Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Elasticity of Demand (Filipino)

156,536 views

Published on

Elastisidad ng Demand

Ang elastisidad ng demand ay ang bahagdan na pagbabago sa dami ng demand ayon sa pagbabago ng presyo.

Uri ng Elastisidad ng Demand:
1. Elastic
2. Unitary Elastic
3. Inelastic
4. Perfectly Elastic
5. Perfectly Inelastic

Published in: Economy & Finance
 • Unlock The Universe & Get Answers You Seek Today In Your FREE Tarot Reading. DO THIS FIRST... To get the most out of your tarot reading, I first need you to focus your intention - this concentrates the energy on the universe to answer the questions that you most desire the answers for. Take 10 seconds to think of your #1 single biggest CHALLENGE right now. (Yes, stop for 10 seconds, close your eyes, and focus your energy on ONE key problem) Ready? Okay, let's proceed. ☺☺☺ https://url.cn/YtemTEAx
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • About 2 months ago when I started your program my blood sugar count was at 332... Just today I was given my results from my last physical and can report that my blood sugar count is 110.  http://t.cn/A6vI6Tyi
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39sFWPG ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/39sFWPG ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (2019 Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/tpfdr72 } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/tpfdr72 } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { https://tinyurl.com/tpfdr72 } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/tpfdr72 } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/tpfdr72 } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://tinyurl.com/tpfdr72 } ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Elasticity of Demand (Filipino)

