Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
БІБЛІОТЕКИ І ОБ'ЄКТИ
АВТОРСЬКОГО
ПРАВА
БЛАГИМИ
НАМІРАМИ...
Проблеми в діяльності бібліотек, що
потребують вирішення
 - необхідність забезпечення вільного доступу користувачів до
фо...
Заява ІФЛА з питань авторського права в
в електронному середовищі (від імені бібліотечних та
інформаційних працівників сві...
Використання об'єкта права
інтелектуальної власності іншою особою
здійснюється з дозволу особи, яка має
виключне право доз...
Використанням твору є його:
 1) опублікування (випуск у світ);
 2) відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі;
...
Перелік випадків вільного
використання творів
 - репродукування твору без дозволу автора і без
виплати йому винагороди (с...
Дозволено також за умови, що:
 репродукування бібліотеками здійснюється:
- з метою навчання і дослідницьких цілей тільки ...
Бібліотеки можуть надсилати
користувачам електронною поштою
(ЕДД) документи:
 Що не є об'єктом авторського права:
 􀂾 пов...
“оприлюднення” та “опублікування”
ст. 1 Закону.
 «Оприлюднення» - доступність твору для загального
відома, незалежно від ...
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ У
БІБЛІОТЕЦІ
(для користувачів)
Всі ресурси та послуги Ви використовуєте не з
комерційн...
ВИКОРИСТАННЯ “ЧУЖИХ” ЕЛЕКТРОННИХ
РЕСУРСІВ
 Визначення можливості використання
 “Глибокі” посилання
 Отримання дозволів ...
Доктрина чесного використання
(США)
ліберальне ставлення до порушників авторських прав, що роблять це
не з комерційною мет...
Питання до розгляду та
обговорення
 http://lib.kherson.ua/edd.htm - дотримання/порушення
законодавства України про авторс...
 ЧИ ПРАВОМІРНЕ НАДАННЯ
БІБЛІОТЕКАМИ ПОСЛУГИ ЕДД в форматі
МБА за допомоги пересилки бібліотеці
замовнику (абоненту через ...
ЕЛЕКТРОННЕ ЗАМОВЛЕННЯ
ДОКУМЕНТІВ (ЕЗД)
Альтернатива ЕДД?
http://nplu.org/article.php?id=104
Строк дії авторського права
 Строк чинності майнових прав автора на твір визначено в ЦК
України (ст. 446) та Законі Украї...
 Авторське право на твори, створені у співавторстві, діє протягом життя
співавторів і 70 років після смерті останнього сп...
 Бібліотеки України – проти порушень Закону
про авторське право та суміжні права та
неприпустимість отримання прибутків з...
Читайте у блогосфері:
 http://copyrightinthelibrary.wordpress.com/
 http://olga­
methodlibkyiv.blogspot.com/search/label...
 Дякую за увагу!
©Ольга Романюк
2014 р.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Бібліотеки і об'єкти авторського права

