Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

съч по-преживяване

6,582 views

Published on

  • Login to see the comments

съч по-преживяване

  1. 1. Съчинение по преживяване Преживяване означава да изживяваш, да изпитваш някакви чувства, емоции. В съчинението по преживяване разказваме за случки, в които сме участници. 1. Запишете думи, които да описват вашите преживявания, чувства, вълнения в различни ситуации. В съчинението по преживяване разказваме за случки, в които се скара за нещо Когато някай ви похвали за нещо Когато някой ви сме участници. В съчинението има един момент, който го прави интересно и представлява връх в развитието на случката. Обикновено започва с израза „изведнъж“. 2. Припомнете си най-интересните моменти в съчиненията:„Мечо – пътешественик“ ____________________________________________________________________„Гроздобер“_________________________________________________________________________________ _3. Прочетете съчинението на един второкласник и посочете онова място в него, което прави разказа му интересен и представлява връх в него. Случка от моето детство Подходящо ли е заглавието на разказа? Защо? Майка, татко и аз отидохме на море. Подберете по-сполучливо заглавие.Настанихме се в хотела и на другия ден отидохме на ________________________________________плаж.Майка и татко се изкъпаха и почнаха да се пекат на Умее ли второкласникът да състави разказ?слънцето. После майка влезе в морето с мен.Плискахме се с вода един друг, гмуркахме се под Отделил ли е частите на нов ред?вълните. Успял ли е да напише кратко начало?Изведнъж една вълна ни грабна и понесе навътре.Започнахме да се давим. Майка започна да маха на Отделил ли е достатъчно място за основниятатко да дойде да ни извади, а той помисли, че му момент от случката?маха за здрасти, и той започна да ни маха.И добре че друга вълна ни подхвана и изкара на брега. Сполучлив ли е краят на съчинението?Затова сега с майка сме живи и всички сме щастливи.Благодарение на вълната.
  2. 2. 3. Разкажете случка, свързана с ваши преживявания.Помогнете си с въпросите: Използвайтеопорнитедуми:За какво ще разказвате? среща с пожарникари среща с полицаиКога и къде става случката? в Пожарната в ПолициятаКои са героите? нашият клас и огнеборците нашият клас и полицаитеКакво правят? разглеждат, слушат, наблюдават разглеждат, слушат, наблюдаватКой е най-интересният момент? демонстрират работата си демонстрация на оръжия и екипиКак завършва случката? приятна, полезна среща полезна, поучителна среща Не забравяй правилата за писане на съчинение! Пиши красиво!

×