Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Laaja-alaiset, eheyttävät ja kokoavat
Reseptejä OPS2014 käytännön toteutukseen
KT, FM, EMBA Minna Riikka Järvinen
Kehittäm...
Kouluyhteisön lapsi- ja nuorisotyön palvelujärjestö
”MAHDOLLISTAJASTA AKTIVOIJAKSI”
SUHO ry
Oppimisen aktivoija, uudistaja
ja tuki ohjaajuudelle
Tavoitteenamme lapsen ja nuoren
hyvinvointia tukevien kompetenssien
v...
Perusopetuksen opetussuunnitelman
perusteet 2016
Osallisuus ja demokraattinen toiminta
”Oppivan yhteisön toimintatavat rakennetaan
yhdessä.
Osallisuutta edistävä, ihmisoik...
http://www.opinkirjo.fi/fi/hymypoika/hymy_luokkaan_-
askelmalli
©Hertta Järvinen
…” Yhteisö kannustaa demokraattiseen
vuoropuheluun ja osallistumiseen sekä luo
niille toimintatapoja ja rakenteita.
Oppila...
www.
• http://omaoppilaskunta.fi
http://omaoppilaskunta.fi
Soupe à base large
eli kuinka kokkaan laaja-alaista osaamista
• Ajattelu ja oppimaan oppiminen L1
• Kulttuurinen osaaminen...
Yks, kaks toimimaan!
– Työkaluja yhteiskunnallisten teemojen
toteuttamiseen
- 4.-6.luokille suunnattu materiaali osoittees...
…uutta vuonna 2016…
Luovan ongelmanratkaisun työtavat käytännössä
http://blogs.abo.fi/optutk2014/files/2014/06/Merike_Kesl...
gâteau intégrative…
eli kuinka kasaan eheyttävän kakun
Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset
oppimiskokonaisuudet
”Kokonai...
Eheyttävät ja monialaiset
...opetuksen eheyttäminen on osa toimintakulttuuria…
…opiskeltavien asioiden välisten suhteiden ...
…koulussa opiskeltavien asioiden merkitys oman elämän ja
yhteisön sekä yhteiskunnan ja ihmiskunnan kannalta…
... aineksia ...
Eheyttämistä voidaan toteuttaa mm:
• toteuttamalla toiminnallisia aktiviteetteja kuten teemapäiviä, erilaisia
tapahtumia, ...
Projekti, tutkielma, ryhmätyö…
www.tukoke.fi
http://yrityshyva.opinkirjo.fi
Soufflé pédagogique?
Ota yhteisopettajuutta,
osaamisen
jakamista,
vertaisoppijuutta.
Sotke ne osallistavaan toimintakulttu...
… mutta hauskaa on!www.popupkoulu.fi
http://www.popupkoulu.fi/festivals/41
Maksuttomia materiaaleja toiminnan tueksi
www.opinkirjo.fi/materiaalit
Opinkirjon aluekoordinaattorit
Marja
Tiina
Terhi
Pia
Petri
Janne
http://www.opinkirjo.fi/fi/opinkirjo/aluetoiminta/
alueko...
opinkirjo.fi
facebook.com/opinkirjo
twitter.com/opinkirjo
opinkirjo.blogspot.fi
Kiitos!
Minnariikka.jarvinen@opinkirjo.fi
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Reseptejä OPS2014:n toteuttamiseen

Erityisesti tulevaisuudessa tarvittava laaja-alainen osaaminen, eheyttäminen ja oppimiskokonaisuudet. Esitelmä KEOS2015-tapahtumassa 14.11.2015