 • Be the first to comment

Бібліотеки і об'єкти авторського права

 1. 1. БІБЛІОТЕКИ І ОБ'ЄКТИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА БЛАГИМИ НАМІРАМИ...
 2. 2. Проблеми в діяльності бібліотек, що потребують вирішення  - необхідність забезпечення вільного доступу користувачів до фондів електронних документів і можливостей їх копіювання, репродукування в режимі «офлайн», не порушуючи при цьому права авторів і видавців;  -необхідність надання бібліотекам права на репродукування особливо цінних видань для створення цифрових копій і мікроформ  -усунення обмеження на обсяги копіювання;  -правове забезпечення створення та функціонування електронних бібліотек;  -захист прав користувачів (читачів) бібліотек на вільний доступ до електронних документів;  -захист електронних документів, що надаються в мережах, від несанкціонованого доступу (маркування, криптографія, система- ідентифікатор цифрових об'єктів).
 3. 3. Заява ІФЛА з питань авторського права в в електронному середовищі (від імені бібліотечних та інформаційних працівників світу (1996)  - бібліотекам належить головна роль у забезпеченні доступу до електронної інформації; - на основі Бернської конвенції та інших угод про авторське право внести в національне законодавство положення, що забезпечують рівні можливості використання електронної та друкованої інформації, а також закріпити за бібліотеками та архівами можливість переведення в машинозчитувану форму текстів та зображень, що охороняються авторським правом з метою забезпечення їх збереження та консервації; - електронна інформація повинна бути доступна, безкоштовно і безперешкодно, у формі копіювання електронних документів, що охороняються авторським правом для особистого користування або в культурних та освітніх цілях.
 4. 4. Використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених … законом (Цивільний Кодекс України)
 5. 5. Використанням твору є його:  1) опублікування (випуск у світ);  2) відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі;  3) переклад;  4) переробка, адаптація, аранжування та інші подібні зміни;  5) включення складовою частиною до збірників, баз даних, антологій, енциклопедій тощо;  6) публічне виконання;  7) продаж, передання в найм (оренду) тощо;  8) імпорт його примірників, примірників його перекладів, переробок тощо (ЦКУ, ст. 441)
 6. 6. Перелік випадків вільного використання творів  - репродукування твору без дозволу автора і без виплати йому винагороди (ст. 21 Закону) - «факсимільне відтворення в будь-якому розмірі (у тому числі збільшеному чи зменшеному) оригіналу письмового, іншого графічного твору або його примірника шляхом фотокопіювання або іншими подібними способами, крім запису в електронній (в тому числі цифровій), оптичній чи іншій формі, яку зчитує комп'ютер» (ст. 1 Закону).  без вилучення прибутку репродукування творів можливе: - в цілях розвитку бібліотечної, архівної справи, для навчальних, наукових або інших освітніх цілей. - для поновлення або заміни втрачених або пошкоджених примірників. - окремих статей і малооб'ємних творів на замовлення фізичних осіб в навчальних і дослідницьких цілях.
 7. 7. Дозволено також за умови, що:  репродукування бібліотеками здійснюється: - з метою навчання і дослідницьких цілей тільки на замовлення фізичних осіб; репродукувати на замовлення юридичних осіб без дозволу правовласника і виплати йому винагороди неправомірно (Стаття 22 3акону) - відтворення, передача в ефір або повідомлення для загального відому по кабелю творів архітектури, мистецтва і фотографій, постійно розташованих в місці, відкритому для вільного доступу. Забороняються тільки у випадках, коли зображення твору є основним об'єктом відтворення, передачі або повідомлення. -вільне використання музичних творів не визнається порушенням прав авторів, якщо зазначені твори були публічно використані під час офіційних та релігійних церемоній, а також похорон. Однак обсяг використання повинен бути виправданий характером таких ритуальних церемоній. - дозволяється відтворення творів для судового або адміністративного провадження в обсязі, виправданому цим провадженням (ст. 21 п. 7 3акону). Без дозволу автора твору, виконавця або виробника фонограми, але з виплатою їм винагороди допускається відтворення в особистих цілях аудіовізуального твору або звукозапису іншого твору (ст. 25 п. 2 Закону).
 8. 8. Бібліотеки можуть надсилати користувачам електронною поштою (ЕДД) документи:  Що не є об'єктом авторського права:  􀂾 повідомлення про новини дня або поточні події, що мають характер звичайної прес-інформації;  􀂾 твори народної творчості (фольклор);  􀂾 видані органами державної влади у межах їхніх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністрати-вного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їхні офіційні переклади;  􀂾 державні символи України, символи і знаки органів державної влади, Збройних Сил України та інших військових формувань; символіка територіальних громад; символи та знаки підприємств, установ і орга- нізацій (проекти офіційних символів і знаків до їхнього офіційного зат- вердження розглядаються як твори й охороняються авторським правом);  􀂾 розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопе-редач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності. Що перейшли у суспільне надбання. (70 років по смерті автора)
