Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kata Ganti Nama Diri

  • Login to see the comments

Kata Ganti Nama Diri

  1. 1. KATA GANTI NAMA DIRIPilih perkataan yang paling sesuai untuk diisikan ke tempat kosong dalam ayat di bawah ini.Soalan 1 berdasarkan Gambar 1 7 “____ lah ibu dan bapa yang sangat ____ sayangi,” kata adik-beradik kembar itu. A Mereka…kami B Beliau…saya C Kalian…kita D Kamu…kami 8 “Jika ____ hendak merasa bisa kerisku, sila tampil ke depan,” kata Pendekar Ali kepada orang-orang yang mengepungnya. A kamu C kalian Gambar1 B anda D tuanku1 Sebaik-baik sahaja tiba di rumah, 9 “Cikgu Suzana menyuruh ___ membawa ___ --------dimarahi bapanya kerana bermain menemuinya di bilik guru,” kata Azura dan hujan. sehingga basah kuyup. Linda kepada Ajja. A dia C mereka A kita…awak B beliau D kalian B saya… kamu C kami… kamu2 “Kedatangan ini besar hajatnya,” D kami… kalian kata Mak Milah kepada Datuk Temenggung. A saya C patik 10 “Bilakah ___ mahu datang ke rumah ____?” B hamba D pancar Ros bertanya kepada Yati. A saya…awak3 Pemuliharaan dan pemeliharaan alam sekitar B dia…kita menjadi tanggungjawab bersama. C awak…saya A kita C mereka D kami…mereka B awak D dia 11 “____menangis kerana dimarahi ibunya,” kata4 Halim memarahi adiknya kerana Laila. menconteng bukunya. A Kamu C Dia A beliau C dia B Kami D Mereka B mereka D kamu 12 Badaruddin merokok . ____ dirotan oleh guru5 Ibu dan ayah baru sahaja pulang dari tempat disiplin. kerja. kepenatan. A Beliau C Dia A Dia C Beliau B Baginda D Awak B Kalian D Mereka 13 “_____ akan berhimpun di sini,” kata Wong6 “Datuk, ___ telah dititahkan oleh ___ supaya kepada rakan-rakannya. menyerahkan pakaian ini kepada datuk,” kata A Anda C Saya Tun Jenal kepada Bendahara Tun Mutahir. B Kami D Kita A beta…baginda B patik…tuanku C hamba…tuanku D kita…baginda
  2. 2. Soalan 14 berdasarkan Gambar 2 14 Kalau ____ sepakat semua pekerjaan akan menjadi senang. A kita C aku B kami D dia 15 “Segala suruhan Datuk Laksamana telah ______ sempurnakan,” kata Hang Jebat. A saya C hamba Gambar 2 B beta D patik Jawapan 1A 2B 3A 4C 5D 6C 7A 8C 9C 10 C 11 C 12 C 13 D 14 A 15 C

×