1824Belanda 1824 Berlaku pembahagianBerlaku pembahagian kawasan pengaruhkawasan pengaruh British dan Belanda.British dan Belanda.
 43. 43. NEGERI-NEGERI SELAT (NNS)NEGERI-NEGERI SELAT (NNS) 18261826 ■■ PULAU PINANGPULAU PINANG ■■ MELAKAMELAKA ■ SINGAPURA■ SINGAPURA TUJUAN PENUBUHAN:TUJUAN PENUBUHAN: ■■ Menyeragamkan pentadbiranMenyeragamkan pentadbiran ■■ Menjimatkan kosMenjimatkan kos
 44. 44. STRUKTUR PENTADBIRAN NNSSTRUKTUR PENTADBIRAN NNS GABENOR JENERAL BRITISH (DI INDIA) GABENOR NNS RESIDEN KONSULER PULAU PINANG RESIDEN KONSULER SINGAPURA RESIDEN KONSULER MELAKA
 45. 45. FAKTOR PEMINDAHAN PENTADBIRANFAKTOR PEMINDAHAN PENTADBIRAN NNS DARI INDIA KE LONDON TAHUNNNS DARI INDIA KE LONDON TAHUN 18671867 • SHTI di India tidak mengambil berat kebajikan NNSSHTI di India tidak mengambil berat kebajikan NNS • NNS membantah cadangan menghapuskan tarafNNS membantah cadangan menghapuskan taraf pelabuhan bebas di Singapurapelabuhan bebas di Singapura • Kemasukan imigran Cina yang tidak terkawal sertaKemasukan imigran Cina yang tidak terkawal serta wujudnya kegiatan kongsi gelapwujudnya kegiatan kongsi gelap • Pengenalan Akta Mata Wang 1855 merugikan pedagangPengenalan Akta Mata Wang 1855 merugikan pedagang kerana mata wang Sepanyol digantikan dengan rupeekerana mata wang Sepanyol digantikan dengan rupee India yang rendah nilainya.India yang rendah nilainya. • Penduduk tempatan membantah tindakan BritishPenduduk tempatan membantah tindakan British menjadikan NNS sebagai tempat buangan banduan.menjadikan NNS sebagai tempat buangan banduan.
 46. 46. 1. Apakah kesan pengenalan akta mata wang1. Apakah kesan pengenalan akta mata wang tersebut kepada para pedagang?tersebut kepada para pedagang? A Merugikan para pedagangA Merugikan para pedagang B Menyusahkan para pedagangB Menyusahkan para pedagang C Menguntungkan para pedagangC Menguntungkan para pedagang D Memudahkan urusan perdaganganD Memudahkan urusan perdagangan Pengenalan Akta Mata Wang 1855Pengenalan Akta Mata Wang 1855 Mata wang dolar SepanyolMata wang dolar Sepanyol digantikan dengan matadigantikan dengan mata wang rupee India.wang rupee India.
 47. 47. 2. Negeri-negeri di atas telah disatukan membentuk Negeri-Negeri2. Negeri-negeri di atas telah disatukan membentuk Negeri-Negeri Selat.Selat. Mengapakah negeri-negeri tersebut disatukan?Mengapakah negeri-negeri tersebut disatukan? I. Menjimatkan perbelanjaanI. Menjimatkan perbelanjaan II. Menyeragamkan pentadbiranII. Menyeragamkan pentadbiran III. Memudahkan menghadapi seranganIII. Memudahkan menghadapi serangan IV. Mewujudkan pelabuhan yang lebih majuIV. Mewujudkan pelabuhan yang lebih maju A I, dan IIA I, dan II C III dan IVC III dan IV B II dan IIIB II dan III D I dan IVD I dan IV ■ Pulau Pinang ■ Melaka ■ Singapura
 48. 48. 3. Rajah di atas menunjukkan struktur pentadbiran Negeri-Negeri Selat3. Rajah di atas menunjukkan struktur pentadbiran Negeri-Negeri Selat pada tahun 1826.pada tahun 1826. Siapakah Q?Siapakah Q? A Gabenor Negeri-Negeri SelatA Gabenor Negeri-Negeri Selat B Leftenan GabenorB Leftenan Gabenor C Leftenan JeneralC Leftenan Jeneral D Residen JeneralD Residen Jeneral Gabenor Jeneral British X Residen Konsuler Residen Konsuler Residen Konsuler
 49. 49. TAHNIAH JAWAPANTAHNIAH JAWAPAN ANDA BETULANDA BETUL
 50. 50. Cuba Lagi.Cuba Lagi.
 51. 51. TAMATTAMAT SEKIAN TERIMA KASIHSEKIAN TERIMA KASIH DIHASILKAN OLEH:DIHASILKAN OLEH: PN. HAMIDAH MOHD AMINPN. HAMIDAH MOHD AMIN PN. ZARINAH TALIBPN. ZARINAH TALIB PN. KHAIRUNNISA’ CHE’ MAYPN. KHAIRUNNISA’ CHE’ MAY PN. NAMRAH AHMEDPN. NAMRAH AHMED

×