 9. 9. “оприлюднення” та “опублікування” ст. 1 Закону.  «Оприлюднення» - доступність твору для загального відома, незалежно від наявності матеріального носія  «Опублікування» - наявність матеріального носія, («примірників твору») матеріальних носіїв у кількості, здатній задовольнити розумні потреби публіки. На неопубліковані твори вільне використання твору не поширюється. Використання цитат, літературних і художніх творів, відтворення у пресі, публічне виконання чи публічне сповіщення у газетах або журналах статей можливо тільки за умови спочатку опублікування зазначених творів. (Ст. 21 Закону)
 10. 10. ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ У БІБЛІОТЕЦІ (для користувачів) Всі ресурси та послуги Ви використовуєте не з комерційною метою; Ви не передаєте свій логін та пароль третім особам; Використовуючи повнотекстові бази даних, Ви не застосовуєте спеціальних програм для скачування та послідовних скачувань архіву (цілого журналу, або окремих його випусків).
 11. 11. ВИКОРИСТАННЯ “ЧУЖИХ” ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ  Визначення можливості використання  “Глибокі” посилання  Отримання дозволів (ліцензій)
 12. 12. Доктрина чесного використання (США) ліберальне ставлення до порушників авторських прав, що роблять це не з комерційною метою Виняток для бібліотек:  дозволяє публічним бібліотекам створення архівних копій та копій для міжбібліотечного обміну (питання спірне, майнові права все одно порушуються)
 13. 13. Питання до розгляду та обговорення  http://lib.kherson.ua/edd.htm - дотримання/порушення законодавства України про авторське право та суміжні права  http://desnabib.kiev.ua/index.php? option=com_content&view=article&id=2404:-2014-05-21- &catid=53:1-&Itemid=88 - пошук можливостей для формування бібліотекою повнотекстових краєзнавчих баз даних  використання фото з мережі Інтернет  зйомка читачами сторінок документів читальної зали на фотокамеру
 14. 14.  ЧИ ПРАВОМІРНЕ НАДАННЯ БІБЛІОТЕКАМИ ПОСЛУГИ ЕДД в форматі МБА за допомоги пересилки бібліотеці замовнику (абоненту через е-mail з подальшим роздруком паперової копії для користувача?
 15. 15. ЕЛЕКТРОННЕ ЗАМОВЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ (ЕЗД) Альтернатива ЕДД? http://nplu.org/article.php?id=104
 16. 16. Строк дії авторського права  Строк чинності майнових прав автора на твір визначено в ЦК України (ст. 446) та Законі України «Про авторське право та суміжні права» (ст. 28).  Авторське право діє протя­гом усього життя автора і 70 років після його смерті, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком смерті автора чи останнього із співавторів, який пережив інших співавторів, крім випадків, передбачених законом.  Для творів, оприлюднених анонімно або під псевдонімом, строк дії авторського права закінчується через 70 років після того, як твір було оприлюднено. Якщо взятий автором псевдонім не викликає сумніву щодо особи автора або якщо авторство твору, оприлюднено­го анонімно або під псевдонімом, розкривається не пізніше ніж че­рез 70 років після оприлюднення твору, строк дії авторського права закінчується через 70 років після смерті автора.
 17. 17.  Авторське право на твори, створені у співавторстві, діє протягом життя співавторів і 70 років після смерті останнього співавтора.  У разі, коли весь твір публікується (оприлюднюється) не водночас, а послідовно у часі томами, частинами, випусками, серіями тощо, строк дії авторського права визначається окремо для кожної опублікованої (оприлюдненої) частини твору.  Авторське право на твори посмертно реабілітованих авторів діє протягом 70 років після їх реабілітації.  Авторське право на твір, вперше опублікований протягом 30 років після смерті автора, діє протягом 70 років від дати його правомірного опублікування. Будь­яка особа, яка після закінчення стро­ку охорони авторського права щодо неоприлюдненого твору вперше його оприлюднює, користується захистом, що є рівноцінним захисту майнових прав автора. Строк охорони цих прав становить 25 років від часу, коли твір був оприлюднений вперше.  Закінчення строку дії авторських прав означає їх перехід у суспільне надбання.
 18. 18.  Бібліотеки України – проти порушень Закону про авторське право та суміжні права та неприпустимість отримання прибутків за рахунок відтворення бібліотечних фондів http://ula.org.ua/ua/news/2213-zayava- ukrayinskoyi-bibliotechnoyi-asociaciyi-vid-6- bereznya-2013-r-proti-porushen-zakonu-pro- avtorske-pravo-ta-sumizhni-prava Заява Української бібліотечної асоціації від 6 березня 2013 р.
 19. 19. Читайте у блогосфері:  http://copyrightinthelibrary.wordpress.com/  http://olga­ methodlibkyiv.blogspot.com/search/label/ %D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE %D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA %D0%B5%20%D0%BF %D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
 20. 20.  Дякую за увагу! ©Ольга Романюк 2014 р.

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • arinabiryukova7

  Dec. 4, 2014

Views

Total views

3,091

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1,869

Actions

Downloads

10

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×