 • Login to see the comments

Reseptejä OPS2014:n toteuttamiseen

 1. 1. Laaja-alaiset, eheyttävät ja kokoavat Reseptejä OPS2014 käytännön toteutukseen KT, FM, EMBA Minna Riikka Järvinen Kehittämiskeskus OPINKIRJO KEOS2105 Jyväskylä 14.11.2015
 2. 2. Kouluyhteisön lapsi- ja nuorisotyön palvelujärjestö ”MAHDOLLISTAJASTA AKTIVOIJAKSI”
 3. 3. SUHO ry
 4. 4. Oppimisen aktivoija, uudistaja ja tuki ohjaajuudelle Tavoitteenamme lapsen ja nuoren hyvinvointia tukevien kompetenssien vahvistaminen: - luovuus ja innovatiivisuus - kriittinen ajattelu ja päättely
 5. 5. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2016
 6. 6. Osallisuus ja demokraattinen toiminta ”Oppivan yhteisön toimintatavat rakennetaan yhdessä. Osallisuutta edistävä, ihmisoikeuksia toteuttava ja demokraattinen toimintakulttuuri luo perustan oppilaiden kasvulle aktiivisiksi kansalaisiksi. Oppilaat osallistuvat oman kehitysvaiheensa mukaisesti toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. He saavat kokemuksia kuulluiksi ja arvostetuiksi tulemisesta yhteisön jäseninä. ”
 7. 7. http://www.opinkirjo.fi/fi/hymypoika/hymy_luokkaan_- askelmalli ©Hertta Järvinen
 8. 8. …” Yhteisö kannustaa demokraattiseen vuoropuheluun ja osallistumiseen sekä luo niille toimintatapoja ja rakenteita. Oppilaskuntatoiminta tarjoaa yhden tärkeän väylän oppilaiden osallistumiselle.”…
 9. 9. www. • http://omaoppilaskunta.fi http://omaoppilaskunta.fi
 10. 10. Soupe à base large eli kuinka kokkaan laaja-alaista osaamista • Ajattelu ja oppimaan oppiminen L1 • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu L2 • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot L3 • Monilukutaito L4 • Tieto- ja viestintätekninen osaaminen L5 • Työelämätaidot ja yrittäjyys L6 • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävä tulevaisuusL7
 11. 11. Yks, kaks toimimaan! – Työkaluja yhteiskunnallisten teemojen toteuttamiseen - 4.-6.luokille suunnattu materiaali osoitteessa www.opinkirjo.fi/ykskakstoimimaan - Käsitellään yhteiskunnallisia teemoja lapsilähtöisesti ja innostavilla työtavoilla - Opitaan askel kerrallaan edeten kohti osallistuvaa ja osallistavaa koulua – arviointia,työkaluja, menetelmiä! MAKSUTON! ALAKOULUN YHTEISKUNTA -OPPIIN
 12. 12. …uutta vuonna 2016… Luovan ongelmanratkaisun työtavat käytännössä http://blogs.abo.fi/optutk2014/files/2014/06/Merike_Kesler_ Vaasa_23.5.14.pptx.pdf
 13. 13. gâteau intégrative… eli kuinka kasaan eheyttävän kakun Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet ”Kokonaisuuksien tarkastelu ja tiedonaloja yhdistelevät, tutkivat työskentelyjaksot ohjaavat oppilaita soveltamaan tietojaan ja tuottavat kokemuksia osallistumisesta tiedon yhteisölliseen rakentamiseen.”
 14. 14. Eheyttävät ja monialaiset ...opetuksen eheyttäminen on osa toimintakulttuuria… …opiskeltavien asioiden välisten suhteiden ja keskinäisten riippuvuuksien ymmärtäminen, eri tiedonalojen tietojen ja taitojen yhdistäminen ja jäsentäminen mielekkäiksi kokonaisuuksiksi… ...vuorovaikutuksessa toisten kanssa… …oppilaat soveltavat tietojaan ja tuottavat kokemuksia osallistumisesta tiedon yhteisölliseen rakentamiseen…
 15. 15. …koulussa opiskeltavien asioiden merkitys oman elämän ja yhteisön sekä yhteiskunnan ja ihmiskunnan kannalta… ... aineksia maailmankuvansa laajentamiseen ja jäsentämiseen... Edellyttää opetuksen sisältöä ja työtapoja koskevaa pedagogista lähestymistapaa, jossa kunkin oppiaineen opetuksessa ja oppiainerajat ylittäen tarkastellaan todellisen maailman ilmiöitä tai teemoja kokonaisuuksina.
 16. 16. Eheyttämistä voidaan toteuttaa mm: • toteuttamalla toiminnallisia aktiviteetteja kuten teemapäiviä, erilaisia tapahtumia, kampanjoita, opintokäyntejä ja leirikouluja • suunnittelemalla monialaisia, pitempikestoisia oppimiskokonaisuuksia, joiden toteuttamiseen osallistuu useampia oppiaineita ja joihin voi sisältyä edellä mainittuja eheyttämistapoja • muodostamalla oppiaineista integroituja kokonaisuuksia
 17. 17. Projekti, tutkielma, ryhmätyö… www.tukoke.fi
 18. 18. http://yrityshyva.opinkirjo.fi
 19. 19. Soufflé pédagogique? Ota yhteisopettajuutta, osaamisen jakamista, vertaisoppijuutta. Sotke ne osallistavaan toimintakulttuuriin. Höystä triatlonisella oppimiskäsityksellä. … mitä syntyy… jotain serendipistä… ehkä… sama se…
 20. 20. … mutta hauskaa on!www.popupkoulu.fi http://www.popupkoulu.fi/festivals/41
 21. 21. Maksuttomia materiaaleja toiminnan tueksi www.opinkirjo.fi/materiaalit
 22. 22. Opinkirjon aluekoordinaattorit Marja Tiina Terhi Pia Petri Janne http://www.opinkirjo.fi/fi/opinkirjo/aluetoiminta/ aluekoordinaattorit
 23. 23. opinkirjo.fi facebook.com/opinkirjo twitter.com/opinkirjo opinkirjo.blogspot.fi Kiitos! Minnariikka.jarvinen@opinkirjo.fi

×