Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Малкият принц

5,025 views

Published on

Малкият принц - урок по литература
Презентация на Соня Рачева

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Малкият принц

  1. 1. II ОУ „П. Р. Славейков“ Стара Загора 4 „В“ клас, класен ръководител г-жа Соня Рачева
  2. 2. „Имало някога един малък принц. Той живеел на планета, малко по-голяма от самия него и много искал да си има приятел....“ – пише ......... ЕКЗЮПЕРИ
  3. 3. Кацнал принудително в пустинята Сахара в едно утро, при изгрев слънце, авторът се срещнал със своя необикновен герой – малкия принц. Странствал дълго, посетил много планети, срещнал се с много герои, най-после малкият принц кацнал на планетата Земя. Любопитен, любознателен, чувствителен и мъдър, малкият герой търсел интересни занимания, искал да се образова, искал да открие истински приятели.
  4. 4. Проследете преживяванията на малкия принц при всяка нова среща с героите. • Кога и защо плаче? • Кога е щастлив? • Как си намира приятели?
  5. 5. Можем ли да кажем, че тези срещи са уроци по мъдрост и човеколюбие?
  6. 6. Можете ли да обясните тайната на лисицата? Най-хубавото се вижда само със сърцето. Най-същественото е невидимо за очите On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux.
  7. 7. Избери интересна за теб дейност  1.Напиши в читателския си дневник свои размишления за книгата и героя.  2.Нарисувай своя илюстрация в читателския си дневник.  3.Залепи картинка и я оцвети.  4.Избери мисъл, която приемаш като мъдра и полезна за живота на човека.  5.Драматизирай със свое другарче момент от книгата.

×