Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dinh giá

maketing can ban

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Dinh giá

 1. 1. BÀI 5: GIÁ VÀ CHIẾN LƯỢC GIÁ <ul><li>I. Giá cả và những yếu tố ảnh hưởng đến việc định giá. </li></ul><ul><li>1. Giá cả hàng hoá. </li></ul><ul><li>2. Những yếu tố ảnh hưởng đến việc định giá </li></ul><ul><li>Yếu tố bên trong </li></ul><ul><li>Mục tiêu marketing </li></ul><ul><li>Chiến lược marketing hỗn hợp </li></ul><ul><li>Chi phí </li></ul><ul><li>Yếu tố bên ngoài </li></ul><ul><li>Bản chất của thị trường và nhu cầu. </li></ul><ul><li>Cạnh tranh. </li></ul><ul><li>Các yếu tố khác (nền kinh tế, chính phủ….) </li></ul>Quyết định về giá
 2. 2. <ul><li>2.1. Những yếu tố bên trong doanh nghiệp. </li></ul><ul><li>Mục tiêu marketing. </li></ul><ul><ul><li>Mục tiêu tồn tại: giá thấp </li></ul></ul><ul><ul><li>Mục tiêu dẫn đầu thị phần: giá thấp </li></ul></ul><ul><ul><li>Mục tiêu dẫn đầu chất lượng: giá cao. </li></ul></ul><ul><ul><li>- Chiến lược marketing hỗn hợp. </li></ul></ul><ul><ul><li>Thông thường các DNVVN quyết định về giá sau đó quyết định về đặc điểm sản phẩm, phân phối và quảng cáo dựa trên mức giá đó. </li></ul></ul><ul><ul><li>Phải nhất quán các chương trình. </li></ul></ul><ul><li>Chi phí. </li></ul><ul><ul><li>Một số DN cạnh tranh bằng giữ chi phí thấp: giá thấp </li></ul></ul><ul><ul><li>Một số DN cạnh tranh bằng sự độc đáo của sản phẩm: giá cao. </li></ul></ul>Mục tiêu marketing rõ ràng sẽ phối hợp tất cả các hoạt động marketing hỗn hợp để định ra mức giá có thể trang trải tất cả chi phí và tạo lợi nhuận hợp lý
 3. 3. <ul><li>2.2. Những yếu tố tố bên ngoài doanh nghiệp. </li></ul><ul><li>Thị trường và nhu cầu: </li></ul><ul><ul><li>Chi phí quy định mức giá tối thiểu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Giá khách hàng sẵn sàng trả là mức giá tối đa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Chính khách hàng là người quyết định giá có phù hợp không. DN khó có thể biết giá sản phẩm theo con mắt khách hàng. </li></ul></ul><ul><li>Đối thủ cạnh tranh. </li></ul><ul><ul><li>Tìm hiểu chi phí và giá của ĐTCT là rất quan trọng. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cần biết đối thủ cạnh tranh phản ứng như thế nào với giá của doanh nghiệp. </li></ul></ul><ul><li>Những yếu tố bên ngoài khác. </li></ul><ul><ul><li>Những điều kiện kinh tế: phát triển hay suy thoái; lãi suất và tỷ giá hối đoái; thu nhập dân chúng tăng hay giảm… </li></ul></ul><ul><ul><li>Chính phủ: Thuế, chính sách khuyến khích hay hạn chế với sản phẩm. </li></ul></ul><ul><ul><li>Công nghệ mới. </li></ul></ul><ul><ul><li>Những yếu tố bên ngoài khác: Thiên tai, giao động giá trên thị trường thế giới… </li></ul></ul>
 4. 4. <ul><li>2.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến giá cao và giá thấp. </li></ul><ul><li>* Sản Phẩm giá cao và giá thấp có đặc điểm riêng: </li></ul>Giá <ul><li>Giá cao </li></ul><ul><li>Công nghệ cao </li></ul><ul><li>Lao động lành nghề </li></ul><ul><li>Đầu tư lớn vào nghiên cứu triển khai </li></ul><ul><li>Dịch vụ khách hàng hoàn hảo </li></ul><ul><li>Hình ảnh sản phẩm ấn tượng </li></ul><ul><li>Khuyếch trương trọng điểm </li></ul><ul><li>Giá thấp </li></ul><ul><li>Sản xuất hàng loạt </li></ul><ul><li>Chuyên môn hoá công việc. </li></ul><ul><li>Kiểm soát chặt chẽ chi phí </li></ul><ul><li>Kênh phân phối lớn </li></ul><ul><li>Khuyếch trương đại chúng </li></ul>Sản lượng
