Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Juliols

502 views

Published on

 • Finally found a service provider which actually supplies an essay with an engaging introduction leading to the main body of the exposition Here is the site ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Juliols

 1. 1. Els blogs educatius vs. Els blogs personals <ul><li>Tipus de blogs educatius. </li></ul><ul><li>Usos i funcions dels blogs d’aula. </li></ul><ul><li>Blog de l’aula de Cicle Superior del CEIP Mossèn Ton Clavé, Vila-Sana: una experiència personal. </li></ul><ul><li>Per què escrivim? </li></ul><ul><li>Per què abandonem? </li></ul>
 2. 2. Tipus de blogs educatius <ul><li>Blogs de centre. </li></ul><ul><li>Blogs de mestres. </li></ul><ul><li>Blogs d’aula. </li></ul>
 3. 3. Usos i funcions dels blogs d’aula <ul><li>Blogs administrats directament pels alumnes. </li></ul><ul><li>Blogs administrats pels mestres: </li></ul><ul><ul><ul><li>Els alumnes són col·laboradors. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Els alumnes no són col·laboradors . </li></ul></ul></ul>
 4. 4. Usos i funcions dels blogs d’aula <ul><li>Blogs administrats directament pels alumnes: </li></ul><ul><ul><ul><li>Textos lliures. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Recopilacions de matèries. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Projectes de treball. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Projectes d’escriptura. </li></ul></ul></ul>
 5. 5. Usos i funcions dels blogs d’aula <ul><li>Blogs administrats pel mestre on els alumnes no s ó n col·laboradors: </li></ul><ul><ul><li>Suport a l’aprenentatge. </li></ul></ul><ul><ul><li>Recopilacions de matèries. </li></ul></ul><ul><ul><li>Recull de tasques a realitzar pels alumnes: poden fer-les en el seu blog personal, mitjançant l´’utilització dels comentaris de l’entrada o en el quadern reservat a la matèria. </li></ul></ul>
 6. 6. Usos i funcions dels blogs d’aula <ul><li>Blogs administrats pel mestre on els alumnes s ó n col·laboradors: </li></ul><ul><ul><ul><li>Textos lliures. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Recopilacions de matèries. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Projectes de treball. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Publicacions de treball fets pels alumnes. </li></ul></ul></ul>
 7. 7. Blog de l’aula de Cicle Superior del CEIP Mossèn Ton Clavé, Vila-Sana: una experiència personal <ul><li>Funcions: </li></ul><ul><ul><ul><li>Textos lliures. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Projectes d’investigació. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Publicacions de treballs fets pels alumnes. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Recull d’experiències. </li></ul></ul></ul>
 8. 8. <ul><li>OBJECTIUS: </li></ul><ul><ul><ul><li>Fomentar l’escriptura lliure. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Perdre la por a expressar-se. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Utilitzar el blog com a mitjà de comunicació i de difusió de les nostres activitats. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Expressar opinions personals. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Valorar l’ús de la correcció ortogràfica i utilitzar els correctors dels que disposem. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Utilitzar Internet com a font d’informació i el blog com el lloc on exposar-la. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aprendre a utilitzar un rescurs més de les noves tecnologies. </li></ul></ul></ul>Blog de l’aula de Cicle Superior del CEIP Mossèn Ton Clavé, Vila-Sana: una experiència personal
 9. 9. <ul><li>VALORACIÓ DELS OBJECTIUS: </li></ul><ul><ul><li>Els objectius queden assolits en la seva totalitat a excepció de la correcció ortogràfica. </li></ul></ul><ul><ul><li>Els alumnes estan motivats per escriure. </li></ul></ul><ul><ul><li>Els alumnes més motivats són els més creatius i extrovertits. </li></ul></ul><ul><ul><li>La resta d’alumnes comença a perdre la por i comença a fer un ús periòdic del blog d’aula. </li></ul></ul>Blog de l’aula de Cicle Superior del CEIP Mossèn Ton Clavé, Vila-Sana: una experiència personal
 10. 10. <ul><li>OBJECTIUS: </li></ul><ul><ul><li>Expressar-se lliurement. </li></ul></ul><ul><ul><li>Utilitzar el blog amb objectius i finalitats pròpies. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aprendre l’ús de la correcció en Internet. </li></ul></ul><ul><ul><li>Fomentar la creativitat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Valorar l’ús de la correcció ortogràfica i utilitzar els correctors dels que disposem. </li></ul></ul>Creació d’un blog personal PER PART DELS ALUMNES
 11. 11. <ul><li>VALORACIÓ DELS OBJECTIUS: </li></ul><ul><ul><li>Els objectius no s’assoleixen. Els alumnes abandonen els seus blogs personals i continuen utilizant el d’aula. </li></ul></ul><ul><ul><li>PER QUÈ? </li></ul></ul>Creació d’un blog personal PER PART DELS ALUMNES
 12. 12. <ul><li>Els alumnes utilitzen el blog d’aula, preferentment, perquè sabem que hi ha un lector, un receptor. </li></ul><ul><li>La temàtica té èxit garantit perquè és compartida per tots i tots poden opinar. </li></ul><ul><li>el blog està centrat en els seus interessos, en les seves experiències personals, en el seu entorn immediat. </li></ul><ul><li>poden explicar tot all ò que els passa al moment als seus companys des de qualsevol lloc. </li></ul>Per què escrivim? Les experiències dels alumnes i les meves pròpies
 13. 13. <ul><li>creem els blogs des de la motivaci ó d’algun interés particular. </li></ul><ul><li>escrivim al voltant d’algun tema que ens ocupa de forma peri ò dica. </li></ul><ul><li>sabem que hi ha algú que està interessat en el que expliquem: amics, contadors de visites, comentaris, premis… </li></ul>Per què escrivim? Les experiències dels alumnes i les meves pròpies
 14. 14. <ul><li>pensem més en el receptor que en els nostres interessos, de manera que creem un blog que no ens interessa, del tot, a nosaltres mateixos i que ens resulta avorrit. </li></ul><ul><li>pensem que el tema ha deixat d’interessar. </li></ul><ul><li>les expectatives de què el missatge arribi a un receptor concret no s’acompleixen. </li></ul><ul><li>creiem que és una feina poc útil. </li></ul><ul><li>hem abandonat fa un temps i pensem que és millor finalitzar la temàtica. </li></ul><ul><li>ho fem per obligaci ó . </li></ul><ul><li>no tenim temps. </li></ul><ul><li>pensem en el què diran a l’expressar les nostres idees i ens autocensurem, no som lliures de manera que el nostre blog ens fa esclaus. </li></ul>Per què abandonem?
 15. 15. <ul><li>cicle superior ceip mossèn ton clavé ( vila -sana) </li></ul><ul><li>els meus múltiples intents </li></ul><ul><ul><li>Contes del món </li></ul></ul><ul><ul><li>El magatzem </li></ul></ul><ul><ul><li>Hasta la lengua </li></ul></ul><ul><li>El futur blog </li></ul>Els blogs

×