Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Бележникът на дядо коледа

3,382 views

Published on

Работен лист

Published in: Education
  • Login to see the comments

Бележникът на дядо коледа

  1. 1. Бележникът на Дядо Коледа Дядо Коледа се качи на шейната и подвикна на елените си: - Хайде на работа! Шейната литна в небето. Беше Коледа и трябваше да се разнесат подаръците на децата. Старецът бръкна в единия джоб на палтото си, после бръкна в другия и извика: - Забравил съм си бележника с адресите. Бързо се върна у дома. Потърси навсякъде – върху гардероба, под леглото, в чекмеджетата, дори в обувките си, но не намери нищо. Бележникът с адреси беше изчезнал. Дядо Коледа погледна натоварената с подаръци шейна и тъжно каза: - Какво да правя сега? Не знам кой подарък къде да оставя.  Тогава големият елен каза: - След като не знаеш в коя къща спи дете, трябва да пуснем подаръци във всяка къща. Закачи и другите шейни, вземи и останалите играчки и да тръгваме! Дядо Коледа напълни още пет шейни с играчки, за да е сигурен, че ще стигнат. Това беше най-изморителната нощ. Във всички къщи той пусна подаръци, дори и в тези, в които нямаше деца. Когато станаха на другата сутрин, бабите намериха в чорапите си плюшени мечета, дядовците имаха електрически влакчета, бебетата получиха велосипеди, бащите – кукли, а майките – дрънкалки. Тогава хората започнаха да излизат от къщите си и да разменят подаръците си. Накрая, благодарение на тази размяна, всеки получи такъв подарък, какъвто искаше. Високо в облаците Дядо Коледа наблюдаваше какво се случва на Земята и каза смеейки се: - Хе, хе, хубава изненада им направих! После се прибра у дома, сложи пижамата си, изми зъбите си, легна в леглото си и там, под възглавницата, намери бележника си с адреси. По историята на Жан-Жак Ваше Художник: Клод Лапоант Превод: логопед София Вълнеева Отговори на въпросите с цяло изречение. 1. Какво изгубил Дядо Коледа? 2. Къде го потърсил? _____________________________________________________________________________________ 3. Колко допълнителни шейни натоварил Дядо Коледа? 4. Каква била тази нощ за Дядо Коледа? А) най-тъжната; Б) най-щастливата; В) най-изморителната. 5. Къде бабите намерили подаръците си?
  2. 2. 6. Кой какъв подарък получил? бабите велосипеди дядовците плюшени мечета бебетата дрънкалки бащите електрически влакчета майките кукли 7. Как хората получили желаните подаръци? _____________________________________________________________________________________ 8. Къде бил и какво правел през това време Дядо Коледа? _____________________________________________________________________________________ 9. Какво направил той на хората? _____________________________________________________________________________________ 10. Запиши последователно какво направил Дядо Коледа като се прибрал у дома. _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 11. Намерил ли бележника си? Къде? _____________________________________________________________________________________ 12. Избери заглавие на илюстрациите към моменти от историята. А) Умореният Дядо Коледа А) Родителите подаряват подаръци на децата си Б) Мързеливият Дядо Коледа Б) Децата подаряват подаръци на родителите си В) Разтревоженият Дядо Коледа В) Хората си разменят обърканите подаръци 13. Кои други заглавия са подходящи за тази история? А) Провалената Коледа В) Излишните подаръци Друго заглавие Б) Коледна бъркотия Г) Изненадата на Дядо Коледа _____________________

×