 5. 5. <ul><li>II. Các phương pháp định giá cơ bản </li></ul><ul><li>Định giá hợp lý là vô cùng quan trọng. Giá vừa phải bù đắp chi phí và có lãi. Được thị trường chấp nhận – Có lợi trong cạnh tranh. Có 3 phương pháp chính. </li></ul><ul><li>1. Định giá theo giá thành: </li></ul><ul><li>1.1. Định giá theo chi phí cộng: Cộng thêm mức chênh lệch chuẩn vào giá thành sản phẩm. </li></ul><ul><li>Do không tính đến nhu cầu và giá đối thủ cạnh tranh nên khó có giá tối ưu. </li></ul><ul><li>Tuy nhiên, đơn giản và có vẻ công bằng. </li></ul><ul><li>1.2. Định giá trên cơ sở điểm hoà vốn. </li></ul><ul><li>Cần xác định tất cả các chi phí.( định phí và biến phí ) </li></ul><ul><li>Dự kiến mức giá. </li></ul><ul><li>Dự kiến lượng hàng tháng bán được. </li></ul><ul><li>Xác định điểm hoà vốn. </li></ul><ul><li>Xác định mức tiêu thụ để đạt lợi nhuận dự kiến. </li></ul>
 6. 6. Điểm hoà vốn Lợi nhuận mục tiêu Tổng doanh số Tổng chi phí Chi phí biến đổi Chi phí cố định Sản lượng Sản lượng đạt lợi nhuận mục tiêu Sản lượng hoà vốn Doanh thu và chi phí ĐỒ THỊ HOÀ VỐN
 7. 7. <ul><li>2. Định giá theo cạnh tranh. </li></ul><ul><li>Dựa vào giá của đối thủ cạnh tranh. </li></ul><ul><li>So sánh sản phẩm của DN và của đối thủ để định giá cao hơn hoặc thấp hơn. </li></ul><ul><li>3. Định giá theo giá trị cảm nhận. </li></ul><ul><li>Lấy quan niệm của người mua về giá trị sản phẩm để định giá. </li></ul><ul><li>Doanh nghiệp dựa vào quan niệm của khách hàng về giá trị hàng hoá để thiết kế và quyết định mức chi phí sản xuất cho phép </li></ul><ul><li>Định giá theo giá thành </li></ul><ul><li>Định giá theo giá trị cảm nhận </li></ul>Khách hàng Giá trị Giá bán Giá thành Sản phẩm Sản phẩm Giá thành Giá bán Khách hàng Giá trị
 8. 8. <ul><li>III. Chiến lược giá sản phẩm mới </li></ul><ul><li>1. Chiến lược giá “hớt váng sữa”: giá cao </li></ul><ul><li>Các DN áp dụng chiến lược này để thu lợi nhuận tối đa từ sản phẩm mới. </li></ul><ul><li>Sau đó sẽ hạ giá và tiếp tục hạ giá để thu hút quan tâm của khách hàng mới. </li></ul><ul><li>Những điều kiện cần để áp dụng chiến lược: </li></ul><ul><li>Chất lượng và hình ảnh Sản phẩm phải tương ứng mức giá cao. </li></ul><ul><li>Phải có đủ lượng người mua ứng với mỗi mức giá. </li></ul><ul><li>- Sản phẩm phải độc đáo để đối thủ cạnh tranh khó xâm nhập với mức giá thấp hơn. </li></ul>Giá “hớt váng sữa” chỉ có tác dụng khi sản phẩm mới có đặc tính và lợi ích độc đáo và đối thủ cạnh tranh khó bắt chước.
 9. 9. <ul><li>2 . Chiến lược giá thâm nhập thị trường: giá thấp </li></ul><ul><li>Các doanh nghiệp áp dụng chiến lược này để nhanh chóng có chỗ đứng trên thị trường và có thể bán số lượng lớn. </li></ul><ul><li>Sản phẩm mới tung ra đi kèm với quảng cáo và khuyếch trương ồ ạt với những đợt bán hàng giảm giá đặc biệt. </li></ul><ul><li>Cho phép cắt giảm chi phí khi số lượng lớn – Mục đích là cạnh tranh về giá/ chi phí. </li></ul><ul><li>Điều kiện áp dụng. </li></ul><ul><ul><li>Khách hàng rất nhạy cảm với giá </li></ul></ul><ul><ul><li>Chi phí sản xuất và phân phối giảm nhiều khi bán số lượng lớn. </li></ul></ul><ul><ul><li>Giá thấp phải hạn chế cạnh tranh hiệu quả. </li></ul></ul>Chiến lược giá thâm nhập buộc phải không ngừng giảm chi phí để hạn chế cạnh tranh.
 10. 10. Xin chân thành cảm ơn .

×