 1. 1. Ang Elastisidad ng Demand Group III – Ang Kartel
 2. 2. Ano ang Elastisidad? Ito ay isang paraan upang masukat ang pagtugon ng mamimili sa pagbabago ng presyo.
 3. 3. Elastisidad ng Demand Ang elastisidad ng demand ay ang bahagdan na pagbabago sa dami ng demand ayon sa pagbabago ng presyo.
 4. 4. Uri ng Elastisidad ng Demand Elastic Demand Unitary Elastic Demand Inelastic Demand Perfectly Inelastic DemandPerfectly Elastic Demand
 5. 5. Elastic Demand Ang pagbabago sa dami ng demand ay higit kaysa sa pagbabago ng presyo. DEMAND PRICE
 6. 6. Elastic Demand (TANDAAN!) MGA PRODUKTO NA MARAMING KAHALILI O KAPALIT.
 7. 7. Elastic Demand (Halimbawa) Kung tumaas ang presyo ng gelatin sa P5 na naging P10, ang mga mamimili nito ay maghahanap ng mas mura o kapalit sa P10 tulad ng turon.
 8. 8. Unitary Elastic Demand Ang pagbabago sa dami ng demand at presyo ay magkatumbas. DEMAND PRICE
 9. 9. Unitary Elastic Demand (TANDAAN!) MGA PANGANGAILANGANG PANLIPUNAN (REQUIREMENT) GAYA NG EDUKASYON
 10. 10. Unitary Elastic Demand (Halimbawa) Edukasyon. Tumaas man o bumaba ang matrikula sa paaralan, ganoon parin ang bilang ng mga papaaralin ng magulang.
 11. 11. Inelastic Demand Ang pagbabago sa dami ng demand ay mas maliit sa pagbabago sa presyo. DEMAND PRICE
 12. 12. Inelastic Demand (TANDAAN!) MGA PANGANGAILANGAN SA PAGKONSUMO
 13. 13. Inelastic Demand (Halimbawa) Ang pamilya Rosario ay nakakaubos ng dalawang takal ng bigas sa isang araw. Kahit tumaas ang presyo ng bigas, dalawang takal parin ang bibilhin dahil ito ang kanilang kinukonsumo.
 14. 14. Natalakay na natin ang tatlong mga nauna at napansin na naka-depende ang mga ito sa isa’t isa. Subalit ang dalawang huling talakayin natin ay independent at hindi naaapektuhan ng pagbabago kaya tinawag itong “perfectly” elastic at inelastic.
 15. 15. Perfectly Elastic Demand Maaaring magbago ang dami ng demand kahit na walang pagbabago sa presyo.
 16. 16. Perfectly Elastic Demand (TANDAAN!) MGA MAINTENANCE, PRESKRIPSYON, O REQUIREMENT
 17. 17. Perfectly Elastic Demand (Halimbawa) Ang dami ng binibili na gamot ng isang may diabetes ay ayon sa preskripsyon ng doktor. Kaya kahit magbago ang presyo ng gamot, bibili parin siya ng saktong dami ayon sa sinabi ng doctor, mahal man o mura.
 18. 18. Perfectly Elastic Demand (Halimbawa) Isa pang halimbawa ay ang mga requirements na binigay ng iyong propesor. Kung pinapabili ka ng isang Laboratory Apparatus, kinakailangan mong bumili bumaba o tumaas man ang presyo.
 19. 19. Perfectly Inelastic Demand Ang dami ng demand ay hindi nagbabago kahit pa may pagbabago sa presyo ng produkto.
 20. 20. Unitary Elastic Demand (TANDAAN!) MGA LUXURY GOODS, KAGUSTUHAN
 21. 21. Perfectly Inelastic Demand (Halimbawa) Ito ay karaniwan sa mayayaman dahil may sapat silang pera at hindi iniisip ang presyo ng mga gastusin. Kaya kahit magmahal man ang presyo ng isang damit, bibilhin parin nila ito dahil wala silang pakiaalam sa presyo.
 22. 22. Perfectly Inelastic Demand (Halimbawa) Pwede rin naman ito sa lahat ng mamamayan. Halimbawa, ang isang hayskul ay mahilig magbasketbol at gusto niya bumili ng signature shoes na may pirma ni Lebron James.
 23. 23. Perfectly Inelastic Demand (Halimbawa) Kahit tumaas man ang presyo ng sapatos na ito, papagipunan mo pa rin ito upang mabili ito. Dahil dito, tinatawag na luxury goods ang mga produktong ito.
 24. 24. Sumakatuwid: 1. Elastic Demand – produkto na maraming kahalili o kapalit 2. Unitary Elastic Demand – pangangailangang panlipunan gaya ng edukasyon 3. Inelastic Demand – pangangailangan sa pagkonsumo 4. Perfectly Elastic Demand – maintenance, preskripsyon, requirement 5. Perfectly Inelastic Demand – luxury goods, kagustuhan
 25. 25. Ngunit hindi sa lahat na panahon ay ganito ang nangyayari. Halimbawa: Minsan, kapag tumaas ang matrikula ng paaralan, minararapat ng mga magulang na patigilin muna ang isa at itutuloy na lamang ito pag nakaraos na ang pamilya.
 26. 26. Kaya mayroong isang tiyak na batayan na magagamit kahit ano man ang sitwasyon. Kailangang maging theoretical at gamitin ang formula. Sa lahat ng formula, pinakamadali at tiyak ang midpoint o arc elasticity formula.
 27. 27. Midpoint/ Arc Elasticity Formula Ed = 𝑄2−𝑄1 𝑄1+𝑄2 2 𝑃2−𝑃1 𝑃1+𝑃2 2 Kung saan ang: Q1 naunang dami ng demand P1 dating presyo Q2 bagong dami ng demand P2 bagong presyo
 28. 28. Halimbawa Ang Q1= 6, Q2 = 3, P1 = .50, at P2 = .75 Ed = 𝑄2−𝑄1 𝑄1+𝑄2 2 𝑃2−𝑃1 𝑃1+𝑃2 2 = 3−6 6+3 2 0.75−0.50 0.50+0.75 2 = 3−6 6+3 2 0.75−0.50 0.50+0.75 2 = −3 9 2 0.25 1.25 2 = −3 9 × 1 2 0.25 1.25 × 1 2 = −1 3 × 1 2 0.25 1.25 × 1 2
 29. 29. Halimbawa Ang Q1= 6, Q2 = 3, P1 = .50, at P2 = .75 Ed = −1 6 0.25 2.50 = −1 6 × 0.25 2.50 = −0.25 15 = −0.0167 = 0.0167
 30. 30. Sa naunang halimbawa, ang nakuha natin ay 0.0167. Paano ngayon natin malalaman kung ano ang elastisidad nito? Gagamitin natin ang iba pang batayan sa bawat uri ng elastisidad.
 31. 31. Batayan sa Uri ng Elastisidad: 1. Elastic Demand – (Ed >1) 2. Unitary Elastic Demand – (Ed =1) 3. Inelastic Demand – (Ed <1) 4. Perfectly Elastic Demand – walang batayang theoretical 5. Perfectly Inelastic Demand – walang batayang theoretical
 32. 32. Dahil 0.0167 ang ating nakuha sa paggamit ng formula, masasabi natin ngayon gamit ang mga batayan na ito ay Elastic Demand sapagkat mas maliit ito sa 1. Elastic Demand – (Ed >1)
 33. 33. Ngayon ay alam na natin ang kahulugan, halimbawa, at mga batayan sa paguuri ng elastisidad ng demand.

×