Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
UBND HUYỆN THẠNH TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: /BC-TT...
ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và yêu cầu của Huyện ủy. Vận dụng sáng tạo, lồng ghépcác chuyên đề, các chương trình phù hợp ...
1.1. Công tác tổ chức và quản lý1.2. Cán bộ, giáo viên và nhân viên1.3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị1.4. Tiêu chí về hoạ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Báo cáo qđ 185 2013

  • Be the first to comment

Báo cáo qđ 185 2013

  1. 1. UBND HUYỆN THẠNH TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: /BC-TTBDCT Thạnh Trị, ngày 17 tháng 6 năm 2013BÁO CÁOTình hình thực hiện Quyết định số 185-QĐ/TW, ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư TW Đảng, khóa X“về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện”---aaa---I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 185-QĐ/TW1. Về tổ chức và quản lý của Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện1.1. Công tác tổ chức và quản lýCông tác tổ chức và quản lý, thực hiện theo Quyết định số 185-QĐ/TW, ngày03/9/2008 của Ban Bí thư TW Đảng, khóa X “về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máycủa Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện”.1.2. Cán bộ, giáo viên và nhân viênĐội ngũ cán bộ của Trung tâm gồm 06 người: 01 giám đốc, 02 phó giám đốc (01giáo vụ, 01 hành chính), 03 nhân viên (01 kế toán, 01 hành chính, 01 giáo vụ).Đội ngũ giảng viên: có 02 giảng viên chuyên trách (giám đốc và 01 phó giám đốcgiáo vụ); 06 giảng viên kiêm chức thường xuyên tham gia giảng dạy tại Trung tâm, làlãnh đạo các ban xây dựng Đảng.1.3 Hoạt động và chất lượng giáo dụcTrong hoạt động, Trung tâm luôn quan tâm toàn diện trên tất cả các mặt giảng dạyvà học tập; chú trọng từ khâu chiêu sinh, quản lý học viên, tổ chức học tập, đánh giá kếtquả học tập, cấp giấy chứng nhận cho học viên đảm bảo nghiêm túc, đúng quy chế… Quacác hoạt động đó, đã giúp giảng viên có thêm kinh nghiệm trong công tác mở lớp, quản lýlớp học, giảng dạy các chương trình; giúp học viên có điều kiện học hỏi, trao đổi kinhnghiệm, xử lý tình huống công việc cụ thể tại địa phương, đơn vị, liên hệ giữa lý luận vớithực tiễn để củng cố nhận thức.1.4. Thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dụcHàng năm, Trung tâm luôn tập trung thực hiện theo chương trình, kế hoạch xâydựng đã được thường trực Huyện ủy phê duyệt ngay từ đầu năm, có sổ theo dõi tất cả cáchoạt động cẩn thận, chu đáo; chủ động và phối hợp chặt chẽ với các Ban xây dựng Đảng,đội ngũ giảng viên kiêm chức và các ngành, đoàn thể liên quan trong việc xây dựng kếhoạch, nội dung chương trình và tổ chức các lớp học phù hợp với từng thời điểm và yêucầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhờ đó mà việc tổ chức lớp học được thuận lợi vàđảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra.Nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ của Trung tâm đảm bảo đúng,đủ các nội dung, các chuyên đề theo quy định, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung
  2. 2. ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và yêu cầu của Huyện ủy. Vận dụng sáng tạo, lồng ghépcác chuyên đề, các chương trình phù hợp với mỗi lớp bồi dưỡng. Công tác tổ chức, quảnlý các lớp, chương trình khoa học, hợp lý, kết hợp giảng dạy lý thuyết gắn với hoạt độngthực tiễn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của mỗi lớp học.1.5. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học viênVới quan điểm chất lượng giảng dạy là một trong những yếu tố quan trọng để đolường hiệu quả giáo dục, bồi dưỡng ở Trung tâm. Trên cơ sở đó, lãnh đạo Trung tâm luônchú trọng đổi mới hình thức, sử dụng phương pháp giảng dạy mới, sáng tạo cách dạy,cách truyền thụ để học viên dễ hiểu, dễ tiếp thu, giúp người học vừa nắm chắc kiến thức,vừa có kỹ năng thực hành; 100% giảng viên đều thực hiện giáo án điện tử và ứng dụngkhá thành tạo công nghệ thông tin trên bài giảng. Bên cạnh đó, còn bố trí, phân công từnggiảng viên phụ trách các bài giảng phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường của từnggiảng viên, nhờ đó mà việc giảng dạy được thuận lợi và đáp ứng được nhu cầu bồi dưỡngvà nhận thức của học viên.Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên ngày càng được cải tiến theohướng mở rộng và liên hệ thực tiễn nhằm phát huy tính sáng tạo và nâng cao kiến thứcthực tiễn cho học viên. Kết quả kiểm tra cuối khóa luôn đạt kết quả cao. Chỉ có một số íthọc viên do trình độ học vấn, nhận thức còn thấp nên làm bài chưa đạt yêu cầu phải kiểmtra lại.1.6. Chất lượng và hiệu quả giáo dụcTrung tâm đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật củaNhà nước; sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của Huyện ủy đối với công tác bồidưỡng, giáo dục lý luận chính trị; tích cực, đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ công tácbồi dưỡng lý luận chính trị hàng năm theo quy định của Trung ương, của tỉnh, của huyệnđảm bảo chất lượng, hiệu quả trong giảng dạy và học tập.Trung tâm không những đẩy mạnh việc nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyênmôn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, mà còn góp phần tích cực vào việc chuẩn hóa độingũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở.2. Về cơ sở vật chất và thiết bị2.1. Phòng học, thư viện, phương tiện, thiết bị giáo dụcĐược sự quan tâm của Huyện ủy, UBND huyện, Trung tâm được đầu tư xây dựngcơ sở vật chất khang trang, có hội trường lớn được trang bị khá đầy đủ tiện nghi phục vụcho giảng dạy và học tập; có khu hành chính và nhà nghỉ đáp ứng tốt yêu cầu hoạt động.Về trang thiết bị Trung tâm được trang bị 01 bộ máy chiếu đáp ứng cho việc đổimới phương pháp và nâng cao chất lượng giảng dạy. Tài liệu giảng dạy, tham khảo cũngđược Trung tâm đặt mua, bổ sung kịp thời theo yêu cầu chương trình của Ban Tuyên giáoTrung ương biên soạn.2.2. Khuôn viên, sân chơi, bãi tậpTrung tâm có khuôn viên rộng rãi; cảnh quan xanh, sạch, đẹp.II. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
  3. 3. 1.1. Công tác tổ chức và quản lý1.2. Cán bộ, giáo viên và nhân viên1.3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị1.4. Tiêu chí về hoạt động và chất lượng giáo dục

×