Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Duschemes

Диференциални усилватели

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Duschemes

 1. 1. Диференциален усилвател – схемни варианти
 2. 2. Основна схема на ДУ с БТ • Коефициент на дискримация: KF≈2SRE • Коефициент на подтискане на синфазния сигнал: T2 Uod IB2 IB1 Uid RL R2 -Ucc RC2 T1 RB1 R1 +Ucc RC1 RE RB2 KF и CMRR (KR) са толкова по-големи колкото S и RE са по-големи!
 3. 3. Основна схема на ДУ с БТ -Ucc RE IC2 Uod Uid RC2 T1 IC1 R1,2 +Ucc RC1 T2 Проблем: Как може да се увеличи RE?
 4. 4. ДУ с генератор на ток T3 B I=IC3=IC1+IC2 -Ucc R3 R4 D R5 IC2 Uod Uid RC2 T1 IC1 R1,2 +Ucc RC1 T2 RE T3
 5. 5. ДУ с несиметричен изход Uo=Uod/2 • Недостатъци: B IC2 Uod Uid RC2 T1 IC1 R1,2 +Ucc RC1 T2 T3 I=IC3=IC1+IC2 -Ucc R3 R4 D R5 RL • усилването намалява два пъти
 6. 6. ДУ с несиметричен изход • Проблем: Как да се увеличи усилването при ДУ с несиметричен изход? Uo=Uod/2 B IC2 Uod Uid RC2 T1 IC1 R1,2 +Ucc RC1 T2 T3 I=IC3=IC1+IC2 -Ucc R3 R4 D R5 RL
 7. 7. ДУ с динамичен товар I2 IL I3 ID • Предимство: Отстранява се два пъти по-малкото усилване • Недостатък: Несиметрия в двете рамене  – по-малки коефициенти KF, CMRR – малко Rid – големи токове IiB, Iio, силна зависимост от температурата I1 (+) - Uo Uid RE T1 + +Ucc RE T2 T3 -Ucc RE D RL
 8. 8. Каскодна схема на ДУ • Предимства: – Повишено Rid – Намалени IiB, Iio, температурни коефициенти – Усилването е равно на усилването при схема със сим. изход – Голямо усилване- 300 – 1000 D T2 T1 T3 T4 R3 T8 T7 T6 T5 -Ucc Uid R2 +Ucc R1 Uod Io ID
 9. 9. ДУ със съставни транзистори • Предимство: – увеличено Rid – По-малки входни токове Iio и IiB • Недостатъци: – Два пъти по-голям температурен дрейф на Iio и IiB в сравнение със схемата с единични транзистори – Uio няколко пъти по-голямо – По-голям собствен шум  Почти не се използва във входни стъпала T3 RL RC T1 +Ucc RC T2 T4 -Ucc RE
 10. 10. ДУ с ООВ за синфазния сигнал Uod • Предимство: увеличени CMRR и KF • ACM≈ -R/Ro3 R T1 R U 1 id +Ucc R T2 T3 -Ucc R3 R1 D R2 R T4 T5
 11. 11. (1) ДУ с несиметричен изход и удвоен коефициент на усилване • Предимство Adнесим. изход=Adсим. изход • Недостатък: Нарушена симетрия във второто стъпало R R5 4 Uid R2 T1 +Ucc R1 T2 -Ucc R3 T3 T4 R6 Uod
 12. 12. (2) ДУ с несиметричен изход и удвоен коефициент на усилване • Предимство: Подобрена симетрия на второто стъпало R4 R5 Uid R2 T1 +Ucc R1 T2 -Ucc R3 T3 T4 R6 Uod T5
 13. 13. Постояннотоков усилвател CA 3000
 14. 14. Диференциален видео усилвател μA733 1.Ad=400 Δf=50MHz 2.Ad=100 Δf=90MHz 3.Ad=10 Δf=200MHz- без ОВ

×